Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 - skład gatunkowy i wiek drzewostanu – największe zagrożenie to jednogatunkowe młodniki iglaste  - pokrycie dna lasu – ściółka, wrzosy, suche.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " - skład gatunkowy i wiek drzewostanu – największe zagrożenie to jednogatunkowe młodniki iglaste  - pokrycie dna lasu – ściółka, wrzosy, suche."— Zapis prezentacji:

1

2

3

4

5  - skład gatunkowy i wiek drzewostanu – największe zagrożenie to jednogatunkowe młodniki iglaste  - pokrycie dna lasu – ściółka, wrzosy, suche trawy potęgują proces spalania, a odwrotne działanie ma mech i porosty  - wilgotność ściółki – powyżej 30% mało prawdopodobne powstanie pożaru; poniżej 12% powstaje 70% wszystkich pożarów  - zewnętrzne bodźce energetyczne – ognisko, linia kolejowa, wysypisko śmieci  - „pogoda pożarowa” temperatura powietrza powyżej 24 o C, wilgotność względna powietrza poniżej 40%, brak opadów

6  Do wykonania analizy wykorzystano dane przechowywane w bazie danych SILP, aktualizowanej przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, którego autor jest pracownikiem. Dane opisujące drzewostany zostały zebrane w trakcie prac inwentaryzacyjnych w 2011 roku.

7  Warstwy:  - ‘komunik” – wszystkie zinwentaryzowane obiekty liniowe, tzn. drogi, rzeki, rowy, linie kolejowe  - „siedl” – dane na temat siedlisk leśnych  - „pow’ – podział na pododdziały  Tabela:  - ‘drzewostan” – dane opisujące drzewostany w pododdziałach

8

9

10  Wybór z tabeli warstwy „siedl” siedlisk sprzyjających rozwojowi ognia.

11  -Wybór z tabeli warstwy „komunik” linii kolejowych i dróg publicznych i wykonanie bufora o szer. 30m.

12  - Po podłączeniu tabeli „drzewostan” do warstwy „pow” wybór młodników.

13  - Wybór drzewostanów sosnowych.

14  - Wybór części wspólnej dla wszystkich wyników.

15

16  - Przypisanie siedliskom wpływającym na rozwój ognia wartości 1, a pozostałym wartości 0.

17  - Przypisanie monokulturom sosnowym wartości 1,5; a drzewostanom z udziałem sosny powyżej 80% udziału wartości 1.

18  - Przypisanie wartości 1,5 drzewostanom młodszym lub w wieku 40 lat, natomiast pozostałym 1.

19

20  Wykonanie warstwy kierunku i prędkości rozwoju pożaru

21  Wynik analizy w programie ILWIS

22  Wynik analizy w programie Quantum Gis

23  Wnioski:  - największy problem to odpowiednie zamodelowanie kierunku i siły wiatru;  - problemem jest również określenie czasu w jakim powstają poszczególne etapy


Pobierz ppt " - skład gatunkowy i wiek drzewostanu – największe zagrożenie to jednogatunkowe młodniki iglaste  - pokrycie dna lasu – ściółka, wrzosy, suche."

Podobne prezentacje


Reklamy Google