Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aktualna sytuacja pożarowa w Lasach Państwowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aktualna sytuacja pożarowa w Lasach Państwowych"— Zapis prezentacji:

1 Aktualna sytuacja pożarowa w Lasach Państwowych
Warszawa, 18 kwietnia 2012 r.

2 Aktualna sytuacja pożarowa w Lasach Państwowych
Elementy zintegrowanego systemu ochrony przeciwpożarowej w Lasach Państwowych: Kategoryzacja zagrożenia pożarowego obszarów leśnych Prognozowanie i wykrywanie pożarów Sieć łączności alarmowo- dyspozycyjnej Sprzęt i infrastruktura przeciwpożarowa Profilaktyka - działalność informacyjna i edukacyjna

3 Kategoryzacja zagrożenia pożarowego obszarów leśnych
Aktualna sytuacja pożarowa w Lasach Państwowych Kategoryzacja zagrożenia pożarowego obszarów leśnych Ustalone zostały trzy kategorie zagrożenia pożarowego lasu: I kategoria - duże zagrożenie pożarowe lasu II kategoria - średnie zagrożenie pożarowe lasu III kategoria - małe zagrożenie pożarowe lasu. Zaliczanie obszarów leśnych do kategorii zagrożenia pożarowego dokonuje się w planach urządzania lasu.

4 Kategoryzacja zagrożenia pożarowego obszarów leśnych
Aktualna sytuacja pożarowa w Lasach Państwowych Kategoryzacja zagrożenia pożarowego obszarów leśnych

5 Zasady określania stopnia zagrożenia pożarowego lasu (ZPL)
Aktualna sytuacja pożarowa w Lasach Państwowych Zasady określania stopnia zagrożenia pożarowego lasu (ZPL) Celem prognozowania zagrożenia pożarowego lasu jest określenie możliwości zaistnienia pożaru w danym dniu w zależności od zmian pogodowych. Wartość stopnia zagrożenia pożarowego lasu decyduje o rodzaju przedsięwzięć organizacyjnych, do których podejmowania zobowiązane jest nadleśnictwo w danym dniu.

6 Zasady określania stopnia zagrożenia pożarowego lasu (ZPL)
Aktualna sytuacja pożarowa w Lasach Państwowych Zasady określania stopnia zagrożenia pożarowego lasu (ZPL) W jednostkach administracji Lasów Państwowych stopień zagrożenia pożarowego określany jest w strefach prognostycznych. Jest ich na terenie kraju 42.

7 Aktualna sytuacja pożarowa w Lasach Państwowych

8 Zasady określania stopnia zagrożenia pożarowego lasu (ZPL)
Aktualna sytuacja pożarowa w Lasach Państwowych Zasady określania stopnia zagrożenia pożarowego lasu (ZPL) Ustalenie stopnia zagrożenia pożarowego opiera się na czynnikach wpływających na możliwość powstania pożaru takich jak: wilgotności ściółki, wilgotności powietrza, współczynniku opadowym.

9 Zasady określania stopnia zagrożenia pożarowego lasu (ZPL)
Aktualna sytuacja pożarowa w Lasach Państwowych Zasady określania stopnia zagrożenia pożarowego lasu (ZPL) Codziennie o godz i mierzone są aktualne wartości parametrów meteorologicznych w kilku punktach dla danej strefy i przekazywane do punktu prognostycznego tej strefy. W nim obok czynników meteorologicznych ustalane są : wartość wilgotności ściółki aktualny stopień zagrożenia na godz i

10 Zasady określania stopnia zagrożenia pożarowego lasu (ZPL)
Aktualna sytuacja pożarowa w Lasach Państwowych Zasady określania stopnia zagrożenia pożarowego lasu (ZPL)

11 Zasady określania stopnia zagrożenia pożarowego lasu (ZPL)
Aktualna sytuacja pożarowa w Lasach Państwowych Zasady określania stopnia zagrożenia pożarowego lasu (ZPL) Okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa wprowadza nadleśniczy , przy III stopniu zagrożenia pożarowego, jeżeli przez kolejnych 5 dni wilgotność ściółki mierzona o godzinie 9.00 będzie niższa od 10 %.

12 Aktualna sytuacja pożarowa w Lasach Państwowych
Mapa zagrożenia pożarowego w lasach dostępna jest na stronie:

13 Aktualna sytuacja pożarowa w Lasach Państwowych
Mapa zagrożenia pożarowego w lasach dostępna jest na stronie:

14 Mapa zakazów wstępu do lasu dostępna jest na: www.lasy.gov.pl
Aktualna sytuacja pożarowa w Lasach Państwowych Mapa zakazów wstępu do lasu dostępna jest na:

15 Aktualna sytuacja pożarowa w Lasach Państwowych
Czynniki kształtujące zagrożenie pożarowe wynikają z aktualnych warunków meteorologicznych: niskich poziomów opadów atmosferycznych, prędkości i kierunku wiatru, natężenia promieniowania słonecznego, temperatury powietrza, wilgotności powietrza.

16 Aktualna sytuacja pożarowa w Lasach Państwowych
Największe zagrożenie pożarowe występuje w okresie wczesnej wiosny i lata. Wiosną, z powodu zalegającej na podłożu suchej warstwy opadłych liści i igliwia i braku zielonej roślinności wpływającej na wilgotność ściółki. Miesiące letnie są okresem pełnej wegetacji roślin, lecz silne promieniowanie słoneczne, wysokie temperatury i okresy bez opadów deszczu wzmagają zagrożenie pożarowe lasu.

17 Aktualna sytuacja pożarowa w Lasach Państwowych
Działania gospodarcze ograniczające rozprzestrzenianie się pożarów lasu Pasy przeciwpożarowe Typu A – oddzielający las od dróg publicznych, dróg dojazdowych nie będących drogami publicznymi do zakładu przemysłowego, pas gruntu szerokości 30 m pozbawiony martwych drzew, leżących gałęzi i nieokrzesanych ściętych lub powalonych drzew; Typu B – oddzielający las od parkingów, zakładów przemysłowych i dróg poligonowych, pas gruntu o szerokości 30 m, przyległy do granicy obiektu albo drogi, w odległości od 2 do 5 m od granicy obiektu albo drogi zakłada się bruzdę o szerokości 2 m oczyszczoną do warstwy mineralnej; Typu BK – dwa równoległe do linii kolejowej pasy terenu o szerokości co najmniej 2 m, odległe od siebie od 10 do 15 m i połączone ze sobą co 25 m do 50 m tej samej szerokości pasami poprzecznymi; Typu C – oddzielający las od obiektów na terenach poligonów wojskowych, pas gruntu o szerokości od 30 do 100 m, przyległy do granicy obiektu a bezpośrednio przy obiekcie zakłada się bruzdę o szerokości od 5 do 30 m oczyszczoną do warstwy mineralnej; Typu D – rozdzielający duże zwarte obszary leśne, pas gruntu o szerokości od 30 do 100 m z bruzdą szerokości od 3 do 30 m oczyszczoną do warstwy mineralnej; pasy rozdzielające zwarte obszary leśne zakłada się wzdłuż wytypowanych dróg, umożliwiających prowadzenie działań ratowniczych, a drzewostany na tym pasie muszą mieć udział ponad 50% gatunków liściastych.

18 Aktualna sytuacja pożarowa w Lasach Państwowych
Działania gospodarcze ograniczające rozprzestrzenianie się pożarów lasu Pasy przeciwpożarowe (typu A, B, BK, C i D) Wykonano i odnowiono km pasów przeciwpożarowych Porządkowanie terenu Uporządkowano z materiałów łatwopalnych 27 tys. ha powierzchni leśnej

19 Infrastruktura pożarowa w Lasach Państwowych
Aktualna sytuacja pożarowa w Lasach Państwowych Infrastruktura pożarowa w Lasach Państwowych Punkty czerpania wody Wieże obserwacyjne Drogi i dojazdy pożarowe Leśne Bazy Lotnicze

20 639 punktów obserwacyjnych
Aktualna sytuacja pożarowa w Lasach Państwowych 639 punktów obserwacyjnych W tym 200 z obsługą przy użyciu kamer TV

21 Aktualna sytuacja pożarowa w Lasach Państwowych

22 8 samolotów patrolowych 25 dromaderów 7 śmigłowców
Aktualna sytuacja pożarowa w Lasach Państwowych Sprzęt lotniczy: 8 samolotów patrolowych 25 dromaderów 7 śmigłowców

23 Sieć łączności Aktualna sytuacja pożarowa w Lasach Państwowych
W jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych sieć tę tworzą punkty alarmowo-dyspozycyjne (PAD). Podstawowym zadaniem PAD-u jest alarmowanie jednostek ratowniczych i nadzór nad funkcjonowaniem systemu ochrony przeciwpożarowej podległego terenu.

24 430 PAD-ów w nadleśnictwach
Aktualna sytuacja pożarowa w Lasach Państwowych Sieć łączności: 17 PAD-ów w RDLP 430 PAD-ów w nadleśnictwach PAD-y rejonowe dla grup nadleśnictw

25 Aktualna sytuacja pożarowa w Lasach Państwowych
Drogi dojazdowe Drogi dojazdowe Drogi leśne, wykorzystywane jako dojazdy pożarowe, są oznakowane i utrzymane w sposób zapewniający ich przejezdność. W Lasach Państwowych znajduje się ponad 55 tys. km dojazdów pożarowych.

26 - w tym w Lasach Państwowych /LP/
Aktualna sytuacja pożarowa w Lasach Państwowych Pożary lasu w latach Dane 2010 rok 2011 rok Liczba pożarów ogółem (szt.) 4 680 7 450 - w tym w Lasach Państwowych /LP/ 1 740 (37%) 3 007 (40%) Powierzchnia pożarów w LP 379,88 579,89 Przeciętna powierzchnia jednego pożaru w LP (ha) 0,22 0,19

27 Pożary lasu wg RDLP powstałe w latach 2010 – 2011 /liczba/
Aktualna sytuacja pożarowa w Lasach Państwowych Pożary lasu wg RDLP powstałe w latach 2010 – 2011 /liczba/ Liczba RDLP

28 Pożary lasu wg miesięcy w latach 1996-2011 (w %)
Aktualna sytuacja pożarowa w Lasach Państwowych Pożary lasu wg miesięcy w latach (w %) Miesiące Lata 2010 2011 Styczeń Luty 1 Marzec 9 2 5 8 Kwiecień 29 26 30 Maj 24 18 20 Czerwiec 12 14 16 22 Lipiec 6 10 41 3 Sierpień 11 Wrzesień 4 Październik Listopad Grudzień RAZEM 100

29 Pożary lasu powstałe w latach 1996 – 2011 wg przyczyn
Aktualna sytuacja pożarowa w Lasach Państwowych Pożary lasu powstałe w latach 1996 – 2011 wg przyczyn %

30 Pożary lasu wg wielkości w latach 2010 - 2011
Aktualna sytuacja pożarowa w Lasach Państwowych Pożary lasu wg wielkości w latach %

31 Wykrywanie pożarów lasu w latach 2010 - 2011
Aktualna sytuacja pożarowa w Lasach Państwowych Wykrywanie pożarów lasu w latach %

32 929 pożarów lasu o łącznej powierzchni 514,53 ha.
Aktualna sytuacja pożarowa w Lasach Państwowych Od stycznia 2012 r. w Lasach Państwowych powstało 929 pożarów lasu o łącznej powierzchni 514,53 ha. Przeciętna powierzchnia pożaru wyniosła: 0,55 ha

33 227 pożarów Tylko jednego dnia – 25.03.2012 roku wybuchło:
Aktualna sytuacja pożarowa w Lasach Państwowych Tylko jednego dnia – roku wybuchło: 227 pożarów

34 Pożary 2012 Główne przyczyny to: podpalenia 36%,
Aktualna sytuacja pożarowa w Lasach Państwowych Pożary 2012 Główne przyczyny to: podpalenia 36%, przerzut z gruntów nieleśnych 23%, nieostrożność dorosłych 17%.

35 Najwięcej pożarów wybuchło w województwach:
Aktualna sytuacja pożarowa w Lasach Państwowych Najwięcej pożarów wybuchło w województwach: mazowieckim (508), świętokrzyskim (292), łódzkim (229).

36 Dwa największe pożary w 2012 roku
Aktualna sytuacja pożarowa w Lasach Państwowych Dwa największe pożary w 2012 roku Nadleśnictwo Mielec (RDLP w Krośnie) spłonęło 16,12 ha młodnika sosnowego. Przyczyną było podpalenie. Nadleśnictwo Grójec (RDLP w Radomiu) spłonęło 12,04 ha młodnika. Przyczyną było podpalenie. Straty spowodowane tylko przez te 2 pożary wyniosły zł.

37 Dziękuję za uwagę Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr Warszawa tel , faks


Pobierz ppt "Aktualna sytuacja pożarowa w Lasach Państwowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google