Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.PL” Warszawa, 2016 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.PL” Warszawa, 2016 r."— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.PL” Warszawa, 2016 r.

2 Szanowni Państwo, W związku z pojawiającymi się szansami, jakie niesie perspektywa finansowa 2014-2020 i możliwościami dofinansowania z funduszy UE projektów internacjonalizacji realizowanych przez przedsiębiorców, pragniemy zaprezentować Państwu usługi MCS sp. z o.o. sp. k. działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw. Nasz zespół doradców europejskich stanowi grupę doświadczonych ekspertów legitymujących się dużymi sukcesami w pozyskiwaniu dofinansowań oraz późniejszej realizacji i rozliczaniu projektów. Umiejętności i wiedza naszych konsultantów zostały sprawdzone w praktyce na każdym etapie cyklu życia projektu. Posiadamy doświadczenie we współpracy z blisko 15 Instytucjami Wdrażającymi, na terenie całego kraju. W naszej pracy stawiamy przede wszystkim na skuteczność. Każdy sukces naszego Klienta jest jednocześnie naszym sukcesem, dlatego przykładamy szczególną wagę do jak najlepszego realizowania zleconych nam usług. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty i sprawdzenia jakości naszych usług!

3 Cel Poddziałania Celem poddziałania jest udzielenie wsparcia przedsiębiorcom uczestniczącym w branżowych programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym. Poddziałanie ukierunkowane jest na promowanie polskich marek produktowych poprzez Markę Polskiej Gospodarki. Założenia Kontynuacja wspierania MSP w zakresie internacjonalizacji względem wdrażanych przez PARP i Ministerstwo Gospodarki w latach 2007-2013: działania 6.1 PO IG i poddziałania 6.5.2 PO IG; Wsparcie skierowane do przedsiębiorstw z sektora MSP; Brak konieczności posiadania Planu Rozwoju Eksportu; Wsparcie skierowane zarówno dla poczatkujących eksporterów, jak i przedsiębiorstw z wieloletnią tradycją w tym obszarze; Określony katalog imprez wystawowych (branżowych i ogólnych). Oferta MCS

4 Harmonogram Pierwszy konkurs zostanie ogłoszony 16 maja 2016 r. nabór wniosków odbędzie się od 24 czerwca do 5 sierpnia 2016 r. Drugi konkurs ogłoszenie nastąpi w październiku 2016 r. nabór wniosków odbędzie się listopad/grudzień 2016 r.

5 Założenia finansowe Minimalna wartość projektu – brak Maksymalna wartość projektu – 1 000 000 PLN Wsparcie: do 50% (pomoc publiczna i pomoc de minimis) albo do 85% (pomoc de minimis) W przypadku, gdy całość wydatków jest finansowana za pomocą de minimis wysokość wsparcia zależy od wielkości przedsiębiorstwa: mikroprzedsiębiorstwa: do 85%, małe przedsiębiorstwa: do 80%, średnie przedsiębiorstwa: do 75% Budżet Poddziałania: 100 000 000 PLN O nas

6 Rodzaje kosztów podlegających dofinansowaniu W przypadku finansowania projektu pomocą publiczną i pomocą de minimis: wydatek wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego (do 50% - pomoc publiczna) pozostałe wydatki objęte są pomocą de minimis (do 50%) tj.: delegacji i zakwaterowania pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach i misjach gospodarczych; transportu i ubezpieczenia w związku z udziałem w targach; opłaty rejestracyjnej, w tym rezerwacji miejsca wystawowego na targach; wpisu do katalogu targowego; udziału w seminariach, kongresach i konferencjach; informacyjno-promocyjne projektu.

7 Typ projektów specjalistyczne warsztaty i indywidualne doradztwo, które ma pomóc przedsiębiorcom w opracowaniu strategii marketingowej skierowanej na wybrany rynek zagraniczny; opracowanie usług doradczych oraz wsparcie w/w zakresie, które będzie świadczone przez krajowych i zagranicznych ekspertów wybranych przez PARP spośród osób posiadających praktyczną wiedzę związaną z prowadzeniem działalności na danym rynku zagranicznym, usługi doradcze będą mogły być świadczone przez partnerów społeczno-gospodarczych i reprezentatywne izby gospodarcze, które wykażą się ekspercką wiedzą i kompetencjami w zakresie wprowadzania firm polskich na dany rynek zagraniczny oraz aktywną współpracą z instytucjami otoczenia biznesu na danym rynku zagranicznym; zakup usług mentorskich oraz eksperckich, w tym marketingowych, prawnych, z zakresu ochrony praw własności przemysłowej na wybranym runku, opracowania i testowania strategii sprzedaży, świadczonych przez lokalnych ekspertów, poszukiwanie i kojarzenie z zagranicznymi kontrahentami, wsparcie w zakresie przygotowania produktu, usługi lub technologii do potrzeb wybranego rynku docelowego; usługi doradcze związane z aktywnością innowacyjnych przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, opracowanie i organizacja kompleksowych programów promocji polskich specjalności eksportowych, wykorzystujących różne formy promocji, wsparcie udziału przedsiębiorstw w realizacji ww. programów

8 Wsparcie skierowane głównie do podmiotów posiadających innowacyjny produkt/usługę (markę produktową, która ma szanse stać się marką globalną, rozpoznawalną na rynkach zagranicznych), prowadzących działalność eksportową, prowadzących samodzielną działalność badawczo-rozwojową, lub które zakupiły/ wdrożyły odpowiednie rozwiązania innowacyjne.

9 Preferowane branże sprzęt medyczny, maszyny i urządzenia (m.in. maszyny dla górnictwa, rolnictwa, budownictwa), kosmetyki, IT/ICT, biotechnologia i farmaceutyka, moda polska (odzież, wyroby jubilerskie, design), budowa i wykańczanie budowli (m. in. budownictwo, stolarka okienna i drzwiowa), jachty i łodzie, meble, polskie specjalności żywnościowe, sektor usług prozdrowotnych, części samochodowe i lotnicze.

10 Doświadczenie Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej i możliwość korzystania z funduszy unijnych otworzyły ogromną szansę rozwoju dla całej Polski. Chcieliśmy mieć pewność, że nasza firma i nasi Klienci wykorzystają okazję wzmocnienia swoich działalności i kompetencji pracowników. Dlatego od razu przystąpiliśmy do pierwszych konkursów ogłoszonych w ramach funduszy przedakcesyjnych, a następnie z sukcesem aplikowaliśmy i realizowaliśmy projekty w ramach perspektywy 2004-2006 i 2007-2013. W tym czasie przygotowaliśmy, rozliczyliśmy i zrealizowaliśmy znaczną liczbę projektów, dzięki którym posiedliśmy bezcenny know-how, którym z powodzeniem możemy dzielić się z naszymi Klientami oraz z sukcesem prowadzić projekty, które nam powierzyli. O sile naszego doświadczenia liczby mówią same za siebie: pozyskaliśmy ponad 97 mln dotacji wszystkie projekty, które zrealizowaliśmy warte były łącznie ponad 145 mln zł zrealizowaliśmy przeszło 120 projektów współfinansowanych ze środków UE pozyskaliśmy dofinansowanie na jeden z największych projektów szkoleniowo-doradczych realizowanych w perspektywie finansowej 2007-2013, który wart był ponad 10 mln zł napisaliśmy ponad 300 wniosków o dotację największy zewnętrzny projekt jakim zarządzaliśmy wart był 12 mln zł O nas

11 Klienci

12 MCS sp. z o.o. sp. k. I ul. Czerska 14 I 00-732 Warszawa I tel: 22/ 839 55 99 I www.mcs.edu.plwww.mcs.edu.pl Zapraszamy do współpracy !


Pobierz ppt "Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.PL” Warszawa, 2016 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google