Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Internetowa baza bibliograficzna: Kultura i literatura rosyjska w polskich czasopismach międzywojennych realizowana w IBL przez Zespół Komparatystyki Literackiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Internetowa baza bibliograficzna: Kultura i literatura rosyjska w polskich czasopismach międzywojennych realizowana w IBL przez Zespół Komparatystyki Literackiej."— Zapis prezentacji:

1 Internetowa baza bibliograficzna: Kultura i literatura rosyjska w polskich czasopismach międzywojennych realizowana w IBL przez Zespół Komparatystyki Literackiej i Badań Imagologicznych w składzie: dr Anna Sobieska – kierownik Zespołu dr Grażyna Pawlak dr Marta Flakowicz-Szczyrba dr Michał Stefański

2 Projekt badawczy: „Spojrzenie z ukosa...”. Kultura i literatura rosyjska oczami Polaków (na materiale z czasopism polskich okresu międzywojennego). Opracowanie bibliograficznej internetowej bazy danych wraz z kolekcją wybranych publikacji pełnotekstowych. (Narodowe Centrum Nauki, projekt nr 012/07/E/H52/03861)

3 Wśród pism objętych pełną autopsją znalazły się pisma warszawskie: „Agencja Prasowa Antykomunistyczna” 1937-1938; „Kultura Robotnicza” 1922-1923; „Kurier Warszawski” 1918-1939; „Sybirak” 1934-1939; „Rocznik Literacki” 1932-1938; „Verbum” 1934-1938; „Gazeta Warszawska” 1928-1935; „Warszawski Dziennik Narodowy” 1935-1939; „Kultura Słowiańska” 1924-1925; „Nowa Kultura” 1923-1924; „Pamiętnik Warszawski” 1931; „Życie Literackie” 1937-1939; „Prosto z Mostu” 1935-1939; „Merkuriusz Polski Ordynaryjny” 1933-1937.

4 pisma krakowskie: „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1918-1933; „Oriens” 1933-1939; „Gazeta Literacka” 1926-1934; „Rycerz Niepokalanej” 1923-1939;

5 pisma poznańskie: „Kultura” 1936-1939; „Kurier Poznański” 1918-1939; „Tęcza” 1926-1939; „Prom” 1932-1937; „Salon Literacki” 1923-1924;

6 pisma lwowskie: „Gazeta Lwowska” 1918-1939; „Nowa Kronika” 1931; „Ruch Słowiański” 1928-1939; „Winnica” 1925; „Nurt” 1938-1939; „Nowe Czasy” 1934; „Pamiętnik Literacki” 1925-1938; „Szczutek” 1918-1925; „Sygnały” 1934-1939; „Miesięcznik Literacki” 1929-1931;

7 A także wileńskie i kilka innych: „Balticoslavica” (Wilno) 1933-1938; „Słowo” (Wilno) 1923-1939; „Czasopismo Literackie” (Częstochowa) 1936-1938; „Życie Kresowe” (Baranowicze) 1933; „Gazeta Olsztyńska” (1937).

8 Do końca dobiegają kwerendy w pismach: „Wiadomości Literackie”; „Kurier Wileński”; „Po Prostu”; „Ateneum Wileńskie”; „Kurier Warszawski”; „Przegląd Narodowy”; „Kurier Teatralny”; „Bluszcz”.

9 W bazie znaleźć można informację o: tekstach literackich i paraliterackich (wiersze, opowiadania, szkice literackie; fragmenty prozy, pamiętników i wspomnień; felietony, anegdoty, utwory satyryczne itp.); artykułach krytycznych, polemicznych, przeglądowych (m. in. recenzje książek, filmów, przedstawień teatralnych, wydarzeń artystycznych); notatkach prasowych, notach wydawniczych, w tym nt. literatury, nauki, kultury i sztuki rosyjskiej; przedsięwzięć i inicjatyw kulturalnych, podejmowanych przez społeczność polską i rosyjską; uwzględnione zostały również ważniejsze teksty o sprawach społecznych, historii i polsko-rosyjskich stosunkach politycznych; a także szereg danych biograficznych i bibliograficznych.

10 Baza zawiera również dane o materiałach ikonograficznych: rysunki (zwłaszcza w pismach satyrycznych); fotografie i afisze ze spektakli teatralnych, filmów o tematyce rosyjskiej; zdjęcia: obiektów artystycznych (pomniki, dzieła malarskie itp.), użytkowych o walorach historycznych, portrety polityków, artystów, pisarzy rosyjskich; fotoreportaże.

11 Konstrukcja bazy zawiera: standardowy opis pozycji (autor, tytuł); nota o zawartości; lista szczegółowych haseł przedmiotowych; adres bibliograficzny

12 Język haseł przedmiotowych wykorzystanych w bazie pozwala na dotarcie do informacji o: recenzjach teatralnych, filmowych, muzycznych, artystycznych; repertuarze teatrów i kin; przekładach z literatury rosyjskiej; wywiadach; reportażach; rozprawach naukowych; rysunkach satyrycznych itd.

13 Pozwala także śledzić zagadnienia szczegółowe, np.: Rosja w literaturze polskiej, węgierskiej, amerykańskiej…; Rosja/Rosjanie w filmie włoskim, niemieckim…; Masoneria rosyjska; Wychowanie młodzieży w ZSRR; Radzieckie prawo małżeńskie; Recepcja literatury francuskiej, hiszpańskiej w ZSRR; G.P.U. (sowiecka policja polityczna) A także: Życie codzienne służby domowej w ZSRR; Cenzura w Rosji i w ZSRR; Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną w ZSRR.

14 Przykładowe hasła przedmiotowe: Rewolucja 1917 r. październikowa i wojna domowa w literaturze polskiej w literaturze rosyjskiej w filmie polskim

15 zrzuty

16

17

18

19 Przykładowe hasła przedmiotowe: Rosjanie a Polacy 1917-1941 r.

20

21 Przykładowe hasła przedmiotowe: Teatr polski a teatr rosyjski

22

23 Przykładowe hasła przedmiotowe: Literatura polska a literatura rosyjska

24

25

26

27 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Internetowa baza bibliograficzna: Kultura i literatura rosyjska w polskich czasopismach międzywojennych realizowana w IBL przez Zespół Komparatystyki Literackiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google