Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiał przygotowany na posiedzenie Rady Miasta Tczew TCZEW, 28 kwietnia 2016 r. Krystyna Szymańska Fundacja ARMAAG 2016-06-03.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiał przygotowany na posiedzenie Rady Miasta Tczew TCZEW, 28 kwietnia 2016 r. Krystyna Szymańska Fundacja ARMAAG 2016-06-03."— Zapis prezentacji:

1 Materiał przygotowany na posiedzenie Rady Miasta Tczew TCZEW, 28 kwietnia 2016 r. Krystyna Szymańska Fundacja ARMAAG 2016-06-03

2 Ten widok urzeka swoim pięknem

3 Jakość powietrza jest podstawowym elementem dobrej jakości życia. Najkrócej bowiem można żyć bez oddechu. Badania naukowe prowadzone od kilkuset lat dowiodły niezbicie, że zanieczyszczone powietrze wpływa negatywnie na zdrowie, a w niektórych przypadkach może doprowadzić do śmierci. Wszystkie kraje na świecie, nawet te biedniejsze, dostrzegając wagę problemu - powietrze nie uznaje granic, nie wyróżnia systemów politycznych – budują swoje systemy oceny jakości powietrza. Jak podają bowiem źródła, narażenie na działanie pyłu zawieszonego skraca średnią długość życia w krajach Unii Europejskiej o prawie 9 miesięcy Odpowiada to około 3,6 milionom lat straconego życia lub 348 000 przypadków przedwczesnej śmierci rocznie. Działanie ozonu powoduje 214000 przypadków przedwczesnej śmierci rocznie. 2016-06-03

4 W latach 1991 - 1993 przekroczenia pyłu zawieszonego notowano w Pucku, Wejherowie, Gdańsku, Kościerzynie i Tczewie. W roku 1992 samorządy Gdańska, Gdyni, Sopotu i Tczewa postanowiły zbudować własny system oceny jakości powietrza. Istotną przesłanką do rozpoczęcia badań były niepokojące dane o stanie zdrowia społeczeństwa województwa pomorskiego. Mając wsparcie instytucji rządowych samorządy podpisały list intencyjny i po uzyskaniu akceptacji Rad Miejskich powołały do życia Fundację ARMAAG. W Tczewie Uchwała Rady Miejskiej o przystąpieniu do Fundacji została podjęta 25 marca 1993 r. W roku 1992 opracowana została „Koncepcja rozwoju i modernizacji gospodarki cieplnej Miasta Tczewa”. Zlokalizowanie automatycznej stacji pomiarowej wpisywało się w kompleksowy projekt zarządzania jakością powietrza. 2016-06-03

5 Z poziomu 140% stężeń dopuszczalnych w roku 1993, w roku 2015 osiągnięto poziom 48%. Dla porównania przedstawiono stężenia pyłu w Starogardzie Gdańskim. Stężenia PM 10 cały czas są powyżej 95% warto.

6 2016-06-03 Pomiary na stacji potwierdzają systematycznie poprawiająca się jakość powietrza i tym samym są obiektywnym wskaźnikiem osiągania przez Władze Miasta założonych efektów ekologicznych. W miejscowościach, w których pomiary są prowadzone okresowo lub okazjonalnie informacja o uzyskaniu efektu w postaci poprawy jakości powietrza nie jest dostatecznie udokumentowana. Ciągłość pomiarów ma znaczenie fundamentalne.

7 Współpraca Fundacji z Miastem obejmuje poza pomiarami: opracowanie ekspertyz i analiz dla przedsięwzięć realizowanych w Tczewie (wpływ emisji podczas budowy wiaduktu, podłączenia nowych obiektów do msc, obliczenia emisji komunikacyjnej dla nowoprojektowanych dróg, Ekspertyza - analiza wpływu wybudowania projektowanej drogi Poligonowej na poprawę planowanego efektu ekologicznego przez Zakład Utylizacji Odpadów Stałych sp. z o.o. w zakresie oddziaływania hałasu oraz zanieczyszczenia powietrza w rejonie oddziaływania istniejących dróg dojazdowych do składowiska odpadów w Tczewie przy ul. Rokickiej), opracowania i zestawienia wyników pomiarów meteorologicznych dla wybranych okresów czasu (temperatury godzinne w okresie zimowym, prędkość wiatru, kierunki wiatru w stanach zagrożeń, opady nawalne), promocję akcji związanych z ochroną środowiska na panelach, współpracę ze środowiskiem naukowym (International Journal of Environmental Analytical Chemistry Publication details, including instructions for authors and subscription information: http://www.tandfonline.com/loi/geac20 Application of passive sampling technique in monitoring research on quality of atmospheric air in the area of Tczew, Poland Mariusz Marć,Bożena Zabiegała & http://www.tandfonline.com/loi/geac20 systematyczne analizy i weryfikacje ocen jakości powietrza w Tczewie jako dane do uzyskanych efektów ekologicznych w tym akcji „Czyste powietrze” Fundacja jest ambasadorem Miasta Tczewa na portalach jakości powietrza: www. airquality.eu, http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/currenthttp://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current, http://maps.eea.europa.eu/Hub/AirQuality/ 2016-06-03Przykładowe działania

8 2016-06-03 Podłączenie do msc

9 2016-06-03 International Journal of Environmental Analytical Chemistry Publication details, including instructions for authors and subscription information: http://www.tandfonline.com/loi/geac20 Application of passive sampling technique in monitoring research on quality of atmospheric air in the area of Tczew, Poland Mariusz Marć a, Bożena Zabiegała a & Jacek Namieśnik a a Department of Analytical Chemistry, Gdansk University of Technology, Narutowicza Str. 11/12, Gdansk, PL, 80-233, Poland Published online: 24 May 2013. Pomiary benzenu na stacji AM7

10 Dane ze stacji AM7 Tczew dostarczane do Projektu Citeair II od 2006 roku

11 Dane ze stacji AM7 Tczew dostarczane do Projektu Citeair II od 2006

12 Portal GIOŚ http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current

13 Portal europejski http://maps.eea.europa.eu/Hub/AirQuality/

14 2016-06-03Stacja pomiarowa AM7

15 2016-06-03Stężenia pyłu PM10

16 Prognoza indeks jakości powietrza dla Miasta Tczewa Warunki meteorologiczne

17 2016-06-03Inwestycje sieciowe obszar I Analizy zmian wielkości emisji i rekomendowane obszary wsparcia dla uzyskania najlepszego efektu ekologicznego

18 2016-06-03Inwestycje sieciowe obszar I Uzupełnienie zasobów z PGN Tczew w aplikacjiPGN_GOM

19 * Zapraszam na strony: * www.armaag.gda.pl www.armaag.gda.pl * www.airpomerania.pl www.airpomerania.pl * i na panele informacyjne w Urzędzie Miasta i na Węźle Transportowym 2016-06-03


Pobierz ppt "Materiał przygotowany na posiedzenie Rady Miasta Tczew TCZEW, 28 kwietnia 2016 r. Krystyna Szymańska Fundacja ARMAAG 2016-06-03."

Podobne prezentacje


Reklamy Google