Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rachunkowość w jsfp Audyt prowadzenia ksiąg rachunkowych w jednostkach sektora publicznego Ministerstwo Finansów 30 kwietnia 2015 r. 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rachunkowość w jsfp Audyt prowadzenia ksiąg rachunkowych w jednostkach sektora publicznego Ministerstwo Finansów 30 kwietnia 2015 r. 1."— Zapis prezentacji:

1 Rachunkowość w jsfp Audyt prowadzenia ksiąg rachunkowych w jednostkach sektora publicznego Ministerstwo Finansów 30 kwietnia 2015 r. 1

2 Cele spotkania Podniesienie jakości usług i użyteczności audytu wewnętrznego Poszerzenie wiedzy audytorów wewnętrznych nt. rachunkowości w jsfp Rozwój metodyki audytu wewnętrznego Wymiana doświadczeń w zakresie audytu ksiąg rachunkowych

3 Wprowadzenie do rachunkowości - przypomnienie Spotkanie z dnia 31 lipca 2014 r. Podstawy rachunkowości budżetowej Podstawowe regulacje dotyczące rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych wynikają z przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont (…). Plany kont ujęte w załącznikach do ww. rozporządzenia. 3

4 Co obejmuje rachunkowość jednostki (uor)? przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym, okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, sporządzanie sprawozdań finansowych, gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą, poddanie badaniu sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustawą. 4

5 Znaczenie ksiąg rachunkowych dla procesów zarządczych Kierownik jednostki odpowiada za właściwe zarządzanie jednostką, zapewniające realizację jej celów. Wydatkowanie pieniędzy publicznych nie jest celem jsfp, ale środkiem do realizacji celów. Do podejmowania właściwych decyzji kierownik potrzebuje bieżących, rzetelnych informacji m.in. na temat sytuacji finansowej oraz majątkowej jednostki. Informacje muszą charakteryzować się dostępnością we właściwym czasie oraz odpowiednią szczegółowością. Księgi rachunkowe muszą dostarczać danych na temat wydatków na poszczególne rodzaje działalności. 5

6 Informacje z ksiąg rachunkowych Informacje pochodzące z ksiąg rachunkowych: odzwierciedlają w formie pieniężnej zjawiska i procesy gospodarcze, odnoszące się do stanów i zmian w sytuacji majątkowej i finansowej oraz osiąganych wynikach jednostek, dają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki, pozwalają na formułowanie opinii i sądów dotyczących sytuacji ekonomicznej jednostki oraz podejmowanie decyzji przez użytkowników tych informacji, są niezbędne do właściwego zarządzania finansami jednostki, a w dalszej kolejności do zarządzania jednostką jako całością. 6

7 Audyt ksiąg rachunkowych Audyt poprawności prowadzenia ksiąg rachunkowych to przede wszystkim badanie: prowadzenia i przechowywania ksiąg, procedury otwarcia i zamknięcia ksiąg, sprawdzalności, bezbłędności i warunków prowadzenia ksiąg, dowodów księgowych, spełnienia wymagań dotyczących ochrony danych przetwarzanych w systemach informatycznych. Czy audyt ksiąg rachunkowych to tylko badanie zgodności? 7

8 Wnioski 8 Znajomość praktyk w zakresie audytu ksiąg rachunkowych, to rozszerzenie warsztatu audytorskiego. Podstawowa wiedza nt. prawidłowego prowadzenia ksiąg rachunkowych pozwoli na skuteczne badanie tego obszaru. Zapewnienie dostarczone przez AW w zakresie prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych, to wartościowa informacja zarządcza nt. sytuacji finansowej jednostki. Wkład AW w zapewnienie dostarczenia odpowiedniej informacji zarządczej, to wsparcie kierownika w lepszym zarządzaniu jednostką i osiąganiu jej celów.


Pobierz ppt "Rachunkowość w jsfp Audyt prowadzenia ksiąg rachunkowych w jednostkach sektora publicznego Ministerstwo Finansów 30 kwietnia 2015 r. 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google