Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 DZIELNICA WAWER. Dzielnice realizują zadania inwestycyjne w ramach limitów wydatków majątkowych dostosowanych do możliwości finansowych miasta. Dzięki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 DZIELNICA WAWER. Dzielnice realizują zadania inwestycyjne w ramach limitów wydatków majątkowych dostosowanych do możliwości finansowych miasta. Dzięki."— Zapis prezentacji:

1 1 DZIELNICA WAWER

2 Dzielnice realizują zadania inwestycyjne w ramach limitów wydatków majątkowych dostosowanych do możliwości finansowych miasta. Dzięki możliwościom finansowym m.st. Warszawy po zamknięciu roku budżetowego przekazywane są do dyspozycji dzielnicy dodatkowe środki, które są równe kwocie niezrealizowanych wydatków, pomniejszone o skutki finansowe niewykonania planu dochodów. 2

3 ANALIZA LIMITÓW NA WYDATKI MAJĄTKOWE 3 Lata Limity z budżetu Zmiany w budżecie Limity z budżetu

4 ZADANIA INWESTYCYJNE na dzień 1 stycznia 2011 r. 4 RAZEM Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej Budowa zespołu obiektów sportowych w Miedzeszynie Budowa ul. Mozaikowej Budowa ul. Panny Wodnej Budowa ul. Derkaczy Budowa ul. Gruszy Budowa ul. Radłowej Budowa ul. Planetowej na odc. od ul. Osterwy do ul. Trakt Napoleoński Budowa ul. Hafciarskiej Budowa parkingu w Falenicy Budowa ul. Margerytki - I etap Budowa ul. Strzegomskiej Budowa przedszkola przy ul. Węglarskiej Budowa ul. III Poprzecznej Budowa ul. Świebodzińskiej Budowa ul. Rezedowej Budowa ul. Oliwkowej Modernizacja kotłowni węglowej na gazową wraz z instalacją i przyłączem gazu w XXV LO przy ul. Halnej Budowa ul. Nowozabielskiej odc. Stoczniowców - Kadetów, w tym wykup gruntów pod kolektor "W" Budowa ul. Ciepielowskiej Budowa ul. Warsztatowej Budowa ul. Porostowej Budowa ul. Czarnoleskiej Wykup nieruchomości zajętych pod budowę ulic: XVIII Projektowanej, Radłowej, Mozaikowej, Brzoskwiniowej Budowa ul. Garncarskiej Budowa ul. Księdza Szulczyka Rewitalizacja budynku zabytkowego przy ul. Płowieckiej 77 i adaptacja na potrzeby Wawerskiego Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Galerii Sztuki Budowa skatepark'u przy ul. Włókienniczej Budowa ul. Pajęczej50 000

5 ZADANIA INWESTYCYJNE na dzień 31 grudnia 2011 r. 5 RAZEM Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej Budowa ul. Mozaikowej Budowa ul. Derkaczy Budowa ul. Radłowej Budowa parkingu w Falenicy Ocieplenie budynku ZS Nr 70 przy ul. Bajkowej Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Wydawniczej i Szpotańskiego Budowa ul. Margerytki - I etap Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Nadwiśle Wykup nieruchomości zajętych pod budowę ulic: XVIII Projektowanej, Radłowej, Mozaikowej, Brzoskwiniowej Budowa ul. Panny Wodnej Modernizacja budynku XXVI LO przy ul. Alpejskiej Budowa ul. Oliwkowej Budowa ul. Rezedowej Modernizacja terenu przedszkola Nr 264 przy ul. Korkowej Budowa oświetlenia w ul. Polany, ul. Napoleona Bonaparte, ul. Ligustrowej, ul. Wierzby i ul. Strzygłowskiej Budowa ul. Ciepielowskiej Budowa ul. I Poprzecznej Budowa przedszkola wraz z modernizacją budynku szkoły Nr 128 przy ul. Kadetów

6 c.d. ZADANIA INWESTYCYJNE na dzień 31 grudnia 2011 r. 6 Budowa ul. Nowozabielskiej odc. Stoczniowców - Kadetów, w tym wykup gruntów pod kolektor "W" Budowa ul. Gruszy Modernizacja budynku przy ul. Żegańskiej 1A Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle Budowa zespołu obiektów sportowych w Miedzeszynie Budowa ul. Księdza Szulczyka Budowa chodnika w ul. Technicznej Zakup i wdrożenie programu komputerowego do prowadzenia ewidencji środków trwałych Budowa ul. Warsztatowej Modernizacja kotłowni węglowej na gazową wraz z instalacją i przyłączem gazu w XXV LO przy ul. Halnej Wykonanie i montaż podświetlanego napisu Urząd Dzielnicy Wawer na elewacji budynku przy ul. Żegańskiej Budowa przyłączy gazu i wewnętrznej instalacji gazu do budynków komunalnych Zakup i wdrożenie programu komputerowego do elektronicznej obsługi pracy Rady Dzielnicy Budowa ul. III Poprzecznej Budowa boiska przy ul. Trakt Lubelski wraz z placem zabaw Przyłącze wodno - kanalizacyjne do SP nr 216 przy ul. Wolna3 198 „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy - Szkoły podstawowe ”1 000 „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy - Licea ogólnokształcące"500 „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy - OSiR”500

7 Zmiany +/- w ZADANIACH INWESTYCYJNYCH w trakcie 2011 r. 7 Wykup nieruchomości zajętych pod budowę ulic: XVIII Projektowanej, Radłowej, Mozaikowej, Brzoskwiniowej Zabezpieczono środki na wypłaty odszkodowań za nieruchomości pod drogi - XVII Projektowana. Budowa ul. Mozaikowej Zmiany dokonywane były w trakcie roku budżetowego, z uwagi na bieżące potrzeby - oszczędności poprzetargowe, zmiany zakresu prac, regulacje gruntów. Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej Budowa ul. Derkaczy Zmiany dokonywane były w trakcie roku budżetowego, z uwagi na bieżące potrzeby - oszczędności poprzetargowe, zmiany zakresu prac, regulacje gruntów. Budowa ul. Ciepielowskiej Zmiany dokonywane były w trakcie roku budżetowego, z uwagi na bieżące potrzeby - oszczędności poprzetargowe, zmiany zakresu prac, regulacje gruntów. Budowa ul. Radłowej Zmiany dokonywane były w trakcie roku budżetowego, z uwagi na bieżące potrzeby - oszczędności poprzetargowe, zmiany zakresu prac, regulacje gruntów. Budowa ul. Oliwkowej Zmiany dokonywane były w trakcie roku budżetowego, z uwagi na bieżące potrzeby - oszczędności poprzetargowe, zmiany zakresu prac.

8 cd. Zmiany +/- w ZADANIACH INWESTYCYJNYCH w trakcie 2011 r. 8 Budowa ul. Księdza Szulczyka Wykonywana jest tylko koncepcja, oszczędności uzyskane w wyniku przetargu nieograniczonego. Budowa ul. Rezedowej Zmiany dokonywane były w trakcie roku budżetowego, z uwagi na bieżące potrzeby - oszczędności poprzetargowe. Budowa ul. Warsztatowej Zmiany dokonywane były w trakcie roku budżetowego, z uwagi na bieżące potrzeby - oszczędności poprzetargowe, zmiany zakresu prac. Budowa ul. Nowozabielskiej odc. Stoczniowców - Kadetów, w tym wykup gruntów pod kolektor "W" Wykonywany był tylko PT, oszczędności uzyskane w wyniku przetargu nieograniczonego, środki przenoszone były na lata kolejne. Modernizacja kotłowni węglowej na gazową wraz z instalacją i przyłączem gazu w XXV LO przy ul. Halnej W związku z brakiem możliwości realizacji tego zadania w roku 2011, środki zostały przeniesienie na to zadanie w roku Budowa ul. III Poprzecznej Budowa ul. Panny Wodnej Zmiany dokonywane były w trakcie roku budżetowego, przyczyną zmian były procedury związane z pozyskiwaniem gruntów. Środki przenoszone na lata kolejne. Budowa ul. Gruszy Zadanie zdjęte z budżetu roku 2011, z uwagi na duże koszty pozyskania gruntu. Budowa zespołu obiektów sportowych w Miedzeszynie Po wykonaniu PT i kosztorysu realizacji zadania, okazało się, że brak jest środków w wysokości niezbędnej na realizacje tego zadania. Budowa ul. Margerytki - I etapbez zmian Budowa parkingu w Falenicybez zmian

9 Nowe ZADANIA INWESTYCYJNE 9 Ocieplenie budynku ZS Nr 70 przy ul. Bajkowej Środki zabezpieczono na realizację ocieplenia budynku, w wyniku poczynionych oszczędności, udało się wykonać większy zakres niż planowano pierwotnie. Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Wydawniczej i Szpotańskiego Zadanie wprowadzone do budżetu w trakcie roku budżetowego, po wykonaniu PT i uzyskaniu zgód na przebudowę Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Nadwiśle Środki uzyskane w trakcie roku na realizacje zadania. Modernizacja budynku XXVI LO przy ul. Alpejskiej Modernizacja terenu przedszkola Nr 264 przy ul. Korkowej Uzyskane oszczędności na innych zadania w trakcie roku pozwoliło wprowadzić to zadanie do budżetu. Budowa oświetlenia w ul. Polany, ul. Napoleona Bonaparte, ul. Ligustrowej, ul. Wierzby i ul. Strzygłowskiej Zmiany dokonywane były w trakcie roku budżetowego, z uwagi na bieżące potrzeby - oszczędności poprzetargowe, zmiany zakresu prac, posiadane pozwolenia. Budowa ul. I Poprzecznej Wprowadzono środki na pozyskanie gruntów. Budowa przedszkola wraz z modernizacją budynku szkoły Nr 128 przy ul. Kadetów Modernizacja budynku przy ul. Żegańskiej 1A50 000

10 cd. Nowe ZADANIA INWESTYCYJNE 10 Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle Budowa chodnika w ul. Technicznej Wykonywany był tylko PT, oszczędności uzyskane w wyniku przetargu nieograniczonego Zakup i wdrożenie programu komputerowego do prowadzenia ewidencji środków trwałych Wykonanie i montaż podświetlanego napisu Urząd Dzielnicy Wawer na elewacji budynku przy ul. Żegańskiej Uzyskane oszczędności na innych zadania w trakcie roku pozwoliło wprowadzić to zadanie do budżetu. Budowa przyłączy gazu i wewnętrznej instalacji gazu do budynków komunalnych Zakup i wdrożenie programu komputerowego do elektronicznej obsługi pracy Rady Dzielnicy Budowa boiska przy ul. Trakt Lubelski wraz z placem zabaw Przyłącze wodno - kanalizacyjne do SP nr 216 przy ul. Wolna3 198 „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

11 ZADANIA INWESTYCYJNE zdjęte w trakcie roku Budowa ul. Planetowej na odc. od ul. Osterwy do ul. Trakt Napoleoński Zadanie zdjęte z budżetu roku 2011, z uwagi na duże koszty pozyskania gruntu. Budowa ul. Hafciarskiej Zadanie przeniesione do realizacji na rok 2012 w związku zbudową kanalizacji w ulicy. Budowa ul. Strzegomskiej Zadanie zdjęte z budżetu roku 2011, z uwagi na duże koszty pozyskania gruntu. Budowa przedszkola przy ul. Węglarskiej W związku z brakiem konkretnych lokalizacji oraz możliwości realizacji zadania we wskazanym miejscu środki zrezygnowano z realizacji tej inwestycji. Budowa ul. Świebodzińskiej Zadanie zdjęte z budżetu roku 2011 i przeniesione do realizacji na rok 2013, z uwagi na koszty pozyskania gruntu. Budowa ul. Porostowej Zadanie zdjęte z budżetu roku 2011, z uwagi na duże koszty pozyskania gruntu. Realizacja przeniesiona na rok Budowa ul. Czarnoleskiej Zadanie zdjęte z budżetu roku 2011, z uwagi na duże koszty pozyskania gruntu. Budowa ul. Garncarskiej Zadanie zdjęte z budżetu roku 2011, z uwagi na duże koszty pozyskania gruntu. Rewitalizacja budynku zabytkowego przy ul. Płowieckiej 77 i adaptacja na potrzeby Wawerskiego Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Galerii Sztuki W trakcie roku zrezygnowano z realizacji tego zadania przenosząc środki na remonty budynków komunalnych Budowa skatepark'u przy ul. Włókienniczej W trakcie roku zrezygnowano z realizacji tego zadania. Budowa ul. Pajęczej W trakcie roku zrezygnowano z realizacji tego zadania.

12 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2011 ROKU 12 Nazwa zadania Plan wydatków na Wykonanie planu wydatków na r. (ze środkami niewygasający mi) Niezrealizowane wydatki % wykonania Budowa Przedszkola przy ul.Świebodzińskiej , ,02100, ,02 Plan nie został przekroczony, przekroczony został imit wydatków niewygasających. Budowa chodnika w ulicy Technicznej ,00 100,000,00 Przyłacze wodno - kanalizacyjne do SP 216 przy ul. Wolnej 3 198,00 100,000,00 Modernizacja terenu przedszkola nr 264 przy ul. Korkowej , ,95100,003,05

13 cd. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2011 ROKU 13 Budowa boiska przy ul. Trakt Lubelski wraz z placem zabaw , ,7599,946,25 Budowa ul. Panny Wodnej , ,6599,92332,35 Wykonanie i montaż podświetlanego napisu Urząd dzielnicy Wawer na elewacji budynku przy ul. Żegańskiej , ,4099,8644,60 Ocieplenie budynku ZS nr 70 przy ul. Bajkowej , ,5099, ,50 Zakup i montaż kurtyny powietrznej w budynku Urzędu Dzielnicy Wawer 7 000, ,9999,2950,01 Zakup i wdrożenie programu komputerowego do prowadzenia ewidencji środków trwałych , ,6999,23347,31 Budowa ul. Rezedowej , ,6698, ,34

14 cd. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2011 ROKU 14 Budowa ul. Oliwkowej , ,0297, ,98 Budowa ul. Margerytki , ,1397, ,87 Oszczędność po kontroli jakościowej Przebudowa scieżki rowerowej wzdłuż ulicy Wydawniczej i Szpotańskiego , ,7896, ,22 Środki niewygasające. Budowa ul. Mozaikowej , ,7295, ,28 W związku z korzystnymi warunkami atmosferycznymi w grudniu została rozszerzona umowa na wykonanie prac przy budowie odcinka ul. Mozaikowej od Ciepielowskiej w kierunku Jagienki. Brak możliwości wykonania nawierzchni asfaltowej ( nie wykonują jej wytwórnie) nie został wykonany pełny zakres umowny. W bieżącym roku planuje się aneksowanie umowy. Środki przeniesione z roku 2011 oraz te juz zabezpieczone w budżecie 2012 zostaną wykorzystane na dokończenie tej inwestycji. Budowa ul. III Poprzecznej10 000, ,0095,00500,00 Brak ostatecznych decyzji uniemożliwia zakończenie postępowania o ustalenie odszkodowania. Oczekiwanie na ostateczne decyzje trwało do grudnia w związku z czym nie można było przeznaczyć tych środków na inne zadanie. Budowa ul. Nowozabielskiej odc. Stoczniowców - Kadetów, w tym: wykup gruntów pod kolektor W , ,0092, ,00 Na Nowozabielską 2013

15 cd. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2011 ROKU 15 Budowa ul. Warsztatowej42 000, ,5690, ,44 Budowa parkingu w Falenicy , ,0089, ,00 Środki niewygasające Modernizacja kotłowni węglowej na gazową wraz z instalacją i przyłączem gazu w XXV LO przy ul. Halnej , ,0087, ,00 Budowa oświetlenia w ul. Polany, ul. Napoleona Bonaparte, Ligustrowej, Wierzby, Strzygłowskiej , ,1686, ,84 W grudniu odebrany został PT na oświetlenie terenu przy ul. Strzygłowskiej w okolicy nowego placu zabaw. Niewykorzystane na tym zadaniu środki w roku 2011 po przeniesieniu do budżetu 2012 roku wraz ze środkami już zabezpieczonymi na to zadanie w budżecie 2012 roku zostaną przeznaczone na kontynuowanie prac związanych z budową oświetlenia. Budowa przyłączy gazu i wewnętrzej instalacji gazu do budynków komunlanych , ,9986, ,01 Budowa ul. Derkaczy , ,5083, ,50 Oszczędność po kontroli jakościowej i zmniejszenie zakresów kolizji Budowa ul. Radłowej , ,4981, ,51 Brak ostatecznych decyzji uniemożliwia zakończenie postępowania o ustalenie odszkodowania.

16 cd. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2011 ROKU 16 Wykup nieruchomości zajętych pod budowę ulicy XVIII Projektowanej, Radłowej, Mozaikowej, Brzoskwiniowej , ,0080, ,00 Brak ostatecznych decyzji uniemożliwia zakończenie postępowania o ustalenie odszkodowania. Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Nadwiśle , ,5479, ,46 Oszczędności po przetargu na wykonanie placu zabaw, z uwagi na późny czas tj. grudzień nie mogły już być wykorzystane na doposażenie jego w nowy sprzęt zabawowy. Przywrócenie zadania wraz ze środkami niezrealizowanymi w 2011 r. pozwoli nam uzupełnić sprzęt zabawowy na wybudowanym placu zabaw. Niezbędne jest również co nie udało się w związku z brakiem czasu wykonać w roku ubiegłym, wykonanie monitoringu i oświetlenia tego placu. Budowa ul. Ks. Szulczyka45 050, ,0047, ,00 W grudniu 2011 roku został zawarty aneks przedłużający termin wykonania prac projektowych na rok 2012, w związku z tym środki nie wykorzystane w roku 2011, powinny zostać przeniesione na rok 2012 i wykorzystane na dalsze prace związane z realizacją tej inwestycji. Budowa Przedszkola wraz z modernizacją budynku SP 128 przy ul. Kadetów , ,0027, ,00 Środki nie wykorzystane w 2011 roku powinny zostać przeniesione na rok 2012 i ze środkami już zabezpieczonym zostaną wydane na realizacje tego zadania.

17 cd. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2011 ROKU 17 Budowa ul. I Poprzecznej , ,1024, ,90 Brak ostatecznych decyzji uniemożliwia zakończenie postępowania o ustalenie odszkodowania. Budowa ul. Ciepielowskiej , ,6623, ,34 Brak ostatecznych decyzji uniemożliwia zakończenie postępowania o ustalenie odszkodowania. Budowa ul. Gruszy50 000, ,0020, ,00 Brak ostatecznych decyzji uniemożliwia zakończenie postępowania o ustalenie odszkodowania. Modernizacja budynku XXVI LO przy ul. Alpejskiej , ,0114, ,99 Wykonawca prac został wyłoniony w wyniku drugiego przetargu. Przetarg ogłoszony został w trybie projektuj i buduj. Późne uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę spowodowało, rozpoczęcie prac budowlanych nastąpiło dopiero w miesiącu grudniu. W związku z powyższym wykonany został tylko ograniczony zakres prac. Środki niewykorzystane w roku 2011 po przywróceniu do budżetu 2012 zostaną wykorzystane na prace związane z adaptacją budynku dla potrzeb Zespołu Szkół.

18 cd. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2011 ROKU 18 Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle ,00281,000, ,00 W związku z nierozstrzygnięciem pierwszego przetargu na wyłonienie wykonawcy koncepcji, środki z roku 2011 nie zostały wykorzystane. W grudniu został zawarta umowa na wykonanie koncepcji, niewykorzystane środki z 2011 r a przeniesione na rok 2012 zostaną wykorzystane na inne prace związane z zakresem zadania. Opracowana koncepcja określi przybliżone koszty PT, na który środki należy zabezpieczyć. Bezpłatny Internet dla mieszkańców2 000,000, ,00 Modernizacja budynku przy ul. Żegańskiej 1a ,000, ,00 W roku 2011 prowadzone były prace związane ze zmianami organizacyjnymi w oświacie. Wiążą sie one ze zmianami sytuacji lokalowej placówek. Budynki oświatowe w wyniku zmian organizacyjnych wymagają modernizacji lub przekształcenia na obiekty o innym charakterze. Budynek dotychczas zajmowany przez Gimnazjum przy ul. Żegańskiej będzie przeznaczony na cele administracyjno - biurowe związane z działalnością Dzielnicy. Planowane do przeniesienia do zmodernizowanego budynku po Gimnazjum jednostki organizacyjne korzystają obecnie z wynajmowanych pomieszczeń (OPS), w wyniku dokonania reorganizacji wystąpią oszczędności m.in.. na opłatach czynszu. W związku z tym środki niewykorzystane w roku 2011 przeznacza się na realizacje tego zadania w W roku 2011 nie została opracowana koncepcja zagospodarowania budynku. W grudniu dopiero wpłynęła ostateczna deklaracja jednostek o potrzebach przyszłego zagospodarowania budynku. Środki przeniesione na rok 2012 zostaną przeznaczone na prace projektowe modernizacji budynku.

19 cd. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2011 ROKU 19 Zakup i wdrożenie programu komputerowego do elektronicznej obsługi Rady Dzielnicy ,000, ,00 Budowa zespołu obiektów sportowych w Miedzeszynie ,000, ,00 Niewydatkowane środki w roku 2011 przeznacza się na wkład własny oraz prace przygotowawcze do PPP. RAZEM , ,27 89, ,73

20 WYDATKI NIEWYGASAJĄCE 2011 ROKU Rada m.st. Warszawa podjęła w dniu r. uchwałę nr XXIX/630/2011 w sprawie wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego W uchwale tej ujęto następujące zadania i kwoty: Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Wydawniczej i Szpotańskiego zł Budowa parkingu w Falenicy zł Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej zł 20

21 Ad. 1 „Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Wydawniczej i Szpotańskiego” zł Środki w wysokości zł na przebudowę ścieżki rowerowej wprowadzono do budżetu Uchwałą Rady m. st. Warszawy dnia r., zwiększenie środków o kwotę zł tj. do kwoty zł wprowadzono do budżetu Uchwałą Rady m.st. Warszawy dnia r. Podjęte działania: r. nastąpiło zawarcie umowy na przebudowę ścieżki rowerowej z firmą PPU Costel - I etap; r. podpisano umowę o rozszerzeniu zakresu umowy podstawowej z firmą PPUCostel – II etap; aneksowano termin zakończenia II etapu na (zgody ZDM). 21

22 Ad. 2 „Budowa parkingu w Falenicy” zł Środki w wysokości zł na powyższe zadanie zaplanowane zostały w pierwotnej wersji budżetu na 2011 rok. Podjęte działania: r. pozwolenie na budowę parkingu; I przetarg nie wyłonił wykonawcy – przetarg unieważniono, gdyż najniższa oferta przewyższała możliwości finansowe; II przetarg nie wyłonił wykonawcy – przetarg unieważniono, gdyż najniższa oferta przewyższała możliwości finansowe; III przetarg wyłoniono wykonawcę; r. zawarcie umowy na budowę parkingu z firmą DOWBUD – C; z uwagi na brak możliwości dostarczenia odpowiednich słupów latarni oraz brak możliwości dokonania nasadzeń anektowano termin zakończenia prac na (prace budowlane) i (zieleń). 22

23 Ad. 3 „Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej” zł Środki w wysokości zł na powyższe zadanie zaplanowane zostały w pierwotnej wersji budżetu na 2011 rok, zaś w trakcie roku zwiększono zadanie o zł tj. do kwoty zł. Podjęte działania: r. przebudowa gazociągu średniego ciśnienia w rejonie ul. Krupniczej kolidującego z przyszłą budową przedszkola, r. wniosek o pozwolenie na budowę, r. decyzja o pozwoleniu na budowę, r. wstępna kontrasygnata o udzielenie zamówienia, r. zawiadomienie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego, r. zawarcie umowy na budowę Przedszkola integracyjnego przy ul. Świebodzińskiej z firmą ZAMBET, termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie zgodnie z umową to r. 23

24 cd. Podjęte działania: r. wniosek o wycinkę drzew, r. złożenie przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo – finansowego, r. pismo do Wykonawcy informujące o błędach w złożonym harmonogramie, r. decyzja na usunięcie drzew, r. kolejne pismo do Wykonawcy w sprawie błędów harmonogramie, r. wprowadzenie na budowę Wykonawcy, r. zawiadomienie do PINBud o zamiarze rozpoczęcia prac, r. pismo do Wykonawcy wyrażające zaniepokojenie brakiem postępów w pracach na terenie inwestycji (brak wytyczenia, brak kompletnego ogrodzenia terenu, brak tablicy informacyjnej) r. – pismo do Wykonawcy w sprawie niezadowolenia Inwestora z postępu i staranności prac przy budowie, r. – kolejne pismo do Wykonawcy w sprawie zaobserwowanych przez Inwestora uwagach dotyczących staranności prac i kwestii formalnych, r. – zmiana przez Wykonawcy kierownika budowy, r. – zgoda Inwestora na zmianę kierownika budowy 24

25 cd. Podjęte działania: r. – kolejna zmiana przez Wykonawcę kierownika budowy, r. – zgoda inwestora na zmianę kierownika budowy, r. – pismo do Wykonawcy w sprawie jakości wykonanych fundamentów, r. – pismo do Wykonawcy o wstrzymaniu robót w związku z nienależytym wykonaniem ław i stóp fundamentowych – Wykonano orzeczenie techniczne, r. – kolejne pismo do Wykonawcy stanu technicznego wykonanych ław i stóp fundamentowych – program naprawczy, r. – pismo Wykonawcy w sprawie wdrożenia programu naprawczego, r. – pismo do Wykonawcy akceptujące termin wykonania programu naprawczego, r. – pismo zgłaszające wykonanie robót naprawczych ław fundamentowych, r. – pismo do Wykonawcy w sprawie niewłaściwego planu BIOZ oraz w sprawie nie zgłaszania podwykonawców, r. - pismo do Wykonawcy informujące o brakach formalnych dotyczących podwykonawców, r. – pismo do Wykonawcy w sprawie zmiany nadzoru inwestorskiego, 25

26 cd. Podjęte działania: r. – pismo do ABA (nadzór autorski) w sprawie braku zgody Inwestora na dokonywanie na wniosek Wykonawcy zmian projektowych bez zgody Inwestora, r. – pismo do Wykonawcy w sprawie braku zaktualizowanego harmonogramu oraz prośba o przedstawienie dokumentów dotyczących podwykonawców (zg. z umową), r. – pismo Wykonawcy w sprawie przekazania rozwiązań projektowych dotyczących konstrukcji poddasza i więźby dachowej, r. – przekazano Wykonawcy pismem rozwiązania projektowe dot. więźby i poddasza, r. – pismo Zarządu do Wykonawcy w sprawie zaniepokojenia postępami prac na budowie, brak pokrycia dachowego przed okresem zimowym, r. – kolejne pismo do Wykonawcy w sprawie zabezpieczenia obiektu przed zimą, r. – spotkanie przedstawicieli ZAMBET z Zarządem w sprawie postępu robót, r. – wyjaśnienia Wykonawcy dot. przyczyn opóźnienia w stosunku do harmonogramu, 26

27 cd. Podjęte działania: r. – pismo Zarządu do Wykonawcy w sprawie opieszałego tempa i staranności realizowania inwestycji, r. – pismo Zarządu w sprawie nieprzestrzegania przez kierownika budowy poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego, r. – rezygnacja kierownika budowy, r. – pismo do Wykonawcy w sprawie natychmiastowego zapewnienia kierownictwa budowy, r. – pismo Wykonawcy informujące o powołaniu nowego kierownika budowy, r. – pismo Zarządu do Wykonawcy o natychmiastowe zabezpieczenie budowanego obiektu oraz wyjaśnienie przyczyn jego niezabezpieczenia, r. – kolejne pismo do Wykonawcy w sprawie wyjaśnienia przyczyn niezabezpieczenie budynku na okres zimowy, 27

28 cd. Podjęte działania: r. – pismo Wykonawcy w sprawie zabezpieczenia obiektu przed warunkami atmosferycznymi, r. – pismo Zarządu do Wykonawcy w sprawie zlecenia ekspertyzy dotyczącej wykonywania ścian zewnętrznych oraz tynków, r. – pismo do PINBud w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego niewłaściwego pełnienia funkcji kierownika budowy, r. – pismo Zarządu do ZAMBET w sprawie wstrzymania wszelkich spraw na obiekcie r. – pismo Zarządu do ZAMBET w sprawie naliczenia kary umownej w wysokości ,78 zł za nieprzestrzeganie zapisów umowy. 28

29 Analiza wykonania wydatków majątkowych w latach Rok PlanWykonanie % wykonania (3/2) Wydatki niewygasająceŁącznie wykonanie % wykonania (6/2) ,2856,45% , ,0068,11% ,4091,38%0, ,4091,38% ,3977,50% , ,3990,91% ,7478,97% , ,7486,78% ,2768,25% , ,2789,13%

30 PROCEDURA WYWŁASZCENIOWA W ODNIESIENIU DO GRUNTÓW ZAJMOWANYCH POD DROGI (na przykładzie ul. XVIII Projektowanej) Postępowanie wywłaszczeniowe prowadzone może być jedynie w odniesieniu do nieruchomości przeznaczonych na cel publiczny określony: w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (w przypadku ul. XVIII Projektowanej decyzja nr 246/06 z r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ul. XVIII Projektowanej na odc. od ul. Trakt Lubelski do wschodniej granicy dz. ewid. nr 79 oraz dz. nr 100 z obr ). Wywłaszczenie prowadzone jest w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym lub w przypadku braku zgody właściciela na sprzedaż (obowiązek przeprowadzenia rokowań). Postępowanie wywłaszczeniowe prowadzone jest przez starostę wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej na wniosek zainteresowanego organu (tu Prezydenta m.st. Warszawy). Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz kodeksu postępowania administracyjnego. Postępowanie kończy się wydaniem decyzji o wywłaszczeniu prawa własności nieruchomości - tu na rzecz m.st. Warszawy - wraz z określeniem wysokości odszkodowania. Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji do organu wyższej instancji - tu Wojewody Mazowieckiego. W przypadku braku odwołania decyzja staje się ostateczna i podlega wykonaniu, tj. stanowi podstawę do wypłaty odszkodowania (termin wypłaty jest określony w decyzji zazwyczaj 14 dni lub 30 dni) oraz ujawnienia w księdze wieczystej prawa własności nabywcy do nieruchomości 30


Pobierz ppt "1 DZIELNICA WAWER. Dzielnice realizują zadania inwestycyjne w ramach limitów wydatków majątkowych dostosowanych do możliwości finansowych miasta. Dzięki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google