Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 DZIELNICA WAWER. Dzielnice realizują zadania inwestycyjne w ramach limitów wydatków majątkowych dostosowanych do możliwości finansowych miasta. Dzięki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 DZIELNICA WAWER. Dzielnice realizują zadania inwestycyjne w ramach limitów wydatków majątkowych dostosowanych do możliwości finansowych miasta. Dzięki."— Zapis prezentacji:

1 1 DZIELNICA WAWER

2 Dzielnice realizują zadania inwestycyjne w ramach limitów wydatków majątkowych dostosowanych do możliwości finansowych miasta. Dzięki możliwościom finansowym m.st. Warszawy po zamknięciu roku budżetowego przekazywane są do dyspozycji dzielnicy dodatkowe środki, które są równe kwocie niezrealizowanych wydatków, pomniejszone o skutki finansowe niewykonania planu dochodów. 2

3 ANALIZA LIMITÓW NA WYDATKI MAJĄTKOWE 3 Lata20112012201320142015 Limity z budżetu 2011 23 223 768 10 952 937 14 625 619 9 763 426 4 336 469 Zmiany w budżecie 2011- 7 413 524 9 666 060 3 760 188 1 705 000 3 930 000 Limity z budżetu 2012 15 810 244 20 618 997 18 385 807 11 468 426 8 266 469

4 ZADANIA INWESTYCYJNE na dzień 1 stycznia 2011 r. 4 RAZEM23 223 768 Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej4 862 980 Budowa zespołu obiektów sportowych w Miedzeszynie3 600 000 Budowa ul. Mozaikowej1 800 000 Budowa ul. Panny Wodnej1 765 600 Budowa ul. Derkaczy1 500 000 Budowa ul. Gruszy1 500 000 Budowa ul. Radłowej1 000 000 Budowa ul. Planetowej na odc. od ul. Osterwy do ul. Trakt Napoleoński1 000 000 Budowa ul. Hafciarskiej950 000 Budowa parkingu w Falenicy800 000 Budowa ul. Margerytki - I etap600 000 Budowa ul. Strzegomskiej500 000 Budowa przedszkola przy ul. Węglarskiej500 000 Budowa ul. III Poprzecznej320 000 Budowa ul. Świebodzińskiej300 000 Budowa ul. Rezedowej300 000 Budowa ul. Oliwkowej280 000 Modernizacja kotłowni węglowej na gazową wraz z instalacją i przyłączem gazu w XXV LO przy ul. Halnej 20250 000 Budowa ul. Nowozabielskiej odc. Stoczniowców - Kadetów, w tym wykup gruntów pod kolektor "W"200 000 Budowa ul. Ciepielowskiej150 000 Budowa ul. Warsztatowej150 000 Budowa ul. Porostowej150 000 Budowa ul. Czarnoleskiej150 000 Wykup nieruchomości zajętych pod budowę ulic: XVIII Projektowanej, Radłowej, Mozaikowej, Brzoskwiniowej130 188 Budowa ul. Garncarskiej120 000 Budowa ul. Księdza Szulczyka100 000 Rewitalizacja budynku zabytkowego przy ul. Płowieckiej 77 i adaptacja na potrzeby Wawerskiego Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Galerii Sztuki 100 000 Budowa skatepark'u przy ul. Włókienniczej95 000 Budowa ul. Pajęczej50 000

5 ZADANIA INWESTYCYJNE na dzień 31 grudnia 2011 r. 5 RAZEM15 810 244 Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej4 952 980 Budowa ul. Mozaikowej1 895 404 Budowa ul. Derkaczy1 587 740 Budowa ul. Radłowej960 135 Budowa parkingu w Falenicy800 000 Ocieplenie budynku ZS Nr 70 przy ul. Bajkowej765 000 Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Wydawniczej i Szpotańskiego721 160 Budowa ul. Margerytki - I etap600 000 Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Nadwiśle500 000 Wykup nieruchomości zajętych pod budowę ulic: XVIII Projektowanej, Radłowej, Mozaikowej, Brzoskwiniowej480 000 Budowa ul. Panny Wodnej403 453 Modernizacja budynku XXVI LO przy ul. Alpejskiej400 000 Budowa ul. Oliwkowej230 000 Budowa ul. Rezedowej210 000 Modernizacja terenu przedszkola Nr 264 przy ul. Korkowej200 000 Budowa oświetlenia w ul. Polany, ul. Napoleona Bonaparte, ul. Ligustrowej, ul. Wierzby i ul. Strzygłowskiej180 000 Budowa ul. Ciepielowskiej141 000 Budowa ul. I Poprzecznej115 000 Budowa przedszkola wraz z modernizacją budynku szkoły Nr 128 przy ul. Kadetów100 000

6 c.d. ZADANIA INWESTYCYJNE na dzień 31 grudnia 2011 r. 6 Budowa ul. Nowozabielskiej odc. Stoczniowców - Kadetów, w tym wykup gruntów pod kolektor "W"50 000 Budowa ul. Gruszy50 000 Modernizacja budynku przy ul. Żegańskiej 1A50 000 Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle50 000 Budowa zespołu obiektów sportowych w Miedzeszynie50 000 Budowa ul. Księdza Szulczyka45 050 Budowa chodnika w ul. Technicznej45 000 Zakup i wdrożenie programu komputerowego do prowadzenia ewidencji środków trwałych45 000 Budowa ul. Warsztatowej42 000 Modernizacja kotłowni węglowej na gazową wraz z instalacją i przyłączem gazu w XXV LO przy ul. Halnej 2040 380 Wykonanie i montaż podświetlanego napisu Urząd Dzielnicy Wawer na elewacji budynku przy ul. Żegańskiej32 000 Budowa przyłączy gazu i wewnętrznej instalacji gazu do budynków komunalnych31 744 Zakup i wdrożenie programu komputerowego do elektronicznej obsługi pracy Rady Dzielnicy12 000 Budowa ul. III Poprzecznej10 000 Budowa boiska przy ul. Trakt Lubelski wraz z placem zabaw10 000 Przyłącze wodno - kanalizacyjne do SP nr 216 przy ul. Wolna3 198 „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy - Szkoły podstawowe ”1 000 „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy - Licea ogólnokształcące"500 „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy - OSiR”500

7 Zmiany +/- w ZADANIACH INWESTYCYJNYCH w trakcie 2011 r. 7 Wykup nieruchomości zajętych pod budowę ulic: XVIII Projektowanej, Radłowej, Mozaikowej, Brzoskwiniowej 349 812 Zabezpieczono środki na wypłaty odszkodowań za nieruchomości pod drogi - XVII Projektowana. Budowa ul. Mozaikowej95 404 Zmiany dokonywane były w trakcie roku budżetowego, z uwagi na bieżące potrzeby - oszczędności poprzetargowe, zmiany zakresu prac, regulacje gruntów. Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej90 000 Budowa ul. Derkaczy87 740 Zmiany dokonywane były w trakcie roku budżetowego, z uwagi na bieżące potrzeby - oszczędności poprzetargowe, zmiany zakresu prac, regulacje gruntów. Budowa ul. Ciepielowskiej-9 000 Zmiany dokonywane były w trakcie roku budżetowego, z uwagi na bieżące potrzeby - oszczędności poprzetargowe, zmiany zakresu prac, regulacje gruntów. Budowa ul. Radłowej-39 865 Zmiany dokonywane były w trakcie roku budżetowego, z uwagi na bieżące potrzeby - oszczędności poprzetargowe, zmiany zakresu prac, regulacje gruntów. Budowa ul. Oliwkowej-50 000 Zmiany dokonywane były w trakcie roku budżetowego, z uwagi na bieżące potrzeby - oszczędności poprzetargowe, zmiany zakresu prac.

8 cd. Zmiany +/- w ZADANIACH INWESTYCYJNYCH w trakcie 2011 r. 8 Budowa ul. Księdza Szulczyka-54 950 Wykonywana jest tylko koncepcja, oszczędności uzyskane w wyniku przetargu nieograniczonego. Budowa ul. Rezedowej-90 000 Zmiany dokonywane były w trakcie roku budżetowego, z uwagi na bieżące potrzeby - oszczędności poprzetargowe. Budowa ul. Warsztatowej-108 000 Zmiany dokonywane były w trakcie roku budżetowego, z uwagi na bieżące potrzeby - oszczędności poprzetargowe, zmiany zakresu prac. Budowa ul. Nowozabielskiej odc. Stoczniowców - Kadetów, w tym wykup gruntów pod kolektor "W"-150 000 Wykonywany był tylko PT, oszczędności uzyskane w wyniku przetargu nieograniczonego, środki przenoszone były na lata kolejne. Modernizacja kotłowni węglowej na gazową wraz z instalacją i przyłączem gazu w XXV LO przy ul. Halnej 20-209 620 W związku z brakiem możliwości realizacji tego zadania w roku 2011, środki zostały przeniesienie na to zadanie w roku 2012. Budowa ul. III Poprzecznej-310 000 Budowa ul. Panny Wodnej-1 362 147 Zmiany dokonywane były w trakcie roku budżetowego, przyczyną zmian były procedury związane z pozyskiwaniem gruntów. Środki przenoszone na lata kolejne. Budowa ul. Gruszy-1 450 000 Zadanie zdjęte z budżetu roku 2011, z uwagi na duże koszty pozyskania gruntu. Budowa zespołu obiektów sportowych w Miedzeszynie-3 550 000 Po wykonaniu PT i kosztorysu realizacji zadania, okazało się, że brak jest środków w wysokości niezbędnej na realizacje tego zadania. Budowa ul. Margerytki - I etapbez zmian Budowa parkingu w Falenicybez zmian

9 Nowe ZADANIA INWESTYCYJNE 9 Ocieplenie budynku ZS Nr 70 przy ul. Bajkowej765 000 Środki zabezpieczono na realizację ocieplenia budynku, w wyniku poczynionych oszczędności, udało się wykonać większy zakres niż planowano pierwotnie. Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Wydawniczej i Szpotańskiego721 160 Zadanie wprowadzone do budżetu w trakcie roku budżetowego, po wykonaniu PT i uzyskaniu zgód na przebudowę Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Nadwiśle500 000 Środki uzyskane w trakcie roku na realizacje zadania. Modernizacja budynku XXVI LO przy ul. Alpejskiej400 000 Modernizacja terenu przedszkola Nr 264 przy ul. Korkowej200 000 Uzyskane oszczędności na innych zadania w trakcie roku pozwoliło wprowadzić to zadanie do budżetu. Budowa oświetlenia w ul. Polany, ul. Napoleona Bonaparte, ul. Ligustrowej, ul. Wierzby i ul. Strzygłowskiej180 000 Zmiany dokonywane były w trakcie roku budżetowego, z uwagi na bieżące potrzeby - oszczędności poprzetargowe, zmiany zakresu prac, posiadane pozwolenia. Budowa ul. I Poprzecznej115 000 Wprowadzono środki na pozyskanie gruntów. Budowa przedszkola wraz z modernizacją budynku szkoły Nr 128 przy ul. Kadetów100 000 Modernizacja budynku przy ul. Żegańskiej 1A50 000

10 cd. Nowe ZADANIA INWESTYCYJNE 10 Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle50 000 Budowa chodnika w ul. Technicznej45 000 Wykonywany był tylko PT, oszczędności uzyskane w wyniku przetargu nieograniczonego Zakup i wdrożenie programu komputerowego do prowadzenia ewidencji środków trwałych45 000 Wykonanie i montaż podświetlanego napisu Urząd Dzielnicy Wawer na elewacji budynku przy ul. Żegańskiej32 000 Uzyskane oszczędności na innych zadania w trakcie roku pozwoliło wprowadzić to zadanie do budżetu. Budowa przyłączy gazu i wewnętrznej instalacji gazu do budynków komunalnych31 744 Zakup i wdrożenie programu komputerowego do elektronicznej obsługi pracy Rady Dzielnicy12 000 Budowa boiska przy ul. Trakt Lubelski wraz z placem zabaw10 000 Przyłącze wodno - kanalizacyjne do SP nr 216 przy ul. Wolna3 198 „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy -2 000

11 ZADANIA INWESTYCYJNE zdjęte w trakcie roku 2011 11 Budowa ul. Planetowej na odc. od ul. Osterwy do ul. Trakt Napoleoński-1 000 000 Zadanie zdjęte z budżetu roku 2011, z uwagi na duże koszty pozyskania gruntu. Budowa ul. Hafciarskiej-950 000 Zadanie przeniesione do realizacji na rok 2012 w związku zbudową kanalizacji w ulicy. Budowa ul. Strzegomskiej-500 000 Zadanie zdjęte z budżetu roku 2011, z uwagi na duże koszty pozyskania gruntu. Budowa przedszkola przy ul. Węglarskiej-500 000 W związku z brakiem konkretnych lokalizacji oraz możliwości realizacji zadania we wskazanym miejscu środki zrezygnowano z realizacji tej inwestycji. Budowa ul. Świebodzińskiej-300 000 Zadanie zdjęte z budżetu roku 2011 i przeniesione do realizacji na rok 2013, z uwagi na koszty pozyskania gruntu. Budowa ul. Porostowej-150 000 Zadanie zdjęte z budżetu roku 2011, z uwagi na duże koszty pozyskania gruntu. Realizacja przeniesiona na rok 2013. Budowa ul. Czarnoleskiej-150 000 Zadanie zdjęte z budżetu roku 2011, z uwagi na duże koszty pozyskania gruntu. Budowa ul. Garncarskiej-120 000 Zadanie zdjęte z budżetu roku 2011, z uwagi na duże koszty pozyskania gruntu. Rewitalizacja budynku zabytkowego przy ul. Płowieckiej 77 i adaptacja na potrzeby Wawerskiego Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Galerii Sztuki -100 000 W trakcie roku zrezygnowano z realizacji tego zadania przenosząc środki na remonty budynków komunalnych Budowa skatepark'u przy ul. Włókienniczej-95 000 W trakcie roku zrezygnowano z realizacji tego zadania. Budowa ul. Pajęczej-50 000 W trakcie roku zrezygnowano z realizacji tego zadania.

12 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2011 ROKU 12 Nazwa zadania Plan wydatków na 31.12.2011 Wykonanie planu wydatków na 31.12.2011 r. (ze środkami niewygasający mi) Niezrealizowane wydatki % wykonania Budowa Przedszkola przy ul.Świebodzińskiej 4 952 980,004 955 377,02100,05-2 397,02 Plan nie został przekroczony, przekroczony został imit wydatków niewygasających. Budowa chodnika w ulicy Technicznej 45 000,00 100,000,00 Przyłacze wodno - kanalizacyjne do SP 216 przy ul. Wolnej 3 198,00 100,000,00 Modernizacja terenu przedszkola nr 264 przy ul. Korkowej 200 000,00199 996,95100,003,05

13 cd. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2011 ROKU 13 Budowa boiska przy ul. Trakt Lubelski wraz z placem zabaw 10 000,009 993,7599,946,25 Budowa ul. Panny Wodnej403 453,00403 120,6599,92332,35 Wykonanie i montaż podświetlanego napisu Urząd dzielnicy Wawer na elewacji budynku przy ul. Żegańskiej 32 000,0031 955,4099,8644,60 Ocieplenie budynku ZS nr 70 przy ul. Bajkowej 765 000,00762 079,5099,622 920,50 Zakup i montaż kurtyny powietrznej w budynku Urzędu Dzielnicy Wawer 7 000,006 949,9999,2950,01 Zakup i wdrożenie programu komputerowego do prowadzenia ewidencji środków trwałych 45 000,0044 652,6999,23347,31 Budowa ul. Rezedowej210 000,00207 882,6698,992 117,34

14 cd. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2011 ROKU 14 Budowa ul. Oliwkowej230 000,00223 344,0297,116 655,98 Budowa ul. Margerytki600 000,00582 029,1397,0017 970,87 Oszczędność po kontroli jakościowej Przebudowa scieżki rowerowej wzdłuż ulicy Wydawniczej i Szpotańskiego 721 160,00693 890,7896,2227 269,22 Środki niewygasające. Budowa ul. Mozaikowej1 895 404,001 819 129,7295,9876 274,28 W związku z korzystnymi warunkami atmosferycznymi w grudniu została rozszerzona umowa na wykonanie prac przy budowie odcinka ul. Mozaikowej od Ciepielowskiej w kierunku Jagienki. Brak możliwości wykonania nawierzchni asfaltowej ( nie wykonują jej wytwórnie) nie został wykonany pełny zakres umowny. W bieżącym roku planuje się aneksowanie umowy. Środki przeniesione z roku 2011 oraz te juz zabezpieczone w budżecie 2012 zostaną wykorzystane na dokończenie tej inwestycji. Budowa ul. III Poprzecznej10 000,009 500,0095,00500,00 Brak ostatecznych decyzji uniemożliwia zakończenie postępowania o ustalenie odszkodowania. Oczekiwanie na ostateczne decyzje trwało do grudnia w związku z czym nie można było przeznaczyć tych środków na inne zadanie. Budowa ul. Nowozabielskiej odc. Stoczniowców - Kadetów, w tym: wykup gruntów pod kolektor W 50 000,0046 487,0092,973 513,00 Na Nowozabielską 2013

15 cd. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2011 ROKU 15 Budowa ul. Warsztatowej42 000,0038 161,5690,863 838,44 Budowa parkingu w Falenicy800 000,00715 813,0089,4884 187,00 Środki niewygasające Modernizacja kotłowni węglowej na gazową wraz z instalacją i przyłączem gazu w XXV LO przy ul. Halnej 40 380,0035 380,0087,625 000,00 Budowa oświetlenia w ul. Polany, ul. Napoleona Bonaparte, Ligustrowej, Wierzby, Strzygłowskiej 180 000,00156 028,1686,6823 971,84 W grudniu odebrany został PT na oświetlenie terenu przy ul. Strzygłowskiej w okolicy nowego placu zabaw. Niewykorzystane na tym zadaniu środki w roku 2011 po przeniesieniu do budżetu 2012 roku wraz ze środkami już zabezpieczonymi na to zadanie w budżecie 2012 roku zostaną przeznaczone na kontynuowanie prac związanych z budową oświetlenia. Budowa przyłączy gazu i wewnętrzej instalacji gazu do budynków komunlanych 31 744,0027 483,9986,584 260,01 Budowa ul. Derkaczy1 580 740,001 326 884,5083,94253 855,50 Oszczędność po kontroli jakościowej i zmniejszenie zakresów kolizji Budowa ul. Radłowej960 135,00786 016,4981,87174 118,51 Brak ostatecznych decyzji uniemożliwia zakończenie postępowania o ustalenie odszkodowania.

16 cd. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2011 ROKU 16 Wykup nieruchomości zajętych pod budowę ulicy XVIII Projektowanej, Radłowej, Mozaikowej, Brzoskwiniowej 480 000,00387 542,0080,7492 458,00 Brak ostatecznych decyzji uniemożliwia zakończenie postępowania o ustalenie odszkodowania. Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w osiedlu Nadwiśle 500 000,00396 976,5479,40103 023,46 Oszczędności po przetargu na wykonanie placu zabaw, z uwagi na późny czas tj. grudzień nie mogły już być wykorzystane na doposażenie jego w nowy sprzęt zabawowy. Przywrócenie zadania wraz ze środkami niezrealizowanymi w 2011 r. pozwoli nam uzupełnić sprzęt zabawowy na wybudowanym placu zabaw. Niezbędne jest również co nie udało się w związku z brakiem czasu wykonać w roku ubiegłym, wykonanie monitoringu i oświetlenia tego placu. Budowa ul. Ks. Szulczyka45 050,0021 525,0047,7823 525,00 W grudniu 2011 roku został zawarty aneks przedłużający termin wykonania prac projektowych na rok 2012, w związku z tym środki nie wykorzystane w roku 2011, powinny zostać przeniesione na rok 2012 i wykorzystane na dalsze prace związane z realizacją tej inwestycji. Budowa Przedszkola wraz z modernizacją budynku SP 128 przy ul. Kadetów 100 000,0027 060,0027,0672 940,00 Środki nie wykorzystane w 2011 roku powinny zostać przeniesione na rok 2012 i ze środkami już zabezpieczonym zostaną wydane na realizacje tego zadania.

17 cd. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2011 ROKU 17 Budowa ul. I Poprzecznej115 000,0028 369,1024,6786 630,90 Brak ostatecznych decyzji uniemożliwia zakończenie postępowania o ustalenie odszkodowania. Budowa ul. Ciepielowskiej141 000,0032 658,6623,16108 341,34 Brak ostatecznych decyzji uniemożliwia zakończenie postępowania o ustalenie odszkodowania. Budowa ul. Gruszy50 000,0010 192,0020,3839 808,00 Brak ostatecznych decyzji uniemożliwia zakończenie postępowania o ustalenie odszkodowania. Modernizacja budynku XXVI LO przy ul. Alpejskiej 400 000,0056 000,0114,00343 999,99 Wykonawca prac został wyłoniony w wyniku drugiego przetargu. Przetarg ogłoszony został w trybie projektuj i buduj. Późne uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę spowodowało, rozpoczęcie prac budowlanych nastąpiło dopiero w miesiącu grudniu. W związku z powyższym wykonany został tylko ograniczony zakres prac. Środki niewykorzystane w roku 2011 po przywróceniu do budżetu 2012 zostaną wykorzystane na prace związane z adaptacją budynku dla potrzeb Zespołu Szkół.

18 cd. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2011 ROKU 18 Budowa odwodnienia terenów w osiedlach: Aleksandrów, Zbójna Góra i Nadwiśle 50 000,00281,000,5649 719,00 W związku z nierozstrzygnięciem pierwszego przetargu na wyłonienie wykonawcy koncepcji, środki z roku 2011 nie zostały wykorzystane. W grudniu został zawarta umowa na wykonanie koncepcji, niewykorzystane środki z 2011 r a przeniesione na rok 2012 zostaną wykorzystane na inne prace związane z zakresem zadania. Opracowana koncepcja określi przybliżone koszty PT, na który środki należy zabezpieczyć. Bezpłatny Internet dla mieszkańców2 000,000,00 2 000,00 Modernizacja budynku przy ul. Żegańskiej 1a 50 000,000,00 50 000,00 W roku 2011 prowadzone były prace związane ze zmianami organizacyjnymi w oświacie. Wiążą sie one ze zmianami sytuacji lokalowej placówek. Budynki oświatowe w wyniku zmian organizacyjnych wymagają modernizacji lub przekształcenia na obiekty o innym charakterze. Budynek dotychczas zajmowany przez Gimnazjum przy ul. Żegańskiej będzie przeznaczony na cele administracyjno - biurowe związane z działalnością Dzielnicy. Planowane do przeniesienia do zmodernizowanego budynku po Gimnazjum jednostki organizacyjne korzystają obecnie z wynajmowanych pomieszczeń (OPS), w wyniku dokonania reorganizacji wystąpią oszczędności m.in.. na opłatach czynszu. W związku z tym środki niewykorzystane w roku 2011 przeznacza się na realizacje tego zadania w 2012. W roku 2011 nie została opracowana koncepcja zagospodarowania budynku. W grudniu dopiero wpłynęła ostateczna deklaracja jednostek o potrzebach przyszłego zagospodarowania budynku. Środki przeniesione na rok 2012 zostaną przeznaczone na prace projektowe modernizacji budynku.

19 cd. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2011 ROKU 19 Zakup i wdrożenie programu komputerowego do elektronicznej obsługi Rady Dzielnicy 12 000,000,00 12 000,00 Budowa zespołu obiektów sportowych w Miedzeszynie 50 000,000,00 50 000,00 Niewydatkowane środki w roku 2011 przeznacza się na wkład własny oraz prace przygotowawcze do PPP. RAZEM15 810 244,0014 090 959,27 89,13 1 719 284,73

20 WYDATKI NIEWYGASAJĄCE 2011 ROKU Rada m.st. Warszawa podjęła w dniu 15.12.2011 r. uchwałę nr XXIX/630/2011 w sprawie wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011. W uchwale tej ujęto następujące zadania i kwoty: Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Wydawniczej i Szpotańskiego 231.000 zł Budowa parkingu w Falenicy 515.813 zł Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej 2.552.980 zł 20

21 Ad. 1 „Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Wydawniczej i Szpotańskiego” - 231.000 zł Środki w wysokości 551.160 zł na przebudowę ścieżki rowerowej wprowadzono do budżetu Uchwałą Rady m. st. Warszawy dnia 17.03.2011 r., zwiększenie środków o kwotę 170.000 zł tj. do kwoty 721.160 zł wprowadzono do budżetu Uchwałą Rady m.st. Warszawy dnia 17.11.2011 r. Podjęte działania: 04.08.2011 r. nastąpiło zawarcie umowy na przebudowę ścieżki rowerowej z firmą PPU Costel - I etap; 23.11.2011 r. podpisano umowę o rozszerzeniu zakresu umowy podstawowej z firmą PPUCostel – II etap; aneksowano termin zakończenia II etapu na 30.04.2012 (zgody ZDM). 21

22 Ad. 2 „Budowa parkingu w Falenicy” - 515.813 zł Środki w wysokości 800.000 zł na powyższe zadanie zaplanowane zostały w pierwotnej wersji budżetu na 2011 rok. Podjęte działania: 05.08.2011 r. pozwolenie na budowę parkingu; I przetarg nie wyłonił wykonawcy 08.08.2011 – przetarg unieważniono, gdyż najniższa oferta przewyższała możliwości finansowe; II przetarg nie wyłonił wykonawcy 15.09.2011 – przetarg unieważniono, gdyż najniższa oferta przewyższała możliwości finansowe; III przetarg wyłoniono wykonawcę; 03.11.2011 r. zawarcie umowy na budowę parkingu z firmą DOWBUD – C; z uwagi na brak możliwości dostarczenia odpowiednich słupów latarni oraz brak możliwości dokonania nasadzeń anektowano termin zakończenia prac na 29.02.2012 (prace budowlane) i 31.05.2012 (zieleń). 22

23 Ad. 3 „Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej” - 2.552.980 zł Środki w wysokości 4.862.980 zł na powyższe zadanie zaplanowane zostały w pierwotnej wersji budżetu na 2011 rok, zaś w trakcie roku zwiększono zadanie o 90.000 zł tj. do kwoty 4.952.980 zł. Podjęte działania: 06.2009 r. przebudowa gazociągu średniego ciśnienia w rejonie ul. Krupniczej kolidującego z przyszłą budową przedszkola, 10.2009 r. wniosek o pozwolenie na budowę, 29.03.2010 r. decyzja o pozwoleniu na budowę, 10.06.2010 r. wstępna kontrasygnata o udzielenie zamówienia, 10.06.2010 r. zawiadomienie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego, 31.08.2010 r. zawarcie umowy na budowę Przedszkola integracyjnego przy ul. Świebodzińskiej z firmą ZAMBET, termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie zgodnie z umową to 23.04.2012 r. 23

24 cd. Podjęte działania: 02.09.2010 r. wniosek o wycinkę drzew, 06.09.2010 r. złożenie przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo – finansowego, 16.09.2010 r. pismo do Wykonawcy informujące o błędach w złożonym harmonogramie, 16.09.2010 r. decyzja na usunięcie drzew, 21.09.2010 r. kolejne pismo do Wykonawcy w sprawie błędów harmonogramie, 24.09.2010 r. wprowadzenie na budowę Wykonawcy, 22.10.2010 r. zawiadomienie do PINBud o zamiarze rozpoczęcia prac, 19.10.2010 r. pismo do Wykonawcy wyrażające zaniepokojenie brakiem postępów w pracach na terenie inwestycji (brak wytyczenia, brak kompletnego ogrodzenia terenu, brak tablicy informacyjnej) 29.11.2010 r. – pismo do Wykonawcy w sprawie niezadowolenia Inwestora z postępu i staranności prac przy budowie, 23.12.2010 r. – kolejne pismo do Wykonawcy w sprawie zaobserwowanych przez Inwestora uwagach dotyczących staranności prac i kwestii formalnych, 20.12.2010 r. – zmiana przez Wykonawcy kierownika budowy, 27.12.2010 r. – zgoda Inwestora na zmianę kierownika budowy 24

25 cd. Podjęte działania: 10.01.2011 r. – kolejna zmiana przez Wykonawcę kierownika budowy, 11.01.2011 r. – zgoda inwestora na zmianę kierownika budowy, 19.01.2011 r. – pismo do Wykonawcy w sprawie jakości wykonanych fundamentów, 11.02.2011 r. – pismo do Wykonawcy o wstrzymaniu robót w związku z nienależytym wykonaniem ław i stóp fundamentowych – Wykonano orzeczenie techniczne, 21.02.2011 r. – kolejne pismo do Wykonawcy stanu technicznego wykonanych ław i stóp fundamentowych – program naprawczy, 30.03.2011 r. – pismo Wykonawcy w sprawie wdrożenia programu naprawczego, 04.04.2011 r. – pismo do Wykonawcy akceptujące termin wykonania programu naprawczego, 15.04.2011 r. – pismo zgłaszające wykonanie robót naprawczych ław fundamentowych, 04.05.2011 r. – pismo do Wykonawcy w sprawie niewłaściwego planu BIOZ oraz w sprawie nie zgłaszania podwykonawców, 28.06.2011 r. - pismo do Wykonawcy informujące o brakach formalnych dotyczących podwykonawców, 27.07.2011 r. – pismo do Wykonawcy w sprawie zmiany nadzoru inwestorskiego, 25

26 cd. Podjęte działania: 10.08.2011 r. – pismo do ABA (nadzór autorski) w sprawie braku zgody Inwestora na dokonywanie na wniosek Wykonawcy zmian projektowych bez zgody Inwestora, 23.08.2011 r. – pismo do Wykonawcy w sprawie braku zaktualizowanego harmonogramu oraz prośba o przedstawienie dokumentów dotyczących podwykonawców (zg. z umową), 09.09.2011 r. – pismo Wykonawcy w sprawie przekazania rozwiązań projektowych dotyczących konstrukcji poddasza i więźby dachowej, 15.09.2011 r. – przekazano Wykonawcy pismem rozwiązania projektowe dot. więźby i poddasza, 18.10.2011 r. – pismo Zarządu do Wykonawcy w sprawie zaniepokojenia postępami prac na budowie, brak pokrycia dachowego przed okresem zimowym, 21.10.2011 r. – kolejne pismo do Wykonawcy w sprawie zabezpieczenia obiektu przed zimą, 28.10.2011 r. – spotkanie przedstawicieli ZAMBET z Zarządem w sprawie postępu robót, 26.10.2011 r. – wyjaśnienia Wykonawcy dot. przyczyn opóźnienia w stosunku do harmonogramu, 26

27 cd. Podjęte działania: 09.11.2011 r. – pismo Zarządu do Wykonawcy w sprawie opieszałego tempa i staranności realizowania inwestycji, 22.11.2011 r. – pismo Zarządu w sprawie nieprzestrzegania przez kierownika budowy poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego, 21.11.2011 r. – rezygnacja kierownika budowy, 24.11.2011 r. – pismo do Wykonawcy w sprawie natychmiastowego zapewnienia kierownictwa budowy, 28.11.2011 r. – pismo Wykonawcy informujące o powołaniu nowego kierownika budowy, 09.12.2011 r. – pismo Zarządu do Wykonawcy o natychmiastowe zabezpieczenie budowanego obiektu oraz wyjaśnienie przyczyn jego niezabezpieczenia, 30.12.2011 r. – kolejne pismo do Wykonawcy w sprawie wyjaśnienia przyczyn niezabezpieczenie budynku na okres zimowy, 27

28 cd. Podjęte działania: 16.01.2012 r. – pismo Wykonawcy w sprawie zabezpieczenia obiektu przed warunkami atmosferycznymi, 20.01.2012 r. – pismo Zarządu do Wykonawcy w sprawie zlecenia ekspertyzy dotyczącej wykonywania ścian zewnętrznych oraz tynków, 27.01.2012 r. – pismo do PINBud w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego niewłaściwego pełnienia funkcji kierownika budowy, 27.01.2012 r. – pismo Zarządu do ZAMBET w sprawie wstrzymania wszelkich spraw na obiekcie. 31.01.2012 r. – pismo Zarządu do ZAMBET w sprawie naliczenia kary umownej w wysokości 107.591,78 zł za nieprzestrzeganie zapisów umowy. 28

29 Analiza wykonania wydatków majątkowych w latach 2007 - 2011 29 Rok PlanWykonanie % wykonania (3/2) Wydatki niewygasająceŁącznie wykonanie % wykonania (6/2) 1234567 2007 35 238 61319 892 248,2856,45%4 108 634,7224 000 883,0068,11% 2008 44 259 37540 442 876,4091,38%0,0040 442 876,4091,38% 2009 45 263 01535 077 050,3977,50%6 069 800,0041 146 850,3990,91% 2010 39 204 00130 959 566,7478,97%3 062 584,0034 022 150,7486,78% 2011 15 810 24410 791 166,2768,25%3 299 793,0014 090 959,2789,13%

30 PROCEDURA WYWŁASZCENIOWA W ODNIESIENIU DO GRUNTÓW ZAJMOWANYCH POD DROGI (na przykładzie ul. XVIII Projektowanej) Postępowanie wywłaszczeniowe prowadzone może być jedynie w odniesieniu do nieruchomości przeznaczonych na cel publiczny określony: w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (w przypadku ul. XVIII Projektowanej decyzja nr 246/06 z 15.03.2006r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ul. XVIII Projektowanej na odc. od ul. Trakt Lubelski do wschodniej granicy dz. ewid. nr 79 oraz dz. nr 100 z obr. 3-13-53). Wywłaszczenie prowadzone jest w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym lub w przypadku braku zgody właściciela na sprzedaż (obowiązek przeprowadzenia rokowań). Postępowanie wywłaszczeniowe prowadzone jest przez starostę wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej na wniosek zainteresowanego organu (tu Prezydenta m.st. Warszawy). Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz kodeksu postępowania administracyjnego. Postępowanie kończy się wydaniem decyzji o wywłaszczeniu prawa własności nieruchomości - tu na rzecz m.st. Warszawy - wraz z określeniem wysokości odszkodowania. Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji do organu wyższej instancji - tu Wojewody Mazowieckiego. W przypadku braku odwołania decyzja staje się ostateczna i podlega wykonaniu, tj. stanowi podstawę do wypłaty odszkodowania (termin wypłaty jest określony w decyzji zazwyczaj 14 dni lub 30 dni) oraz ujawnienia w księdze wieczystej prawa własności nabywcy do nieruchomości 30


Pobierz ppt "1 DZIELNICA WAWER. Dzielnice realizują zadania inwestycyjne w ramach limitów wydatków majątkowych dostosowanych do możliwości finansowych miasta. Dzięki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google