Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedmiot: Absolwent Wydziału Nauk o Zdrowiu na rynku pracy vs program kształcenia dr n. med. Joanna Bonior Zakład Fizjologii Medycznej IF Wydział Nauk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedmiot: Absolwent Wydziału Nauk o Zdrowiu na rynku pracy vs program kształcenia dr n. med. Joanna Bonior Zakład Fizjologii Medycznej IF Wydział Nauk."— Zapis prezentacji:

1 Przedmiot: Absolwent Wydziału Nauk o Zdrowiu na rynku pracy vs program kształcenia dr n. med. Joanna Bonior Zakład Fizjologii Medycznej IF Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Konferencja: „Współpraca Uniwersytetu Jagiellońskiego z pracodawcami” 25.06.2013 r., Collegium Novum, Kraków

2 Cel: Przedstawienie i omówienie przedmiotu „Absolwent na rynku pracy” w świetle działań Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM związanych z jakością kształcenia ukierunkowaną na efektywne wejście i/lub sprostanie rosnącym wymaganiom rynku pracy w sektorze usług medycznych i ochrony zdrowia.

3 Geneza i okoliczności powstania przedmiotu: 1. Współpraca z Biurem Karier UJ. 2. Projekt Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Pierwsza Praca”. 3. Pierwsze w Uniwersytecie „Badania Losów Absolwentów Wydziału Ochrony Zdrowia Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego”. 4. Podręczniki i skrypty.

4 Cel modułu: Przygotowanie Absolwentów Wydziału Nauk o Zdrowiu do efektywnego wejścia i/lub sprostania rosnącym wymaganiom rynku pracy w sektorze usług medycznych i ochrony zdrowia.

5 Efekty kształcenia dla modułu kształcenia (1): 1. Wiedza. 2. Umiejętności kognitywne i praktyczne. 3. Kompetencje społeczne.

6 Kierunki, rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych, liczba punktów ECTS przypisana modułowi: 1. Studia stacjonarne II stopnia: Kierunek Pielęgniarstwo. Kierunek Położnictwo. Kierunek Fizjoterapia. Kierunek Zdrowie Publiczne. Kierunek Ratownictwo Medyczne. 2. Studia niestacjonarne II stopnia: Kierunek Pielęgniarstwo. + praca własna studenta

7 Stosowane metody dydaktyczne: 1. Metody podające. 2. Metody problemowe. 3. Metody eksponujące. 4. Metody programowane. 5. Metody praktyczne.

8 Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów (1): 1. Ocena stopnia osiągnięcia efektów kształcenia uzyskanych przez studentów zakresie każdego modułu tematycznego: Formatywna. Sumatywna.

9 Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów (2): 2. Metody sprawdzania efektów kształcenia uzyskanych przez studentów zakresie każdego modułu tematycznego: Ocena wiedzy teoretycznej. Ocena umiejętności kognitywnych i praktycznych Ocena kompetencji społecznych/postaw. Ocenianie ciągłe.

10 Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów (3): 3. Kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów zakresie każdego modułu tematycznego.

11 Forma i warunki zaliczenia modułu: 1. Formy pomiaru/oceny pracy studenta prowadzone w zakresie każdego modułu tematycznego: Odpowiedź ustna. Aktywne uczestnictwo w zajęciach. Projekty i ćwiczenia praktyczne. Ocenianie ciągle. Ocena formatywna i sumatywna. 2. Dodatkowo: Autorska ankieta oceniająca przedmiot, na potrzeby jego ewaluacji. Obecność.

12 Treści merytoryczne – projekt autorski (1): 1. Planowanie kariery zawodowej w sektorze usług medycznych i ochrony zdrowia. 2. Metody skutecznego poszukiwania pracodawców i wolnych miejsc pracy w sektorze usług medycznych i ochrony zdrowia w Polsce i w Europie. 3. Jak odnaleźć się na współczesnym rynku pracy w sektorze usług medycznych i ochrony zdrowia?

13 Treści merytoryczne – projekt autorski (2): 5. Procedury rekrutacyjne. 6. Przygotowanie się do i rozmowa kwalifikacyjna. 7. Sztuka autoprezentacji. 8. Zarządzanie czasem pracy i planowanie kariery. 9. Asertywność w życiu zawodowym i prywatnym. 10. Kompetencje społeczne. 11. Media Relations. 12. Zakładam własną firmę.

14 Ocena i ewaluacja przedmiotu, uelastycznianie programu: 1. Autorski kwestionariusz ankiety. 2. USOS. 3. Lider zawodowy.

15 Feedback: 1. Autorski kwestionariusz ankiety. 2. USOS. 3. Indywidualna korespondencja mailowa z komentarzami: Np.: „Aktualnie pracuję na stanowisku pielęgniarki przełożonej, zajęcia pozwoliły mi na opanowanie sztuki autoprezentacji, umiejętności koniecznej dla mnie”; „Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych pod konkretnego pracodawcę spowodowało zakwalifikowanie mnie do dalszych etapów rekrutacji, zakończonej sukcesem”. I inne. 4. Indywidualne konsultacje.

16 Współpraca (1): 1. Podmioty wewnętrzne. Biuro Karier UJ. Studenckie Koło Naukowe, działające przy Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa WNZ UJ CM, np.: - Konferencja: „Absolwent Wydziału Nauk o Zdrowiu – formy poszukiwania pracy”, Panel: „Absolwent Wydziału Nauk o Zdrowiu na aktualnym rynku pracy.”, Kraków 2011 r.

17 Współpraca (2): 2. Otoczenie społeczno–gospodarcze: Szpital Uniwersytecki w Krakowie. MARR, np.: - konsultacje - Biuro Karier UJ oraz Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zapraszają studentów i absolwentów UJ do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt.: „Zacznij zarabiać na innowacjach”, Kraków 2012 r. - Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza na Konferencję: „Neurotechnologie jako przykład procesy transferu wiedzy z nauki do biznesu w działalności inwestycyjnej MARR S.A.”, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Kraków 2013 r.

18 Współpraca (3): MOIPiP w Krakowie. Psychologami i psychoonkologami z Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie, 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie – Oddział Medycyny Paliatywnej, Hospicjum Św. Łazarza w Krakowie, np. - Szkolenie: „Komunikacja z Pacjentem onkologicznym na wszystkich etapach leczenia. Szkolenie przeznaczone dla pielęgniarek i studentów pielęgniarstwa.”, Kraków 2013 r. Instytucjami zatrudniającymi w sektorze usług medycznych i ochrony zdrowia za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem rynku unijnego. Grupa Modus, Kraków.

19 Wydział – analiza i określanie nisz na rynku pracy: 1. Nowy kierunek elektroradiologia. 2. Perspektywicznie plan – utworzenie Platformy zawierająca informacje o miejscach pracy oferowanych przez szpitale i placówki służby zdrowia na terenie całego kraju.

20 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Przedmiot: Absolwent Wydziału Nauk o Zdrowiu na rynku pracy vs program kształcenia dr n. med. Joanna Bonior Zakład Fizjologii Medycznej IF Wydział Nauk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google