Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kuratorium Oświaty w Lublinie Wnioski dotyczące przyznawania nauczycielom nagród i odznaczeń 1 Lublin, 01.09 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kuratorium Oświaty w Lublinie Wnioski dotyczące przyznawania nauczycielom nagród i odznaczeń 1 Lublin, 01.09 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Kuratorium Oświaty w Lublinie Wnioski dotyczące przyznawania nauczycielom nagród i odznaczeń 1 Lublin, 01.09 2011 r.

2 Uwagi Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty dotyczące przygotowania wniosków: przywoływany jest dorobek sprzed uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego, co rozmywa i utrudnia ocenę; we wnioskach dotyczących dyrektorów szkół brak jest rozróżnienia, co stanowi dorobek samego kandydata jako nauczyciela, a co stanowi dorobek szkoły (np. innych nauczycieli, którzy mogą pochwalić się laureatami konkursów i olimpiad lub innymi osiągnięciami); za dużo jest „komentarzy”, a za mało faktów – często opisywane są projekty, zaś brak jest przedstawienia uzyskanych efektów.

3 Uwagi dotyczące wniosków o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej Najczęstsze uchybienia formalne i merytoryczne: brak wskazania wymaganego stażu pracy; ogólnikowe i lakoniczne uzasadnienia opisujące między innymi przebieg pracy zawodowej, samokształcenie i doskonalenie zawodowe; bez wskazania konkretnych zasług i osiągnięć na rzecz oświaty i wychowania; uzasadnienia wniosków są często jedynie prostym wyliczeniem sukcesów i osiągnięć, a nie wartościującym opisem istotnych osiągnięć nauczyciela; wnioski składane są bądź dosyłane po obowiązującym terminie (takie postępowanie jest dopuszczalne wyłącznie w uzasadnionych przypadkach).

4 Uwagi dotyczące wniosków o przyznanie nagród MEN i LKO Najczęstsze uchybienia formalne i merytoryczne: niewłaściwa ocena pracy nauczyciela (zgodnie z rozporządzeniem powinna to być zawsze najwyższa ocena pracy – wyróżniająca lub szczególnie wyróżniająca, w zależności od daty jej dokonania); brak daty dokonania oceny pracy; brak wskazania miejsca urodzenia; brak określenia stażu pracy; brak opinii rady pedagogicznej; brak oddzielenia zasług i osiągnięć po przyznanej uprzednio nagrodzie Ministra Edukacji Narodowej.


Pobierz ppt "Kuratorium Oświaty w Lublinie Wnioski dotyczące przyznawania nauczycielom nagród i odznaczeń 1 Lublin, 01.09 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google