Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JAKIE INSTRUMENTY INŻYNIERII FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020 ?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JAKIE INSTRUMENTY INŻYNIERII FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020 ?"— Zapis prezentacji:

1 JAKIE INSTRUMENTY INŻYNIERII FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020 ?

2 CIP- AZYMUT INŻYNIERII UE NA LATA 2014-2020 PROGRAM RAMOWY NA RZECZ KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACJI 2007-2013 (CIP) Stan wdrożenia instrumentów finansowych dla MŚP Arkadiusz Lewicki Dyrektor KPK CIP

3 Zostało zaakceptowanych 31 transakcji z 14 krajów Pułap gwarancji portfeli – 237,7 mln EUR Całkowita wysokość gwarancji4.210,8 mln EUR Całkowita maksymalna wartość portfeli objętych gwarancją8.843,6 mln EUR UWAGA! Do końca sierpnia 2010> 84.700 MŚP uzyskało wsparcie finansowe w ramach SMEG, za pośrednictwem blisko 93.600 kredytów udzielonych na kwotę ogółem ok. 5,5 mld € Źródło: EFI, 3.12.2010 Stan wdrożenia instrumentu SMEG 3

4 Charakterystyka MŚP wspieranych w ramach instrumentu CIP - SMEG 4 Średnia wysokość kredytu gwarantowanego w ramach SMEG 75.000 EUR Średnia wysokość mikro-kredytu gwarantowanego w ramach SMEG 12.000 EUR Liczba zatrudnionych w MŚP wspartych w ramach SMEG286.956 osób w tym 17.677 mikro-przedsiębiorców Średnia liczba zatrudnionych w przedsiębiorstwie wspartym w ramach SMEG3,7 osoby Źródło: EFI, 3.12.2010

5 Dźwignia finansowa w transakcjach zawartych z Pośrednikami Finansowymi w ramach SMEG – gwarancje kredytów – 19 Dźwignia finansowa w transakcjach zawartych z Pośrednikami Finansowymi w ramach SMEG – gwarancje mikro-kredytów – 11 Średnio – dotychczasowa dźwignia finansowa w SMEG - 18 Dźwignia finansowa w instrumencie CIP - SMEG 5 Źródło: EFI, 7.10.2010

6 Stan wdrożenia CIP w Polsce (na dzień 30.11.2010 r.) 6 Transakcje zawarte w ramach instrumentu SMEG Liczba podpisanych umów4 transakcje Całkowita wysokość gwarancji298,6 mln EUR Całkowity wolumen finansowania MŚP objętego gwarancja UE w ramach SMEG 572,2 mln EUR W Polsce – wysoka efektywność CIP: średnia osiągniętych dźwigni fin.: > 30 Źródło: EFI, 3.12.2010

7 Stan wdrożenia CIP w Polsce (na dzień 30.11.2010 r.) 7 Aktualizacje: Pomoc publiczna w CIP SMEG; Możliwość łączenia środków CIP z innymi źródłami UE; Odzyskiwanie i podział należności (pari passu/ERR);

8 2014-2020 KONSULTACJE WS. KOLEJNEGO PROGRAMU RAMOWEGO NA RZECZ KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACJI Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konsultacjach Komisji Europejskiej dotyczących priorytetów dla przyszłego unijnego finansowania konkurencyjności i innowacji. Konsultacje trwają do lutego 2011 r. Konsultacje skierowane są do przedsiębiorców, instytucji wspierających przedsiębiorców i innowacyjność, krajowej, regionalnej i lokalnej administracji publicznej, instytucji finansowych. Celem konsultacji jest zebranie opinii na temat obszarów priorytetowych dla interwencji Unii Europejskiej w przyszłości oraz wykorzystywanych instrumentów. KPK CIP także włączył się do procesu konsultacji i zaprasza do przesyłania uwag i propozycji do 15 stycznia - na adres: kpkcip@zbp.pl

9 9 Bank / Fundusz pożyczkowy / Przedsiębiorstwo leasingowe Fundusz kapitałowy oraz sieć Aniołów Biznesu MSP inwestuje Europejski Fundusz Inwestycyjny Komisja Europejska inwestuje Fundusz poręczeniowy gwarantuje pożycza KPK CIP „Instrumenty finansowe dla MŚP” działania promocyjne, informacyjne, konsultacyjne zapewnia środki gwarantuje Źródło: KPK CIP Instrumenty Finansowe dla MŚP

10 Opracowanie KPK CIP – na podstawie danych zawartych w „Interim evaluation of the Entrepreneurship and Innovation Programme (CIP-EIP)”, z 2009 roku, Komisja Europejska Pełne badanie zostało przeprowadzone na grupie firm z 11 Państw UE (Anglia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Niemcy, Polska, Węgry, Włochy), które skorzystały z instrumentów finansowych przygotowanych przez Komisję Europejską w ramach Programu MAP 10 OPINIE PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY SKORZYSTALI Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PROGRAMU MAP (Poprzednika Programu CIP) Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013

11 Realizacja projektu – wnioski: bez kredytu gwarantowanego w ramach SMEG 67,2% firm NIE ZREALIZOWAŁOBY projektu lub zrealizowałoby go w mniejszym zakresie Pytanie: Czy rozpoczęliby Państwo prowadzenie działalności lub zrealizowali projekt finansowany gwarantowanym w ramach SMEG kredytem bez tego kredytu? Ankietowanych: 238 firm 11 MAP SMEG – Gwarancje kredytów

12 Możliwości pozyskania finansowania – wnioski: dla 42,9% firm kredyt gwarantowany w ramach SMEG był JEDYNYM MOŻLIWYM źródłem finansowania projektu Pytanie: Które z poniższych stwierdzeń najlepiej obrazuje sytuację Państwa firmy w momencie aplikowania o kredyt gwarantowany w ramach SMEG? Ankietowanych: 238 firm 12 MAP SMEG – Gwarancje kredytów

13 Nowe rynki – wnioski: 49,8% firm otworzyło się na NOWE RYNKI ZBYTU dzięki kredytowi gwarantowanemu w ramach instrumentu SMEG Pytanie: Na jakie geograficzne rynki zbytu mogła wejść Państwa firma dzięki kredytowi gwarantowanemu w ramach instrumentu SMEG? Ankietowanych: 118 firm (możliwy wybór więcej niż jednej odpowiedzi) 13 MAP SMEG – Gwarancje kredytów

14 Innowacje – wnioski: 48,1% firm dzięki kredytowi gwarantowanemu w ramach instrumentu SMEG rozwinęło NOWY PRODUKT LUB USŁUGĘ, a 31,2% firm rozwinęło nową technologię lub proces Pytanie: Czy kredyt gwarantowany w ramach instrumentu SMEG pozwolił Państwa firmie rozwinąć nowy produkt lub usługę / nową technologię lub proces? Ankietowanych: 237 firm 14 MAP SMEG – Gwarancje kredytów

15 Cel finansowania – wnioski: prawie 69% firm sfinansowało ROZPOCZĘCIE prowadzenia działalności gospodarczej Pytanie: Na jaki cel poszukiwaliście Państwo środków finansowych? Ankietowanych: 131 firm (możliwy wybór więcej niż jednej odpowiedzi) 15 MAP SMEG – Gwarancje mikrokredytów

16 Krajowy Punkt Kontaktowy Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007 – 2013 Komponent „Instrumenty finansowe MŚP” Związek Banków Polskich ul. Kruczkowskiego 8 00 – 380 Warszawa tel/fax +48 22 696 64 95 Strona internetowa: www.cip.gov.pl/eip/kpkzbpwww.cip.gov.pl/eip/kpkzbp Infolinia mailowa: kpkcip@zbp.plkpkcip@zbp.pl 16 Niniejsza prezentacja służy wyłącznie celom informacyjnym. KPK nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie w celach prowadzonej działalności gospodarczej przez osoby trzecie. Ponadto, dokument ten nie może stanowić podstawy do zgłaszania roszczeń wobec KPK. Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 Instrumenty finansowe dla MŚP


Pobierz ppt "JAKIE INSTRUMENTY INŻYNIERII FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020 ?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google