Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

By Grzegorz Myśliwiec Relacja państwo – firma. Lobbing lobbing ==działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi do wywarcia wpływu na organy władzy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "By Grzegorz Myśliwiec Relacja państwo – firma. Lobbing lobbing ==działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi do wywarcia wpływu na organy władzy."— Zapis prezentacji:

1 By Grzegorz Myśliwiec Relacja państwo – firma. Lobbing lobbing ==działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa Zasada profesjonalizacji działalności lobbingowej Rejestr osób i firm Kary finansowe dla nielegalnych Zasada jawności programów prac legislacyjnych Planowy charakter Publikacja programów legislacyjnych co 6 miesięcy Zasada formalizacji działalności lobbingowej Zgłaszanie się do współpracy Wysłuchanie publiczne Zasada dokumentowania kontaktów Zasada identyfikacji współpracowników parlamentarzystów Przeszłość współpracownika 3 lata wstecz historii zawodowej

2 By Grzegorz Myśliwiec Relacja państwo – firma. Lobbing c.d. Niebiznesowy: Nauczyciele, strażacy, ekologia Poprzecznie to podziałów politycznych (partyjnych) Model amerykański, brytyjski, mieszany Funkcje: Dostarczanie informacji Przekonywanie

3 By Grzegorz Myśliwiec Kontrola - negatywne zjawiska Patologie organizacji kontroli: stawianie na samokontrolę, gdy niezbędna kontrola Izolacja kontrolerów (brak poparcia kierownictwa, ignorowanie informacji od kontroli) ograniczania kosztów, w tym kosztów kontroli podważanie celowości szkoleń kontrolerów negatywny wizerunek pracowników organów kontroli brak skonsolidowanego nadzoru, brak pomysłu na kontrole sieci podmiotów zależnych i powiązanych i nieskuteczna wymiana informacji między nimi. Patologie w sektorze bankowym: niewłaściwa współpraca między kontrola skarbowa a bankami banki i doradcy finansowi nie ujawniają urzędom skarbowym faktu, lub domniemania, że klient ukrywa obroty banki w przypadku wyłudzeń kredytów opóźniają zgłoszenie do prokuratury w imię fałszywego zachowania reputacji banki nieterminowo zgłaszają klientów do bankowego rejestru klientów niesolidnych Ignorowanie sygnałów mogących świadczyć o przestępczej działalności klienta

4 By Grzegorz Myśliwiec Etyka kontroli Podejście pozytywne; kontrola jako wykrywanie błędów jako nieuniknionych skutków działania człowieka Podejście defensywne: ciężar narzucony przez organy nadzorcze lub nadgorliwych biurokratów, nieprzydatny Zasady kontroli: Niezależność („macie coś znaleźć”, „kontrola na zamówienie”) Obiektywizm: wyjątkowa precyzja w zapisach w protokóle, jednoznaczne wnioski (bez „łagodzenia”) Odwaga kontrolera przyznania się do błędu, zanim nastąpią niekorzystne konsekwencje dla kontrolowanego Niejednoznaczne przepisy, sprzeczne, niespójne interpretowane na korzyść kontrolowanego Wnioski pogłębione o ustalenie przyczyny błędu, okoliczności zaistniałej nieprawidłowości, ocena rzeczywistych konsekwencji i potencjalnego ryzyka.

5 By Grzegorz Myśliwiec Etyka arbitrów biznesu Arbiter = decydent (burmistrz, wójt, dyrektor, starosta), arbiter opiniodawca (makler, rzeczoznawca, audytor, rewident, ekspert) Zasada jednej roli zawodowej – organizator giełdy czy inwestor?? Unikanie konfliktu interesów Zasada wyłączenia (się) arbitra Kontrolowanie byłej firmy (okres, sposób rozstania) Rodzina, osoby identyfikowane Zasada dystansu wobec uczestników sporu (społeczny odbiór) Zasada stalowych nerwów (arbiter działa poza emocjami – względy obiektywizmu i społecznego odbioru) Zasada rotacji arbitrów instytucjonalnej czy personalnej Zasada korelacji (np. rekomendacji i inwestrycji) wszystkich wydawanych opinii i własnych decyzji

6 By Grzegorz Myśliwiec Przypadki do relacji państwo - biznes Korupcja na uczelni Podejrzewany o korupcję prof. Ryszard K. z Instytutu Pedagogiki UMCS w Lublinie został zawieszony przez rektora uczelni w pełnieniu obowiązków nauczyciela akademickiego. Prokuratura sprawdza też wątek zbiórki pieniędzy przez prof. K. na rzecz Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce, którego był społecznym prezesem. Za kupienie książek nie związanych z egzaminem obiecywał … Upadek firmy z Chmielnika Nina C. Od 1991 roku do 2001 była właścicielką przedsiębiorstwa handlowo usługowego-produkcyjnego „Nina”. Zatrudniała 50 osób, szyła ubranka dziecięce i konfekcję oraz Importowana tkaniny tapicerskie. W 1996 roku UKS w osobie inspektora K. Uznał, że część materiałów firma sprzedawała na lewo, a w księgach wpisywała je jako odpady Dymisja dyrektora ZOO Antoni Gucwiński ma już 74 lata, jednak nie chciał przejść na emeryturę. Wg władz miasta Rafał Dutkiewicz umówił się z dyrektorem ZOO, że po osiągnięciu „wieku kardynalskiego" (75 lat) Gucwiński przejdzie na emeryturę. Dyrektor jednak nie miał takiego zamiaru. Kroplą, która przelała czarę, okazała się sprawa niedźwiedzia Mago.


Pobierz ppt "By Grzegorz Myśliwiec Relacja państwo – firma. Lobbing lobbing ==działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi do wywarcia wpływu na organy władzy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google