Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bibliografia Śląska jako element regionalnego klastra informacyjnego Agnieszka Magiera Biblioteka Śląska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bibliografia Śląska jako element regionalnego klastra informacyjnego Agnieszka Magiera Biblioteka Śląska."— Zapis prezentacji:

1 Bibliografia Śląska jako element regionalnego klastra informacyjnego Agnieszka Magiera Biblioteka Śląska

2 Twórca projektu regionalnego klastra informacyjnego Zaangażowane działy: Instytut Badań Regionalnych Dział Mediów Cyfrowych „Digitarium” Społeczna Pracownia Digitalizacji Sekcja Bibliografii Regionalnej Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Dział Zbiorów Śląskich Dział Zbiorów Specjalnych

3 Regionalny klaster informacyjny – Śląska Baza Naukowa Regionalny klaster informacyjny to zespół rozwijanych niezależnie lecz połączonych siecią powiązań serwisów sieciowych, prezentujących informacje regionalne, obejmujących wiadomości encyklopedyczne, piśmiennictwo, biogramy, dane geograficzno-historyczne w postaci tekstów, ikonografii, plików dźwiękowych, filmów, ewentualnie rekonstrukcji 3D. W skład klastra wejdą: a) serwisy już tworzone przez Bibliotekę Śląską: katalog elektroniczny OPAC BŚ, Śląska Biblioteka Cyfrowa (ŚBC) wraz z BC Biblioteki Śląskiej dostępną ze względów prawnych tylko na terenie Biblioteki, Encyklopedia Województwa Śląskiego (EWoŚ), Podręcznik Edukacji Regionalnej (Eduś). Bibliografia Śląska, b) serwisy planowane do utworzenia : Śląska Baza Biograficzna (ŚBB) Śląski Słownik Geograficzno-Historyczny (ŚSGH)

4 ŚBCŚBBŚSGH EWoŚ EduŚ Śląska Baza Naukowa Pośrednicy: Bibliografia Opac BŚ

5 OPAC Biblioteki Śląskiej możliwość linkowania do zasobu Śląskiej Biblioteki Cyfrowej i innych serwisów możliwość kojarzenia z podobnymi obiektami w zasobie

6 ŚBC strona główna Baza źródłowa Śląskiej Bazy Naukowej działa od 2006 roku blisko 210 tys. publikacji ponad 60 instytucji współtworzących zasób dominujący zakres treściowy: Śląsk i Kresy Wschodnie

7 Przykładowy rekord - czasopismo

8 Encyklopedia Województwa Śląskiego

9 Przykładowe hasło

10 Współpraca EWoŚ i ŚBC: mapa czasopism z osią czasu

11 Bibliografia Śląska – start w 1934 roku Wykaz Literatury Bieżącej o Śląsku [kwartalnik, we współpracy z Instytutem Śląskim] Bibliografia Śląska [rocznik] Bibliografia Województwa Śląskiego [rocznik] Bibliografia Bieżąca Województwa Śląskiego [kwartalnik] „Górny Śląsk w latach ”, „Zawsze Silesianka” [materiały do historii Biblioteki Śląskiej ], „Muzeum, którego nie ma” [materiały do historii Muzeum Śląskiego ] i inne zestawienia tematyczne i bibliografie osobowe

12 Bibliografia Śląska – „wersja analogowa” Bibliografia regionalna: Wykaz Literatury Bieżącej o Śląsku Bibliografie tematyczne: „Górny Śląsk w latach ” „Zawsze Silesianka” „Muzeum, którego nie ma” Liczne bibliografie osobowe wydane jako załącznikowe dostępne tylko wersje drukowane

13 Bibliografia Śląska w ŚBC – wersja „półcyfrowa” – zeskanowane wersje drukowane

14 Bibliografia Śląska – baza danych w systemie Prolib – możliwość porządkowania zasobu w kartotekach tematycznych i podbazach

15 Bibliografia Śląska – zawartość bazy Uzupełniana od 2000 r. zawiera około 80 tys. rekordów bibliograficznych: Lata „Bibliografii Śląska”, lata „Bibliografii Województwa Śląskiego”, lata „Bibliografii Bieżącej Województwa Śląskiego”, materiały dotyczące historii Biblioteki Śląskiej i Muzeum Śląskiego, w tym za lata , liczne podmiotowo-przedmiotowe bibliografie osobowe ludzi związanych ze Śląskiem, w tym Wojciecha Korfantego, Alfreda Szklarskiego, Jana Kubisza, materiały dot. Górnego Śląska w latach z lat , wpisywane są również zestawienia tematyczne przygotowywane w związku z innymi pracami Biblioteki (kwerendy, wystawy, projekty )

16 W ramach Śląskiej Bazy Naukowej : Warunkiem udziału Bibliografii w ŚBN jest nabycie modułu OPAC Zamierzenia: retrokonwersja zasobów drukowanych - około rekordów opisów bibliograficznych z publikacji „Wykaz Literatury Bieżącej o Śląsku” , „Bibliografia Śląska” , „Bibliografia Województwa Śląskiego” 1999, uzupełnienie materiałów o brakujące lata i z okresu powojennego (bibliografia prymarna); tworzenie bibliografii zawartości poszczególnych tytułów dawnej prasy śląskiej, stworzenie indeksu ikonograficznego na bazie dokumentów zgromadzonych w ŚBC i BŚ z linkami do obiektów online powiązanie już istniejącego zasobu bibliograficznego z opublikowanymi w sieci pełnymi tekstami poprzez linkowanie oraz odesłania z serwisów faktograficznych, biograficznych i geograficznych do bazy (OPAC bibliografii)

17 Podręcznik Edukacji Regionalnej - projekt u progu realizacji

18 Śląska Baza Biograficzna - projekt ŚBB to planowana do utworzenia baza biograficzna osób zajmujących się działalnością publiczną na Śląsku do końca XX wieku. Podstawą ma być zespół dwustronnych kart-fiszek biograficznych zgromadzonych w latach w Śląskim Instytucie Naukowym (którego następcą jest Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej), a przechowywanych w Archiwum Państwowym w Katowicach. Projekt umożliwi: stworzenie bazy biograficznej, dostępnej za pośrednictwem Internetu, aktualizację biogramów przez pracowników Instytutu Badań Regionalnych BŚ, zaangażowanie do tworzenia ŚBB społeczności naukowców, regionalistów, samorządowców i szerokiej publiczności umożliwiając im dodawanie danych, poszerzenie twórców ŚBB o badaczy Śląska z innych krajów tworzenie powiązań bazy z innymi serwisami (ŚBC, EWoŚ, Eduś, ŚSGH, Bibliografią)

19 Śląski Słownik Geograficzno-Historyczny - projekt Śląski Słownik Geograficzno-Historyczny będzie prezentował szczegółowo opracowane lokalizacje geograficzne Śląska. Bazodanowa struktura Słownika umożliwi wyszukiwanie i klasyfikację miejsc wg różnych kryteriów. Słownik powiązany ma być z serwisem mapowym, uwzględniającym także mapy historyczne i wyposażonym w oś czasu. Serwis ŚSGH umożliwi: stworzenie bazy geograficznej, dostępnej za pośrednictwem Internetu, aktualizację wpisów przez pracowników Instytutu Badań Regionalnych BŚ, zaangażowanie do tworzenia ŚSGH społeczności naukowców, regionalistów, samorządowców i szerokiej publiczności umożliwiając im dodawanie danych, poszerzenie twórców ŚSGH o badaczy Śląska z innych krajów wiązanie rekordów słownika z innymi serwisami klastra (ŚBC, EWoŚ, Eduś, Bibliografią)

20 Dziękuję za uwagę Warszawa


Pobierz ppt "Bibliografia Śląska jako element regionalnego klastra informacyjnego Agnieszka Magiera Biblioteka Śląska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google