Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

O co i jak pyta czytelnik w Bibliotece Śląskiej? Analiza dokumentacji bibliotecznej Magdalena Gomułka Biblioteka Śląska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "O co i jak pyta czytelnik w Bibliotece Śląskiej? Analiza dokumentacji bibliotecznej Magdalena Gomułka Biblioteka Śląska."— Zapis prezentacji:

1 O co i jak pyta czytelnik w Bibliotece Śląskiej? Analiza dokumentacji bibliotecznej Magdalena Gomułka Biblioteka Śląska

2 wojewódzka książnica publiczna o statusie naukowym, która powstała w 1922 roku jako Biblioteka Sejmu Śląskiego, początkowo zbiory obejmowały głównie księgozbiór prawniczy, dziś można tu znaleźć publikacje z każdej dziedziny wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem nauk prawniczych, ekonomicznych, społecznych i humanistycznych oraz literaturę regionalną (Silesiaca), w jej skład wchodzi kompleks 3 budynków: gmach główny (Plac Rady Europy 1), dział Integracyjno- Biblioterapeutyczny, Instytut Badań Regionalnych BŚ, Społeczna Pracownia Digitalizacji (ul. Ligonia 7) oraz Dom Oświatowy BŚ, dział Starego Zasobu (ul. Francuska 12);

3 Biblioteka Śląska Do jej najważniejszych zadań zaliczamy: gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie i ochrona piśmiennictwa polskiego i obcego oraz innych dokumentów, które służą rozwojowi nauki, archiwizowanie egzemplarza obowiązkowego, udzielanie pomocy informacyjno-bibliograficznej instytucjom i osobom prywatnym, prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, wydawniczej, edukacyjnej, popularyzatorskiej i instrukcyjno-metodycznej. Według: Statutu Biblioteki Śląskiej § 7 p. 2 oraz ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r.

4 Dział Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej Biblioteki Śląskiej Sekcja Informacji Naukowej (Informatorium) 1. Biblioteka Śląska (ul. Francuska 12) Biuro Informacji Bibliograficznej (Biuro Informacji i Porady Bibliograficznej), Dział Informatorium i Katalogów, 2. Nowy budynek (Plac Rady Europy 1) – 1999 r. powstanie osobnego działu Informacji Naukowej (Informatorium): czytelnia, katalogi, stanowisko dyżurującego bibliotekarza, pracownia, połączenie z działem Udostępniania (Wypożyczalnia) i Magazynami, zaprzestanie prowadzenia katalogów, przeniesienie punktu informacji (2008 r.)

5 Sekcja Informacji Naukowej (Informatorium) Najważniejsze zadania udzielanie bieżącej i bezpośredniej informacji użytkownikom w: – Punkcie informacji (przy wejściu głównym), – Informatorium, – Pracowni Informacji Naukowej. odpowiadanie na kwerendy, systematyczne uzupełnianie księgozbioru podręcznego w czytelni, aktualizacje baz danych, organizowanie i oprowadzanie wycieczek, sporządzanie bibliografii zbiorów śląskiej książnicy, opieka nad katalogiem systematycznym, przedmiotowym, rzeczowym.

6 Udzielanie informacji użytkownikom Dane statystyczne w 2011 r.: odwiedziny: 3 253 osób, udzielono 17 430 informacji drogą bezpośrednią oraz telefoniczną, miejsce: – hol: 10 673 – Informatorium: 6 559 – pracownia Informacji Naukowej: 198 sposób: – bezpośrednio: 11 193 – telefonicznie: 6 237 Źródło: Statystyka Działu Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej Biblioteki Śląskiej. Sekcja Informacji Naukowej. Katowice 2012. Dokument do użytku wewnętrznego.

7 Udzielanie informacji użytkownikom Porównanie

8 W jaki sposób czytelnik kontaktuje się z bibliotekarzem? Kwerendy biblioteczne 20112010200920082007 Ilość kwerend536510499403445 Źródło: Statystyki kwerend Sekcji Informacji Naukowej.

9 Kwerendy biblioteczne Porównanie

10 Sposób wpływu kwerendy 1.E-mail - 98 % Informatorium: info2@bs.katowice.pl adres ogólny biblioteki: info@bs.katowice.pl sekretariat: sekretariat@bs.katowice.pl poczty pracowników biblioteki (kierownicy działów) system Zapytaj bibliotekarza 2.Pocztowe – 1.5% 3.Fax – 0,5% 4.Telefon – 0%

11 Nadawcy kwerendy Osoby indywidualne : 84% Instytucje: 16% w tym: – biblioteki: 85% – inne: Radio Katowice, telewizja TVP Silesia, Dziennik Zachodni, kancelaria prawna, instytuty badawcze; Pochodzenie: krajowe - 96% zagraniczne - 4%

12 O co pytają czytelnicy? 1.Kwerendy biblioteczne – 75% organizacja biblioteki: godziny otwarcia, regulamin zapisów, korzystania i wypożyczania zbiorów, zmiana statusu książki, prolongaty, kary (amnestia), usługi biblioteczne: wypożyczalnia międzybiblioteczna, kopiowanie dokumentów, dostęp do Internetu bezprzewodowego, programy dostępne w czytelniach, dary, błędy w systemie Prolib i Śląskiej Bibliotece Cyfrowej, rekomendowanie publikacji, które powinny się ukazać w ŚBC.

13 O co pytają czytelnicy? 2. Kwerendy bibliograficzne – 9% opis bibliograficzny dzieła: sprawdzenie wydania, podanego opisu ze stanem rzeczywistym (zagranica), ustalenie dokładnego opisu bibliograficznego na podstawie szczątkowych danych, rozszyfrowanie inicjałów autorów, szukanie informacji o przodkach (zagranica);

14 O co pytają czytelnicy? 3. Kwerendy rzeczowe – 6% ujęcie tematyczne, sporządzanie zestawień tematycznych, poszukiwanie informacji o zagadnieniu (wystawy w 1994 r.), bibliotekarze nie sporządzają zestawień bibliograficznych na określony temat;

15 O co pytają czytelnicy? 4. Kwerendy tekstowe – 10% wykonywanie kopii dzieł (skanów), usługa płatna, warunki jej realizacji, zgody na publikacje fragmentu dzieła w prasie/pracy dyplomowej, Bibliotekarz Informatorium - pośrednik Czytelnik a Dyrekcja.

16 Wnioski 1.Tendencja spadkowa w ilości udzielanych informacji na rzecz sporządzania kwerend, 2.Korzystniejsza lokalizacja punktów informacyjnych powoduje bezpośredni kontakt z czytelnikiem, szybszą obsługę jego potrzeb, 3.Zmiana budynku książnicy i wykorzystywanie poczty elektronicznej wpłynęły na zwiększenie ilości rejestrowanych kwerend (5-krotny wzrost), 4.Dominuje droga elektroniczna wysyłaniu zapytań informacyjnych, 5.Czytelnicy najczęściej pytają o sprawy związane z funkcjonowaniem biblioteki oraz jej zbiorami (76%) oraz usługami reprograficznymi (10%)

17 Kwerenda w formie listu – 1968 r. Dokument znajduje się z zbiorach Sekcji Informacji Naukowej BŚ, sfotografowano w pracowni Śląskiej Biblioteki Cyfrowej

18

19 Dziękuję za uwagę Magdalena Gomułka gomulkam@bs.katowice.pl Biblioteka Śląska 40-021 Katowice Plac Rady Europy 1


Pobierz ppt "O co i jak pyta czytelnik w Bibliotece Śląskiej? Analiza dokumentacji bibliotecznej Magdalena Gomułka Biblioteka Śląska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google