Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawdy oczywiste Kiedy zarejestrować działalność? - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 |

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawdy oczywiste Kiedy zarejestrować działalność? - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 |"— Zapis prezentacji:

1 Prawdy oczywiste Kiedy zarejestrować działalność? - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl Część 68

2 Kto jest przedsiębiorcą? Przedsiębiorca to zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej jest: osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

3 Czym jest działalność gospodarcza? Ustawa określa działalność gospodarczą jako zarobkową działalność: wytwórczą, budowlaną, handlową i usługową, poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, działalność zawodową, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

4 Czym jest działalność gospodarcza? – c.d. Zatem pojęcie działalności gospodarczej zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej opiera się na: kryterium ekonomicznej klasyfikacji, zarobkowych celach działalności, sposobie jej wykonywania ze względu na organizację i częstotliwość. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

5 Zarobkowy charakter działalności gospodarczej Zarobkowy charakter działalności gospodarczej jest ściśle powiązany z jej odpłatnością. Zatem działania, których celem jest wyłącznie zaspokojenie potrzeb własnych, czyli np. działalność wytwórcza w zakresie produkcji towarów przeznaczonych na zaspokojenie swoich własnych potrzeb, nie ma charakteru zarobkowego. Jednak prowadzenie działalności gospodarczej może mieć miejsce także w przypadku podmiotów, których głównym celem nie jest działalność zarobkowa. Przykład stanowi fundacja, której działalność gospodarcza polega na wynajmie lokalu czy jego dzierżawie, wówczas nie ma znaczenia fakt, że zyski z tych działań przekazywane będą na realizację celów statutowych. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

6 Ciągłość prowadzenia działalności Ciągłość prowadzenia działalności ma świadczyć o względnie stałym zamiarze jej wykonywania. Obejmuje to również prowadzenie działalności sezonowej bądź do czasu osiągnięcia zamierzonego celu. Aktualnie przedsiębiorca ma również możliwość skorzystania z opcji zawieszenia działalności, która przysługuje wyłącznie przedsiębiorcom niezatrudniającym pracowników i można dokonywać takiego zawieszenia wielokrotnie. Jednak należy pamiętać, że każdorazowo można dokonać takiego zawieszenia na okres od 30 dni do 24 miesięcy. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

7 Działalność zorganizowana O działalności zorganizowanej mówimy, jeśli jest związana z wyborem określonej formy organizacyjno-prawnej jej wykonywania. Jednocześnie o zorganizowaniu działalności można mówić wówczas, gdy prowadzenie jej wymaga pewnego wysiłku organizacyjnego. Przykłady zorganizowania: przejawia się w uzyskaniu wszelkich wymaganych zezwoleń czy koncesji, zapewnieniu lokalu dla jej prowadzenia, utworzeniu strony internetowej, zakupie niezbędnego sprzętu biurowego czy maszyn i urządzeń. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

8 … ciąg dalszy nastąpi ;) W kolejnych odcinkach odpowiemy na szereg kolejnych nurtujących Was pytań dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Zapraszamy do śledzenia dalszych części naszej serii „Prawd oczywistych Finite”. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

9 Biuro Rachunkowe FINITE INFOLINIA: 801 007 196 ul. Przejazd 6/67 | 02-654 Warszawa| tel. 22 266 86 44 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl


Pobierz ppt "Prawdy oczywiste Kiedy zarejestrować działalność? - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 |"

Podobne prezentacje


Reklamy Google