Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metody ewaluacji projektów inwestycyjnych w sektorze nieruchomości komercyjnych mgr Małgorzata Waszkiewicz 1 26.04.2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metody ewaluacji projektów inwestycyjnych w sektorze nieruchomości komercyjnych mgr Małgorzata Waszkiewicz 1 26.04.2016."— Zapis prezentacji:

1 Metody ewaluacji projektów inwestycyjnych w sektorze nieruchomości komercyjnych mgr Małgorzata Waszkiewicz 1 26.04.2016

2 Plan prezentacji 1.Geneza tematu. 2.Miejsce ewaluacji projektów inwestycyjnych w sektorze nieruchomości komercyjnych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. 3.Dostępne metody wyceny nieruchomości komercyjnych. 4.Nowoczesne metody ewaluacji projektów. 5.Wnioski. 6.Proponowane rozwiązanie. 7.Bibliografia i publikacje własne. 2

3 1. Geneza tematu Dlaczego problem ewaluacji projektów inwestycyjnych w tym sektorze? Wieżowiec, na budowę którego według nieoficjalnych informacji poprzedni inwestor wydał około 700 mln złotych. Przyczyny: brak finansowania, zablokowanie pozwolenia na budowę, rezygnacja głównego wykonawcy oraz brak powodzenia w sprzedaży. Terminy realizacji: start - marzec 2008 przerwa – marzec 2009 kontynuacja – styczeń 2010 przerwa – 2013 kontynuacja – luty 2015 planowane zakończenie – jesień 2016 3

4 „…zespół środków postawionych do dyspozycji (przewidzianych do użycia) w celu osiągnięcia określonego celu ekonomicznego. Każdy projekt trzeba rozpatrywać w co najmniej kilku wymiarach: w czasie, w przestrzeni, w zależności od skali i stopnia złożoności, a także celu do osiągnięcia”.* Projekty te charakteryzują się dużą złożonością, tj.: - wysoką wartością ekonomiczną, - czasem realizacji > 18 mies., - wysokim ryzykiem, - 100% prawdopodobieństwem wystąpienia problemów, zakłóceń lub zmian**. * U. Brochocka, R. Gajęcki: Metody oceny projektów inwestycyjnych, SGH, Warszawa 1997. ** Definicja projektów o najwyższej złożoności (typu A) wg R. Wysocki, R. McGary: Efektywne zarządzanie projektami, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2005. Projekt inwestycyjny Przedmiotem badań są projekty inwestycyjne, których celem jest budowa nieruchomości o charakterze komercyjnym. 4

5 2. Miejsce ewaluacji projektów inwestycyjnych w sektorze nieruchomości komercyjnych 5 Ewaluacja projektów inwestycyjnych w sektorze nieruchomości komercyjnych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu.

6 3. Dostępne metody wyceny nieruchomości komercyjnych 6 Zastosowanie Zalety i wady

7 4. Nowoczesne metody ewaluacji projektów 7 Zastosowanie Zalety i wady

8 5. Wnioski 8 Analiza dostępnych metod Ocena projektu, szczególnie, gdy dotyczy on realizacji przedsięwzięcia o dużym stopniu złożoności techniczno-ekonomicznej, angażującego znaczne środki finansowe, powodującego niekiedy znaczące skutki w czasie i przestrzeni, wymaga uwzględniania wielu aspektów nie tylko bezpośrednio, ale nawet pośrednio związanych z jego realizacją*. * T. A. Grzeszczyk: Modelowanie ewaluacji projektów europejskich, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2012. Można zidentyfikować potrzebę opracowania metody ewaluacji projektów inwestowania w nieruchomości zgodnej z metodykami zarządzania projektami.

9 6. Proponowane rozwiązanie 9 Charakterystyka metody: podsystem ilościowy podsystem jakościowy Wkład do nauki: efekty aplikacyjne efekty utylitarne

10 7.1 Bibliografia 1.Gierszewska G., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003. 2.Grzeszczyk T. A., Modelowanie ewaluacji projektów europejskich, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2012. 3.Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006. 4.Kisielnicki J., Zarządzanie projektami. Ludzie – procedury – wyniki, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2014. 5.Krupa T., Gąsiorkiewicz L. (red.), Współczesne systemy organizacji i zarządzania produkcją, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2006. 6.Prystupa M., Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw w podejściu dochodowym, Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2008. 7.Trocki M., Grucza B., Ogonek K., Zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003. 10

11 1.Waszkiewicz M., Grzeszczyk. T. A., Zarządzanie wiedzą w organizacjach projektowych rynku nieruchomości, W: Grzeszczyk T. A. (red.), Wybrane problemy wzrostu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2016 (w druku). 2.Waszkiewicz M., Wsparcie informatyczne adaptacyjnego zarządzania projektem infrastrukturalnym na przykładzie systemu PRIMAVERA P6, „Logistyka”, nr 6/2014. 3.Waszkiewicz M., Cloud Computing, czyli sposób na optymalizację kosztów, „Administrator”, nr 5/2012. 4.Waszkiewicz M., Zarządzanie zmianami w procesie realizacji projektów o złożonej strukturze, W: Fudała A. (red.), Funkcjonowanie przedsiębiorstw w aktualnych warunkach gospodarczych, Investment VisionGroup, Szczecin 2010. 5.Waszkiewicz M., Analiza wykorzystania narzędzi IT do zarządzania projektami branży konstrukcyjno-budowlanej, W: Sitarski K. (red.), Przyszłość systemów informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Warszawa 2008. 6.Waszkiewicz M., Wpływ rozwoju rynku nieruchomości na rozwój regionów zachodniego pogranicza, W: Bartkowiak G. (red.), Szanse rozwoju ziem zachodniego pogranicza – aspekt regionalny i globalny, ZWSHiFM, Zielona Góra 2007. 11 7.2 Publikacje własne

12 Dziękuję za uwagę Kontakt: M.Waszkiewicz@wz.pw.edu.plM.Waszkiewicz@wz.pw.edu.pl


Pobierz ppt "Metody ewaluacji projektów inwestycyjnych w sektorze nieruchomości komercyjnych mgr Małgorzata Waszkiewicz 1 26.04.2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google