Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opcje realne w metodzie ewaluacji inwestycji w nieruchomości mgr Małgorzata Waszkiewicz Promotor: dr hab. inż. Tadeusz A. Grzeszczyk Wydział Zarządzania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opcje realne w metodzie ewaluacji inwestycji w nieruchomości mgr Małgorzata Waszkiewicz Promotor: dr hab. inż. Tadeusz A. Grzeszczyk Wydział Zarządzania."— Zapis prezentacji:

1 Opcje realne w metodzie ewaluacji inwestycji w nieruchomości mgr Małgorzata Waszkiewicz Promotor: dr hab. inż. Tadeusz A. Grzeszczyk Wydział Zarządzania PW

2 Plan prezentacji 1.Wprowadzenie 2.Uzasadnienie wyboru tematu badań 3.Cel badań 4.Metody ewaluacji oparte na opcjach realnych 5.Drzewa decyzyjne – przykład 6.Podsumowanie, wnioski, rekomendacje 7.Najważniejsze publikacje 2

3 Wprowadzenie Wzrasta znaczenie metod bieżącej oceny złożonych projektów inwestycyjnych Na rynku nieruchomości komercyjnych kryterium opłacalności i odpowiedzialność za podejmowane decyzje inwestycyjne są kluczowymi elementami Istnieje zapotrzebowanie ze strony inwestorów na naukowe rozwiązanie problemu ewaluacji projektów inwestycyjnych na rynku nieruchomości (potwierdziły to badania wstępne) 3

4 Uzasadnienie wyboru tematu badań Brak metody wyceny nieruchomości zgodnej z metodykami zarządzania projektami Dotychczas stosowane metody oceny nieruchomości nie uwzględniają aspektów odpowiedzialnego inwestowania (sustainability) Istnieje luka badawcza dotycząca metod ewaluacji specyficznej grupy projektów związanych z inwestowaniem w nieruchomości komercyjne 4

5 Cel badań Cel: opracowanie i empiryczna weryfikacja zintegrowanej metody ewaluacji projektów inwestycyjnych na rynku nieruchomości Założenie badawcze: istnieje potrzeba i możliwość integracji ilościowej metody opcji realnych z ekspercką metodą jakościową 5

6 Metody ewaluacji oparte na opcjach realnych „Metoda NPV nie uwzględnia prawa decydenta do zmiany wcześniej podjętej decyzji (co jest szczególnie istotne w otoczeniu cechującym się dużą zmiennością i ryzykiem)…” [Mizerka 2010] „Opcja realna jest to prawo (ale nie obowiązek) do zmiany decyzji w zakresie projektu inwestycyjnego w sytuacji, gdy pojawią się nowe informacje” [Rogowski 2008] Oparte na obliczeniach wartości RNPV jako suma wartości bieżącej netto (NPV) i wartości opcji realnej (wartość elastyczności) Umożliwiają podjęcie decyzji w sytuacjach krytycznych Brak takich elementów, jak wpływ nieruchomości na otoczenie

7 Drzewa decyzyjne - przykład Źródło: Opracowanie własne -500 400 0,6 200 0,4 500 400 0,6 0,2 0,7 0,3 400 300 200 300 200 0,6 0,4 0,6 0,4 300 200 400200 400200 0,4 0,60,5 0,6 0,4 0,5 Lata: 1 2 3

8 Podsumowanie, wnioski i rekomendacje Zidentyfikowano potrzebę naukowego rozwiązania problemu ewaluacji projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem metody zintegrowanej Istnieje możliwość integracji ilościowej metody z ekspercką metodą jakościową Przydatność dla inwestorów instytucjonalnych na rynku nieruchomości komercyjnych, szczególnie w sytuacjach kryzysowych 8

9 Najważniejsze publikacje Sustainable aspects in the project evaluation on the example of commercial real estate, W: Grzeszczyk T. A. (red.), Selected aspects of sustainability in project management and evaluation, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2015, w druku. Wsparcie informatyczne adaptacyjnego zarządzania projektem infrastrukturalnym na przykładzie systemu PRIMAVERA P6, „Logistyka”, nr 6/2014. Cloud Computing, czyli sposób na optymalizację kosztów, „Administrator”, nr 5/2012. Zarządzanie zmianami w procesie realizacji projektów o złożonej strukturze, W: Fudała A. (red.), Funkcjonowanie przedsiębiorstw w aktualnych warunkach gospodarczych, Investment VisionGroup, Szczecin 2010. Analiza wykorzystania narzędzi IT do zarządzania projektami branży konstrukcyjno-budowlanej, W: Sitarski K. (red.), Przyszłość systemów informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Warszawa 2008. Wpływ rozwoju rynku nieruchomości na rozwój regionów zachodniego pogranicza, W: Bartkowiak G. (red.), Szanse rozwoju ziem zachodniego pogranicza – aspekt regionalny i globalny, ZWSHiFM, Zielona Góra 2007. 9

10 Dziękuję za uwagę Kontakt: M.Waszkiewicz@wz.pw.edu.plM.Waszkiewicz@wz.pw.edu.pl


Pobierz ppt "Opcje realne w metodzie ewaluacji inwestycji w nieruchomości mgr Małgorzata Waszkiewicz Promotor: dr hab. inż. Tadeusz A. Grzeszczyk Wydział Zarządzania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google