Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pratt & Whitney Rzeszów S.A.. proprietary information Poland ECCN: 9E999 (not controlled according to PL & EU regulations to US) Opis testu Celem poniższego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pratt & Whitney Rzeszów S.A.. proprietary information Poland ECCN: 9E999 (not controlled according to PL & EU regulations to US) Opis testu Celem poniższego."— Zapis prezentacji:

1 Pratt & Whitney Rzeszów S.A.. proprietary information Poland ECCN: 9E999 (not controlled according to PL & EU regulations to US) Opis testu Celem poniższego stanowiska badawczego jest opracowanie i zwalidowanie nowej technologii uszczelnień grafitowych stosowanych w silnikach odrzutowych. Stanowisko badawcze składa się z modułu napędowego (silnik elektryczny, multiplikator oraz sekcja wrzeciona) wraz z modułem testowym. Maksymalna prędkość obrotowa wału w tym stanowisku wyniesie 30 000 RPM (obrotów na minutę). System olejowy ma za zadanie dostarczyć olej do chłodzenia jak i smarowania multiplikatora, łożysk, sekcji ułożyskowania wrzeciona wraz z obracającymi się częściami uszczelnienia modułu testowego. Oddzielne linie są wymagane do zapewnienia filmu olejowego w ułożyskowaniu sekcji wrzeciona. Aby uzyskać szczegółowe informacje patrz kolejne slajdy. Dostarczony system olejowy musi spełniać wszystkie wymagania wymienione w tym dokumencie. Dostawca systemu olejowego jest zobowiązany prezentować postęp prac nad proponowanym projektem. Jakiekolwiek odstępstwo lub techniczna zmiana kwestii związanych z wymogami musi być zakomunikowana a następnie zatwierdzona. Wymagania co do typu oleju: Wszystkie systemy muszą współpracować z następującymi typami olejów: Mobil Jet Oil II, Aeroshell turbo oil 500, BP Turbo OIL 2380 Badane uszczelnienie grafitowe Olej System Łożyskowania Powietrze/Olej Sekcja Testowa Powietrze Sekcja Testowa Olej Przekładnia Badane Uszczelnienie Grafitowe 1:10 Multiplikator 1:10

2 Pratt & Whitney Rzeszów S.A.. proprietary information Poland ECCN: 9E999 (not controlled according to PL & EU regulations to US) Moduł Testowy widok 3D. System zasilania powietrzem definicje złącz. A2’- 3 x pozycja GE-18-L 3/4UNF (DIN2353) A2 - 3x pozycja GE-18-L 3/4UNF (DIN2353) wspólne dla: - Regularna praca buforowa jako slave - Podgrzanie/chłodzenie przed testem gorąco/zimno Potrzebne przełączalne zawory (potrzebne zawory odcinające @ warunki próżni) O sa – Sekcja łożysk. przedmuch 1 x pozycja GE-L-22-1 5/16”-UN (DIN2353) A3’ – sekcja testowa (powietrze – nadciśnienie) GE-L-28 1”- BSP (DIN2353) 1x pozycja – wspólne dla: -Linia wspierająca warunki próżni -Bypass @ warunkach wys. ciśnienia. -Zatkany -Podgrzanie/chłodzenie (wyjście) przed testem gorąco/zimno Potrzebne przełączalne zawory A4 - heating supporting section (air) GE-L-28 1”- BSP (DIN2353) 4 x pozycja: 2 x pozycja – WEJŚCIE i WYJŚCIE dla: Przedmuch obszaru. (główna nagrzewnica wydmuchuje) A1 WEJŚCIE powietrza (powietrze) 1x pozycja wspólne dla: -Regularne testy, praca buforowa -Podgrzanie/chłodzenie (wyjście) przed testem gorąco/zimno Podłączenie przewodu (rury) O sb - Przekładnia przedmuch 1 x pozycja GE-L-28 1”- BSP (DIN2353) 4x A3 – sekcja testowa (olej/powietrze - podciśnienie) GE-L-28-1 5/16”-UN (DIN2353) Wspólne dla: Linii próżnia @ warunki próżni Linie przedmuchu – potrzebne przełączalne zawory.

3 Pratt & Whitney Rzeszów S.A.. proprietary information Poland ECCN: 9E999 (not controlled according to PL & EU regulations to US) Moduł testowy (Warunki wysokiego ciśnienia) – definicje złączy, wymagania ogólne A2’ 2x (0.430” otwór) 1x zdublowany A1 1x Odsysanie oleju Przedmuch (A3), 1x Min delta wymagana 0.5 – 2 psid Min delta wymagana 0.5 – 2 psid Upust do otoczenia, tak blisko jak to możliwe Upust do otoczenia, tak blisko jak to możliwe A2 2x (0.430” otwór) 1x zdublowany A4 (wejście) 1x A4 (wyjście) 1x A3’ 1x Wymagane Wymagane (opcja) Przedmuch (Osa), 1x

4 Pratt & Whitney Rzeszów S.A.. proprietary information Poland ECCN: 9E999 (not controlled according to PL & EU regulations to US) Moduł testowy (Warunki dla próżni) – definicje złączy, wymagania ogólne A1 Odsysanie oleju 1x 1” otwór Min delta wymagany 0.5 - 2psid A2 – zatkany Linia próżni (A3), 4x A3’ 1x A4 (wejście) 1x A4 (wyjście) 1x A2’ 2x (0.430” otwór) 1x zdublowany Upust do otoczenia, tak blisko jak to możliwe Przedmuch (Osa), 1x Wymagane Wymagane (opcja)

5 Pratt & Whitney Rzeszów S.A.. proprietary information Poland ECCN: 9E999 (not controlled according to PL & EU regulations to US) Główne wymagania dla systemu przygotowania powietrza Układ przygotowania powietrza musi spełniać normy czystości dla wszystkich wymaganych temperatur – klasa I (ISO 14644-1) Wilgotność po stronie powietrza: (tylko dla powietrznych testów „suchych): < 200 ppm (części na milion) wilgoci Sprężarki, wymagania dla pojemości przewodów: Wymagania dla powietrza podczas testu (A1 lub A4 lub A1+A4): max 100 SCFM, max 235 psig Wymagania dla podrzędnego (Slave) systemu powietrza (A2+A2’): max 80 SCFM, max 70 psig Uwaga: Dostawca systemu musi uwzględnić straty ciśnienia wewnątrz układu w celu spełnienia wymagań w poszczególnych obszarach. Wymagania dotyczące definicji komponentów: Pojemność głównej nagrzewnicy powietrza (A1, A4): max 100 SCFM, 600F (na wejściu głowicy testowej) Pojemność głównej chłodnicy powietrza (A1, A4): max 35 SCFM, min -40F (na wejściu głowicy testowej) Osuszacz powietrza: 35 SCFM (stosowany przy zimnych warunkach poniżej 41F oraz przy gorących testach) Uwaga : min 50SCFM jest dopuszczalne dla nagrzewnicy w przypadku technicznych problemów przy bardzo niskim przepływie! Wymagania dla pomp próżniowych: Min ciśnienie A3: 2.5 psia Min ciśnienie A3’: 3.0 psia Max przepływ powietrza: 10 SCFM + A3’ (A3’ zdefiniowany przez dostawcę systemu) A3, A3’ wymagania temperatury – szczegóły patrz diagram 4 Wymagania dot. temperatury: A1: wewnątrz obszaru temp: 20F ÷ 600F. Szczegóły patrz diagram 2 i diagram 4 A4: 20F ÷ 600F (bypass – nie ma wymagań co do ciśnienia) A1, A4, A2 dla zimnego startu (stany nieustalone, przejściowe): -40F (przedmuch – nie ma wymagań co do ciśnienia) System przedmuchu: Przekładnia i sekcja łożyskowana Przedmuchy (O sa, O ta ) podłączone do wspólnego separatora oleju (40 SCFM) Głowica testowa Przedmuch podłączony do separatora oleju A3 (100 SCFM) A1, A3, A3’, A4 linie- Żądana możliwość szybkiego rozłączenia bez wpływu na linie/izolację podczas serwisu

6 Pratt & Whitney Rzeszów S.A.. proprietary information Poland ECCN: 9E999 (not controlled according to PL & EU regulations to US) Parametr Jednos tka MinMax Powietrze Temp. (port A1) °F°F Diagram 2Sygnał ster. Dystrybucja powietrza °C°C Przepływ (port A1) ppm Diagram 1 Wynikowy Sygnał ster. SCFM Sm3/min Ciśnienie (A1) psia bars Moduł testowy – wymagania dla systemu powietrza (definicja zaworów/regulacji podczas pierwszego testu uruchomieniowego) - Warunki dla wysokiego ciśnienia Parametr Jednos tka Min Powietrze Temp. (port A1, A2) °F°F -40 Zimny test przygot. Nietrwały Wynikowy dla obszaru Dystrybucja powietrza °C°C -40 Stany przejściowe (nieustalone) Powietrze Temp. (port A2) °F°F -- NA Druga linia dystrybucji powietrza °C°C -- Przepływ - (port A2) ppm Diagram 3 Wynikowy SCFM SM3/min Ciśnienie (A2) psia Sygnał ster. bars Powietrze Temp. (port A2’) °F°F -- NA Druga linia dystrybucji powietrza °C°C -- Przepływ - (port A2’) ppm Diagram 3 Wynikowy SCFM SM3/min Ciśnienie (A2’) psia Sygnał ster. bars A1 Odsysanie oleju Przedmuch (A3) A2 2x A2’ 2x A1 1x Ciś. & temp. wymagania – w obszarach Wym. dla przepływu dla wejść 0.5-2psid +/-0.4 psia

7 Pratt & Whitney Rzeszów S.A.. proprietary information Poland ECCN: 9E999 (not controlled according to PL & EU regulations to US) +/-0.4psia +/- 1-2psia +/- 2 - 5psia Diagram 1. Moduł testowy – wymagania dla systemu powietrza (definicja zaworów/regulacji podczas pierwszego testu uruchomieniowego) - (ciśnienie powyżej ciśnienia atmosferycznego) A1 (Sygnał ster.) A1 (Wynikowy) Punkt konstrukcyjny Szczelność uszczelnienia vs ciśnienie (całkowity przedmuch) Ciśnienie źródłowe [psia] Szczelność [ppm]

8 Pratt & Whitney Rzeszów S.A.. proprietary information Poland ECCN: 9E999 (not controlled according to PL & EU regulations to US) +/- 5 F Diagram 2. Moduł testowy – wymagania dla systemu powietrza (definicja zaworów/regulacji podczas pierwszego testu uruchomieniowego) - (ciśnienie powyżej ciśnienia atmosferycznego) Punkt konstrukcyjny Cały zakres pracy Ciśnienie powietrza vs temperatura powietrza (Obszar A1) A1 temperatura powietrza [F] A1 Ciśnienie powietrza [psia]

9 Pratt & Whitney Rzeszów S.A.. proprietary information Poland ECCN: 9E999 (not controlled according to PL & EU regulations to US) Diagram 3. Moduł testowy – wymagania dla systemu powietrza (definicja zaworów/regulacji podczas pierwszego testu uruchomieniowego) - (ciśnienie powyżej ciśnienia atmosferycznego) A2’ PRZEPŁYW POWIETRZA VS CIŚNIENIE A2 PRZEPŁYW POWIETRZA VS CIŚNIENIE A2’ CIŚNIENIE W OBSZARZE [psia] A2’ PRZEPŁYW POWIETRZA [SCFM] A2 PRZEPŁYW POWIETRZA [SCFM] A2 CIŚNIENIE [psia] 0,5 PSID Strat Uszczelnienia 2 PSID Strat Uszczelnienia MAX LUZ Uszczelnienia MIN LUZ Uszczelnienia 0,5 PSID Strat Uszczelnienia 2 PSID Strat Uszczelnienia MAX LUZ Uszczelnienia MIN LUZ Uszczelnienia

10 Pratt & Whitney Rzeszów S.A.. proprietary information Poland ECCN: 9E999 (not controlled according to PL & EU regulations to US) Parametr Jednost ka MinMax Powietrze Temp. (port A1) °F°F DIAGRAM 4 Sygnał ster. Dystrybucja Powietrza °C°C Przepływ - (port A1) ppm Wynikowy Sygnał ster. SCFM SM3/min Ciśnienie (A1) psia bars A1 Vacuum Pump Powietrze Temp. (port A3) °F°F Diagram 4 Wynikowy Linia Pow./Olej Próżnia °C°C Przepływ - (port A3) ppm A1(diagram 4)+ szczelność uszczelnienia szczotkowego (diagr.5) Wynikowy ACFM SCFM M3/min Pressure (A3) Psia2.514.7 Sygnał ster. Bars0.171 A3 A2’ A3’ Moduł testowy – wymagania dla systemu powietrza (definicja zaworów/regulacji podczas pierwszego testu uruchomieniowego) - Próżnia Filtracja - 3 mikrony A3’ – do zdefiniowania przez dostawcę A2 zaślepiony Odsysanie oleju Ciś.& temp. wymagania – w obszarach Wym. Dla przepływu dla wejść 0.5-2psid Powietrze Temp. (port A2’) °F°F -- NA Drugorzędny system dystrybucji powietrza °C°C -- Przepływ - (port A2’) ppm A2’(diagram 3)+ szczelność uszczelnienia szczotkowego (diagr.5) Wynikowy SCFM SM3/min Ciśnienie (A2’) psia Sygnał ster. bars Dokładność +/- 0.4psia

11 Pratt & Whitney Rzeszów S.A.. proprietary information Poland ECCN: 9E999 (not controlled according to PL & EU regulations to US) +/-0.4psia Diagram 4. Moduł testowy – wymagania dla systemu powietrza (definicja zaworów/regulacji podczas pierwszego testu uruchomieniowego) - (Próżnia) A1 A3 - 2.5 psia A3 – 6 psia A3 – 10 psia 150F – 450F (A3 - Wynikowy) Szczelność uszczelnienia vs ciśnienie źródła (wyliczenia Próżnia) Szczelność Powietrze [ppm] Ciśnienie źródła [psia] 70F – 450F (A1-A3’)

12 Pratt & Whitney Rzeszów S.A.. proprietary information Poland ECCN: 9E999 (not controlled according to PL & EU regulations to US) Diagram 5. Szczelność szczotkowego uszczelnienia w A3 (definicja zaworów/regulacji podczas pierwszego testu uruchomieniowego) - (Warunki próżni) Nominalna szczelność uszczelnienia grafitowego Wyliczone Ciśnienie A3 [psia] Szczelność uszczelnienia [SCFM]

13 Pratt & Whitney Rzeszów S.A.. proprietary information Poland ECCN: 9E999 (not controlled according to PL & EU regulations to US) OGÓLNE SCENARIUSZE: Test uszczelnienia – Konfiguracja dla przedmuchów 1. Sekcja łożyskująca uszczelnienie buforowe (Osa Przedmuch zawsze otwarty) A2’ – (3x) ustawienie ciśnienia dla obszaru około 18.7 psia aż do osiągnięcia 0.5-2 psid delty ciśnienia przez testowane uszczelnienie – (przez cały czas trwania testu) Uwaga: ciśnienie i min Punktu Konstrukcyjnego zostaną zwalidowane podczas testu uruchomieniowego 2. Test buforowania uszczelnienia zależnego (slave) Otwórz zawór A3 Przedmuch A2 – (3x) ustawienie ciśnienia dla obszaru około 18.7 psia aż do osiągnięcia 0.5-2 psid delty ciśnienia przez testowane uszczelnienie – (przez cały czas trwania testu) Uwaga: ciśnienie i min Punktu Konstrukcyjnego zostaną zwalidowane podczas testu uruchomieniowego 3. Test przygotowania nadciśnienia w obszarze a) Przygotowanie testu zimnego - opcja A1 – 35 SCFM przedmuch powietrza przez obszar, temperatura przedmuchu 41F (należy przedyskutować - TBD, zastosować osuszacz). Otwarcie zaworu A3’. (brak wymagań dla ciśnienia, czas trwania należy przedyskutować - TBD) b) Przygotowanie testu gorącego - opcja A1 – 35 SCFM przedmuch powietrza przez obszar, temperatura 300-600F (należy przedyskutować - TBD ). Otwarcie zaworu A3’. (brak wymagań dla ciśnienia, czas trwania należy przedyskutować - TBD) c) Wymagane brak przygotowania Uwaga: przygotowanie oleju do testu (w obwodzie) w tym samym czasie (1h). 4. Test uszczelnienia aktywacja nadciśnienia Zamknij A3’ jeżeli otwarty A1 – Ustawienie wymaganego ciśnienia i temperatury (patrz diagram 1 dla zakresu działania) - stabilizacja Uwaga: dla testu zimnego stosować osuszacz Pomiar temperatury powietrza blisko grafitowego uszczelnienia, nadciśnienie i A1 przepływ powietrza (inne sprawy dot. uszczelnień – PW) Macierz stacjonarnych punktów testowych (nadciśnienie, test delta ciśnień na uszczelnieniu i temperatury powietrza) muszą zostać zasymulowane należy przedyskutować - TBD Uwaga: niektóre z tych punktów mogą trwać kilka minut, inne długie godziny Otwarcie linii A3’ w przypadku gdy nie uda się uzyskać wymaganej temperatury przy niskim przepływie, dopóki wewnętrzna nagrzewnica nie pomoże (bypass do otoczenia lub cyrkulacja) – opcja Przesłanie części gorącego powietrza do A4 (otwarcie zaworów; Wejście – Wyjście do otoczenia) w przypadku zbyt małego przepływu przez główną nagrzewnicę – opcja, żądane w teście dla gorących warunków

14 Pratt & Whitney Rzeszów S.A.. proprietary information Poland ECCN: 9E999 (not controlled according to PL & EU regulations to US) OGÓLNE SCENARIUSZE: Testowanie Uszczelnień – warunki próżni 1. Sekcja łożyskowania buforowanie uszczelnienia (Osa Przedmuch zawsze otwarty) A2 – zamknięcie zaworu A2’ – (3x) ustawienie ciśnienia dla obszaru około 18.7 psia aż do osiągnięcia 0.5-2 psid delty ciśnienia przez testowane uszczelnienie – (przez cały czas trwania testu) Uwaga: ciśnienie i min Punktu Konstrukcyjnego zostaną zwalidowane podczas testu uruchomieniowego Otwarcie zaworu A3 Przedmuch 2. Test przygotowania nadciśnienia w obszarze a) Przygotowanie Testu Zimnego - opcja A1 – 35 SCFM przedmuch powietrza przez obszar, temperatura przedmuchu 20F (należy przedyskutować - TBD, zastosować osuszacz). Otwarcie zaworu A3’. (brak wymagań dla ciśnienia, czas trwania należy przedyskutować - TBD) b) Przygotowanie Testu Gorącego - opcja A1 – 35 SCFM przedmuch powietrza przez obszar, temperatura 300-600F (należy przedyskutować - TBD ). Otwarcie zaworu A3’. (brak wymagań dla ciśnienia, czas trwania należy przedyskutować - TBD) c) Wymagane brak przygotowania Uwaga: przygotowanie oleju do testu (w obwodzie) w tym samym czasie (1h). 3. Aktywacja pompy próżniowej Zamknij zawór A3 Przedmuch – przełącz na linię próżnia A3 obszar – ustawienie wymaganych początkowych wartości ciśnienia poniżej 14.7 psia (należy przedyskutować - TBD) z wykorzystaniem regulacyjnego zaworu A3 (patrz diagram 4 i diagram 5 dla zakresu pracy) Uwaga: w niektórych przypadkach testowych nadciśnienie (A1) może być wynikowe (otwarte, upust do otoczenia) 4. Test Uszczelnienia aktywacja dla Nadciśnienia A1 obszar - ustawienie wymaganych początkowych wartości ciśnienia i temperatury z wykorzystaniem regulacyjnego zaworu w linie A1 (patrz diagram 4 dla zakresu pracy) Stabilizacja – pomiar przepływu powietrza i temperatury na uszczelnieniu grafitowym Aktywacja regulacyjnego zaworu A3’ w linii próżni, jeżeli wymagane punkty konstrukcyjne nie zostaną osiągnięte lub w przypadku nie osiągnięcia wymaganej temperatury w związku z niskim przepływem i jest skuteczna wewnętrzna nagrzewnica elektryczna (bypass do pompy próżniowej) - opcja Macierz stacjonarnych punktów testowych zostanie zasymulowana (należy przedyskutować – TBD) Przesłanie części gorącego powietrza do A4 (Wejście – Wyjście do otoczenia) w przypadku zbyt małego przepływu przez główną nagrzewnicę – opcja, żądane w teście dla gorących warunków. Uwaga: niektóre z tych punktów mogą trwać kilka minut, inne długie godziny.

15 Pratt & Whitney Rzeszów S.A.. proprietary information Poland ECCN: 9E999 (not controlled according to PL & EU regulations to US) OGÓLNE SCENARIUSZE: Zimny start 1. Przygotowani sekcji głowicy testowej Przygotowanie Testu Zimnego Otwarcie linii Przedmuch A3, A3’ A1, A2, A4 – 35 SCFM przedmuchanie powietrzem przez obszar, temperatura min. -40 (należy stosować osuszacz). (brak wymagań dla ciśnienia, czas trwania należy przedyskutować - TBD) 2. Sekcja łożyskująca uszczelnienie buforowe (Osa Przedmuch zawsze otwarty) A2’ – (3x) ustawienie ciśnienia dla obszaru około 18.7 psia aż do osiągnięcia 0.5-2 psid delty ciśnienia przez testowane uszczelnienie – (przez cały czas trwania testu) Uwaga: ciśnienie i min Punktu Konstrukcyjnego zostaną zwalidowane podczas testu uruchomieniowego 3. Test buforowania uszczelnienia zależnego (slave) Uruchomienie wału wraz z dystrybucją oleju A2 – (3x) ustawienie ciśnienia dla obszaru około 18.7 psia aż do osiągnięcia 0.5-2 psid delty ciśnienia przez testowane uszczelnienie – (przez cały czas trwania testu) Uwaga: ciśnienie i min Punktu Konstrukcyjnego zostaną zwalidowane podczas testu uruchomieniowego 4. Test uszczelnienia dla nadciśnienia i temperatury – punkt przejściowy A1 obszar – ustawienie wymaganego ciśnienia w celu uzyskania ~0 psid ciśnienia delta na testowanym uszczelnieniu. -Ciągle zwiększać ciśnienie A1, aż do osiągnięcia około 6 PSID dla punktu konstrukcyjnego (należy przedyskutować - TBD) -W tym samym czasie ciągle zwiększać temperaturę obszaru A1 od -40F do 70F (realizowane przez naturalne rozprowadzanie ciepła), przybliżony czas trwania testu 5 minut (funkcja czas/ciśnienie/ temperatura nie wyspecyfikowana) -Ciągle mierzyć deltę ciśnienia, temperaturę i przepływ powietrza -Stabilizacja

16 Pratt & Whitney Rzeszów S.A.. proprietary information Poland ECCN: 9E999 (not controlled according to PL & EU regulations to US) OGÓLNE SCENARIUSZE : Scenariusz pierwszego uruchomienia –


Pobierz ppt "Pratt & Whitney Rzeszów S.A.. proprietary information Poland ECCN: 9E999 (not controlled according to PL & EU regulations to US) Opis testu Celem poniższego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google