Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Systemy różnicowania ciśnień

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Systemy różnicowania ciśnień"— Zapis prezentacji:

1 Systemy różnicowania ciśnień
Idea stosowania systemu różnicowania ciśnienia Wytworzenie nadciśnienia na drodze ewakuacyjnej Podstawy fizyczne norma PN-EN : 2007 Główne elementy systemu

2 Idea stosowania różnicy ciśnień
Wytworzenie fizycznej bariery przed zadymieniem drogi ewakuacyjnej – utrzymanie wolnych od dymu dróg ewakuacyjnych Oddymianie strefy objetej pożarem oddymiane mechaniczne Strefa pożaru oddymianie naturalne Strefa pożaru Systemy nadciśnieniowe i podciśnieniowe System nadciśnieniowy Poza strefą pożaru Kontrolowany system podciśnienia Strefa pożaru

3 Założenia systemu różnicowania ciśnień
Cel systemu: Wytworzenie nadciśnienia na drodze ewakuacyjnej / zatrzymanie dymu w strefie objętej pożarem Zadania systemu: czysta od dymu klatka schodowa utrzymanie nadciśnienia dla zmiennych warunków umożliwienie prowadzenia akcji gaśniczej utrzymanie nadciśnienia do zakończenia akcji ewakuacyjnej lub gaśniczej kontrola oddymiania

4 Warunki brzegowe systemu
Parametry zamknięte drzwi utrzymanie nadciśnienia na klatce schodowej dp > większego od w strefie objętej pożarem maksymalne nadciśnienie 50 Pa lub maksymalna siła na klamce potrzebna do otwarcia drzwi równa mniejsza 100 N otwarte drzwi do strefy pożaru zapewniony stabilny przepływ powietrza przez otwarte drzwi warunek konieczny: zapewnić ujście dymu ze strefy objętej pożarem

5 Nadciśnienie na klatce schodowej
Δpn: naciśnienie na klatce = suma ciśnień 2 3 4 4 1 Δpext2 P0 P0 ΔpÜ Δpext1 2 3 1 P0

6 Dopasowanie układu: klata - wentylator

7 Δp: ciśnienie wypadkowe
Nadciśnienie na klatce schodowej Wiatr 4 Δp1: spadek ciśnienia na nieszczelnościach Δp1 Δp2: ciśnienie ujścia powietrza Δp2 3 Δp3: ciśnienie dynamiczne wiatru Δp3 Δp: ciśnienie wypadkowe Δp 2 3 4 1 P0 2 1

8 norma PN-EN Klasa systemu

9 PN-EN 12101-6 system klasy C Δp=50 Pa Kryterium różnicy ciśnień
0,75 m/s Kryterium prędkości powietrza

10 norma PN-EN 0,75 m/s - prędkość powietrza w przekroju poprzecznym drzwi => dla potrzeb ewakuacji 2 m/s - prędkość powietrza w przekroju poprzecznym drzwi => dla potrzeb akcji gaśniczej warunki konieczne: maksymalny czas reakcji dla otwarcia / zamknięcia drzwi przy utrzymaniu wydajności systemu na poziomie 90% : 3 sekundy (odpowiedź wszystkich elementów systemu) uruchomienie systemu w ciągu 60 sekund od chwili wywołania alarmu pożarowego

11 System różnicowania ciśnienia

12 Przecieki z klatki schodowej
AE: Całkowite przecieki Przecieki równoległe Przecieki szeregowe

13 Przecieki klatki schodowej
Wielkość przecieku powietrza R = dla dużych otowrów (drzwi) R = 1,6 dla małych otworów (okna)

14 Przecieki klatki schodowej
Ilości powietrza dla Δp=50 Pa drzwi dymoszczelne wg DIN <= 20 m³/h (dla drzwi jednoskrzydłowych) PN-EN obliczenia (szacunkowe): drzwi jednoskrzydłowe zamknięte ~220 m³/h drzwi jednoskrzydłowe wyjściowe ~430 m³/h drzwi dwuskrzydłowe ~650 m³/h szacht windy ~1300 m³/h

15 Wymagania dla urządzeń
Projekt systemu wydatek powietrza nawiewanego (ilość otwartych drzwi x wielkość drzwi x prędkość powietrza (T) ) wymagane nadciśnienie (tutaj = 50 Pa) szacunkowe przecieki porównianie wielkości zgodnie z kryteriami Elementy systemu nadciśnieniowego: wentylator nawiewny (nadmuchowy) - wymaganie: stabilizacja ciśnienia i wydatku +/- 10% wartości nominalnej klapa nadciśnieniowa, - szybki czas reakcji (maks. 3 s) - wyrzut do atmosfery - ustalony spadek ciśnienia (kanał, krata, wiatr etc.) - możliwość doregulowania momentu zadziałania klapy

16 Wymiarowanie elementów systemu
Wielkości: Ilość nawiewanego powietrza - wentylator = obliczona ilość powietrza planowane przecieki przecieki nie przewidziane Klapa nadciśnieniowa ilość powietrza pomniejszona o wielkość przecieków dla nadciśnienia dp= 50 Pa

17 System z szachtem wywiewnym
Klatka schodowa Przedsionek Korytarz strefa pożaru Szacht wywiewny , dp << 50 Pa p=50 Pa klapa transferowa ppoż. o odporności ogniowej przegrody klapa oddymiająca optyczny czujnik dymu DV-RK1 – wentylator ze zintegrowaną klapą nadciśnieniową W jednej strefie ppoż. o odporności EI 120

18 System z upustem fasadowym
Klatka schodowa korytarz strefa pożaru dachowy zespół klapy nadciśnieniowej typ RK2-V JZI-DS-AH: cokół dachowy DS samoczynna klapa nadciśnieniowa otwiera się dla 50 Pa typ RK2 przepustnica izolowana z siłownikiem typ JZI wyrzutnia czterostronna typ AH p=50 Pa optyczny czujnik dymu wyłącznik ręczny wentylator nawiewny typu DV1

19 System dla akcji gaśniczej
Piętro przedsionek Klapa nadciśnieniowa, samoczzynna, np. dla m³/h szacht – klatka schodowa sacht 900 x 900 w=2m/s Klapa przeciwpożarowa z siłownikiem – otwiera się na kondygnacji objętej pożarem p=50 Pa Obliczeniowa prędkość powietrza > 2 m/s; na piętrze objętym pożarem otwierana fasada – okno z siłownikiem wentylator DV1 630; m³/h

20 System oddymiania ze strefy pożaru
Klatka schodowa Piętro wentylator oddymiający na cokole z klapami podciśnieniowymi klapa do wentylacji oddymiającej szacht dp << 50 Pa Maks. podciśnienie w strefie pożaru 50 Pa

21 wentylator oddymiający
System z wentylatorem oddymiającym Klatka schodowa wentylator oddymiający śluza piętro EK Szacht dp << 50 Pa

22 Systemy nadciśnieniowe - zagrożenia
ZALECENIA NORMY – wpływ warunków zewnętrznych siły wyporu działającej na gorące gazy na kondygnacji objętej pożarem – norma zaleca aby rozpatrzeć wszelkie możliwe drogi ucieczki gazów, czyli wszelkie możliwe nieszczelności rozszerzalności cieplnej gorących gazów w strefie objętej pożarem – wg autorów normy mogą być pominięte efektu kominowego w budynku – znajdujemy opis gradientu dla zimy i lata – bez zaleceń siły naporu wiatru – tu również znajdziemy opis, czego możemy się spodziewać w zależności, z której strony jest napór wiatru – „dokładne określenie przewidywanych naporów wiatru wywieranych na budynki lub wynikających z nich przepływów powietrza może być trudne…” – i takie de facto jest.

23 Systemy nadciśnieniowe
EFEKT KOMINOWY Wykres nad- lub podciśnienia powietrza dla klatki schodowej w zależności od jej wysokości i od różnicy temperatury wewnątrz i na zewnątrz budynku

24 Systemy nadciśnieniowe
PODSUMOWANIE: Systemy wg PN-EN winny być projektowane przez archtekta i projektanta instalacji wentylacji i klimatyzacji – ścisła kooperacji i porozumienie sprawne działanie systemu może być zapewnione tylko pod warunkiem zastosowania wszystkich elementów dedykowanych bezwzględnie należy kontrolować i zaaprobować zastosowane urządzenia i komponenty budynku – znak CE zgodnie z normą PN-EN dla całego systemu system należy sprawdzić po całkowitym ukończeniu budynku i ewentualnie skorygować jego działanie


Pobierz ppt "Systemy różnicowania ciśnień"

Podobne prezentacje


Reklamy Google