Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Seminarium 2008/ Strulik GmbH/W.Konka / Strona 1 STRULIK GmbH – Innowacyjny krok do przodu Systemy różnicowania ciśnień Idea stosowania systemu różnicowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Seminarium 2008/ Strulik GmbH/W.Konka / Strona 1 STRULIK GmbH – Innowacyjny krok do przodu Systemy różnicowania ciśnień Idea stosowania systemu różnicowania."— Zapis prezentacji:

1

2 Seminarium 2008/ Strulik GmbH/W.Konka / Strona 1 STRULIK GmbH – Innowacyjny krok do przodu Systemy różnicowania ciśnień Idea stosowania systemu różnicowania ciśnienia Wytworzenie nadciśnienia na drodze ewakuacyjnej Podstawy fizyczne norma PN-EN 12101-6 : 2007 Główne elementy systemu

3 Seminarium 2008/ Strulik GmbH/W.Konka / Strona 2 STRULIK GmbH – Innowacyjny krok do przodu Idea stosowania różnicy ciśnień Wytworzenie fizycznej bariery przed zadymieniem drogi ewakuacyjnej – utrzymanie wolnych od dymu dróg ewakuacyjnych Oddymianie strefy objetej pożarem oddymiane mechaniczneStrefa pożaru oddymianie naturalneStrefa pożaru Systemy nadciśnieniowe i podciśnieniowe System nadciśnieniowyPoza strefą pożaru Kontrolowany system podciśnieniaStrefa pożaru

4 Seminarium 2008/ Strulik GmbH/W.Konka / Strona 3 STRULIK GmbH – Innowacyjny krok do przodu Założenia systemu różnicowania ciśnień Zadania systemu: czysta od dymu klatka schodowa utrzymanie nadciśnienia dla zmiennych warunków umożliwienie prowadzenia akcji gaśniczej utrzymanie nadciśnienia do zakończenia akcji ewakuacyjnej lub gaśniczej kontrola oddymiania Cel systemu: Wytworzenie nadciśnienia na drodze ewakuacyjnej / zatrzymanie dymu w strefie objętej pożarem

5 Seminarium 2008/ Strulik GmbH/W.Konka / Strona 4 STRULIK GmbH – Innowacyjny krok do przodu Warunki brzegowe systemu Parametry zamknięte drzwi utrzymanie nadciśnienia na klatce schodowej dp > większego od w strefie objętej pożarem maksymalne nadciśnienie 50 Pa lub maksymalna siła na klamce potrzebna do otwarcia drzwi równa mniejsza 100 N otwarte drzwi do strefy pożaru zapewniony stabilny przepływ powietrza przez otwarte drzwi warunek konieczny: zapewnić ujście dymu ze strefy objętej pożarem

6 Seminarium 2008/ Strulik GmbH/W.Konka / Strona 5 STRULIK GmbH – Innowacyjny krok do przodu Nadciśnienie na klatce schodowej 1 23 31 Δp n : naciśnienie na klatce = suma ciśnień Δp Ü P0P0 P0P0 P0P0 2 4 4 Δp ext1 Δp ext2

7 Seminarium 2008/ Strulik GmbH/W.Konka / Strona 6 STRULIK GmbH – Innowacyjny krok do przodu Dopasowanie układu: klata - wentylator

8 Seminarium 2008/ Strulik GmbH/W.Konka / Strona 7 STRULIK GmbH – Innowacyjny krok do przodu Nadciśnienie na klatce schodowej 1 243 2 3 4 1 Δp1: spadek ciśnienia na nieszczelnościach Δp1 Δp: ciśnienie wypadkowe Δp Δp2: ciśnienie ujścia powietrza Δp2 P0P0 Wiatr Δp3: ciśnienie dynamiczne wiatru Δp3

9 Seminarium 2008/ Strulik GmbH/W.Konka / Strona 8 STRULIK GmbH – Innowacyjny krok do przodu norma PN-EN 12101-6 Klasa systemu

10 Seminarium 2008/ Strulik GmbH/W.Konka / Strona 9 STRULIK GmbH – Innowacyjny krok do przodu PN-EN 12101-6 system klasy C 0,75 m/s Δp=10 Pa Δp=50 Pa Kryterium różnicy ciśnień Kryterium prędkości powietrza

11 Seminarium 2008/ Strulik GmbH/W.Konka / Strona 10 STRULIK GmbH – Innowacyjny krok do przodu norma PN-EN 12101-6 0,75 m/s - prędkość powietrza w przekroju poprzecznym drzwi => dla potrzeb ewakuacji 2 m/s - prędkość powietrza w przekroju poprzecznym drzwi => dla potrzeb akcji gaśniczej warunki konieczne: maksymalny czas reakcji dla otwarcia / zamknięcia drzwi przy utrzymaniu wydajności systemu na poziomie 90% : 3 sekundy (odpowiedź wszystkich elementów systemu) uruchomienie systemu w ciągu 60 sekund od chwili wywołania alarmu pożarowego

12 Seminarium 2008/ Strulik GmbH/W.Konka / Strona 11 STRULIK GmbH – Innowacyjny krok do przodu System różnicowania ciśnienia

13 Seminarium 2008/ Strulik GmbH/W.Konka / Strona 12 STRULIK GmbH – Innowacyjny krok do przodu Przecieki z klatki schodowej A E : Całkowite przecieki Przecieki równoległe Przecieki szeregowe

14 Seminarium 2008/ Strulik GmbH/W.Konka / Strona 13 STRULIK GmbH – Innowacyjny krok do przodu Przecieki klatki schodowej Wielkość przecieku powietrza R = 2 dla dużych otowrów (drzwi) R = 1,6 dla małych otworów (okna)

15 Seminarium 2008/ Strulik GmbH/W.Konka / Strona 14 STRULIK GmbH – Innowacyjny krok do przodu Przecieki klatki schodowej Ilości powietrza dla Δp=50 Pa drzwi dymoszczelne wg DIN 18095<= 20 m³/h (dla drzwi jednoskrzydłowych) PN-EN12101-6 obliczenia (szacunkowe): drzwi jednoskrzydłowe zamknięte ~220 m³/h drzwi jednoskrzydłowe wyjściowe ~430 m³/h drzwi dwuskrzydłowe~650 m³/h szacht windy ~1300 m³/h

16 Seminarium 2008/ Strulik GmbH/W.Konka / Strona 15 STRULIK GmbH – Innowacyjny krok do przodu Wymagania dla urządzeń Projekt systemu wydatek powietrza nawiewanego (ilość otwartych drzwi x wielkość drzwi x prędkość powietrza (T) ) wymagane nadciśnienie (tutaj = 50 Pa) szacunkowe przecieki porównianie wielkości zgodnie z kryteriami Elementy systemu nadciśnieniowego: wentylator nawiewny (nadmuchowy) - wymaganie: stabilizacja ciśnienia i wydatku +/- 10% wartości nominalnej klapa nadciśnieniowa, - szybki czas reakcji (maks. 3 s) - wyrzut do atmosfery - ustalony spadek ciśnienia (kanał, krata, wiatr etc.) - możliwość doregulowania momentu zadziałania klapy

17 Seminarium 2008/ Strulik GmbH/W.Konka / Strona 16 STRULIK GmbH – Innowacyjny krok do przodu Wymiarowanie elementów systemu Wielkości: Ilość nawiewanego powietrza - wentylator = obliczona ilość powietrza + planowane przecieki + przecieki nie przewidziane Klapa nadciśnieniowa ilość powietrza pomniejszona o wielkość przecieków dla nadciśnienia dp= 50 Pa

18 Seminarium 2008/ Strulik GmbH/W.Konka / Strona 17 STRULIK GmbH – Innowacyjny krok do przodu System z szachtem wywiewnym Szacht wywiewny, dp << 50 Pa klapa transferowa ppoż. o odporności ogniowej przegrody optyczny czujnik dymu Klatka schodowa Przedsionek Korytarz strefa pożaru klapa oddymiająca DV-RK1 – wentylator ze zintegrowaną klapą nadciśnieniową W jednej strefie ppoż. o odporności EI 120 p=50 Pa

19 Seminarium 2008/ Strulik GmbH/W.Konka / Strona 18 STRULIK GmbH – Innowacyjny krok do przodu System z upustem fasadowym optyczny czujnik dymu Klatka schodowa korytarzstrefa pożaru wentylator nawiewny typu DV1 p=50 Pa wyłącznik ręczny dachowy zespół klapy nadciśnieniowej typ RK2-V JZI-DS-AH: cokół dachowy DS samoczynna klapa nadciśnieniowa otwiera się dla 50 Pa typ RK2 przepustnica izolowana z siłownikiem typ JZI wyrzutnia czterostronna typ AH

20 Seminarium 2008/ Strulik GmbH/W.Konka / Strona 19 STRULIK GmbH – Innowacyjny krok do przodu System dla akcji gaśniczej Piętro p=50 Pa wentylator DV1 630; 20-30.000 m³/h Klapa nadciśnieniowa, samoczzynna, np. dla 15.000 m³/h szacht – klatka schodowa sacht 900 x 900 przedsionek Klapa przeciwpożarowa z siłownikiem – otwiera się na kondygnacji objętej pożarem Obliczeniowa prędkość powietrza > 2 m/s; na piętrze objętym pożarem otwierana fasada – okno z siłownikiem w=2m/s

21 Seminarium 2008/ Strulik GmbH/W.Konka / Strona 20 STRULIK GmbH – Innowacyjny krok do przodu Klatka schodowa Piętro klapa do wentylacji oddymiającej System oddymiania ze strefy pożaru szacht dp << 50 Pa wentylator oddymiający na cokole z klapami podciśnieniowymi Maks. podciśnienie w strefie pożaru 50 Pa

22 Seminarium 2008/ Strulik GmbH/W.Konka / Strona 21 STRULIK GmbH – Innowacyjny krok do przodu Klatka schodowa śluza Szacht dp << 50 Pa piętro wentylator oddymiający EK System z wentylatorem oddymiającym

23 Seminarium 2008/ Strulik GmbH/W.Konka / Strona 22 STRULIK GmbH – Innowacyjny krok do przodu Systemy nadciśnieniowe - zagrożenia ZALECENIA NORMY – wpływ warunków zewnętrznych siły wyporu działającej na gorące gazy na kondygnacji objętej pożarem – norma zaleca aby rozpatrzeć wszelkie możliwe drogi ucieczki gazów, czyli wszelkie możliwe nieszczelności rozszerzalności cieplnej gorących gazów w strefie objętej pożarem – wg autorów normy mogą być pominięte efektu kominowego w budynku – znajdujemy opis gradientu dla zimy i lata – bez zaleceń siły naporu wiatru – tu również znajdziemy opis, czego możemy się spodziewać w zależności, z której strony jest napór wiatru – dokładne określenie przewidywanych naporów wiatru wywieranych na budynki lub wynikających z nich przepływów powietrza może być trudne… – i takie de facto jest.

24 Seminarium 2008/ Strulik GmbH/W.Konka / Strona 23 STRULIK GmbH – Innowacyjny krok do przodu Systemy nadciśnieniowe EFEKT KOMINOWY Wykres nad- lub podciśnienia powietrza dla klatki schodowej w zależności od jej wysokości i od różnicy temperatury wewnątrz i na zewnątrz budynku

25 Seminarium 2008/ Strulik GmbH/W.Konka / Strona 24 STRULIK GmbH – Innowacyjny krok do przodu Systemy nadciśnieniowe PODSUMOWANIE: Systemy wg PN-EN 12101-6 winny być projektowane przez archtekta i projektanta instalacji wentylacji i klimatyzacji – ścisła kooperacji i porozumienie sprawne działanie systemu może być zapewnione tylko pod warunkiem zastosowania wszystkich elementów dedykowanych bezwzględnie należy kontrolować i zaaprobować zastosowane urządzenia i komponenty budynku – znak CE zgodnie z normą PN-EN 12101-6 dla całego systemu system należy sprawdzić po całkowitym ukończeniu budynku i ewentualnie skorygować jego działanie


Pobierz ppt "Seminarium 2008/ Strulik GmbH/W.Konka / Strona 1 STRULIK GmbH – Innowacyjny krok do przodu Systemy różnicowania ciśnień Idea stosowania systemu różnicowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google