Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską."— Zapis prezentacji:

1 Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji ( SORE 1) Hieronim Duczmal Szkoła Podstawowa im. kard. Karola Wojtyły w Chynowej Szkoła Podstawowa w Chynowej jest szkołą publiczną prowadzoną przez Gminę Przygodzice i funkcjonuje od 2003 r. w ramach Zespołu Szkół. Jej historia sięga roku 1856 i od tego czasu przechodziła wiele modernizacji. Obecnego wyglądu Szkoła ostatecznie nabrała w 2006 r., kiedy oddano do użytku nowoczesną salę gimnastyczną, która przy nowoczesnym budynku stanowi kompleks wyjątkowo prezentujący się we wsi. Placówka wyposażona jest w nowoczesną pracownię komputerową, sale dydaktyczne, dobrze wyposażoną bibliotekę. Do Szkoły uczęszczają uczniowie z wioski Chynowa i Bogufałów. W Szkole uczy wykwalifikowana kadra pedagogiczna pod kierownictwem Pani Dyrektor mgr Katarzyny Zawadki Liczba nauczycielek/nauczycieli, którzy ukończyli udział w procesie doskonalenia prowadzonego w ramach RPW – 10 osób + Dyrektor Szkoły

2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 01.09.2014 r.30.06.2015 r. „Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły” ˗ poznanie metod i sposobów przeprowadzania diagnozy szkoły podstawowej w ewaluacji wewnętrznej – do końca stycznia 2015 r.; ˗ pogłębienie wiedzy w zakresie dokonywania analizy pracy szkoły z wykorzystaniem EWD– do końca lutego 2015 r.; ˗ rozwinięcie umiejętności w zakresie wykorzystania informacji dostępnych na platformach EWD – do końca marca 2015 r.; ˗ rozwinięcie kompetencji zawodowych w zakresie wykorzystania EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły– do końca maja 2015 r.; 16.09.201331.08.2014 „Praca z uczniem młodszym” ˗ poznanie form pracy z uczniem na 1. i 2. etapie edukacyjnym – do końca stycznia 2014, ˗ pogłębienie wiedzy i rozwinięcie umiejętności nauczycielek/li w zakresie diagnozowania uczniów młodszych (szczególnie z matematyki)– do końca marca 2014, ˗ opracowanie dwóch indywidualnych strategii uczenia się stosowanych w klasach młodszych– do końca maja 2014, ˗ rozwinięcie umiejętności w zakresie stosowania rozwiązań metodycznych zwiększających szanse uczniów na sukces edukacyjny ( w kontekście podstawy programowej)- do końca maja 2014 Cele szczegółowe:

3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Wypracowane produkty w ramach realizacji Rocznego Planu Wspomagania „Praca z uczniem młodszym” - 2013/2014 - dwie formy pracy z uczniem młodszym ; - lista form oddziaływań psychologicznych na uczniów młodszych; - dwie metody zwiększające szanse uczniów na sukces. Wypracowane produkty w ramach realizacji Rocznego Planu Wspomagania „Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły” – 2014/2015 - zasady doboru zespołu ds. EWD ; - przykład analizy pracy szkoły z wykorzystaniem EWD; - zestaw platform i stron internetowych o tematyce EWD.

4 Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji ( SORE 1) Hieronim Duczmal Gimnazjum im. kard. Karola Wojtyły w Chynowej Gimnazjum w Chynowej jest szkołą publiczną prowadzoną przez Gminę Przygodzice i funkcjonuje od 2003 r. w ramach Zespołu Szkół. Obecnego wyglądu Szkoła ostatecznie nabrała w 2006 r., kiedy oddano do użytku nowoczesną salę gimnastyczną, która przy nowoczesnym budynku stanowi kompleks wyjątkowo prezentujący się we wsi. Placówka wyposażona jest w nowoczesną pracownię komputerową, sale dydaktyczne, dobrze wyposażoną bibliotekę. Do Szkoły uczęszczają uczniowie z wioski Chynowa, Bogufałów i Przygodziczki. W Szkole uczy wykwalifikowana kadra pedagogiczna pod kierownictwem Pani Dyrektor mgr Katarzyny Zawadki Liczba nauczycielek/nauczycieli, którzy ukończyli udział w procesie doskonalenia prowadzonego w ramach RPW – 12 osób + Dyrektorka Szkoły

5 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 01.09.2014 r.30.06.2015 r. „Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki” ˗ Poznanie metod aktywizujących i motywujących ucznia w szkole gimnazjalnej– do końca stycznia 2015 r.; ˗ pogłębienie wiedzy i rozwinięcie umiejętności nauczycielek/li w sposobie prowadzenia rozmowy z rodzicem– do końca lutego 2015 r.; ˗ poznanie technik uczenia się stosowanych przez uczniów w gimnazjum – do końca marca 2015 r.; ˗ rozwinięcie umiejętności w zakresie stosowania rozwiązań metodycznych umożliwiających efektywne uczenie się– do końca maja 2015 r.; 16.09.201331.08.2014 „Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” ˗ poznanie sposobów planowania pracy z uczniem mającym orzeczenie/opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – do końca stycznia 2014, ˗ pogłębienie wiedzy i rozwinięcie umiejętności w sposobie prowadzenie rozmowy z rodzicem w sposobie prowadzenie rozmowy z rodzicem ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych– do końca marca 2014, ˗ opracowanie przykładowych kart pracy dla ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych– do końca maja 2014, ˗ poznanie rozwiązań metodycznych dotyczących możliwości psychofizycznych uczniów - do końca maja 2014 Cele szczegółowe:

6 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Wypracowane produkty w ramach realizacji Rocznego Planu Wspomagania „Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” – 2013/2014 - przykładowy plan pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjny ; - scenariusz spotkania z rodzicem ucznia mającego specjalne potrzeby edukacyjne; - karty pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wypracowane produkty w ramach realizacji Rocznego Planu Wspomagania „Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki” - 2014/2015 - przykładowy szkolny katalog metod aktywizujących i motywujących ucznia w gimnazjum ; - scenariusz spotkania informacyjno-szkoleniowego nauczyciela z rodzicem; - dwie techniki uczenia się, które może zastosować uczeń w gimnazjum.

7 Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji ( SORE 1) Hieronim Duczmal Szkoła Podstawowa w Czarnymlesie Szkoła Podstawowa w Czarnymlesie jest placówką, która od 2003 roku funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół. Organem prowadzącym jest Gmina Przygodzice. Szkoła posiada bardzo dobre warunki lokalowe, nowocześnie wyposażone pracownie oraz nową halę sportową. Do Szkoły uczęszczają dzieci wiejskie z obwodu Czarnylas (78%) oraz spoza obwodu (21%). W Szkole uczy wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna ( 6 dyplomowanych, 3 mianowanych, 2 kontraktowych), która pod kierunkiem Dyrektorki Szkoły Pani mgr Urszuli Pawłowskiej analizuje działania edukacyjne i wychowawcze, co przyczynia się bezpośrednio do rozwoju uczniów i powoduje wzrost jakości pracy Szkoły. Liczba nauczycielek/nauczycieli, którzy ukończyli udział w procesie doskonalenia prowadzonego w ramach RPW – 10 osób + Dyrektor Szkoły

8 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 01.09.2014 r.30.06.2015 r. „Nauczyciel 45+” ˗ pogłębienie wiedzy i rozwinięcie umiejętności w zakresie opracowywania indywidualnych programów rozwoju osobistego– do końca stycznia 2015 r.; ˗ poznanie i doskonalenie technik operowania głosem– do końca marca 2015 r.; ˗ zapoznanie się z bibliografią dotyczącą samokształcenia – do końca marca 2015 r.; ˗ nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie radzenia sobie ze stresem i pracy z komputerem– do końca maja 2015 r.; 16.09.201331.08.2014 „Rodzice są partnerami szkoły” ˗ pogłębienie wiedzy i rozwinięcie umiejętności w zakresie ewaluacji współpracy Szkoły z Rodzicami – do końca stycznia 2014, ˗ doskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnej – do końca marca 2014, ˗ nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie określania zasad efektywnej pracy Rady Rodziców – do końca maja 2014, ˗ poznanie różnorodnych form integracji i komunikacji Szkoły z Rodzicami - do końca maja 2014 Cele szczegółowe:

9 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Wypracowane produkty w ramach realizacji Rocznego Planu Wspomagania „Rodzice są partnerami szkoły” - 2013/2014 - przykładowe narzędzie do diagnozy potrzeb rodziców; - lista form działań integracyjnych i pretekstów wizyt rodziców; - scenariusz prowadzenia rozmowy z rodzicem. Wypracowane produkty w ramach realizacji Rocznego Planu Wspomagania „Nauczyciel 45+” – 2014/2015 - indywidualny program rozwoju osobistego; - zestaw zasad emisji głosu; - lista materiałów oraz literatury związanej tematycznie z samokształceniem.

10 Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji ( SORE 1) Hieronim Duczmal Gimnazjum w Czarnymlesie Gimnazjum w Czarnymlesie jest placówką, która od 2003 roku funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół. Organem prowadzącym jest Gmina Przygodzice. Szkoła posiada bardzo dobre warunki lokalowe, nowocześnie wyposażone pracownie oraz nową halę sportową. Do Szkoły uczęszczają dzieci wiejskie z obwodu Czarnylas (80%) oraz spoza obwodu (20%). W Szkole uczy wykwalifikowana kadra pedagogiczna ( 3 dyplomowanych, 2 mianowanych, 2 kontraktowych), która pod kierunkiem Dyrektorki Szkoły Pani mgr Urszuli Pawłowskiej analizuje działania edukacyjne i wychowawcze, co przyczynia się bezpośrednio do rozwoju uczniów i powoduje wzrost jakości pracy Szkoły. Liczba nauczycielek/nauczycieli, którzy ukończyli udział w procesie doskonalenia prowadzonego w ramach RPW – 6 osób + Dyrektor Szkoły

11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 01.09.2014 r.30.06.2015 r. „Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?” ˗ poznanie sposobów określania zasad modelu absolwenta– do końca stycznia 2015 r.; ˗ pogłębienie wiedzy i rozwinięcie umiejętności nauczycielek/li w zakresie radzenia sobie w trudnych sytuacjach spowodowanych zachowaniem się uczniów– do końca lutego 2015 r.; ˗ doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami w kontekście współodpowiedzialności za kształtowanie postaw uczniów– do końca marca 2015 r.; ˗ rozwinięcie kompetencji zawodowych w zakresie postaw uczniowskich– do końca maja 2015 r.; 16.09.201331.08.2014 „Rodzice są partnerami szkoły” ˗ pogłębienie wiedzy i rozwinięcie umiejętności w zakresie ewaluacji współpracy Szkoły z Rodzicami – do końca stycznia 2014, ˗ doskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnej – do końca marca 2014, ˗ nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie określania zasad efektywnej pracy Rady Rodziców – do końca maja 2014, ˗ poznanie różnorodnych form integracji i komunikacji Szkoły z Rodzicami - do końca maja 2014 Cele szczegółowe:

12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Wypracowane produkty w ramach realizacji Rocznego Planu Wspomagania „Rodzice są partnerami szkoły” - 2013/2014 - przykładowe narzędzie do diagnozy potrzeb rodziców; - lista form działań integracyjnych i pretekstów wizyt rodziców; - scenariusz prowadzenia rozmowy z rodzicem. Wypracowane produkty w ramach realizacji Rocznego Planu Wspomagania „Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?” - 2014/2015 - ABC wychowawcy”; - dwa przykładowe rozwiązania typowych trudnych zachowań; - zestaw zasad współpracy z rodzicami w kontekście współodpowiedzialności za kształt postaw uczniów.

13 Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji ( SORE 1) Hieronim Duczmal Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach Liceum Ogólnokształcące jest częścią Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach i istnieje od 2002 roku na bazie szkół rolniczych działających od ponad 60 lat. Organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski. Szkoła posiada bardzo dobrą bazę materialną: kompleks nowoczesnych boisk sportowych, profesjonalnie wyposażone warsztaty, internat oraz stołówkę. Placówka oferuje absolwentom gimnazjów ciekawe profile edukacyjne: liceum zarządzania kryzysowego, liceum wojskowe oraz liceum sportowe. W szkole uczy wykwalifikowana kadra pedagogiczna pod kierunkiem Dyrektora mgra Tomasza Gulińskiego. Liczba nauczycielek/nauczycieli, którzy ukończyli udział w procesie doskonalenia prowadzonego w ramach RPW – 26 osób + Dyrektor Szkoły

14 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 01.09.2014 r.30.06.2015 r. „Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki” ˗ pogłębienie wiedzy w zakresie stosowania i doboru metod aktywizujących ucznia do nauki– do końca stycznia 2015 r.; ˗ poznanie sposobów wspierania przez rodziców młodzieży do motywowania ich do nauki– do końca lutego 2015 r.; ˗ nabycie wiedzy w zakresie technik uczenia się stosowanych przez uczniów w szkole ponadgimnazjalnej-do końca marca 2015 r.; ˗ poprawienie efektywności swoich działań w zakresie prascy wychowawczej– do końca maja 2015 r.; 16.09.201331.08.2014 „Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła” ˗ pogłębienie wiedzy w zakresie rozpoznawania i wspierania ofiar przemocy - do końca stycznia 2014, ˗ poznanie metod komunikacji z uczniem trudnym– do końca marca 2014, ˗ nabycie wiedzy w zakresie narzędzi wspierających wychowawców w sprawach uzależnień nieletnich uczniów-do końca maja 2014, ˗ poprawienie efektywności pracy wychowawczej w zakresie uzależnień uczniów- do końca maja 2014 Cele szczegółowe:

15 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Wypracowane produkty w ramach realizacji Rocznego Planu Wspomagania „Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła”- 2013/2014 - przykładowa procedura interwencji wychowawczej ; - zestaw norm/zasad etycznych; - przykładowy katalog nagród i kar/konsekwencji. Wypracowane produkty w ramach realizacji Rocznego Planu Wspomagania „Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki” - 2014/2015 - katalog metod aktywizujących ucznia do nauki w szkole ponadgimnazjalnej ; - zestaw przykładów sposobów, w których rodzic może wspierać swoje dziecko do nauki ; - dwie techniki uczenia się, które może zastosować uczeń w szkole ponadgimnazjalnej, aby zwiększyć swoją motywację do nauki.

16 Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji ( SORE 1) Hieronim Duczmal Technikum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach Technikum jest częścią Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach i istnieje od 2002 roku na bazie szkół rolniczych działających od ponad 60 lat. Organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski. Szkoła posiada bardzo dobrą bazę materialną: kompleks nowoczesnych boisk sportowych, profesjonalnie wyposażone warsztaty, internat oraz stołówkę. Placówka oferuje absolwentom gimnazjów ciekawe profile edukacyjne: technikum agrobiznesu, technik rolnik (również dla dorosłych), technik inżynierii środowiska i melioracji, technik technologii chemicznej. W szkole uczy wykwalifikowana kadra pedagogiczna pod kierunkiem Dyrektora mgra Tomasza Gulińskiego. Liczba nauczycielek/nauczycieli, którzy ukończyli udział w procesie doskonalenia prowadzonego w ramach RPW – 9 osób + Dyrektor Szkoły

17 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 01.09.2014 r.30.06.2015 r. „Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej” ˗ poznanie procedur potrzebnych do analizowania i planowania oferty edukacyjnej– do końca stycznia 2015 r.; ˗ pogłębienie wiedzy i rozwinięcie umiejętności stosowania metod do planowania oferty edukacyjnej – do końca lutego 2015 r.; ˗ doskonalenie umiejętności wypracowywania i stosowania narzędzi do monitorowania podstawy programowej do końca marca 2015 r.; ˗ rozwinięcie umiejętności w zakresie stosowania pedagogicznych rozwiązań innowacyjnych– do końca maja 2015 r.; 16.09.201331.08.2014 „Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny” ˗ poznanie sposobów tworzenia strategii uczenia się dopasowanych do indywidualnych możliwości ucznia– do końca stycznia 2014, ˗ pogłębienie wiedzy w zakresie stosowania metod wsparcia psychologicznego rozbudzających ambicje i motywację do nauki u uczniów– do końca marca 2014, ˗ doskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnych (między nauczycielami a rodzicami ) do końca maja 2014, ˗ rozwinięcie w zakresie stosowania rozwiązań metodycznych łączących teorię z praktyką- do końca maja 2014 Cele szczegółowe:

18 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Wypracowane produkty w ramach realizacji Rocznego Planu Wspomagania „Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjnych” – 2013/2014 - dwie strategie motywowania swoich uczniów do nauki ; - lista form oddziaływań psychologicznych zwiększających ambicje i motywację do nauki uczniów ; - dwie metody łączące teorię z praktyką. Wypracowane produkty w ramach realizacji Rocznego Planu Wspomagania „Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej ”- 2013/2014 - przykładowe procedury do analizowania/planowania oferty edukacyjnej w szkole ; - ankiety potrzebne do planowania oferty edukacyjnej; - przykładowe narzędzie potrzebne do planowania oferty w szkole.

19 Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji ( SORE 1) Hieronim Duczmal Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach Zasadnicza Szkoła Zawodowa jest częścią Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach i istnieje od 2002 roku na bazie szkół rolniczych. Organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski. Szkoła posiada bardzo dobrą bazę materialną: kompleks nowoczesnych boisk sportowych, profesjonalnie wyposażone warsztaty, internat oraz stołówkę. Placówka oferuje absolwentom gimnazjów naukę w zawodzie: rolnik oraz mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych. Uczniowie mają możliwość dalszego kształcenia w liceum lub technikum uzupełniającym. W szkole uczy wykwalifikowana kadra pedagogiczna pod kierunkiem Dyrektora mgra Tomasza Gulińskiego. Liczba nauczycielek/nauczycieli, którzy ukończyli udział w procesie doskonalenia prowadzonego w ramach RPW – 3 osób + Dyrektor Szkoły

20 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 01.09.2014 r.30.06.2015 r. „Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich” ˗ poznanie różnorodnych zasad powoływania zespołów nauczycielskich oraz przydziału zadań dla ich członków– do końca stycznia 2015 r.; ˗ pogłębienie wiedzy i rozwinięcie umiejętności w zakresie monitorowania pracy zespołów zadaniowych – do końca lutego 2015 r.; ˗ doskonalenie umiejętności racjonalizacji struktury rady pedagogicznej– do końca marca 2015 r.; ˗ poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji interpersonalnych – do końca maja 2015 r.; 16.09.201331.08.2014 „Rodzice są partnerami szkoły” ˗ poznanie różnorodnych form integracji i komunikacji szkoły z rodzicami– do końca stycznia 2014, ˗ pogłębienie wiedzy i rozwinięcie umiejętności w zakresie prowadzenia ewaluacji współpracy szkoły z rodzicami– do końca marca 2014, ˗ doskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnych - do końca maja 2014, ˗ nabycie wiedzy i umiejętności określania zasad efektywnej pracy Rady Rodziców i form jej współpracy - do końca maja 2014 Cele szczegółowe:

21 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Wypracowane produkty w ramach realizacji Rocznego Planu Wspomagania „Rodzice są partnerami szkoły”- 2013/2014 - przykładowe narzędzie do diagnozy potrzeb rodziców ; - lista form działań integracyjnych; - scenariusz prowadzenia rozmowy z rodzicem. Wypracowane produkty w ramach realizacji Rocznego Planu Wspomagania „Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich” – 2014/2015 - zasady powoływania zespołów nauczycielskich oraz przydziału zadań dla ich członków w szkole ponadgimnazjalnej ; - dwa sposoby monitorowania pracy zespołów zadaniowych; - cele, zadania, i sposób monitorowania działania dla dwóch wybranych zespołów nauczycielskich.

22 Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji ( SORE 1) Hieronim Duczmal Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Przygodziczkach Gimnazjum w Przygodziczkach jest szkołą publiczną prowadzoną przez Gminę Przygodzice. Jest ona najmniejszą Szkołą w Gminie. Do placówki uczęszczają głównie uczniowie z wioski Przygodziczki. Uczą się w czterech oddziałach. Jest też oddział przedszkolny. W 2008 r. Szkoła gościła prof. J. Buzka w ramach promocji idei wolontariatu studenckiego. W Szkole pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna pod kierunkiem Pani Dyrektor mgr Renaty Skorupy Liczba nauczycielek/nauczycieli, którzy ukończyli udział w procesie doskonalenia prowadzonego w ramach RPW – 6 osób + Dyrektorka Szkoły

23 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” 01.09.2014 r.30.06.2015 r. „Ocenianie kształtujące” ˗ Poznanie indywidualnych metod oceniania kształtującego– do końca stycznia 2015 r.; ˗ Pogłębienie wiedzy i rozwinięcie umiejętności nauczycielek/li stosowania wsparcia w zakresie metod oceniania kształtującego– do końca lutego 2015 r.; ˗ poznanie sposobów monitorowania wprowadzonych rozwiązań z oceniania kształtującego– do końca marca 2015 r.; ˗ rozwinięcie umiejętności w zakresie stosowania rozwiązań metodycznych dotyczących oceniania kształtującego– do końca maja 2015 r.; 16.09.201331.08.2014 „Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?” ˗ poznanie efektywnych sposobów motywowania dziecka do nauki– do końca stycznia 2014, ˗ pogłębienie wiedzy i rozwinięcie umiejętności nauczycielek stosowania metod wsparcia psychologicznego rozbudzających zainteresowania wiedzą– do końca marca 2014, ˗ opracowanie i wdrożenie indywidualnych strategii uczenia się- do końca maja 2014, ˗ rozwinięcie umiejętności w zakresie stosowania rozwiązań metodycznych zwiększających szanse uczniów na sukces edukacyjny - do końca maja 2014 Cele szczegółowe:

24 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Wypracowane produkty w ramach realizacji Rocznego Planu Wspomagania „Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?” - 2013/2014 - scenariusz spotkania z rodzicami ma temat motywowania swoich dzieci do nauki ; - lista form oddziaływań psychologicznych na uczniów; - dwie strategie indywidualnego uczenia się. Wypracowane produkty w ramach realizacji Rocznego Planu Wspomagania „Ocenianie kształtujące” – 2014/2015 - dwie indywidualne metody oceniania kształtującego ; - dwie zespołowe metod oceniania kształtującego; - dwa sposoby monitorowania wprowadzonych rozwiązań z oceniania kształtującego.


Pobierz ppt "Tytuł Projektu: „Kompleksowy Program Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską."

Podobne prezentacje


Reklamy Google