Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO 2015 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi 9 marca 2016 r., Kielce.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO 2015 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi 9 marca 2016 r., Kielce."— Zapis prezentacji:

1 WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO 2015 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi 9 marca 2016 r., Kielce

2 SZKO Ł Y W WOJ. Ś WI Ę TOKRZYSKIM W 2015 r. egzamin maturalny odbył się w 225 szkołach woj. świętokrzyskiego, w tym: 103 szkoły organizowały zarówno „stary” (standardy wymagań), jak i „nowy” (podstawa programowa) egzamin maturalny, 14 szkół przeprowadzało wyłącznie „nowy” egzamin maturalny, w 108 szkołach przeprowadzono tylko „stary” egzamin maturalny. 2015 Liczba szkół OgółemLOTTU woj. świętokrzyskie 2251307520 Tabela 1. Typy szkół, w których przeprowadzono egzamin maturalny.

3 UCZNIOWIE W WOJ. Ś WI Ę TOKRZYSKIM W woj. świętokrzyskim do egzaminu maturalnego w 2015 r. przystąpiło 12 202 uczniów, w tym: 6 368 zdających to absolwenci przystępujący po raz pierwszy* do egzaminu maturalnego w „nowej” formule, 3 868 zdających to absolwenci przystępujący po raz pierwszy* do egzaminu maturalnego w „starej” formule; pozostali zdający to osoby, które nie przystąpiły do wszystkich egzaminów obowiązkowych oraz przystępujący po raz kolejny. 2015 Liczba zdających „Nowa” matura„Stara” matura woj. świętokrzyskie Typ szkoły Zdający po raz pierwszy* Typ szkoły Zdający po raz pierwszy* Typ szkoły Zdający po raz pierwszy* Typ szkoły Zdający po raz pierwszy* LO6 368LO199T3 582TU87 Tabela 2. Liczba zdających z podziałem na typy szkół.

4 LAUREACI OLIMPIAD Wykres 1. Laureaci olimpiad przedmiotowych.

5 WYBÓR J Ę ZYKA OBCEGO ZDAWANEGO JAKO PRZEDMIOT OBOWI Ą ZKOWY „Nowa” matura„Stara” matura Wykresy 2 i 3. Wybory języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego.

6 ZDAWALNO ŚĆ WG POWIATÓW „Nowa” matura„Stara” matura Wykresy 4 i 5. Zdawalność egzaminu maturalnego w poszczególnych powiatach.

7 ZDAWALNO ŚĆ WG POWIATÓW „NOWA” I „STARA” MATURA ŁĄ CZNIE Wykres 6. Zdawalność egzaminu maturalnego w poszczególnych powiatach.

8 NIEZDANE PRZEDMIOTY OBOWI Ą ZKOWE SESJA G Ł ÓWNA – MAJ 2015 „Nowa” matura„Stara” matura Wykresy 7 i 8. Niezdane przedmioty obowiązkowe.

9 NIEZDANE PRZEDMIOTY OBOWI Ą ZKOWE „Nowa” matura„Stara” matura Wykresy 9 i 10. Udział procentowy niezdanych egzaminów z przedmiotów obowiązkowych.

10 PRZEDMIOTY OBOWI Ą ZKOWE ZDAWALNO ŚĆ Z MATEMATYKI (MAJ-CZERWIEC-SIERPIE Ń ) „Nowa” matura„Stara” matura Wykresy 11 i 12. Zdawalność z matematyki w poszczególnych województwach i kraju.

11 PRZEDMIOTY OBOWI Ą ZKOWE MATEMATYKA MAJ 2015 „NOWA” MATURA Obszar wymagań Numer zadania Typ zadania % Poziom wykonania IV 15 Zadanie zamknięte 70 IV 16 Zadanie zamknięte 75 IV 32 Zadanie otwarte 48 IV 34 Zadanie otwarte 30 I. Wykorzystanie i tworzenie informacji II. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji III. Modelowanie matematyczne IV. Użycie i tworzenie strategii V. Rozumowanie i argumentacja Obszar wymagań Numer zadania Typ zadania % Poziom wykonania V 27 Zadanie otwarte 20 V 28 Zadanie otwarte 31 Tabela 3. Poziom opanowania obszarów wymagań ogólnych. Tabela 4. Poziom wykonania zadań obszaru IV. Tabela 5. Poziom wykonania zadań obszaru V.

12 PRZEDMIOTY OBOWI Ą ZKOWE J Ę ZYK ANGIELSKI MAJ 2015 „NOWA” MATURA Wszyscy zdający Maturzyści, którzy nie zdali egzaminu Wykresy 13 i 14. Język angielski – poziomy opanowania obszarów wymagań ogólnych. I. Rozumienie ze słuchu II. Rozumienie tekstów pisanych III. Znajomość środków językowych IV. Wypowiedź pisemna

13 Ś REDNIE WYNIKI ZDAJ Ą CYCH Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW – „STARA” MATURA Wykres 15. Średnie wyniki zdających egzamin pisemny z poszczególnych przedmiotów – „stara” matura.

14 Ś REDNIE WYNIKI ZDAJ Ą CYCH Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW – „NOWA” MATURA Wykres 16. Średnie wyniki zdających egzamin pisemny z poszczególnych przedmiotów – „nowa” matura.

15 WYBÓR PRZEDMIOTÓW DODATKOWYCH Wykres 17. Liczba wybranych przedmiotów dodatkowych.

16 WYBIERALNO ŚĆ PRZEDMIOTÓW DODATKOWYCH NA POZIOMIE PODSTAWOWYM W „STAREJ” MATURZE Wykres 18. Wybieralność przedmiotów dodatkowych na poziomie podstawowym w „starej” maturze.

17 WYBIERALNO ŚĆ PRZEDMIOTÓW DODATKOWYCH NA POZIOMIE ROZSZERZONYM Wykres 19. Wybieralność przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym w „starej” i „nowej” maturze.

18 SESJA DODATKOWA (CZERWIEC 2015) W WOJ. Ś WI Ę TOKRZYSKIM Odsetek zdających poszczególną liczbę przedmiotów Przedmioty egzaminacyjne – liczba zdających 45 zdających Wykres 20. Odsetek zdających poszczególną liczbę przedmiotów w sesji dodatkowej 2015 r. Wykres 21. Przedmioty egzaminacyjne w sesji dodatkowej 2015 r. – liczba zdających.

19 SESJA POPRAWKOWA (SIERPIE Ń 2015) W WOJ. Ś WI Ę TOKRZYSKIM Wykres 22. Przystępowalność i zdawalność w sierpniu 2015 r.

20 TRZYLETNIE WSKA Ź NIKI EWD Wskaźnik humanistycznyWskaźnik matematyczno-przyrodniczy Wykresy 23 i 24. Trzyletnie wskaźniki EWD dla wybranych liceów ze Skarżyska-Kamiennej.

21 TRZYLETNIE WSKA Ź NIKI EWD Wykresy 25 i 26. Trzyletnie wskaźniki EWD dla wybranych techników z powiatu skarżyskiego. Wskaźnik humanistycznyWskaźnik matematyczno-przyrodniczy

22 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI 9 MARCA 2016 R., KIELCE DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


Pobierz ppt "WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO 2015 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi 9 marca 2016 r., Kielce."

Podobne prezentacje


Reklamy Google