Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2014/2015. Jan Paweł II ŚREDNIA SZKOŁY – 4,23Gratulujemy!  I miejsce klasa IV – 4,45  II miejsce klasa V – 4,24  III miejsce klasa VI – 4,01  Średnia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2014/2015. Jan Paweł II ŚREDNIA SZKOŁY – 4,23Gratulujemy!  I miejsce klasa IV – 4,45  II miejsce klasa V – 4,24  III miejsce klasa VI – 4,01  Średnia."— Zapis prezentacji:

1 2014/2015

2 Jan Paweł II

3

4 ŚREDNIA SZKOŁY – 4,23Gratulujemy!  I miejsce klasa IV – 4,45  II miejsce klasa V – 4,24  III miejsce klasa VI – 4,01  Średnia szkoły utrzymuje się na podobnym poziomie  w odniesieniu do  I semestru 2013/2014

5 GRATULUJEMY!  Karolina Szymańska – 5,13 kl.VI  Karolina Pyśk – 5,14 kl. IV  Klaudia Łezka – 5,14 kl. IV  Michalina Iwańska – 5,00 kl. IV  Fundusz stypendialny na każdy semestr wynosi 500zł.  W zależności od ilości uczniów spełniających kryteria kwota ta jest różnie rozdysponowana. Stypendia przyznaje Rada Pedagogiczna.  Kryteria otrzymania stypendium:  średnia 5,0 i powyżej  wzorowe lub bardzo dobre zachowanie

6 Średnia 4,75 i więcej – 24%Średnia 4,5 i więcej – 21,4%  Krystian Rychlicki– 4,9 kl. IV  Wiktoria Iwańska – 4,95 kl. V  Dominika Sówka – 4,86 kl. IV  Julia Iwańska – 4,86 kl. V  Weronika Waszczak – 4,82 kl. V  Wiktor Zych – 4,8 kl. IV  Oskar Prabucki – 4,6 kl. IV  Michał Brejnak – 4,59 kl. IV  Patryk Kowalczyk – 4,59 kl. VI  Dawid Karamuz – 4,54 kl. IV  Maria Bloch – 4,54 kl. V  Patrycja Dylewska – 4,54 kl.VI  Patryk Szajda – 4,54 kl. VI  Damian Wujkowski – 4,54 kl. VI  Dominika Modzelan – 4,5 kl.VI

7 22%Gratulujemy!  z klasy „0”  Wiktor Dańczyszyn  Sebastian Wolęcki  Angelina Durska  z klasy I  Jakub Pyśk  Oliwia Iwańska  Julia Rybaczyk  z klasy II  Aleksandra Poplewska  Klaudia Ponichtera  z klasy III  Stanisław Dyl  Michał Michalak  Jakub Proć

8 Średnia frekwencja szkoły wynosi 93,3% W I semestrze było 84 dni nauki.  Klasa,,0’’ – 81%  Klasa I – 94,1%  Klasa II – 94,2%  Klasa III – 96,1%  Klasa IV – 96,7%  Klasa V – 94,6%  Klasa VI – 96,3%

9 100% frekwencja może być drogą do sukcesu! Gratulujemy!  Kinga Sobolewska z kl. „0”  Piotr Ponichtera kl. I  Nikola Samselska kl. I  Klaudia Ponichtera kl. II  Staś Dyl kl. III  Jakub Proć kl. III  Karolina Pyśk kl. IV  Sandra Sówka kl. V  Dominika Modzelan kl. VI

10 Tak jestCo robimy?  Zachowanie zostało ocenione niżej w odniesieniu do poprzedniego roku szkolnego. Liczba ocen wzorowych zmniejszyła się o 8%, zaś bardzo dobrych wzrosła o 2%. Oceny dobre stanowią 7%, poprawne 4,8%. Nie ma ocen nieodpowiednich.  Działania ukierunkowane na poprawę zachowania z udziałem uczniów, nauczycieli i rodziców to:  wprowadzenie zmian w kryteriach oceniania zachowania w kl. IV - VI,  opracowanie i wdrożenie planu działań mających na celu wyeliminowanie niepożądanych zachowań,  szkolenie dla rodziców „Nie chce mi się, potem, zaraz”,  szkolenia dla nauczycieli „Sytuacje trudne w szkole” oraz „Postawa asertywna w pracy wychowawczej”,  prezentacje multimedialne „Bezpieczeństwo w sieci” i „Bezpieczeństwo na co dzień”,  spektakl „Poskromienie nieznośnego smoka” dla ucz. Kl. „0” - VI,  spotkanie z policjantami,  całoroczny konkurs „Super kolega, super koleżanka”,  dyżury nauczycieli przed zajęciami oraz w czasie przerw,  rozmowy indywidualne i rozmowy telefoniczne z rodzicami,  monitorowanie zachowania przez wszystkich pracowników szkoły i rozwiązywanie problemów na bieżąco.

11 Koła zainteresowańZajęcia z KN  Bardzo duża grupa uczniów doskonali swoje umiejętności  i rozwija zainteresowania w 5 kołach:  matematycznym  informatycznym  języka angielskiego  artystycznym  sportowym.  Część naszych wychowanków realizuje swoje pasje uczestnicząc w zajęciach z KN. Są to m.in.  plastyczne,  liturgiczne,  przyrodniczo – badawcze,  twórcze/artystyczne,  językowe,  sportowe.

12 Gratulujemy!  Praca z uczniem zdolnym zaowocowała osiągnięciami w konkursach gminnych:  Biegi przełajowe - II miejsce  Turniej piłki nożnej – I miejsce chłopcy, III miejsce dziewczęta  Turniej piłki halowej – I miejsce dziewczęta, III – miejsce chłopcy  Turniej „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” III miejsce – Damian Wujkowski  Konkurs literacki „Gdy myślę Ojczyzna”  wyróżnienia – Michalina Iwańska, Kacper Piórkowski, Paulina Bubrowiecka  Konkurs plastyczny „Polska i jej bohaterowie w latach 1914 - 2014”  wyróżnienie - Karolina Szymańska  Ogólnopolski Konkurs PINGWIN z języka angielskiego  Wyróżnienie - Patryk Kowalczyk  Konkurs Kolęd i Pastorałek  III miejsce – Karolina Pyśk, Kamila Tomczak i Weronika Waszczak

13 Zespoły wyrównawczeJak pomóc dziecku?  16 uczniów naszej szkoły objętych jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w ramach:  zespołów wyrównawczych w klasach I – VI,  zespołu korekcyjno- kompensacyjnego w kl. „0”. Ponadto 19 uczniów kl. „0” – III uczęszcza na zespół logopedyczny w celu usprawnienia wymowy.

14

15 1 września 2014r. Odsłonięcie kamienia poświęconego pierwszym osadnikom

16 5 września 2014r. Spotkanie z pracownikami Powiatowej Komendy Policji w Wyszkowie

17 12 września 2014r.Turysto, szanuj środowisko!

18 26 września 2014r.II miejsce - Gratulujemy!

19 30 września 2014r.Muzyka filmowa

20 9 października 2014r.Jesteśmy tutaj co roku.

21 16 października 2014.Dziękujemy!

22 20 października 2014r.Gospodarstwo agroedukacyjne

23 30 października 2014r. Do braci uczniowskiej przyjęto 9 pierwszoklasistów.

24 7 – 11 listopada 2014r.Dla Niepodległej

25 24 listopada 2014r.Teatr Arkadia - Białystok

26 25 listopada 2014r.Miś naszym przyjacielem

27 4 grudnia 2014rSport to zdrowie

28 27 listopada 2014r.Wieczór wróżb  W tym dniu odbyła się dyskoteka oraz każdy mógł poznać swoją przyszłość, biorąc udział w różnorodnych wróżbach.

29 28 listopada 2014r. Udało się – jesteśmy bezpieczni!

30 24 XI – 4 XII 2014r.Dziękujemy!  „GÓRA GROSZA” to akcja pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.  W tym roku zebraliśmy 16379 sztuki monet, co dało 413,79zł.  Udział w akcji wzięło 27 osób.

31 12 grudnia 2014r.Radość tworzenia

32 16 grudnia 21014r.248,50zł  Dochód ze sprzedaży ozdób bożonarodzeniowych przekazano na konto 3,5-letniej „Hani Batarowskiej” z Wyszkowa, chorej na nowotwór splotu naczyniówkowego.

33 19 grudnia 2014r. Kiedy pierwsza gwiazdka zabłyśnie

34 8 – 14 stycznia 2015r. Gramy do końca świata i o jeden dzień dłużej  W XXIII Finale WOŚP zebraliśmy 244,31zł.

35 16 stycznia 2015r.Gratulujemy!

36 17 stycznia 2015r. Niech nam Babcie i Dziadkowie żyją 100 lat!

37 17 stycznia 2015r.Zima

38

39 Wrzesień 2014r.Projekt „Wyprawka szkolna”  Dofinansowanie otrzymało 15 ucz. z kl. II –III i VI, jest to 42% liczebności klas.

40 Gorący posiłekMleko, warzywa i owoce  Z gorącego posiłku – zupy, drugiego dania korzystało 32 osób z pełnym dofinansowaniem, jest to 35% uczniów.  98% uczniów zgłosiło chęć picia mleka smakowego i białego.  100% uczniów z klas 0 –III korzysta z programu „Owoce w szkole”.

41 od września 2014 Świetlica-uczy, bawi, wychowuje.  Zapisanych na świetlicę jest 40 osób. Ponadto zostaje regularnie 15.  Stałe działania świetlicy szkolnej:  Pogotowie naukowe  Gry i zabawy edukacyjne  Zajęcia plastyczne, techniczne, sportowe, artystyczne, umuzykalniające.

42 Pomoce dydaktyczneWyposażenie szkoły  W roku 2014 nasza szkoła wzbogaciła wyposażenie o:  tablicę interaktywną, projektor, laptop w sali nr 3,  3 zestawy komputerowe do sali nr 5,  drukarkę laserową,  radioodtwarzacz,  klocki edukacyjne do kl. „0” - III,  tablice edukacyjne „Orzeł i herb Polski”,  książki do biblioteki,  meble do sal nr 1, 6/regały, stoliki i krzesełka/,  zestaw mebli i pomocy do świetlicy,  2 biurka i 3 tablice szkolne,  rolety do wszystkich sal na piętrze,  zakupy do kuchni i stołówki/, termosy, czajniki, serwis obiadowy, gofrownica/  wiertarka.

43 Remont – lipiec, sierpień 2014Życie szkoły w obiektywie  Zmienił się wygląd i estetyka sal po przeprowadzonym remoncie. Na piętrze budynku we wszystkich salach:  położono panele,  wymieniono oświetlenie,  wymieniono drzwi.  Wyremontowano klatkę schodową.  Wyeksponowane zostały najważniejsze wydarzenia i przedsięwzięcia z życia szkoły na korytarzu i klatce schodowej. We wszystkich salach są komputery z dostępem do Internetu.

44 Nasi partnerzyDziękujemy!  W ramach doskonalenia jakości pracy szkoła podejmuje współpracę z:  Kuratorium Oświaty w Warszawie  Radą Gminy Brańszczyk  TWP w Wyszkowie  PSS-E w Wyszkowie  Starostwem Powiatowym w Wyszkowie  MSCDN w Ostrołęce  GKRPA w Brańszczyku  Poradnią PP w Wyszkowie  Powiatową Komendą Policji w Wyszkowie  GOPS-em w Brańszczyku  GDK w Brańszczyku  Stowarzyszeniem Inicjatywa Białebłota  Ochotniczą Strażą Pożarną w Białymbłocie  Ośrodkiem Zdrowia w Porębie  Parafią Poręba  Gminnymi Placówkami Oświatowymi  Rodziną Szkół Papieskich

45  Zapraszamy na naszą stronę internetową http://www.pspbialebloto.szkolnastrona.pl

46 Dyrektor szkoły Barbara Wiśniewska

47 Prezentację wykonała Anna Gałązka


Pobierz ppt "2014/2015. Jan Paweł II ŚREDNIA SZKOŁY – 4,23Gratulujemy!  I miejsce klasa IV – 4,45  II miejsce klasa V – 4,24  III miejsce klasa VI – 4,01  Średnia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google