Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gdańskie Okienka Przedszkolne od PO KL do rejestru nr 276/Z-P/10.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gdańskie Okienka Przedszkolne od PO KL do rejestru nr 276/Z-P/10."— Zapis prezentacji:

1 Gdańskie Okienka Przedszkolne od PO KL do rejestru nr 276/Z-P/10

2 EFS PO KL EFS PO KL Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków pozyskało dofinansowanie na realizację projektu: Gdańskie Okienka Przedszkolne - GOP w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w terminie: 01.02.2009 r. - 31.12.2010 r.

3 PARTNERZY PROJEKTU WYDZIAŁ EDUKACJI URZĘDU MIASTA GDAŃSK: nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń szkolnych nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń szkolnych PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA NR 6: diagnoza psychologiczna diagnoza psychologiczna diagnoza i terapia logopedyczna diagnoza i terapia logopedyczna Szkoła dla Rodziców: „Umiejętności Wychowawcze” Szkoła dla Rodziców: „Umiejętności Wychowawcze” konsultacje psychologiczne konsultacje psychologiczne

4 WSPARCIE MERYTORYCZNE WSPARCIE MERYTORYCZNE FEDERACJA INICJATYW OŚWIATOWYCH: pomoc doradcza pomoc doradcza poradnik: „Małe Przedszkole w Każdej poradnik: „Małe Przedszkole w Każdej Wsi”, Warszawa 2007 Wsi”, Warszawa 2007 Szkoła dla Rodziców : „Asystent Nauczyciela” Szkoła dla Rodziców : „Asystent Nauczyciela”

5 GDAŃSKIE OKIENKO PRZEDSZKOLNE „inny” ośrodek edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-5 lat „inny” ośrodek edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-5 lat stanowi grupę różnowiekową * do 12 dzieci * prowadzoną w wymiarze 12h/tyg. przez nauczycielki, wspomagane przez przeszkolonych rodziców

6 CEL OGÓLNY Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-5 lat z Gminy Gdańsk ze środowisk defaworyzowanych

7 CELE SZCZEGÓŁOWE Objęcie edukacją przedszkolną Objęcie edukacją przedszkolną 90 dzieci w wieku 3-5 lat Zapewnienie edukacji włączającej Zapewnienie edukacji włączającej dzieci niepełnosprawne Zapewnienie wczesnej diagnozy Zapewnienie wczesnej diagnozy i opieki psychologicznej Zapewnienie wczesnej diagnozy Zapewnienie wczesnej diagnozy i terapii logopedycznej Wzmocnienie umiejętności wychowawczych 70 rodziców Wzmocnienie umiejętności wychowawczych 70 rodziców

8 PROJEKT ZAPEWNIAŁ doposażenie: modernizacja pomieszczeń i łazienek, doposażenie: modernizacja pomieszczeń i łazienek, zakup sprzętu, mebli, pomocy i materiałów edukacyjnych (Wytyczne - Rozporządzenie MEN z 27 maja 2009 r.) wyprawki dla dzieci wyprawki dla dzieci II śniadanie dla dzieci II śniadanie dla dzieci wynagrodzenia dla kadry pedagogicznej, specjalistów, trenerów, kadry zarządzająej wynagrodzenia dla kadry pedagogicznej, specjalistów, trenerów, kadry zarządzająej

9 OFERTA GOP Programy wychowania przedszkolnego Programy wychowania przedszkolnego Zajęcia rytmiczno- korekcyjne Zajęcia rytmiczno- korekcyjne Diagnoza i opieka psychologiczna Diagnoza i opieka psychologiczna Diagnoza i terapia logopedyczna Diagnoza i terapia logopedyczna Szkoły dla Rodziców Szkoły dla Rodziców Asystenckie dyżury rodziców Asystenckie dyżury rodziców Warsztaty dla nauczycieli Warsztaty dla nauczycieli

10 REALIZACJA Pierwsze 3 „okienka” otwarto 1 marca 2009 r. 1) w Szkole Podstawowej nr 15 2) w Szkole Podstawowej nr 16 3) w Szkole Podstawowej nr 62 *** Kolejne 3 „okienka” otwarto 1 września 2009 r. Kolejne 3 „okienka” otwarto 1 września 2009 r. 4) w Szkole Podstawowej nr 11 5) w Szkole Podstawowej nr 15 6) w Szkole Podstawowej nr 29

11 REALIZACJA Stan na 31 grudnia 2010 roku RezultatWartość zakładana Wartość osiągnięta % osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników Uwagi Ia Utworzenie GOP66100 Ib Objęcie dzieci edukacją przedszkolną 90120133,33  Większa rotacja niż zakładano - dobrze przygotowane 5-latki przechodziły do tzw. klas „0”.  Podejmowanie pracy zawodowej przez mamy. Ic Udział rodziców w szkoleniach 7085121,43Związek z większą liczbą dzieci Id Pełnienie dyżurów przez rodziców 7073104,28

12 REALIZACJA Stan na 31 grudnia 2010 roku edukacją przedszkolną objęto 120 dzieci w wieku 2,5 - 6 lat, w tym do tzw. klas „0” przeszło: do tzw. klas „0” przeszło: * 4 dzieci 6-cioletnich * 4 dzieci 6-cioletnich * 29 dzieci 5-cioletnich * 29 dzieci 5-cioletnich do przedszkoli całodziennych – 15 dzieci do przedszkoli całodziennych – 15 dzieci przerwało – 3 dzieci przerwało – 3 dzieci*** kontynuuje - 69 dzieci kontynuuje - 69 dzieci

13 GOP NIEPUBLICZNE 15.07.2010 r. - złożono w Wydziale Edukacji UMG Wniosek - Zgłoszenie do ewidencji niepublicznej formy wychowania przedszkolnego - 6-ciu zespołów wychowania przedszkolnego - pn.: „Gdańskie Okienka Przedszkolne - GOP”

14 GOP NIEPUBLICZNE W dniu 26 lipca 2010 roku Gdańskie Okienka Przedszkolne Gdańskie Okienka Przedszkolne uzyskały wpis do ewidencji placówek niepublicznych Prezydenta Miasta Gdańska nr 276/Z-P/10 *** Z dniem 01.01.2011 przyznano GOP dotację z budżetu Gminy Miasta Gdańsk

15

16 MOCNE STRONY  Bezpłatna możliwość zajęć dla dzieci.  Wszechstronna opieka: kiedy dziecko trafia do Okienka przechodzi diagnozę logopedyczną i psychologiczną. kiedy dziecko trafia do Okienka przechodzi diagnozę logopedyczną i psychologiczną. następnie – jeśli jest taka potrzeba – objęte zostaje terapią lub poradnictwem. następnie – jeśli jest taka potrzeba – objęte zostaje terapią lub poradnictwem.  Posiłki te same dla wszystkich dzieci.  Możliwość uczestniczenia Rodziców w zajęciach w Okienkach Rodzice nie są intruzami - Nauczycielki nie wnoszą sprzeciwu wobec „nie-dyżurowej” obecności Rodziców, wobec czego Rodzice odczuwają komfort wiedząc, że zawsze mogą przyjść. w Okienkach Rodzice nie są intruzami - Nauczycielki nie wnoszą sprzeciwu wobec „nie-dyżurowej” obecności Rodziców, wobec czego Rodzice odczuwają komfort wiedząc, że zawsze mogą przyjść.  To, że dzieci są w grupie.  Postępy w mówieniu.  Okienko jest dobrym startem.

17 ZMIANY W DZIECIACH W katalogu zmian najczęściej pojawiały się w wypowiedziach Rodziców: 1. wzrost samodzielności (szczególnie w zakresie samoobsługi) 2. większa otwartość (na nowe kontakty) 3. nabywanie umiejętności bycia w grupie 4. rozwój talentów – muzycznych, plastycznych 5. wzrost koordynacji ruchów 6. rozwój mowy 7. wzbogacenie słownictwa. Wszyscy Rodzice byli zgodni, że zmiany te zachodzą szybciej, niż wtedy, kiedy dzieci nie uczęszczały na zajęcia.

18 SŁABE STRONY GOP Rodzice pytani o słabe strony Okienek nie wymienili ANI JEDNEJ słabej strony!

19 Dziękuję za uwagę Elżbieta Gerlecka elger@wp.pl


Pobierz ppt "Gdańskie Okienka Przedszkolne od PO KL do rejestru nr 276/Z-P/10."

Podobne prezentacje


Reklamy Google