Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

4 Pułk Piechoty Legionów oddział piechoty Wojska Polskiego w latach 1918-1939.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "4 Pułk Piechoty Legionów oddział piechoty Wojska Polskiego w latach 1918-1939."— Zapis prezentacji:

1 4 Pułk Piechoty Legionów oddział piechoty Wojska Polskiego w latach 1918-1939.

2 4 Pułk Piechoty Legionów został sformowany wiosną 1915 roku w Piotrkowie Trybunalskim. Kadry tworzyły wydzielone pododdziały II Brygady Legionów. Służyli w nim głównie ochotnicy z Podhala i Królestwa Polskiego. Pułk został włączony w skład III Brygady Legionów Polskich. Wysłany na front w lipcu 1915 roku, chrzest bojowy przeszedł pod Jastkowem. Następnie walczył na Lubelszczyźnie i Wołyniu między innymi pod Kostiuchnówką. Na froncie pozostał do jesieni 1916 roku. Rozwiązany 15 listopada 1917 roku po kryzysie przysięgowym Legionów. Większość żołnierzy została internowana bądź trafiła do Polskiego Korpusu Posiłkowego.

3 Czwarty Pułk Piechoty Legionów Polskich.

4 4 pułk piechoty Legionów w styczniu 1919 r. we Lwowie.

5 Pluton kompanii szturmowej z 2 baonu 4 Pułku Piechoty Legionów 27.11.1918 r.

6 Przed komendą 4 pułku piechoty Legionów Polskich

7 Pomnik 4. Pułku Piechoty Legionów w Kielcach

8 Kraków 1 listopada 1918 w Krakowie gen. bryg. Bolesław Roja polecił mjr. Edwardowi Szerauc, byłemu dowódcy III batalionu, utworzenie 4 Pułku Piechoty. Następnego dnia mjr Szerauc wydał pierwszy rozkaz pułkowy. Do pułku wcielono kompanię chrzanowską kpt. Jażdżyńskiego i Batalion Zapasowy 16 Pułku Strzelców (austriacki) z Opawy. 19 listopada pułk wysłał na front wojny polsko-ukraińskiej pierwsze pododdziały: kompanie ppor. Klicha i ppor. Ogrodnika pod wspólnym dowództwem por. Krudowskiego. 8 grudnia II batalion kpt. Grzybowskiego. 8 stycznia 1919 roku kompanie por. Kosiby i por. Berlinga(dawna kompania chrzanowska). 28 stycznia 8 kompania kpt. Kosiby skierowana została na Śląsk Cieszyński. 5 lutego III batalion (w stadium organizacji) i batalion zapasowy pod dowództwem mjr. Szerauc wyjechał do Jabłonny, na koncentrację wszystkich pułków legionowych.

9 Lwów W obronie Lwowa uczestniczyła kompania kpt. de Laveaux. 20 listopada do miasta przybyła kompania jarosławska por. Kaszy i kompania por. Krudowskiego z Krakowa, a następnego dnia kompania por. Feliksa Jędrychowskiego z Bochni. Wymienione pododdziały z czasem złączyły się w grupę kpt. de Laveaux, a następnie w I batalion 4 Pułku Piechoty Legionów (pierwotnie I batalion). Od 31 grudnia 1918 roku do 6 stycznia 1919 roku do Lwowa przybyły kompanie II batalionu kpt. Grzybowskiego. 10 stycznia do miasta dotarła kompania marszowa por. Klimka z Krakowa. 13 stycznia we Lwowie została zorganizowana Grupa 4 Pułku Piechoty Legionów pod dowództwem kpt. Grzybowskiego. W skład grupy weszły dwa bataliony: I (IV) - kpt. de Laveaux i II – kpt. Krudowskiego. 18 stycznia grupa kpt. Grzybowskiego została przemianowana na 4 Pułk Piechoty Legionów. Dowództwo pułku przejąłppłk Juliusz Zulauf.Dowództwo pułku w Krakowie zostało zlikwidowane.

10 Na początku lutego 1919 struktura organizacyjna pułku przedstawiała się następująco: Dowództwo 4 pp Leg. we Lwowie I batalion we Lwowie II batalion we Lwowie III batalion w Jabłonnie batalion zapasowy w Jabłonnie kompania sztabowa we Lwowie 4 kompania w okolicach Gródka Jagiellońskiego 10 kompania por. Berlinga w okolicach Gródka Jagiellońskiego 1 marca ppłk Zulauf przystąpił do reorganizacji pułku. Rozwiązał II batalion. 5 marca z I batalionu, uzupełnionego żołnierzami II batalionu, sformował nowy – IV batalion (13, 14, 15, 16 kompania i 4 kompania karabinów maszynowych) oraz 5 kompanię instruktorską. 29 marca 5 kompania instruktorska wyjechała do Jabłonny. 26 kwietnia do Jabłonny wyjechało dowództwo pułku wraz z IV batalionem ale bez 14 i 15 kompanii, które zostały włączone do Grupy 5 Pułku Piechoty Legionów.

11 Jabłonna 15 marca dowództwo nad III batalionem i batalionem zapasowym objął mjr Erwin Więckowski. Utworzono zalążki I i II batalionów. 5 kwietnia przybyła ze Lwowa 5 kompania instruktorska. 11 kwietnia na front wyjechał III batalion kpt. Jażdżyńskiego. 29 kwietnia przybyło dowództwo pułku i IV batalion. Zakończono organizację I i II batalionów. 5 maja na front wyjechał I batalion kpt. de Laveaux. 15 maja dowództwo pułku i II batalion. 28 maja 3 i 4 kompanie karabinów maszynowych sformowane w Zegrzu przez pchor. Stanisława Miljana, kompania szturmowa por. Feliksa Jędrychowskiego i kompania techniczna.

12 Pułk w okresie pokoju 22 kwietnia nakazane zostało przeniesienie batalionu zapasowego 4 pp Leg. do stałego miejsca postoju - garnizonu Kielce. 31 maja batalion zapasowy kpt. Kulikowskiego wyjechał do Kielc. Po przybyciu batalion podporządkowany został dowódcyOkręgu Generalnego "Kielce„. Po wprowadzeniu w 1930 nowej organizacji piechoty na stopie pokojowej, [2] pułk szkolił rekrutów dla potrzeb batalionuKorpusu Ochrony Pogranicza [3]. W połowie marca 1939 dwóch podoficerów i 68 szeregowych pod dowództwem por. Leona Pająka skierowanych zostało doWojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte. Byli to wyszkoleni celowniczowie cekaemów oraz obsługa moździerzy i armatek przeciwpancernych.

13 Symbole pułku Odznaka pułku 4 Pułk Piechoty posiadał cztery odznaki: Pierwszy wzór odznaki stanowi okrągła tarcza, w którą wpisany jest krzyż z orłem typu jagiellońskiego. Na ramionach krzyża numer pułku 4. Jednoczęściowa - wykonana w tombaku srebrzonym, bita z głęboką kontrą. Wymiary: 40x40 mm. Wykonanie: Stanisław Lipczyński - Warszawa [4]. Wprowadzona Rozkazem Dziennym Dowódcy 4 PP nr. 238 z 14 września 1916r. Odznakę stanowi prawoskrętna swastyka z kwadratową tarczą z orłem bez korony pośrodku. Na bokach tarczy napis "ROK WOJNY ZASŁUGA 1915 - 1916 4 PP". W Na górnym ramieniu swastyki numer 4 wpisano w płomienie, na prawym ramieniu 4 PP LP 1917. Jednoczęściowa wykonana z aluminium. Wymiary: 40 x 40 mm [5]..

14 Zatwierdzona Dziennikiem Rozkazów Ministra Spraw wojskowych nr. 49 z 13 grudnia 1921r. Odznakę stanowi prawoskrętna swastyka z kwadratową tarczą ze zmienionym wizerunkiem orła od poprzedniej wersji. Na bokach tarczy napis "ZA WALECZNOŚĆ 4 PP LP RP 1915 - 1916 4 PP". Jednoczęściowa wykonana z aluminium. Wymiary: 40 x 40 mm [6]. Zatwierdzona Dziennikiem Rozkazów Ministra Spraw wojskowych nr. 31 z 8 listopada 1928r. Odznaka ma kształt okrągłej ażurowej tarczy obwiedzionej wieńcem laurowym na którym wpisano numer i inicjały pułku 4 PP L. Środek odznaki wypełnia wizerunek swastyki z orłem wzór 1927 na romboidalnej tarczy. Jednoczęściowa - oficerska, wykonana w srebrze, bez emalii. Wymiary: 40 mm Wykonanie: Wiktor Gontarczyk - Warszawa [7].

15 Legioniści Dowódcy pułku: ppłk Bolesław Roja (18 III 1915 - 15 IX 1917) mjr Edward Szerauc (2 XI 1918 - 17 I 1919 ) ppłk Juliusz Zulauf (18 I - 24 VII 1919) kpt. Florian Smykal (25 VII - 16 X 1919) mjr Mieczysław Smorawiński (17 X 1919 - 5 VIII 1920) mjr Florian Smykal (od 6 VIII 1920 - 30 VIII 1921) ppłk piech. Stefan Jażdżyński (1 IX 1921 - 31 III 1930 → komendant placu Wilno) ppłk dypl. Zygmunt Jerzy Kuczyński (31 III 1930 - 20 IX 1931 → komendant placu Lwów) płk Bolesław Ostrowski (15 IX 1931 - 1 II 1937 → dowódca Pułku KOP „Zdołbunów”) ppłk dypl. Zygmunt Berling (27 II 1937 - 20 III 1939 → dyspozycja dowódcy Okręgu Korpusu Nr X) ppłk piech. Bronisław Laliczyński (20 III - IX 1939)

16 Zastępcy dowódcy pułku mjr Paweł Juracki (10 VII 1922 [8] - 1925) ppłk dypl. Tadeusz Trapszo (1932-1933)

17 Dowódcy batalionów: mjr Marian Prosołowicz (dowódca baonu sztabowego od 10 VII 1922) mjr Jan Kicka (komendant kadry batalionu zapasowego od 10 VII 1922) kpt. / mjr Witold Zubkowski-Okołow (dowódca II baonu 10 VII 1922 - 1925) kpt. / mjr Kazimierz Szydłowski (dowódca I baonu w Skolem 10 VII 1922 - 1925) kpt. / mjr Władysław Kasza (dowódca III baonu od 10 VII 1922) mjr Stanisław Stawarz (dowódca III baonu 1925)

18 Oficerowie pułku: Adam Brzechwa-Ajdukiewicz Karol Baczyński Stanisław Tadeusz Baczyński syn Karola kpt. lek. Jan Bularski Teofil Dziama Zygmunt Krudowski Józef Kustroń Ludwik de Laveaux Walerian Młyniec Bolesław Ostrowski por. Leon Pająk obrońca Westerplatte Bronisław Pieracki Franciszek Sikorski Władysław Smolarski Andrzej Teslar Erwin Emil Juliusz Więckowski Mieczysław Więckowski Ferdynand Zarzycki

19 Podoficerowie: kpr. Wacław Ciepłucha obrońca Westerplatte Teofil Zieliński

20 W Zapolicach przed obeliskiem upamiętniającym żołnierzy 4. pułku Piechoty Legionów z Kielc.


Pobierz ppt "4 Pułk Piechoty Legionów oddział piechoty Wojska Polskiego w latach 1918-1939."

Podobne prezentacje


Reklamy Google