Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OCENA BEZPIECZEŃSTWA I JAKOŚCI HOSPITALIZACJI W OBSZARZE ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH ANALIZA KRYTERIÓW WG ZARZĄDZENIA PREZESA NFZ’2014 Dr Adam Hermann Dr Paweł.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OCENA BEZPIECZEŃSTWA I JAKOŚCI HOSPITALIZACJI W OBSZARZE ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH ANALIZA KRYTERIÓW WG ZARZĄDZENIA PREZESA NFZ’2014 Dr Adam Hermann Dr Paweł."— Zapis prezentacji:

1 OCENA BEZPIECZEŃSTWA I JAKOŚCI HOSPITALIZACJI W OBSZARZE ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH ANALIZA KRYTERIÓW WG ZARZĄDZENIA PREZESA NFZ’2014 Dr Adam Hermann Dr Paweł Grzesiowski STOWARZYSZENIE HIGIENY LECZNICTWA BYDGOSZCZ, 16.06.2014 r.

2 2 Adam Hermann.Paweł Grzesiowski

3  Jakość udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej kwalifikacje personelu, jego umiejętności oraz doświadczenie, wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, zewnętrzną ocenę potwierdzoną certyfikatem, m.in. systemu zarządzania lub akredytacyjnym Min. Zdr. ocenę kontroli zakażeń szpitalnych i polityki antybiotykowej, wyniki ostatniej kontroli przeprowadzonej przez NFZ  kompleksowości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej  dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej  ciągłości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej  ceny świadczeń opieki zdrowotnej KRYTERIA OCENY OFERT 3 Adam Hermann.Paweł Grzesiowski

4 Liczba punktów cząstkowych (np. 11) _______________________________ x waga (5) Max. liczba punktów cząstkowych (22) 4

5  HOSPITALIZACJA – JAKOŚĆ  ŁĄCZNIE MAKS. 125 PUNKTÓW Z WAGI SKALUJĄCEJ, DUŻO WIĘKSZA LICZBA PUNKTÓW CZĄSTKOWYCH JAKOŚĆ – OCENA ZEWN – MAKS. 10 PKT JAKOŚĆ – WARUNKI POMIESZCZEŃ – MAKS. 3 PKT JAKOŚĆ – KONTROLA ZAKAŻEŃ – MAKS. 5 PKT ALE 13 KRYTERIÓW DO WYBORU (!) ZA KTÓRE ŁĄCZNIE MOŻNA UZYSKAĆ 22 PUNKTY (!) => KONIECZNE ZWIĘKSZENIE WAGI BO W NAJLEPSZYM RAZIE MAX 5 PKT KRYTERIA OCENY OFERT 5 Adam Hermann.Paweł Grzesiowski

6 6

7 7

8 8

9 9

10 PROGRAM MIN. ZDROWIA – OK. 30 SZPITALI, JEDEN DZIEŃ W ROKU – 6% ZS NIEZGODNE Z USTAWĄ, BRAK KADRY, BRAK UZASADNIENIA MERYTORYCZNEGO WSKAZANE MIN CO 6 M-CY, OPUBLIKOWANE W STYCZNIU 2014 NIEZGODNE Z PROGRAMEM WHO, BRAK WSKAŹNIKA, POWIELENIE AKREDYTACJI BRAK WSKAŹNIKA REALIZACJI, POWIELENIE AKREDYTACJI SKUTEK – WYBIÓRCZE MONITOROWANIE SKUTEK – ELIMINACJA LUDZI OD LAT ZAANGAŻOWANYCH SKUTEK – OGRANICZENIA W ZATRUDNIENIU SKUTEK – SPADEK EFEKTYWNOŚCI 10

11 BRAK WSKAŹNIKÓW REALIZACJI, POWIELENIE AKREDYTACJI BRAK WSKAŹNIKÓW EFEKTYWNOŚCI, NIEJASNE KRYTERIA, WYBIÓRCZE I PRACOCHŁONNE DZIAŁANIA NIEZGODNE Z USTAWĄ, BRAK KADRY, SKUTEK – BRAK MOTYWACJI DO REALIZACJI SKUTEK – BRAK KADR SPADEK EFEKTYWNOŚCI MONITOROWANIA 11

12 kompleksowość CHOROBY PŁUC, CHOROBY ZAKAŹNE, DERMATOLOGIA, WENEROLOGIA 12 Adam Hermann.Paweł Grzesiowski

13 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ www.shl.org.pl Adam Hermann.Paweł Grzesiowski13

14  ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I (NAJWYŻSZEJ MOŻLIWEJ) JAKOŚCI HOSPITALIZACJI / OPIEKI MEDYCZNEJ  W OBSZARZE ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH = REDUKCJA CZĘSTOŚCI, MINIMALIZACJA SKUTKÓW POPRZEZ EFEKTYWNE DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE, LECZNICZE I NADZÓR 14 Adam Hermann.Paweł Grzesiowski CEL SYSTEMOWY

15 ZAKAŻENIE JAKO ZDARZENIE NIEPOŻĄDANE Definicja zdarzenia niepożądanego “ Zdarzenie niepożądane to szkoda wywołana w trakcie lub w wyniku leczenia, nie związana z naturalnym przebiegiem choroby lub stanem zdrowia pacjenta “ Zakażenie związane z procedurami medycznymi w wielu przypadkach może być rozpatrywane jako element naturalnego przebiegu choroby. Adam Hermann.Paweł Grzesiowski15

16 Adam Hermann.Paweł Grzesiowski16 ZAKAŻENIA SZPITALNE PACJENTO-ZALEŻNE zakażenie szpitalne pacjento-zależne – zależne od pacjenta – flora własna pacjenta, endogenne czynniki ryzyka, np. OZT, onkologia, wcześniactwo, chirurgia w polu skażonym, brudnym, zakażenia wczesne okołoporodowe/ wewnątrzmaciczne

17 Adam Hermann.Paweł Grzesiowski17 ZAKAŻENIA SZPITALNE OPIEKO- ZALEŻNE zakażenia szpitalne opieko-zależne – zależne od jakości opieki, często patogeny szpitalne, egzogenne czynniki ryzyka – np. zakażenia odcewnikowe krwi, pęcherza moczowego, okołodrenażowe, chirurgia w polu czystym, czystym-skażonym, zapalenia płuc VAP, biegunka szpitalna

18 Adam Hermann.Paweł Grzesiowski18 USTAWA o CHOROBACH ZAKAŹNYCH ‘2008 Art. 14. Szpital musi wdrożyć i zapewnić funkcjonowanie systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych System obejmuje: powołanie zespołu i komitetu kontroli zakażeń szpitalnych; ocenę ryzyka i monitorowanie zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych; udzielanie świadczeń zdrowotnych, w sposób zapewniający zapobieganie zakażeniom szpitalnym i szerzeniu się czynników alarmowych, warunki izolacji pacjentów z zakażeniem lub chorobą zakaźną oraz pacjentów szczególnie podatnych na zakażenia szpitalne, dostęp do badań laboratoryjnych w ciągu całej doby, racjonalne stosowanie profilaktyki i terapii antybiotykowej; raportowanie do PIS ognisk epidemicznych i rocznych raportów

19 UZYSKANIE INFORMACJI O REALIZACJI CELU SYSTEMOWEGO NA PODSTAWIE OBIEKTYWNYCH, MIERZALNYCH, POWTARZALNYCH WSKAŹNIKÓW BEZPIECZEŃSTWA I JAKOŚCI HOSPITALIZACJI / OPIEKI MEDYCZNEJ W OBSZARZE ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH = WSKAŹNIKI Z UWZGLĘDNIENIEM CZYNNIKÓW RYZYKA, RODZAJU OPIEKI, WYKORZYSTANIA ŁÓŻEK, FARMAKOEKONOMIKI… 19 Adam Hermann.Paweł Grzesiowski CEL OCENY - 1

20 WYKORZYSTANIE INFORMACJI O REALIZACJI CELU SYSTEMOWEGO DO ZARZĄDZANIA SYSTEMEM USTAWICZNEGO PODNOSZENIA / UTRZYMANIA NA WYSOKIM POZIOMIE WSKAŹNIKÓW BEZPIECZEŃSTWA I JAKOŚCI HOSPITALIZACJI / OPIEKI MEDYCZNEJ 20 Adam Hermann.Paweł Grzesiowski CEL OCENY - 2

21 PROMOWANIE NAJSKUTECZNIEJSZYCH (CZĘSTO KOSZTOWNYCH) ROZWIĄZAŃ DLA ZAPEWNIENIA WSKAŹNIKÓW BEZPIECZEŃSTWA I JAKOŚCI HOSPITALIZACJI / OPIEKI MEDYCZNEJ NA JAK NAJWYŻSZYM POZIOMIE 21 Adam Hermann.Paweł Grzesiowski CEL OCENY - 3

22 FILARY PROMOWANIA JAKOŚCI OPIEKI w POLSCE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE WYMUSZAJĄCE / PROMUJĄCE BEZPIECZEŃSTWO / JAKOŚĆ OPIEKI LEGISLACJA - PARLAMENT, RZĄD (USTAWY, ROZPORZĄDZENIA, AKREDYTACJA, PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ) NADZÓR SYSTEMOWY - INSPEKCJA SANITARNA ŚRODOWISKO MEDYCZNE – WYTYCZNE, EDUKACJA, ORGANIZACJE ZARZĄDZANIE RYZYKIEM – UBEZPIECZYCIELE PROMOWANIE EFEKTYWNYCH ROZWIĄZAŃ – PŁATNIK (NFZ, UBEZPIECZENIA DODATKOWE) PACJENCI – ROSZCZENIA (SĄDY, KOMISJE WKZM) 22 Adam Hermann.Paweł Grzesiowski

23 W szpitalu prowadzi się działania redukujące ryzyko zakażeń:  KZ 1.1 efektywne funkcjonowanie zespołu i komitetu kontroli zakażeń,  KZ 1.2 Mycie i dezynfekcja rąk,  KZ 1.3 Sprzątanie i dekontaminacja pomieszczeń szpitalnych,  KZ 1.4 Mycie i dekontaminacja sprzętu użytkowego,  KZ 1.5 Mycie, dezynfekcja i sterylizacja sprzętu medycznego,  KZ 1.6 postępowanie z bielizną szpitalną,  KZ 1.7 stosowanie środków ochrony osobistej,  KZ 1.8 szczepienie personelu,  KZ 1.9 postępowanie po ekspozycji zawodowej,  KZ 1.10 izolacja chorych zakażonych oraz pacjentów o podwyższonym ryzyku zakażenia,  KZ 1.11 Identyfikacja i wygaszanie ogniska epidemicznego, 23 Adam Hermann.Paweł Grzesiowski

24  KZ 2 W szpitalu wdrożono program monitorowania zakażeń, KZ 2.1 W szpitalu przyjęto kryteria rozpoznawania zakażeń, KZ 2.2 W szpitalu prowadzona jest walidacja danych o zakażeniach,  KZ 3 W szpitalu prowadzona jest analiza dotycząca szczepów wieloopornych,  KZ 4 Kierownictwo i personel szpitala regularnie zapoznają się z wynikami monitorowania zakażeń,  KZ 5 Personel systematyczne uczestniczy w szkoleniach dotyczących zakażeń szpitalnych,  KZ 6 W szpitalu wdrożono program racjonalnej polityki antybiotykowej,  KZ 7 W szpitalu wdrożono antybiotykową profilaktykę okołozabiegową. W szpitalu prowadzi się działania redukujące ryzyko zakażeń: 24 Adam Hermann.Paweł Grzesiowski

25  BLOK I – 10 pkt - POZYTYWNA PROMOCJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ALE MAŁO PUNKTÓW certyfikat akredytacyjny Ministra Zdrowia / Certyfikat ISO  BLOK II – 5 pkt – NEGATYWNA PROMOCJA KONTROLI ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH Niejasne kryteria, promowanie działań (akcyjnych) a nie wyników i działań ciągłych, niezgodność z obowiązującymi przepisami Brak parametrycznej oceny efektywności systemów kontroli zakażeń, powielanie wymagań akredytacji Pominięcie wielu elementów kontroli zakażeń szpitalnych (zespół kzs, piel. epid., dekontaminacja w tym sterylizacja, diagnostyka mikrobiol., PODSUMOWANIE 25 Adam Hermann.Paweł Grzesiowski

26  KIERUNEK JAK NAJBARDZIEJ KORZYSTNY  NIEZBĘDNE ZMIANY DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW DOTYCZĄCYCH KONTROLI ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH ZWIĘKSZENIE LICZBY PUNKTÓW ZA KONTROLĘ ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH ELIMINACJA PODWÓJNEJ PUNKTACJI (AKREDYTACJA, ISO) UWZGLĘDNIENIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW WPROWADZENIE WSKAŹNIKÓW ZUNIFIKOWANYCH np. ZUŻYCIE ŚRODKA DO DEZYNFEKCJI RĄK, LICZBA WYKRYTYCH ZS PO KONKRETNYCH PROCEDURACH (OPIEKOZALEŻNE ZS), EFEKTYWNOŚĆ WDROŻONYCH PROCEDUR, PRZEDŁUŻONE POBYTY, REOPERACJE, WALIDACJA PODSUMOWANIE – PROPOZYCJE ZMIAN 26 Adam Hermann.Paweł Grzesiowski

27 27 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ www.shl.org.pl


Pobierz ppt "OCENA BEZPIECZEŃSTWA I JAKOŚCI HOSPITALIZACJI W OBSZARZE ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH ANALIZA KRYTERIÓW WG ZARZĄDZENIA PREZESA NFZ’2014 Dr Adam Hermann Dr Paweł."

Podobne prezentacje


Reklamy Google