Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła z klasą 2.0 Szczęśliwa „7” Siedem wątków szkolnego Kodeksu 2.0: 1. Ucz i ucz się z TIK! 2. Z informacji korzystaj samodzielnie i krytycznie. 3.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła z klasą 2.0 Szczęśliwa „7” Siedem wątków szkolnego Kodeksu 2.0: 1. Ucz i ucz się z TIK! 2. Z informacji korzystaj samodzielnie i krytycznie. 3."— Zapis prezentacji:

1 Szkoła z klasą 2.0 Szczęśliwa „7” Siedem wątków szkolnego Kodeksu 2.0: 1. Ucz i ucz się z TIK! 2. Z informacji korzystaj samodzielnie i krytycznie. 3. Nie kradnij i nie daj się okraść! 4. Komunikujmy się! 5. Komputery pod ręką! 6. Bądź bezpieczny w sieci. 7. Nauczcie tego dorosłych!

2 Szkoła z klasą 2.0 Nasza propozycja zapisu w Kodeksie 2.0: 1. Ucz i ucz się z TIK! Korzystaj z wiarygodnych źródeł potwierdzonych autorytetem naukowym. Szanuj prawa autorskie. Jeśli masz odpowiednie kompetencje, możesz udzielać korepetycji on-line. Wykorzystuj biblioteki internetowe. Korzystaj z przydatnych programów internetowych, które ułatwiają Ci pisanie notatek, tworzenie prezentacji multimedialnych czy obliczanie danych zagadnień. Używaj tablic interaktywnych (dzięki temu lekcje mogą być ciekawsze). Szukaj pomysłów na formę zajęć, w celu ich urozmaicenia. Możesz pobierać filmy edukacyjne z legalnych źródeł. Unikaj portali internetowych, które zajmują się rozwiązywaniem prac domowych. Rozsądnie podchodź do publikowania własnych treści w Internecie.

3 Szkoła z klasą 2.0 Nasza propozycja zapisu w Kodeksie 2.0: 2. Z informacji korzystaj samodzielnie i krytycznie: Szanuj prawa autorskie. Twórz własne prace w oparciu o inne zamieszczone w Internecie, nie kopiuj w całości. Zaznacz źródła, z których korzystałeś przy tworzeniu własnej pracy. Korzystaj z wiarygodnych i sprawdzonych źródeł. Reaguj na błędne informacje. Zgłaszaj naruszania praw i uczuć internautów. Ściągaj pliki i informacje jedynie za zgodą autora. Nie rozpowszechniaj nielegalnie pobranych / niezgodnie z prawem informacji. Nie wierz we wszystkie informacje zamieszczone w sieci.

4 Szkoła z klasą 2.0 Nasza propozycja zapisu w Kodeksie 2.0: 3. Nie kradnij i nie daj się okraść: Nie kopiuj bezmyślnie czyjejś pracy. Nie udostępniaj swoich prywatnych danych w Internecie. Parafrazując tekst, nie zapomnij o autorze. Nie pobieraj nielegalnych plików. Podpisuj każdą swoją pracę, która zamieszczasz w Internecie. Nie nabywaj nielegalnie skopiowanych dóbr. Nie korzystaj z programów pozbawionych licencji.

5 Szkoła z klasą 2.0 Nasza propozycja zapisu w Kodeksie 2.0: 4. Komunikujmy się! Strona internetowa powinna zawierać ważne i aktualne informacje. Wirtualna komunikacja powinna służyć uzupełnianiu informacji. Porozumiewanie się pomiędzy uczniem a nauczycielem powinno odbywać się w istotnych sprawach. Zachowaj prywatność rozmowy, stosując stopnie bezpieczeństwa i poufności. SMS-y pomiędzy uczniem a nauczycielem są łatwo dostępne, ale powinny być wymieniane w nagłych wypadkach lub w sprawach istotnych. Pamiętaj – Internet jest szansą na łatwiejszą komunikację !

6 Szkoła z klasą 2.0 Nasza propozycja zapisu w Kodeksie 2.0: 5. Komputery pod ręką: Dostęp do komputera w każdej sali lekcyjnej. Połączenie komputerów szkolnych siecią WI-FI. Prośba o dotacje z Unii Europejskiej na zakup jak największej ilości sprzętów PC. Wykorzystanie komputerów na lekcji zamiast encyklopedii i innych programów naukowych. Komputerowa komunikacja pomiędzy uczniami. Program Comenius on-line. Lekcje video dla osób nieobecnych. Uregulowanie wpłat na pieniądze klasowe. Internetowy dziennik z ocenami.

7 Szkoła z klasą 2.0 Nasza propozycja zapisu w Kodeksie 2.0: 6. Bądź bezpieczny w sieci: Nie udostępniaj swoich danych osobowych. Uważaj na programy typu Spyware. Chroń swoje pliki hasłem. Zabezpieczaj komputer antywirusami. Stosuj zasadę ograniczonego zaufania. Sprawdzaj wiarygodność podanych informacji.

8 Szkoła z klasą 2.0 Nasza propozycja zapisu w Kodeksie 2.0: 7. Naucz tego dorosłych: Bądź wyrozumiały i cierpliwy w stosunku do dorosłych. Zachęć dorosłych do korzystania z Internetu przedstawiając jego zalety (nie zapomnij ich również ostrzec przed zagrożeniami). Naucz dorosłych bezpiecznego korzystania z Internetu. opracowała klasa I F IV LO im. KEN w Bielsku-Białej

9 Szkoła z klasą 2.0 Wybrane do realizacji ZADANIE TIK 2. Z informacji korzystaj samodzielnie i krytycznie: Szanuj prawa autorskie. Twórz własne prace w oparciu o inne zamieszczone w Internecie, nie kopiuj w całości. Zaznacz źródła z których korzystałeś przy tworzeniu własnej pracy. Korzystaj z wiarygodnych i sprawdzonych źródeł. Reaguj na błędne informacje. Zgłaszaj naruszania praw i uczuć internautów. Ściągaj pliki i informacje jedynie za zgodą autora. Nie rozpowszechniaj nielegalnie pobranych zgodnie z prawem informacji. Nie wierz we wszystkie informacje zamieszczone w sieci. Zadanie ściśle wiąże się z propozycjami z punktu 1. Ucz i ucz się z TIK a jego wykonanie pozwoli także zrealizować zasady podane w punkcie 4. Komunikujmy się!

10 Szkoła z klasą 2.0 TEMAT: Jak przygotować się do ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego, czyli o samodzielnym i krytycznym korzystaniu z informacji. Cele:  powtórzenie i utrwalenie wiadomości o epoce i rozszerzenie ich;  przygotowanie do pracy klasowej (wypracowanie typu maturalnego);  przygotowanie do ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego (prezentacja maturalna) poprzez wskazanie wartościowej literatury przedmiotowej oraz kształcenie umiejętności sporządzania bibliografii, opisu bibliograficznego;  realizacja założeń Kodeksu 2.0: 1. Ucz i ucz się z TIK: Korzystaj z wiarygodnych źródeł potwierdzonych autorytetem naukowym. Szanuj prawa autorskie. Wykorzystuj biblioteki internetowe. Korzystaj z przydatnych programów internetowych, które ułatwiają Ci pisanie notatek, tworzenie prezentacji multimedialnych czy obliczanie danych zagadnień. Szukaj pomysłów na formę zajęć, w celu ich urozmaicenia. Unikaj portali internetowych, które zajmują się rozwiązywaniem prac domowych. 2. Z informacji korzystaj samodzielnie i krytycznie: Szanuj prawa autorskie. Twórz własne prace w oparciu o inne zamieszczone w Internecie, nie kopiuj w całości. Zaznacz źródła z których korzystałeś przy tworzeniu własnej pracy. Korzystaj z wiarygodnych i sprawdzonych źródeł. Nie wierz we wszystkie informacje zamieszczone w sieci. 3. Nie kradnij i nie daj się okraść: Nie kopiuj bezmyślnie czyjejś pracy. Parafrazując tekst, nie zapomnij o autorze.

11 Szkoła z klasą 2.0 Bibliografia Bibliografia to ułożony według określonej zasady zespół informacji o przekazach piśmienniczych, obejmujący dokładne wiadomości o tytule, autorze, miejscu i czasie powstania, objętości, formacie, wyposażeniu graficznym. Zespół tych informacji nazywa się także opisem bibliograficznym. Podstawowy składnik opisu bibliograficznego stanowi adres wydawniczy - wydrukowana zwykle na stronie tytułowej książki informacja o jej wydawcy, miejscu i roku publikacji. Bibliografia może występować jako: bibliografia ogólna - całokształt produkcji piśmienniczej danego kraju, bibliografia selektywna - dzieła wybrane według określonego kryterium, w tym bibliografia osobowa - prace jednego autora i publikacje na jego temat, bibliografia podmiotowa - ułożony chronologicznie zapis dzieł jednego autora, bibliografia przedmiotowa - wykaz publikacji dotyczących pewnej dziedziny wiedzy. Wyróżnia się również bibliografię adnotowaną, która oprócz podstawowego opisu publikacji zawiera również informacje o jej treści. Jest to również nazwa działu nauki o książce służący gromadzeniu i udostępnianiu tych informacji, zajmujący się rejestracją, opisem, systematyką oraz statystyką wszelkiego rodzaju wydawnictw. Jarosław Zieliński, Bibliografia [on-line] [dostęp z dn. 6.II 2011].www.altamagusta.pl/t17.html

12 Szkoła z klasą 2.0 Opis bibliograficzny to uporządkowany zespół danych o książce (artykule, recenzji), służący do jej identyfikacji. Poprawnie sporządzony opis umożliwi powtórne odnalezienie książki, którą mieliśmy już w ręku. Dane do opisu przejmujemy ze strony tytułowej, jeśli ich tam nie odnaleźliśmy, to możemy ich szukać w całej książce (w metryczce, na odwrocie strony tytułowej, na okładce).

13 Szkoła z klasą 2.0 BIBLIOGRAFIA: Bibliografia załącznikowa (zwana także literaturą przedmiotu) – wykaz dokumentów (książek, czasopism, artykułów, publikacji z Internetu itp.) wykorzystanych przy pisaniu referatu, wykładu, pracy (np.. licencjackiej, magisterskiej), prezentacji itp. Bibliografia załącznikowa składa się z uporządkowanych opisów bibliograficznych. Bibliografia załącznikowa podzielona jest na bibliografię podmiotową i przedmiotową. Bibliografia podmiotowa – ukazuje utwory wybranego autora lub autorów wykorzystane w pracy, poddawane analizie. PRZYKŁAD: Bibliografia podmiotowa: 1. S. Żeromski, Doktor Piotr, Czytelnik, Warszawa S. Żeromski, Echa leśne, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź S. Żeromski, Ludzie bezdomni, Czytelnik, Warszawa S. Żeromski, Przedwiośnie, PIW, Warszawa Bibliografia przedmiotowa – obejmuje opracowania, z których korzystano, analizując i interpretując konkretne utwory literackie. PRZYKŁAD: Bibliografia przedmiotowa: 1. S. Adamczewski, Sztuka pisarska Żeromskiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków J. Kądziela, Młodość Stefana Żeromskiego, PWN, Warszawa Młoda Polska. Wybór tekstów do ćwiczeń z historii literatury, opr. J. Paszek, Wydawnictwo Śląskie, Katowice W. Natanson, Stefana Żeromskiego droga do teatru, PWN, Warszawa por. Opis bibliograficzny [on-line:] [dostęp z dn. 6. II 2011].www.zeromski.ids.bielsko.pl/biblioteka/str/op_bib.html

14 Szkoła z klasą 2.0 ŚREDNIOWIECZE: Bibliografia / Literatura podmiotowa: Przypomnienie poznanych tekstów z literatury średniowiecznej. Sporządzenie listy lektur.

15 Szkoła z klasą 2.0 ŚREDNIOWIECZE – BAZA INTERNETOWA: Literatura podmiotowa (teksty z epoki): Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej: Cyfrowa Biblioteka Narodowa: Polska Biblioteka Internetowa: Biblioteka Internetowa Exlibris: Port Wydawniczy Literatura..net.pl: =szukanie/spis_ksiazek.php3 =szukanie/spis_ksiazek.php3 Skarby Literatury Polskiej: Szkolna Biblioteka Internetowa:

16 Szkoła z klasą 2.0 ŚREDNIOWIECZE: Bibliografia/Literatura przedmiotowa: Zobacz: K. Mrocewicz, Przeszłość to dziś. Literatura – język – kultura. Podręcznik do kl. I liceum i technikum, cz. I, Stentor, Warszawa 2009, s. 179.

17 Szkoła z klasą 2.0 ŚREDNIOWIECZE – BAZA INTERNETOWA: Literatura przedmiotowa (opracowania): // LITERATURA: Portal Staropolska: Tradycja-Kultura-Literatura: Portal Kultura Polska: Portal Literatura Polska: Polski portal Edukacyjny (tu: jak sprawdzić wiarygodność portalu / strony): ethid= &page=subjectpage&item=5752 ethid= &page=subjectpage&item=5752 Komitet Główny Olimpiady Literatury i Języka Polskiego: Portal Sztuka średniowiecza:

18 Szkoła z klasą 2.0 ŚREDNIOWIECZE – BAZA INTERNETOWA: Literatura przedmiotowa (opracowania): HISTORIA: Portal Historia.org: Portal Historia od… do…: Portal historii ożywionej dobroni.pl: Portal Historia.azv.pl: Portal Kościół średniowieczny: Portal historyczny Histmag.org: (wzorcowa, sprawdzian rzetelności naukowej)http://histmag.org/?id=4863

19 Szkoła z klasą 2.0 ŚREDNIOWIECZE – BAZA INTERNETOWA: Literatura podmiotowa (teksty z epoki): Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej: Cyfrowa Biblioteka Narodowa: Polska Biblioteka Internetowa: Literatura przedmiotowa (opracowania): HISTORIA SZTUKI: World Museum: Portal Sztuka średniowiecza: Portal Cuda świata: Portal Album romański: Wykłady z historii sztuki:

20 Szkoła z klasą 2.0 Zadanie: 1.Przygotowanie do debaty (środa). 2.Korzystając z wybranych spośród wskazanych podczas lekcji źródeł, znajdź w Internecie tekst średniowieczny: Wiersz o zabiciu Andrzeja Tęczyńskiego. a) sporządź jego opis bibliograficzny (literatura podmiotowa); b) wskaż cztery opracowania do literatury przedmiotowej (dwa „tradycyjne” – z wydań książkowych i dwa internetowe). Pamiętaj o przestrzeganiu prawa autorskiego, poszukuj sprawdzonych i naukowo rzetelnych opracowań. Dokument w wersji elektronicznej (dokument Word lub PDF) prześlij na adres: Dokument ma być napisany czcionką Times New Roman, rozmiar czcionki: 14 Wg podanego wzoru Termin: 9 lutego 2011 r. (środa) do godziny 20:00.

21 Imię i nazwisko klasa Bibliografia I Bibliografia podmiotowa: _____________________ II Bibliografia przedmiotowa: 1.________________________ 2.________________________ 3.________________________ 4.________________________ podpis

22 Przygotowanie do pracy klasowej (czwartek)! Powodzenia podczas testu diagnozującego we wtorek (CR).


Pobierz ppt "Szkoła z klasą 2.0 Szczęśliwa „7” Siedem wątków szkolnego Kodeksu 2.0: 1. Ucz i ucz się z TIK! 2. Z informacji korzystaj samodzielnie i krytycznie. 3."

Podobne prezentacje


Reklamy Google