Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła z klasą 2.0 Szczęśliwa „7” Siedem wątków szkolnego Kodeksu 2.0: 1. Ucz i ucz się z TIK! 2. Z informacji korzystaj samodzielnie i krytycznie. 3.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła z klasą 2.0 Szczęśliwa „7” Siedem wątków szkolnego Kodeksu 2.0: 1. Ucz i ucz się z TIK! 2. Z informacji korzystaj samodzielnie i krytycznie. 3."— Zapis prezentacji:

1 Szkoła z klasą 2.0 Szczęśliwa „7” Siedem wątków szkolnego Kodeksu 2.0: 1. Ucz i ucz się z TIK! 2. Z informacji korzystaj samodzielnie i krytycznie. 3. Nie kradnij i nie daj się okraść! 4. Komunikujmy się! 5. Komputery pod ręką! 6. Bądź bezpieczny w sieci. 7. Nauczcie tego dorosłych!

2 Szkoła z klasą 2.0 Nasza propozycja zapisu w Kodeksie 2.0: 1. Ucz i ucz się z TIK! Korzystaj z wiarygodnych źródeł potwierdzonych autorytetem naukowym. Szanuj prawa autorskie. Jeśli masz odpowiednie kompetencje, możesz udzielać korepetycji on-line. Wykorzystuj biblioteki internetowe. Korzystaj z przydatnych programów internetowych, które ułatwiają Ci pisanie notatek, tworzenie prezentacji multimedialnych czy obliczanie danych zagadnień. Używaj tablic interaktywnych (dzięki temu lekcje mogą być ciekawsze). Szukaj pomysłów na formę zajęć, w celu ich urozmaicenia. Możesz pobierać filmy edukacyjne z legalnych źródeł. Unikaj portali internetowych, które zajmują się rozwiązywaniem prac domowych. Rozsądnie podchodź do publikowania własnych treści w Internecie.

3 Szkoła z klasą 2.0 Nasza propozycja zapisu w Kodeksie 2.0: 2. Z informacji korzystaj samodzielnie i krytycznie: Szanuj prawa autorskie. Twórz własne prace w oparciu o inne zamieszczone w Internecie, nie kopiuj w całości. Zaznacz źródła, z których korzystałeś przy tworzeniu własnej pracy. Korzystaj z wiarygodnych i sprawdzonych źródeł. Reaguj na błędne informacje. Zgłaszaj naruszania praw i uczuć internautów. Ściągaj pliki i informacje jedynie za zgodą autora. Nie rozpowszechniaj nielegalnie pobranych / niezgodnie z prawem informacji. Nie wierz we wszystkie informacje zamieszczone w sieci.

4 Szkoła z klasą 2.0 Nasza propozycja zapisu w Kodeksie 2.0: 3. Nie kradnij i nie daj się okraść: Nie kopiuj bezmyślnie czyjejś pracy. Nie udostępniaj swoich prywatnych danych w Internecie. Parafrazując tekst, nie zapomnij o autorze. Nie pobieraj nielegalnych plików. Podpisuj każdą swoją pracę, która zamieszczasz w Internecie. Nie nabywaj nielegalnie skopiowanych dóbr. Nie korzystaj z programów pozbawionych licencji.

5 Szkoła z klasą 2.0 Nasza propozycja zapisu w Kodeksie 2.0: 4. Komunikujmy się! Strona internetowa powinna zawierać ważne i aktualne informacje. Wirtualna komunikacja powinna służyć uzupełnianiu informacji. Porozumiewanie się pomiędzy uczniem a nauczycielem powinno odbywać się w istotnych sprawach. Zachowaj prywatność rozmowy, stosując stopnie bezpieczeństwa i poufności. SMS-y pomiędzy uczniem a nauczycielem są łatwo dostępne, ale powinny być wymieniane w nagłych wypadkach lub w sprawach istotnych. Pamiętaj – Internet jest szansą na łatwiejszą komunikację !

6 Szkoła z klasą 2.0 Nasza propozycja zapisu w Kodeksie 2.0: 5. Komputery pod ręką: Dostęp do komputera w każdej sali lekcyjnej. Połączenie komputerów szkolnych siecią WI-FI. Prośba o dotacje z Unii Europejskiej na zakup jak największej ilości sprzętów PC. Wykorzystanie komputerów na lekcji zamiast encyklopedii i innych programów naukowych. Komputerowa komunikacja pomiędzy uczniami. Program Comenius on-line. Lekcje video dla osób nieobecnych. Uregulowanie wpłat na pieniądze klasowe. Internetowy dziennik z ocenami.

7 Szkoła z klasą 2.0 Nasza propozycja zapisu w Kodeksie 2.0: 6. Bądź bezpieczny w sieci: Nie udostępniaj swoich danych osobowych. Uważaj na programy typu Spyware. Chroń swoje pliki hasłem. Zabezpieczaj komputer antywirusami. Stosuj zasadę ograniczonego zaufania. Sprawdzaj wiarygodność podanych informacji.

8 Szkoła z klasą 2.0 Nasza propozycja zapisu w Kodeksie 2.0: 7. Naucz tego dorosłych: Bądź wyrozumiały i cierpliwy w stosunku do dorosłych. Zachęć dorosłych do korzystania z Internetu przedstawiając jego zalety (nie zapomnij ich również ostrzec przed zagrożeniami). Naucz dorosłych bezpiecznego korzystania z Internetu. opracowała klasa I F IV LO im. KEN w Bielsku-Białej

9 Szkoła z klasą 2.0 Wybrane do realizacji ZADANIE TIK 2. Z informacji korzystaj samodzielnie i krytycznie: Szanuj prawa autorskie. Twórz własne prace w oparciu o inne zamieszczone w Internecie, nie kopiuj w całości. Zaznacz źródła z których korzystałeś przy tworzeniu własnej pracy. Korzystaj z wiarygodnych i sprawdzonych źródeł. Reaguj na błędne informacje. Zgłaszaj naruszania praw i uczuć internautów. Ściągaj pliki i informacje jedynie za zgodą autora. Nie rozpowszechniaj nielegalnie pobranych zgodnie z prawem informacji. Nie wierz we wszystkie informacje zamieszczone w sieci. Zadanie ściśle wiąże się z propozycjami z punktu 1. Ucz i ucz się z TIK a jego wykonanie pozwoli także zrealizować zasady podane w punkcie 4. Komunikujmy się!

10 Szkoła z klasą 2.0 TEMAT: Jak przygotować się do ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego, czyli o samodzielnym i krytycznym korzystaniu z informacji. Cele:  powtórzenie i utrwalenie wiadomości o epoce i rozszerzenie ich;  przygotowanie do pracy klasowej (wypracowanie typu maturalnego);  przygotowanie do ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego (prezentacja maturalna) poprzez wskazanie wartościowej literatury przedmiotowej oraz kształcenie umiejętności sporządzania bibliografii, opisu bibliograficznego;  realizacja założeń Kodeksu 2.0: 1. Ucz i ucz się z TIK: Korzystaj z wiarygodnych źródeł potwierdzonych autorytetem naukowym. Szanuj prawa autorskie. Wykorzystuj biblioteki internetowe. Korzystaj z przydatnych programów internetowych, które ułatwiają Ci pisanie notatek, tworzenie prezentacji multimedialnych czy obliczanie danych zagadnień. Szukaj pomysłów na formę zajęć, w celu ich urozmaicenia. Unikaj portali internetowych, które zajmują się rozwiązywaniem prac domowych. 2. Z informacji korzystaj samodzielnie i krytycznie: Szanuj prawa autorskie. Twórz własne prace w oparciu o inne zamieszczone w Internecie, nie kopiuj w całości. Zaznacz źródła z których korzystałeś przy tworzeniu własnej pracy. Korzystaj z wiarygodnych i sprawdzonych źródeł. Nie wierz we wszystkie informacje zamieszczone w sieci. 3. Nie kradnij i nie daj się okraść: Nie kopiuj bezmyślnie czyjejś pracy. Parafrazując tekst, nie zapomnij o autorze.

11 Szkoła z klasą 2.0 Bibliografia Bibliografia to ułożony według określonej zasady zespół informacji o przekazach piśmienniczych, obejmujący dokładne wiadomości o tytule, autorze, miejscu i czasie powstania, objętości, formacie, wyposażeniu graficznym. Zespół tych informacji nazywa się także opisem bibliograficznym. Podstawowy składnik opisu bibliograficznego stanowi adres wydawniczy - wydrukowana zwykle na stronie tytułowej książki informacja o jej wydawcy, miejscu i roku publikacji. Bibliografia może występować jako: bibliografia ogólna - całokształt produkcji piśmienniczej danego kraju, bibliografia selektywna - dzieła wybrane według określonego kryterium, w tym bibliografia osobowa - prace jednego autora i publikacje na jego temat, bibliografia podmiotowa - ułożony chronologicznie zapis dzieł jednego autora, bibliografia przedmiotowa - wykaz publikacji dotyczących pewnej dziedziny wiedzy. Wyróżnia się również bibliografię adnotowaną, która oprócz podstawowego opisu publikacji zawiera również informacje o jej treści. Jest to również nazwa działu nauki o książce służący gromadzeniu i udostępnianiu tych informacji, zajmujący się rejestracją, opisem, systematyką oraz statystyką wszelkiego rodzaju wydawnictw. Jarosław Zieliński, Bibliografia [on-line] www.altamagusta.pl/t17.html [dostęp z dn. 6.II 2011].www.altamagusta.pl/t17.html

12 Szkoła z klasą 2.0 Opis bibliograficzny to uporządkowany zespół danych o książce (artykule, recenzji), służący do jej identyfikacji. Poprawnie sporządzony opis umożliwi powtórne odnalezienie książki, którą mieliśmy już w ręku. Dane do opisu przejmujemy ze strony tytułowej, jeśli ich tam nie odnaleźliśmy, to możemy ich szukać w całej książce (w metryczce, na odwrocie strony tytułowej, na okładce).

13 Szkoła z klasą 2.0 BIBLIOGRAFIA: Bibliografia załącznikowa (zwana także literaturą przedmiotu) – wykaz dokumentów (książek, czasopism, artykułów, publikacji z Internetu itp.) wykorzystanych przy pisaniu referatu, wykładu, pracy (np.. licencjackiej, magisterskiej), prezentacji itp. Bibliografia załącznikowa składa się z uporządkowanych opisów bibliograficznych. Bibliografia załącznikowa podzielona jest na bibliografię podmiotową i przedmiotową. Bibliografia podmiotowa – ukazuje utwory wybranego autora lub autorów wykorzystane w pracy, poddawane analizie. PRZYKŁAD: Bibliografia podmiotowa: 1. S. Żeromski, Doktor Piotr, Czytelnik, Warszawa 1951. 2. S. Żeromski, Echa leśne, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1985. 3. S. Żeromski, Ludzie bezdomni, Czytelnik, Warszawa 1982. 4. S. Żeromski, Przedwiośnie, PIW, Warszawa 1982. Bibliografia przedmiotowa – obejmuje opracowania, z których korzystano, analizując i interpretując konkretne utwory literackie. PRZYKŁAD: Bibliografia przedmiotowa: 1. S. Adamczewski, Sztuka pisarska Żeromskiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1949. 2. J. Kądziela, Młodość Stefana Żeromskiego, PWN, Warszawa 1976. 3. Młoda Polska. Wybór tekstów do ćwiczeń z historii literatury, opr. J. Paszek, Wydawnictwo Śląskie, Katowice 1977. 4. W. Natanson, Stefana Żeromskiego droga do teatru, PWN, Warszawa 1976. por. Opis bibliograficzny [on-line:] www.zeromski.ids.bielsko.pl/biblioteka/str/op_bib.html [dostęp z dn. 6. II 2011].www.zeromski.ids.bielsko.pl/biblioteka/str/op_bib.html

14 Szkoła z klasą 2.0 ŚREDNIOWIECZE: Bibliografia / Literatura podmiotowa: Przypomnienie poznanych tekstów z literatury średniowiecznej. Sporządzenie listy lektur.

15 Szkoła z klasą 2.0 ŚREDNIOWIECZE – BAZA INTERNETOWA: Literatura podmiotowa (teksty z epoki): Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej: http://literat.ug.edu.pl/books.htmhttp://literat.ug.edu.pl/books.htm Cyfrowa Biblioteka Narodowa: http://www.polona.pl/dlibrahttp://www.polona.pl/dlibra Polska Biblioteka Internetowa: http://www.pbi.edu.pl/index.htmlhttp://www.pbi.edu.pl/index.html Biblioteka Internetowa Exlibris: http://exlibris.biblioteka.prv.pl/http://exlibris.biblioteka.prv.pl/ Port Wydawniczy Literatura..net.pl: http://www.literatura.net.pl/?id=1297003535lKUCUTlSxpeyRWKQerLfiK&nazwa_strony =szukanie/spis_ksiazek.php3 http://www.literatura.net.pl/?id=1297003535lKUCUTlSxpeyRWKQerLfiK&nazwa_strony =szukanie/spis_ksiazek.php3 Skarby Literatury Polskiej: http://www.literatura.polska.pl/http://www.literatura.polska.pl/ Szkolna Biblioteka Internetowa: http://www.wolnelektury.pl/katalog/http://www.wolnelektury.pl/katalog/

16 Szkoła z klasą 2.0 ŚREDNIOWIECZE: Bibliografia/Literatura przedmiotowa: Zobacz: K. Mrocewicz, Przeszłość to dziś. Literatura – język – kultura. Podręcznik do kl. I liceum i technikum, cz. I, Stentor, Warszawa 2009, s. 179.

17 Szkoła z klasą 2.0 ŚREDNIOWIECZE – BAZA INTERNETOWA: Literatura przedmiotowa (opracowania): // LITERATURA: Portal Staropolska: Tradycja-Kultura-Literatura: http://www.staropolska.plhttp://www.staropolska.pl Portal Kultura Polska: http://sredniowiecze.klp.pl/http://sredniowiecze.klp.pl/ Portal Literatura Polska: http://www.literaturapolska.republika.pl/sredniowiecze.htmhttp://www.literaturapolska.republika.pl/sredniowiecze.htm Polski portal Edukacyjny Interkl@sa (tu: jak sprawdzić wiarygodność portalu / strony): http://www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=subjectpages&mainSRV=jpolski&m ethid=543347166&page=subjectpage&item=5752 http://www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=subjectpages&mainSRV=jpolski&m ethid=543347166&page=subjectpage&item=5752 Komitet Główny Olimpiady Literatury i Języka Polskiego: http://www.olijp.p9.pl/http://www.olijp.p9.pl/ Portal Sztuka średniowiecza: http://sztuka.sredniowiecza.w.interia.plhttp://sztuka.sredniowiecza.w.interia.pl

18 Szkoła z klasą 2.0 ŚREDNIOWIECZE – BAZA INTERNETOWA: Literatura przedmiotowa (opracowania): HISTORIA: Portal Historia.org: http://www.historia.org.pl/index.php?option=com_content&view=section&id=31&Itemid=498 http://www.historia.org.pl/index.php?option=com_content&view=section&id=31&Itemid=498 Portal Historia od… do…: http://www.historia.net.pl/kategoria,2.htmlhttp://www.historia.net.pl/kategoria,2.html Portal historii ożywionej dobroni.pl: http://www.dobroni.pl/wojna,%C5%9Aredniowiecze,5236http://www.dobroni.pl/wojna,%C5%9Aredniowiecze,5236 Portal Historia.azv.pl: http://www.historia.azv.pl/sredniowiecze.htmlhttp://www.historia.azv.pl/sredniowiecze.html Portal Kościół średniowieczny: http://www.arekbednarczyk.republika.pl/str.shtmlhttp://www.arekbednarczyk.republika.pl/str.shtml Portal historyczny Histmag.org: http://histmag.org/?id=4863 (wzorcowa, sprawdzian rzetelności naukowej)http://histmag.org/?id=4863

19 Szkoła z klasą 2.0 ŚREDNIOWIECZE – BAZA INTERNETOWA: Literatura podmiotowa (teksty z epoki): Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej: http://literat.ug.edu.pl/books.htmhttp://literat.ug.edu.pl/books.htm Cyfrowa Biblioteka Narodowa: http://www.polona.pl/dlibrahttp://www.polona.pl/dlibra Polska Biblioteka Internetowa: http://www.pbi.edu.pl/index.htmlhttp://www.pbi.edu.pl/index.html Literatura przedmiotowa (opracowania): HISTORIA SZTUKI: World Museum: http://www.historiasztuki.com.pl/40_SRED.htmlhttp://www.historiasztuki.com.pl/40_SRED.html Portal Sztuka średniowiecza: http://sztuka.sredniowiecza.w.interia.pl/http://sztuka.sredniowiecza.w.interia.pl/ Portal Cuda świata: http://cudaswiata.wordpress.com/category/sztuka-sredniowieczna/http://cudaswiata.wordpress.com/category/sztuka-sredniowieczna/ Portal Album romański: http://www.albumromanski.pl/album/romanska-polskahttp://www.albumromanski.pl/album/romanska-polska Wykłady z historii sztuki: http://www.ziembinska-wyklady.vps.pl/sredniowiecze.htmlhttp://www.ziembinska-wyklady.vps.pl/sredniowiecze.html

20 Szkoła z klasą 2.0 Zadanie: 1.Przygotowanie do debaty (środa). 2.Korzystając z wybranych spośród wskazanych podczas lekcji źródeł, znajdź w Internecie tekst średniowieczny: Wiersz o zabiciu Andrzeja Tęczyńskiego. a) sporządź jego opis bibliograficzny (literatura podmiotowa); b) wskaż cztery opracowania do literatury przedmiotowej (dwa „tradycyjne” – z wydań książkowych i dwa internetowe). Pamiętaj o przestrzeganiu prawa autorskiego, poszukuj sprawdzonych i naukowo rzetelnych opracowań. Dokument w wersji elektronicznej (dokument Word lub PDF) prześlij na adres: r_maslanka@poczta.fm r_maslanka@poczta.fm Dokument ma być napisany czcionką Times New Roman, rozmiar czcionki: 14 Wg podanego wzoru Termin: 9 lutego 2011 r. (środa) do godziny 20:00.

21 Imię i nazwisko klasa Bibliografia I Bibliografia podmiotowa: _____________________ II Bibliografia przedmiotowa: 1.________________________ 2.________________________ 3.________________________ 4.________________________ podpis

22 Przygotowanie do pracy klasowej (czwartek)! Powodzenia podczas testu diagnozującego we wtorek (CR).


Pobierz ppt "Szkoła z klasą 2.0 Szczęśliwa „7” Siedem wątków szkolnego Kodeksu 2.0: 1. Ucz i ucz się z TIK! 2. Z informacji korzystaj samodzielnie i krytycznie. 3."

Podobne prezentacje


Reklamy Google