Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

XVIII – XX w..  Theresiana z 1768 r. (tortury do 1776 r.)  Ordynacja kryminalna Józefa II z 1788 r.  Ustawa karna dla Galicji Zachodniej z 1796 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "XVIII – XX w..  Theresiana z 1768 r. (tortury do 1776 r.)  Ordynacja kryminalna Józefa II z 1788 r.  Ustawa karna dla Galicji Zachodniej z 1796 r."— Zapis prezentacji:

1 XVIII – XX w.

2

3  Theresiana z 1768 r. (tortury do 1776 r.)  Ordynacja kryminalna Józefa II z 1788 r.  Ustawa karna dla Galicji Zachodniej z 1796 r.  Franciscana z 1803 r.

4  brak prawa do obrony  brak domniemania niewinności  kara za nieposłuszeństwo  negatywna teoria dowodowa  rekurs  zakaz reformationis in peius

5  brak domniemania niewinności – kara z podejrzenia  kara za nieposłuszeństwo  pozytywna teoria dowodowa  ograniczone prawo do obrony  odwołanie

6

7  proces francuski – inkwizycyjny (ordonans Ludwika XIV z 1670 r.)  proces angielski – skargowy  podmiotowość oskarżonego  ława przysięgłych  doktryna humanitarna

8 ELEMENTY INKWIZYCYJNE ELEMENTY SKARGOWE  działanie z urzędu  tajne śledztwo/dochodzenie  pisemność postępowania przygotowawczego  prawda materialna  publiczny (jawny) akt oskarżenia  ustność i jawność rozprawy  kontradyktoryjność  bezpośredniość

9  Francja – 1791 (1808)  Prusy/Niemcy – 1849/1879  Austria – 1850 (1873)  Rosja – 1864 (1876 w Kongresówce)

10  1789 :Dekret Konstytuanty  zniesienie tortur  jawność rozprawy  prawo do obrony  1791: Kodeks karny rewolucyjny  proces mieszany  ława przysięgłych  1808: Kodeks postępowania karnego  ostateczne wprowadzenie procesu mieszanego

11  1807 – zachowanie Pruskiej Ordynacji Kryminalnej z 1805 r. (były zabór pruski)  1809 – zachowanie przepisów procesowych Franciszkany (były zabór austriacki)  1810 – wprowadzenie elementów skargowych (ustność, jawność, prawo do obrony) oraz kasacji

12  1849: Ustawa o wprowadzeniu postępowania ustnego i publicznego z udziałem przysięgłych  wprowadzenie procesu mieszanego w Prusach  1877: Niemiecki kodeks postępowania karnego (obowiązujący od 1879 r.)  wprowadzenie procesu mieszanego w Rzeszy

13  Ustawa o postępowaniu karnym z 1850 r.  wprowadzenie procesu mieszanego  uchylona w 1853 r.  Ustawa o postępowaniu karnym z 1873 r.  ostateczne wprowadzenie procesu mieszanego  Julius Glaser

14  1832: Zwód Praw Cesarstwa Rosyjskiego  proces inkwizycyjny  bez tortur  1864: Ustawa o postępowaniu karnym  wprowadzenie procesu mieszanego

15  rozporządzenie Prezydenta RP z 1928 r.  obowiązujący od 1 lipca 1929 r.  proces mieszany  liberalizacja przepisów procedur zaborczych  obowiązujący do 31 grudnia 1969 r.

16 Gdzie wprowadzono proces mieszany najpóźniej: A. w Warszawie B. w Krakowie C. w Poznaniu D. w Wilnie

17  śledczość – działanie z urzędu (ex officio)  skargowość – akt oskarżenia  prawo do obrony  domniemanie niewinności  in dubio pro reo  jawność i ustność (rozprawa)  tajność i pisemność (pp. przygotowawcze)

18  równość stron (rozprawa)  kontradyktoryjność (rozprawa)  bezpośredniość (rozprawa)  swobodna ocena dowodów  zasada prawdy materialnej  zakaz reformationis in peius

19 POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE ROZPRAWA  dochodzenie - policja  śledztwo – sędzia śledczy/prokurator  zatrzymanie oskarżonego  gromadzenie dowodów  środki zapobiegawcze  przygotowanie aktu oskarżenia  wniesienie aktu oskarżenia - prokurator  postępowanie dowodowe  wyrok sądu – udział ławy przysięgłych albo ławników  środki odwoławcze

20  poręczenie:  osobiste  majątkowe (kaucja)  dozór  zakaz opuszczania miejsca pobytu  areszt

21  apelacja  zażalenie  rewizja  kasacja  wznowienie postępowania  zakaz reformationis in peius


Pobierz ppt "XVIII – XX w..  Theresiana z 1768 r. (tortury do 1776 r.)  Ordynacja kryminalna Józefa II z 1788 r.  Ustawa karna dla Galicji Zachodniej z 1796 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google