Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Z dziejów postępowania sądowego: ŚREDNIOWIECZNY PROCES SKARGOWY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Z dziejów postępowania sądowego: ŚREDNIOWIECZNY PROCES SKARGOWY"— Zapis prezentacji:

1 „Z dziejów postępowania sądowego: ŚREDNIOWIECZNY PROCES SKARGOWY
WSP-Ćw-4 „Z dziejów postępowania sądowego: ŚREDNIOWIECZNY PROCES SKARGOWY POSTĘPOWANIE INKWIZYCYJNE PROCES RZYMSKO-KANONICZNY”

2 PODSTAWOWE ZASADY PROCESU SKARGOWEGO (akuzacyjnego):
▬ SKARGOWOŚĆ ▬ KONTRADYKTORYJNOŚĆ ▬ FORMALIZM ▬ USTNOŚĆ ▬ JAWNOŚĆ

3 ŚRODKI DOWODOWE w procesie akuzacyjnym:
▬ PRZYSIĘGA STRONY ▬ PRZYSIĘGA WSPÓŁPRZYSIĘŻNIKÓW ▬ ŚWIADKOWIE ▬ DOKUMENTY ▬ ORDALIA (sądy boże) dwustronne jednostronne wielostronne

4 RODZAJE ORDALIÓW (sądów bożych) w średniowiecznym procesie skargowym:
▬ JEDNOSTRONNE: próba „zimnej wody” próba „gorącej wody” próba „gorącego (rozpalonego) żelaza” próba „poświęconego kęsa” próba „marów” ▬ DWUSTRONNE: próba „krzyża” pojedynek sądowy ▬ WIELOSTRONNE: próba „losowania”

5 PODSTAWOWE ZASADY PROCESU INKWIZYCYJNEGO:
wdrażanie postępowania „z urzędu” (ex officio) kumulacja ról procesowych „uprzedmiotowienie” oskarżonego pisemność tajność formalna (legalna) teoria dowodowa Stosowanie tortur (confessio regina probationum est)

6 PODSTAWOWE ZASADY PROCESU RZYMSKOKANONICZNEGO:
▬ SKARGOWOŚĆ ▬ PISEMNOŚĆ ▬ DYSPOZYCYJNOŚĆ ▬ LEGALNA TEORIA DOWODOWA ▬ ZASADA PRAWDY FORMALNEJ ▬ INSTANCYJNOŚĆ POSTĘPOWANIA (prawo do apelacji)

7 SKARGA – (WYMOGI FORMALNE):
nazwisko powoda (quis), przedmiot roszczenia (quod), wskazanie sądu (coram quo), podstawę prawną (quo iure) oraz nazwisko pozwanego (a quo).

8 EKSCEPCJE (zarzuty procesowe):
dylatoryjne deklinatoryjne peremptoryjne

9 PODSTAWOWE ZASADY NOWOŻYTNEGO PROCESU CYWILNEGO (model francuski w świetle kodeksu procedury cywilnej z 1806 r.): z. równości stron procesowych z. kontradyktoryjności z. dyspozycyjności z. koncentracji materiału procesowego z. ustności z. jawności z. swobodnej oceny dowodów z. formalizmu procesowego

10 PROCESY SPECJALNE (SZCZEGÓLNE; extraordynaryjne tryby postepowania sądowego i quasi-sądowego) :
postępowanie rugowe postępowanie arbitralne proces wydobywczy proces przeciwko schwytanemu na gorącym uczynku (i zabitemu) proces gościnny proces przeciwko „szkodliwym ludziom” Proces o zbiegłych poddanych


Pobierz ppt "„Z dziejów postępowania sądowego: ŚREDNIOWIECZNY PROCES SKARGOWY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google