Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WSP-Ćw-4 „Z dziejów postępowania sądowego: ŚREDNIOWIECZNY PROCES SKARGOWY POSTĘPOWANIE INKWIZYCYJNE PROCES RZYMSKO-KANONICZNY”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WSP-Ćw-4 „Z dziejów postępowania sądowego: ŚREDNIOWIECZNY PROCES SKARGOWY POSTĘPOWANIE INKWIZYCYJNE PROCES RZYMSKO-KANONICZNY”"— Zapis prezentacji:

1 WSP-Ćw-4 „Z dziejów postępowania sądowego: ŚREDNIOWIECZNY PROCES SKARGOWY POSTĘPOWANIE INKWIZYCYJNE PROCES RZYMSKO-KANONICZNY”

2 PODSTAWOWE ZASADY PROCESU SKARGOWEGO (akuzacyjnego): ▬SKARGOWOŚĆ ▬KONTRADYKTORYJNOŚĆ ▬FORMALIZM ▬USTNOŚĆ ▬JAWNOŚĆ

3 ŚRODKI DOWODOWE w procesie akuzacyjnym: ▬PRZYSIĘGA STRONY ▬PRZYSIĘGA WSPÓŁPRZYSIĘŻNIKÓW ▬ŚWIADKOWIE ▬DOKUMENTY ▬ORDALIA (sądy boże)  dwustronne  jednostronne  wielostronne

4 RODZAJE ORDALIÓW (sądów bożych) w średniowiecznym procesie skargowym: ▬JEDNOSTRONNE:  próba „zimnej wody”  próba „gorącej wody”  próba „gorącego (rozpalonego) żelaza”  próba „poświęconego kęsa”  próba „marów” ▬DWUSTRONNE:  próba „krzyża”  pojedynek sądowy ▬WIELOSTRONNE:  próba „losowania”

5 PODSTAWOWE ZASADY PROCESU INKWIZYCYJNEGO: 1)wdrażanie postępowania „z urzędu” (ex officio) 2)kumulacja ról procesowych 3)„uprzedmiotowienie” oskarżonego 4)pisemność 5)tajność 6)formalna (legalna) teoria dowodowa 7)Stosowanie tortur (confessio regina probationum est)

6 PODSTAWOWE ZASADY PROCESU RZYMSKOKANONICZNEGO: ▬SKARGOWOŚĆ ▬PISEMNOŚĆ ▬DYSPOZYCYJNOŚĆ ▬LEGALNA TEORIA DOWODOWA ▬ZASADA PRAWDY FORMALNEJ ▬INSTANCYJNOŚĆ POSTĘPOWANIA (prawo do apelacji)

7 SKARGA – (WYMOGI FORMALNE):  nazwisko powoda (quis),  przedmiot roszczenia (quod),  wskazanie sądu (coram quo),  podstawę prawną (quo iure)  oraz nazwisko pozwanego (a quo).

8 EKSCEPCJE (zarzuty procesowe):  dylatoryjne  deklinatoryjne  peremptoryjne

9 PODSTAWOWE ZASADY NOWOŻYTNEGO PROCESU CYWILNEGO (model francuski w świetle kodeksu procedury cywilnej z 1806 r.):  z. równości stron procesowych  z. kontradyktoryjności  z. dyspozycyjności  z. koncentracji materiału procesowego  z. ustności  z. jawności  z. swobodnej oceny dowodów  z. formalizmu procesowego

10 PROCESY SPECJALNE (SZCZEGÓLNE; extraordynaryjne tryby postepowania sądowego i quasi-sądowego) : 1)postępowanie rugowe 2)postępowanie arbitralne 3)proces wydobywczy 4)proces przeciwko schwytanemu na gorącym uczynku (i zabitemu) 5)proces gościnny 6)proces przeciwko „szkodliwym ludziom” 7)Proces o zbiegłych poddanych


Pobierz ppt "WSP-Ćw-4 „Z dziejów postępowania sądowego: ŚREDNIOWIECZNY PROCES SKARGOWY POSTĘPOWANIE INKWIZYCYJNE PROCES RZYMSKO-KANONICZNY”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google