Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Agata Serwatka Kl. ILOa. POJĘCIE GLOBALIZACJI Globalizacja- jest pojęciem używanym do opisywania zmian w społeczeństwach i gospodarce światowej, które.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Agata Serwatka Kl. ILOa. POJĘCIE GLOBALIZACJI Globalizacja- jest pojęciem używanym do opisywania zmian w społeczeństwach i gospodarce światowej, które."— Zapis prezentacji:

1 Agata Serwatka Kl. ILOa

2 POJĘCIE GLOBALIZACJI Globalizacja- jest pojęciem używanym do opisywania zmian w społeczeństwach i gospodarce światowej, które wynikają z gwałtownego wzrostu międzynarodowej wymiany handlowej i kulturowej.

3 GLOBALIZACJA to zjawisko pierwotnie ekonomiczne, łączące się ze zwiększeniem współdziałania i integracji systemów gospodarczych poszczególnych narodów poprzez wzrost handlu międzynarodowego, inwestycji i przepływu kapitału.

4

5 Wymiar społeczno - kulturowy Globalizacja w wymiarze społeczno- kulturowym jest rezultatem rozwoju masowej turystyki, wzmożonych migracji, komercjalizacji produktów kulturowych oraz rozprzestrzeniania się ideologii konsumeryzmu. Do jej rozwoju przyczyniają się również działania marketingowe międzynarodowych korporacji oraz rozwój masowych środków komunikacji.

6 Wymiar gospodarczy Globalizacja w wymiarze gospodarczym polega w głównej mierze na ujednoliceniu rynków i obracanych na nich różnorodnych towarów. Pozwala to znieść większość barier występujących w handlu międzynarodowym, dzięki czemu firmy z Azji czy Ameryki Południowej mogą konkurować swoimi towarami na rynkach europejskich, czy amerykańskich

7 Wymiar polityczny W wyniku procesu globalizacji politycznej powstały takie organizacji międzynarodowe jak: Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy Światowa Organizacja Handlu. Organizacje te wpływają na gospodarkę światową, a przez to ograniczają niezależność państw narodowych. W tym kontekście często wymienia się również Unię Europejską.

8 Cechy globalizacji 1. Brak barier lub małe bariery dla takich przepływów jak: przepływy towarowe przepływy usługowe przepływy kapitałowe przepływy ludzkie przepływy informacyjne w tym również wiedzy

9 2. Demokratyzacja polityczna 3. Liberaryzacja 4. Partycypacja – współuczestniczenie, współdecydowanie o niektórych rzeczach, problemach. 5. Transfer władzy – idzie w dwóch kierunkach; w kierunku rynków i w kierunku organizacji międzynarodowych. 6. Bardzo szybki rozwój nowoczesnych technik i technologii – dotyczy to rozwoju technik komputerowych, telekomunikacji. 7. Transformacja do otwartej gospodarki rynkowej. 8. Pojawienie się nowej kategorii tzw. wchodzących rynków.

10 Globalizacja gospodarki Globalizacja gospodarki to tworzenie gospodarki ogólnoświatowej, czyli tworzenie możliwości swobodnego przepływu produktów oraz czynników pomiędzy wszystkimi krajami świata. Proces globalizacji gospodarki przejawia się m.in.: w postaci różnego rodzaju struktur współpracy gospodarczej, rozwoju ogromnych międzynarodowych przedsiębiorstw i instytucji. Powstają także i umacniają swoja pozycję organizacje, które mają na celu tworzenie ładu gospodarczego na świecie.

11 Globalizacja. Za czy przeciw? Argumenty „za” Argumenty „przeciw” może prowadzić do rozwoju nowych form rządów oraz rozszerzenia demokracji na wszystkie państwa świata, a w rezultacie - do powstania nowego pokojowego systemu światowego likwiduje bariery dotyczące handlu, przepływu towarów importowanych i eksportowanych dzięki globalizacji nastąpił postęp w dziedzinie komunikacji (telekomunikacji, telefonii i Internetu) czyniąc komunikację między ludźmi szybką i sprawną globalizacja zagraża ciągłości i autentyczności państw narodowych, ich niezależności, niszczy lokalną kulturę i tradycje. wymusza wprowadzenie i życie według standardów Zachodnich powiększa się przepaść pomiędzy bogatymi i biednymi krajami na świecie;

12 Sprawy zaszły już bardzo daleko. Świat chodzi ubrany w jeansy marki Levis czy Wrangler, uprawia sport w ubraniach marki Adidas czy Reebok, jada w McDonald’s i Pizza Hut, robi zakupy w wielkich hipermarketach, urządza mieszkania w IKEA

13

14

15

16 Przeciwnicy globalizacji - antyglobaliści Ruch antyglobalistyczny – ruch społeczno- polityczny aktywny w większości państw świata, różnorodny ideowo i niejednolity organizacyjnie. Za cel stawia sobie radykalną zmianę obecnych stosunków ekonomicznych, ekologicznych i społecznych, poprzez m.in. budowanie globalnego społeczeństwa obywatelskiego.

17 Globalizacja ma jednak ciemne strony. Globalizuje się nie tylko świat "oficjalny", ale i przestępcze podziemie. Koronnym przykładem jest zamach terrorystyczny 11 września 2005 roku. O ileż łatwiejszy w dobie totalnego otwarcia jest handel bronią, narkotykami, pranie brudnych pieniędzy. Kiedyś państwa miały swoich terrorystów: Niemcy - RAF, Włosi - Czerwone Brygady, Anglia - IRA. Dziś wszyscy mamy Al Kaidę

18

19 Ponieważ jednak człowiek został obdarzony rozumem, ma obowiązek z niego korzystać. Naszą szansą jest mądre zaadaptowanie zdobyczy globalizacji. Pielęgnowanie tradycji i podtrzymywanie narodowej tożsamości – naszym obowiązkiem. Nie możemy zatem podobnymi zjawiskami się nie interesować i udawać, że wszystko jest jak dawniej. Świat popędził naprzód. My powinniśmy dotrzymywać mu kroku.

20 Koniec


Pobierz ppt "Agata Serwatka Kl. ILOa. POJĘCIE GLOBALIZACJI Globalizacja- jest pojęciem używanym do opisywania zmian w społeczeństwach i gospodarce światowej, które."

Podobne prezentacje


Reklamy Google