Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koncepcja modelu agregacji działek Kamil Grudzień, Norbert Kurpiel Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Katedra Geomatyki Warszawa, 7.11.2014r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koncepcja modelu agregacji działek Kamil Grudzień, Norbert Kurpiel Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Katedra Geomatyki Warszawa, 7.11.2014r."— Zapis prezentacji:

1 Koncepcja modelu agregacji działek Kamil Grudzień, Norbert Kurpiel Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Katedra Geomatyki Warszawa, 7.11.2014r. www.agh.edu.pl

2 Rozdrobnienie działek rolnych www.agh.edu.pl źródło: geoportal.gov.pl

3 Algorytm ogólny www.agh.edu.pl źródło: opracowanie własne

4 Metoda obiektów powierzchniowych www.agh.edu.pl W metodzie tej przy podziale obszarów na przydzieloną im liczbę działek ważną rolę odgrywa kierunek wydłużenia obszaru. Wychodzi się z założenia, że obszar o wydłużonym kształcie korzystniej jest dzielić na działki prostopadle do kierunku wydłużenia. Kierunek prostopadły do wydłużenia wyznaczany jest przy wykorzystaniu algorytmu Minimum-Area Enclosing Rectangle. Pozwala on wyznaczyć prostokąt o minimalnej powierzchni dowolnego wieloboku. Kierunek takiego prostokąta wydłużenia jest również kierunkiem wydłużenia wieloboku, na którym utworzono prostokąt ograniczający.

5 Dane testowe www.agh.edu.pl źródło: opracowanie własne

6 Wyniki agregacji www.agh.edu.pl źródło: opracowanie własne

7 Metoda rastrowa www.agh.edu.pl źródło: opracowanie własne

8 Metoda rastrowa Użytkownik może wpływać na wynik obliczeń poprzez definiowanie współczynnika n, ograniczającego maksymalną długość jednego z boków działek po scaleniu, a tym samym na ich kształt. Maksymalna długość jednego z boków działki wyliczana jest ze wzoru: Gdzie: d max - maksymalna długość jednego z boków działki, n - współczynnik kształtu, W wlas - wartość obliczeniowa dla danego właściciela. www.agh.edu.pl

9 Dane testowe przed agregacją www.agh.edu.pl źródło: opracowanie własne

10 Dane testowe po agregacji dla n=0.6 www.agh.edu.pl źródło: opracowanie własne

11 Dane testowe po agregacji dla n=1.6 www.agh.edu.pl źródło: opracowanie własne

12 Podsumowanie 1.Liczba działek podlegających agregacji zmniejszyła się odpowiednio dla metody obiektów powierzchniowych około 60%, dla metody rastrowej około 50 %, 2.Czas wykonywania agregacji dla metody powierzchniowej wyniósł niespełna 2 sekundy wobec 46 sekund dla metody rastrowej przy czterokrotnie większej próbie, 3.Na obecnym etapie wykorzystuje się powierzchnię działek i kasy bonitacyjne. Na dalszych etapach należy uwzględnić nachylenie terenu, aspekty krajobrazowe i środowiskowe, 4. Zaprezentowane metody mają charakter wspomagający, ostateczny efekt zależy przede wszystkim od użytkownika. www.agh.edu.pl

13 Literatura 1.Harasimowicz S., Janus J., Ostrągowska B., 2012, Wpływ długości działek na ich dostępność z dróg i jego wykorzystanie do korekty dróg rolniczych, Infrastruktura I Ekologia Terenów Wiejskich, PAN, Oddział w Krakowie, s. 169–179. 2.Malina R., Kowalczyk M., 2011, Geodezja Katastralna, Wydawnictwo Gall, Katowice, s. 317, 330. 3.Martínez R., Solla M., Arias P., Armesto J., 2013, Semi- automatic land consolidation software based on geographic information system, Computers and Electronics in Agriculture, 97, s.1-5. 4.Mielewczyk S., 2012, Wymierna ocena efektu scalenia gruntów gospodarstw rolnych spowodowanego poprawą kształtu pól użytku zielonego, Acta Scientiarum Polonorum, 11, s. 5-16. 5.Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scaleniu i wymianie gruntów, tekst jednolity, Dz.U. z 2014 roku poz. 700, stan na dzień 27 czerwca 2014 r. www.agh.edu.pl

14 Literatura 6.Sobolewska-Mikulska K., Wójcik J., 2012, Aspekty środowiskowe i krajobrazowe rolnictwa w opracowaniu założeń do projektu scalenia gruntów, Acta Scientiarum Polonorum, 11,s 27-38. 7.Stojmenović M, Žunić, J, 2008, Measuring Elongation from Shape Boundary, Journal of Math And Imaging Vision, 30, s.73-85. 8.Tadeusiewicz R., Korohoda P., 1997, Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów, Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków. 9.Tayfun C., Fatih I., 2011, Fuzzy expert system for land reallocation in land consolidation, Expert System With Applications, 38, s.11055–11071. 10.Tayfun C., Fatih I., 2011, Land consolidation software algorithm for agricultural reform in Turkey, Asian Journal of Rural Development, 1, s.70-86. www.agh.edu.pl


Pobierz ppt "Koncepcja modelu agregacji działek Kamil Grudzień, Norbert Kurpiel Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Katedra Geomatyki Warszawa, 7.11.2014r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google