Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

mgr inż. Magdalena Plewa Katedra Systemów Multimedialnych WETI PG

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "mgr inż. Magdalena Plewa Katedra Systemów Multimedialnych WETI PG"— Zapis prezentacji:

1 mgr inż. Magdalena Plewa Katedra Systemów Multimedialnych WETI PG
Życiorys mgr inż. Magdalena Plewa Katedra Systemów Multimedialnych WETI PG Urodzona: r. Wykształcenie: 2011- studium doktoranckie WETI studium doktoranckie AGH studia w AGH, Wydział Inż. Mechaniki i Robotyki, specjalność: Wibroakustyka i Inżynieria Dźwięku szkoła średnia - V LO w Krakowie (klasa mat-fiz-inf), średnia szkoła muzyczna Osiągnięcia: 2010 stypendium tow. Nauk. Acoust. Soc. of America stypendium MNiSW za wyniki w nauce stypendia naukowe AGH życiorys publikacje temat pracy

2 Publikacje Całkowita liczba publikacji: 15
Najistotniejsze publikacje, raporty związane z tematem pracy: M. Plewa, Wprowadzenie do dziedziny Music Information Retrieval, Raport badawczy w ramach projektu Synat realizowanego w Katedrze Systemów Multimedialnych, październik 2011. M. Plewa, Koncepcja wstępnych testów odsłuchowych dotyczących rozpoznawania nastroju utworów muzycznych, Raport badawczy w ramach projektu Synat realizowanego w Katedrze Systemów Multimedialnych, październik 2011. P. Kleczkowski, M. Plewa, M. Pluta, Masking a frequency band in a musical fragment played by a single instrument, Acta Physica Polonica, vol. 119, no. 6-A, 991–995, ISSN , 2011. M. Plewa, P. Kleczkowski, Choosing and configuring a stereo microphone technique based on localisation curves, Archives of Acoustics, vol. 36, no. 2, 347–363, 2011. M. Plewa, Analysis of sound field in Dominicans’ church in Cracow, Archives of Acoustics vol. 32, , 2007. życiorys publikacje temat pracy

3 Automatic Mood Indexing of Music Excerpts based on Correlation between Subjective Evaluation and Feature Vector Automatyczna indeksacja bazy muzycznej na podstawie korelacji pomiędzy oceną subiektywną nastroju utworu muzycznego a wektorem parametrów Zasadniczym celem pracy jest stworzenie automatycznego systemu rozpoznawania nastroju utworu muzycznego. W celu zweryfikowania tez rozprawy zostaną podjęte prace mające na celu automatyczną anotację utworów muzycznych na podstawie zawartego w nich nastroju oraz zostaną przeprowadzone testy subiektywne z wykorzystaniem różnego rodzaju materiału dźwiękowego. Dodatkowym celem jest powiązanie wyników analizy korelacyjnej pomiędzy opisem parametrycznym pliku muzycznego z charakterem nastroju, który może być przypisany do danego utworu lub jego fragmentu. życiorys publikacje temat pracy

4 Automatic Mood Indexing of Music Excerpts based on Correlation between Subjective Evaluation and Feature Vector Automatyczna indeksacja bazy muzycznej na podstawie korelacji pomiędzy oceną subiektywną nastroju utworu muzycznego a wektorem parametrów Tezy pracy: It is possible to find a feature vector describing mood of a musical excerpt which is strongly correlated with subjective evaluation Możliwe jest znalezienie wektora parametrów opisującego nastrój utworu, który jest silnie skorelowany z ocenami subiektywnymi danego utworu muzycznego. It is possible to index a music database using automatic mood detection Możliwa jest indeksacja bazy muzycznej przy wykorzystaniu automatycznego określania nastroju zawartego w utworze muzycznym Application of  fuzzy logic increases efficacy in automatic mood-based recognition systems. Zastosowanie logiki rozmytej pozwala na podniesienie skuteczności działania systemów automatycznego rozpoznawania nastroju utworu muzycznego. życiorys publikacje temat pracy


Pobierz ppt "mgr inż. Magdalena Plewa Katedra Systemów Multimedialnych WETI PG"

Podobne prezentacje


Reklamy Google