Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NAUKA. KULTURANATURA to co człowiek dodaje do natury to co istnieje samo z siebie NAUKA SZTUKA MORALNOŚĆ RELIGIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NAUKA. KULTURANATURA to co człowiek dodaje do natury to co istnieje samo z siebie NAUKA SZTUKA MORALNOŚĆ RELIGIA."— Zapis prezentacji:

1 NAUKA

2 KULTURANATURA to co człowiek dodaje do natury to co istnieje samo z siebie NAUKA SZTUKA MORALNOŚĆ RELIGIA

3 Jaka to smutna epoka w której łatwiej rozprasza się atomy niż rozprasza przesądy! Albert Einstein Mądrzejszy jest ten, kto tylko wierzy, niż ten, który chce pogodzić wiarę z nauką Aleksander Świętochowski Nauka uwolniła człowieka od lęku przed bogami Lukrecjusz Przyzwyczajenie do wierzenia jest największą przeszkodą rozwoju poznania naukowego Giordano Bruno Będziemy z największą uwagą chronić nasze duchowieństwo przed pułapkami współczesnej myśli naukowej — nauki, która nie oddycha prawdami Chrystusa, lecz przez swoją przebiegłość i wyrafinowane argumenty deprawuje umysły ludzi błędami racjonalizmu i semi- racjonalizmu papież św. Pius X

4 Kultywowanie nauk (...) jest chyba bardziej niezbędne dla stanu moralnego narodu niż dla jego dobrobytu materialnego. Wielkie odkrycia, medytacje przesycające sztukę, naukę i literaturę (...) zaszczepiają całemu ciału społecznemu ducha filozoficznego i naukowego, który podporządkowuje wszystko wymaganiom rozumu, potępia niewiedzę i rozprasza przesądy. Ludwik Pasteur Przede wszystkim ucz się, gdyż jakiekolwiek mogą być przyczyny, które tobą z początku powodują, pokochasz wkrótce naukę dla niej samej. Talmud Berachoth Cała nasza nauka, w porównaniu z rzeczywistością, jest prymitywna i dziecinna — ale nadal jest to najcenniejsza rzecz, jaką posiadamy. Albert Einstein

5 NAUKA PRZEDMIOTMETODACEL jest nim byt, rzeczywistość przez rozum, doświadczenie by pomóc w zrozumieniu To usystematy- zowana wiedza przedstawiona w formie twierdzeń. Jest procesem społecznym w wyniku którego powstają konstrukcje naukowe czyli twierdzenia, teorie, prawa

6 PODZIAŁ NAUK WG COMTE Między naukami badającymi świat nieożywiony, a naukami „społecznymi” zachodziły podobne uwarunkowania i zależności, tzn. np., że zjawiska fizjologii społecznej były, jak głosił Comte, bardziej złożone od zjawisk przedmiotowych fizjologii właściwej, że między innymi zjawiska nauki ogólniejszej zależą od zjawisk nauki szczegółowej, a nie (jest) odwrotnie, że prawa bardziej ogólne obowiązują przy wyjaśnianiu zjawisk prostych i niezłożonych. Całość zjawisk naturalnych podzielił Comte na te, które dotyczą ciał martwych i te, które mówią o organizmach ożywionych. Pierwsze bada fizyka nieorganiczna, drugie fizyka organiczna. Zjawiska fizyki organicznej zależą od zjawisk występujących w ciałach martwych, ale według filozofa nie jest odwrotnie, tzn. zjawiska fizyki nieorganicznej są niezależne od zjawisk charakterystycznych dla fizyki organicznej. Stąd postulat badawczy, by badać najpierw ciała martwe, a potem – na podstawie uzyskanych danych – formułować prawa, i dopiero po tym etapie badać organizmy żywe, które podlegają owym prawom, ale również funkcjonują według swoistych i typowych tylko dla nich zależności.

7 Z kolei, fizykę ziemską dzielił Comte dalej na dwie klasy. Kryterium podziału stanowił preferowany w danym momencie punkt widzenia. Jeżeli na zjawiska ziemskie patrzymy z punktu widzenia mechaniki, to mamy do czynienia z „fizyką właściwą”, jeżeli z punktu widzenia chemicznego, to rozpatrujemy przedmiot takiej nauki, jaką jest chemia. Drugą klasą zjawisk przyrodniczych były zjawiska zachodzące „w” i „między” istotami żywymi. Te, które dotyczyły jednostki osobniczej uważał myśliciel za przedmiot zainteresowań fizjologii właściwej, zaś naukę, która próbowała uświadomić prawa rządzące współżyciem społecznym czy w przypadku zwierząt stojących na niższym etapie rozwoju – gatunkowym, nazywał, fizjologią społeczną. Fizykę nieorganiczną dzielił dalej Comte na dwie części. Pierwsza z nich omawiała ogólne zjawiska wszechświata, druga koncentrowała się na zjawiskach szczegółowych, dotyczących globu ziemskiego. Ta ogólna była przez Comte’a nazywana fizyką niebieską, czyli astronomią, a ta szczegółowa – fizyką ziemską. Astronomia miała charakter czysto geometryczny i mechaniczny. Spośród wielu praw astronomii za najważniejsze autor Systemu polityki pozytywnej uważał prawo powszechnego ciążenia Newtona.

8 Zjawiska fizjologii społecznej są najbardziej skomplikowane, bowiem zależności tu występujące dotyczą jednostki, jak i zespołu jednostek, a po drugie, na zbiorowości ludzkie wpływają pozostałości dawnych pokoleń, należy więc szukać praw życia indywidualnego i zbiorowego, biorąc pod uwagę szeroki horyzont czasowy. Jest to praca bardzo żmudna i skomplikowana. Utrudniają ją zmieniające się ciągle warunki społeczne. Fizjolog więc, badając te zjawiska musi się posługiwać obserwacją bezpośrednią, retrospekcją oraz metodami obowiązującymi zarówno w fizjologii, jak i w fizyce właściwej. Inaczej mówiąc, Comte uważał, że: „Doktryna nie musi być jednolita wystarczy żeby była jednorodna.” Twórca nowego okresu w dziejach filozofii – August Comte, bardzo dużo uwagi poświęcił nauce i metodologii, ponieważ, po pierwsze, uważał je za najważniejsze „problemy” swojej epoki, a po drugie, miały one spełnić określoną rolę w dziejach ludzkości; miały bowiem polepszyć egzystencję cywilizacji ziemskiej i zmienić na lepsze naturę jedynego, myślącego mieszkańca Ziemi – człowieka. * A.Comte: Wykład filozofii pozytywnej. T. 1

9 PODZIAŁ NAUK nauki realne nauki formalne nauki przyrodnicze nauki społeczno- ekonomiczne np. fizyka, chemia, astronomia, medycyna teoretyczna, biologia geografia np. historia, filozofia lingwistyka, estetyka, antropologia kulturowa ścisłematematyka logika logika nauki strukturalne nauki humanistyczne np. antropologia, historia, geografia, politologia, stosunki międzynarodowe, ekonomia, socjologia, psychologia, pedagogika religioznawstwo, estetyka

10 Płaszczyzny rozumienia terminu nauka Najogólniej można powiedzieć, iż za naukę uważamy to, co tworzą naukowcy. Struktura nauki tworzy niejednorodny zbiór zawierający: - podmioty nauki ( naukowców ) - wytwory naukowców ( teorie naukowe ) - obiekty materialne niezbędne do wytwarzania teorii

11 Nauka może być rozpatrzona na 7 płaszczyznach jako gatunek wiedzy 1 gatunek wiedzy – wiedza naukowa rodzaj działalności 2 rodzaj działalności podejmowanej przez naukowców sposób działania poznawczego 3 sposób działania poznawczego podmiot zbiorowy 4 podmiot zbiorowy – społeczność naukowa zespół instytucji badawczych 5 zespół instytucji badawczych świadomość społeczna 6 świadomość społeczna – świadomość naukowa składnik siły wytwórczej społeczeństwa 7 składnik siły wytwórczej społeczeństwa

12 Siedem nauk wyzwolonych łac. septem artes liberales, właściwie siedem umiejętności godnych człowieka wolnego To określenie podstawy wykształcenia w późnej starożytności i średniowiecza. Owe siedem sztuk dzielone było na dwie mniejsze grupy – trivium i quadrivium. Trivium gramatyka logika retorykaQuadrivium arytmetyka geometria muzyka astronomia

13 Metodologia nauk To jedna z dziedzin filozofii nauk zajmując się metodami stosowanymi przy formułowaniu twierdzeń i teorii naukowych. Metodologia nauk analizuje nie tylko procedury badawcze, lecz także jej wytwory: pojęcia, hipotezy, prawa, twierdzenia. METODOLOGIA szczegółowa szczegółowa (logiczna) np. historii, fizyki teoria metod naukowych stosowanych w większości nauk

14 koniec


Pobierz ppt "NAUKA. KULTURANATURA to co człowiek dodaje do natury to co istnieje samo z siebie NAUKA SZTUKA MORALNOŚĆ RELIGIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google