Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ze statystyki opisowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ze statystyki opisowej"— Zapis prezentacji:

1 ze statystyki opisowej
Statystyka Przykładowe pytania ze statystyki opisowej jednej zmiennej

2 1. Poniższy wykres przedstawia:
rozkład symetryczny o dużym odchyleniu standardowym rozkład symetryczny o małym odchyleniu standardowym rozkład asymetryczny o asymetrii dodatniej rozkład asymetryczny o asymetrii ujemnej rozkład asymetryczny o As=0,05 żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawdziwa xi ni

3 2. Zadanie a. Wyznacz miary jednej czwartej, jednej drugiej i trzech czwartych pozycji liczebności poniższej 31-elementowej próby liczby długopisów posiadanych przez studentów 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22, 23,24,25,26,27,28,29,30,31 Nazwij i opisz te miary b. Czy powyższy rozkład jest asymetryczny. Jeśli tak, to jaki kierunek ma asymetria tego rozkładu? c. Ile wynosi moda dla wyżej wymienionej próby?

4 3. Jaką funkcją jest szereg rozdzielczy przedziałowy?
wartościami tej funkcji są górne i dolne granice przedziałów argumentami tej funkcji są liczebności przedziałowe (częstości) argumentami tej funkcji są górne i dolne granice przedziałów wartościami tej funkcji są liczebności przedziałowe skumulowane argumentami tej funkcji są środki przedziałów żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawdziwa

5 4. W którym z poniższych przypadków wskazane jest stosowanie mediany, a nie średniej arytmetycznej?
do opisu tendencji centralnej w próbie 7-elementowej w próbie o otwartym przedziale górnym w próbie o Skp = 0,05 do opisu dyspersji w próbie o Skp = 0,6 żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawdziwa

6 5. Zaznacz zdanie prawdziwe
wariancja jest miarą pozycyjną we wzorze na wariancję występuje pierwiastek kwadratowy we wzorze na wariancję występują kwadraty odchyleń różnic średniej arytmetycznej i odchylenia standardowego wariancja wartości jest wykorzystywana w konstrukcji krzywej Lorenza żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawdziwa

7 6. Średnia arytmetyczna jest niedoszacowana dla rozkładów o asymetrii dodatniej jest wykorzystywana w obliczeniach zmiennej standaryzowanej suma różnic odchyleń wartości cechy od średniej arytmetycznej jest równa odchyleniu standardowemu dla skończonej populacji generalnej może być nieokreślona. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawdziwa

8 7. Pozycyjne miary rozproszenia stosujemy wyłącznie, gdy:
do opisu tendencji centralnej użyto średniej arytmetycznej zawsze gdy możemy obliczyć parametry liczbowe na podstawie wszystkich wartości cechy występujących w próbie badany rozkład jest symetryczny żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawdziwa

9 8. Typowy obszar zmienności można zbudować na:
Me i Skp średniej arytmetycznej i zmiennej standaryzowanej średnia arytmetycznej i odchyleniu przeciętnym Me i odpowiednio przekształconych wartościach kwartyli dolnego i górnego żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawdziwa

10 9. We wzorze na szerokość przedziałów klasowych w liczniku występuje:
liczba przedziałów klasowych (k) odchylenie ćwiartkowe różnica dominanty i średniej arytmetycznej rozstęp wartości cechy żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawdziwa


Pobierz ppt "ze statystyki opisowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google