Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wstępna charakterystyka modułu specjalizacyjnego Dr Tomasz Drabowicz Katedra Socjologii Ogólnej UŁ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wstępna charakterystyka modułu specjalizacyjnego Dr Tomasz Drabowicz Katedra Socjologii Ogólnej UŁ"— Zapis prezentacji:

1 Wstępna charakterystyka modułu specjalizacyjnego Dr Tomasz Drabowicz Katedra Socjologii Ogólnej UŁ e-mail: tomasz.drabowicz@uni.lodz.pltomasz.drabowicz@uni.lodz.pl Projekt Zrównoważony rozwój, zrównoważone społeczeństwo – opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu kształcenia w zakresie nowoczesnych metod pomiaru, ewaluacji i prognozowania jakości życia jest finansowany ze środków norweskich i środków krajowych

2 Struktura prezentacji 1) Informacje ogólne 2) Źródła inspiracji 3) Opis proponowanych zajęć Projekt Zrównoważony rozwój, zrównoważone społeczeństwo – opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu kształcenia w zakresie nowoczesnych metod pomiaru, ewaluacji i prognozowania jakości życia jest finansowany ze środków norweskich i środków krajowych

3 Informacje ogólne I Całkowita liczba godzin przeznaczonych na zajęcia modułowe wynosi 240. Propozycja: 8 kursów po 30 godzin każdy. I rekrutacja: rok ak. 2015-16 (20 osób) Kwestia seminarium licencjackiego Projekt Zrównoważony rozwój, zrównoważone społeczeństwo – opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu kształcenia w zakresie nowoczesnych metod pomiaru, ewaluacji i prognozowania jakości życia jest finansowany ze środków norweskich i środków krajowych

4 Źródła inspiracji Program studiów licencjackich „Sustainable Development” (School of Social and Political Science, University of Edinburgh) Zrównoważony rozwój w nauczaniu w Hochschule für nachhaltige Entwicklung (Eberswalde) Konsultacje z Prof. Dieterem Eißelem (Justus Liebig Universität, Gießen) Projekt Zrównoważony rozwój, zrównoważone społeczeństwo – opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu kształcenia w zakresie nowoczesnych metod pomiaru, ewaluacji i prognozowania jakości życia jest finansowany ze środków norweskich i środków krajowych

5 Lista proponowanych zajęć 1.Wprowadzenie do zrównoważonego rozwoju 2.Społeczne aspkety zrównoważonego rozwoju 3.Miejskie i regionalne planowanie 4.Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) – społeczne i ekologiczne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej 5.Wielowymiarowa analiza korespondencji i analiza skupień z wykorzystaniem programu SPAD 6.Metodoy badań jakości życia i zrównoważonego rozwoju 7.Studia przypadków zrównoważonego rozwoju 8.Umiejętności komunikacyjne Projekt Zrównoważony rozwój, zrównoważone społeczeństwo – opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu kształcenia w zakresie nowoczesnych metod pomiaru, ewaluacji i prognozowania jakości życia jest finansowany ze środków norweskich i środków krajowych

6 Wprowadzenie do zrównoważonego rozwoju Celem kursu jest zapewnienie studentom głębszego zrozumienia podstawowych zasad, koncepcji i idei zrównoważonego rozwoju oraz działań mających umożliwić jego realizację (włączając w to osobiste zachowania konsumenckie). Dodatkowo, studenci powinni uzyskać wiedzę nt. różnych aspektów zrównoważonego rozwoju (zmiany klimatu, bioróżnorodność, produkcja żywności, systemy energetyczne i transportowe itp.) i wzajemnych zależności między nimi. Podstawowe lektury: S. Dresner (2008) The Principles of Sustainability. London: Routledge. M. Mulligan (2015) An Introduction to Sustainability: Environmental, Social and Personal Perspectives, London: Routledge. Projekt Zrównoważony rozwój, zrównoważone społeczeństwo – opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu kształcenia w zakresie nowoczesnych metod pomiaru, ewaluacji i prognozowania jakości życia jest finansowany ze środków norweskich i środków krajowych

7 Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju Zrozumienie podstawowych zasad, koncepcji i idei zrównoważonego rozwoju Wiedza nt. różnych aspektów zrównoważonego rozwoju (zmiany klimatu, bioróżnorodność, produkcja żywności, systemy energetyczne i transportowe itp.) i wzajemnych zależności między nimi Lektury: S. Dresner (2008), The Principles of Sustainability, London: Routledge. M. Mulligan (2015), An Introduction to Sustainability: Environmental, Social and Personal Perspectives, London: Routledge. Projekt Zrównoważony rozwój, zrównoważone społeczeństwo – opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu kształcenia w zakresie nowoczesnych metod pomiaru, ewaluacji i prognozowania jakości życia jest finansowany ze środków norweskich i środków krajowych

8 Społeczne aspkety zrównoważonego rozwoju (I) Kontynuacja i pogłębienie poprzedniego kursu „Tragedia wspólnych zasobów” i sposoby jej przeciwdziałania Historyczne i współczesne przykłady kulturowych i społecznych reakcji na zmiany środowiska naturalnego W jaki sposób pogodzić wzrost gospodarczy z ochroną środowiska naturalnego? „Nie można zrozumieć praktyk stosowanych przez wielkie przedsiębiorstwa w celu ochrony środowiska bez wcześniejszej wiedzy, co muszą one zrobić, aby przetrwać w świecie ostrej konkurencji.” Okoliczności, w jakich przedsiębiorstwa mogą prowadzić politykę nie niszczącą środowiska, lecz mu sprzyjającą Projekt Zrównoważony rozwój, zrównoważone społeczeństwo – opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu kształcenia w zakresie nowoczesnych metod pomiaru, ewaluacji i prognozowania jakości życia jest finansowany ze środków norweskich i środków krajowych

9 Społeczne aspkety zrównoważonego rozwoju (II) G. Hardin (1968) The tragedy of the commons, Science, nr 162, str. 1243-1248. J. Diamond (2007) Upadek: dlaczego niektóre społeczeństwa upadły, a innym się udało. Warszawa: Prószyński i S-ka. E. Ostrom (2013) Dysponowanie wspólnymi zasobami. Warszawa: Wolters Kluwers Polska. P. Collier (2011) The Plundered Planet. How to Reconcile Prosperity With Nature. Oxford: Oxford University Press. P. Collier i A.J. Venables (red.) (2011) Plundered Nations? Successes and Failures in Natural Resource Extraction. Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan. T. Peters i R. Waterman (2000) Poszukiwanie doskonałości w biznesie, Warszawa: Wydawnictwo Medium. R. Waterman (1987) The Renewal Factor: How the Best Get and Keep the Competitive Edge, Toronto: Bantam Books. R. Waterman (1990) Ad-hocracy: The Power to Change, Nowy Jork: Norton. T. Saunders i L. McGovern (1993) The Bottom Line of Green Is Back: Strategies for Creating Profitable and Environmentally Sound Business, San Francisco: Harper. J. Bendell (red.) (2000) Terms of Endearment: Business NGOs and Sustainable Development, Sheffield: Greenleaf. Projekt Zrównoważony rozwój, zrównoważone społeczeństwo – opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu kształcenia w zakresie nowoczesnych metod pomiaru, ewaluacji i prognozowania jakości życia jest finansowany ze środków norweskich i środków krajowych

10 Miejskie i regionalne planowanie Zrównoważony rozwój: konieczność planowania przestrzennego na poziomie regionalnym i lokalnym Poziom regionalny: ochrona przyrody i krajobrazu Poziom loklany: budownictwo mieszkaniowe i jego bilans energetyczny oraz system transportowy Lektury: M. Hülsmann i D. Fornahl (red.) (2014) Evolutionary Paths Towards the Mobility Patterns of the Future. Cham: Springer. F. Morata i I.S. Sandoval (2012) European Energy Policy. An Environmental Approach. Londyn: Edward Elgar. Projekt Zrównoważony rozwój, zrównoważone społeczeństwo – opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu kształcenia w zakresie nowoczesnych metod pomiaru, ewaluacji i prognozowania jakości życia jest finansowany ze środków norweskich i środków krajowych

11 Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) – społeczne i ekologiczne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w zglobalizowanym świecie Odpowiedzialność przedsiębiorstw za ochronę środowiska Społeczna odpowiedzialność biznesu Wykorzystywanie wskaźników jakości życia w raportowaniu na temat społecznej odpowiedzialności biznesu Projekt Zrównoważony rozwój, zrównoważone społeczeństwo – opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu kształcenia w zakresie nowoczesnych metod pomiaru, ewaluacji i prognozowania jakości życia jest finansowany ze środków norweskich i środków krajowych

12 Wielowymiarowa analiza korespondencji i analiza skupień z wykorzystaniem programu SPAD (I) Techniki wykorzystywane w badaniach społecznych (zwłaszcza w analizie danych sondażowych) i marketingowych Jedna z pracowni komputerowych wyposażona w program SPAD 21-25.09.2015 – szkolenie z WAK i obsługi SPAD (prof. Johs. Hjellbrekke, Wydział Socjologii, Uniwersytet w Bergen) Bazy danych wykorzystywane na zajęciach ze studentami: badania na reprezentatywnej próbce łodzian dotyczące jakości życia (2011- 2012) oraz inne ogólnodostępne bazy danych Projekt Zrównoważony rozwój, zrównoważone społeczeństwo – opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu kształcenia w zakresie nowoczesnych metod pomiaru, ewaluacji i prognozowania jakości życia jest finansowany ze środków norweskich i środków krajowych

13 Wielowymiarowa analiza korespondencji i analiza skupień z wykorzystaniem programu SPAD (II) B. Le Roux i H. Rouanet (2010) Multiple Correspondence Analysis, London: Sage. H.C. Romesburg (2004) Cluster Analysis for Researchers. Chapel Hill, NC: Lulu Press. J. Górniak (2000) Zastosowanie analizy korespondencji w badaniach społecznych i marketingowych. ASK: Społeczeństwo, Badania, Metody 9: 115-136. Projekt Zrównoważony rozwój, zrównoważone społeczeństwo – opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu kształcenia w zakresie nowoczesnych metod pomiaru, ewaluacji i prognozowania jakości życia jest finansowany ze środków norweskich i środków krajowych

14 Metody badań jakości życia i zrównoważonego rozwoju Ilościowe i jakościowe metody badań społecznych Narzędzia dla rozwoju analizy strategicznej (benchmarking, analiza SWAT) Diagnoza biznesowa Zdobyte umiejętności zostaną w praktyce wykorzystane w trakcie następnego kursu Projekt Zrównoważony rozwój, zrównoważone społeczeństwo – opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu kształcenia w zakresie nowoczesnych metod pomiaru, ewaluacji i prognozowania jakości życia jest finansowany ze środków norweskich i środków krajowych

15 Studia przypadku zrównoważonego rozwoju Przewidziane wizyty studyjne u Partnerów projektu. Projekt Zrównoważony rozwój, zrównoważone społeczeństwo – opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu kształcenia w zakresie nowoczesnych metod pomiaru, ewaluacji i prognozowania jakości życia jest finansowany ze środków norweskich i środków krajowych

16 Umiejętności komunikacyjne Prowadzenie negocjacji Współpraca z mediami i działania PR Trening umiejętności przywódczych Wsparcie działalności obywatelskiej Projekt Zrównoważony rozwój, zrównoważone społeczeństwo – opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu kształcenia w zakresie nowoczesnych metod pomiaru, ewaluacji i prognozowania jakości życia jest finansowany ze środków norweskich i środków krajowych

17 Pytania, uwagi, komentarze, krytyka? Dziękuję za uwagę!!! Dr Tomasz Drabowicz Katedra Socjologii Ogólnej UŁ e-mail: tomasz.drabowicz@uni.lodz.pltomasz.drabowicz@uni.lodz.pl Projekt Zrównoważony rozwój, zrównoważone społeczeństwo – opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu kształcenia w zakresie nowoczesnych metod pomiaru, ewaluacji i prognozowania jakości życia jest finansowany ze środków norweskich i środków krajowych


Pobierz ppt "Wstępna charakterystyka modułu specjalizacyjnego Dr Tomasz Drabowicz Katedra Socjologii Ogólnej UŁ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google