Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyższy standard lepsza jakość życia w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyższy standard lepsza jakość życia w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy."— Zapis prezentacji:

1 Wyższy standard lepsza jakość życia w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

2

3

4 Komponent inwestycyjny 2.215.363,00 PLN

5 Zamontowano monitoring, oraz system instalacji przyzywowej Komponent inwestycyjny 2.215.363,00 PLN

6 Wyremontowano budynek: - budynek został ocieplony - wymieniono okna i drzwi Komponent inwestycyjny 2.215.363,00 PLN

7 Zainstalowano nowoczesne windy: osobową i towarową. Komponent inwestycyjny 2.215.363,00 PLN

8 Wyremontowano instalację wodno – kanalizacyjną oraz dostosowano pomieszczenia sanitarne Komponent inwestycyjny 2.215.363,00 PLN

9 Wykonano prace modernizacyjne infrastruktury elektrycznej. Pomieszczenia wyposażono w nowoczesne, oszczędne oświetlenie. Komponent inwestycyjny 2.215.363,00 PLN

10 Oddano do użycia przez Mieszkańców salę gimnastyczną - mini siłownię oraz pracownię multimedialną Komponent inwestycyjny 2.215.363,00 PLN

11 Komponent szkoleniowy 219.246,66 PLN

12 Naszym celem było wielokierunkowe przeszkolenie personelu.

13 Komponent szkoleniowy 219.246,66 PLN Zrealizowaliśmy 27 szkoleń, 3 kursy kwalifikacyjne, 8 kierunków studiów podyplomowych

14 W ramach szkoleń i kursów personel uzyskał kwalifikacje w zakresie: - profilaktyki przeciwodleżynowej, - roli pielęgniarki w rehabilitacji osób niepełnosprawnych, - pracy z podopiecznym z epilepsją, - zapobiegania wypaleniu zawodowemu, - podniesienia kompetencji komunikacji interpersonalnej, - stosowania technik rehabilitacyjnych, np.: NDT Bobath, - treningu zachowań zastępujących reakcje agresywne, - zarządzania zespołem, - planowania i wdrażania procesu adaptacji mieszkańca w DPS, Komponent szkoleniowy 219.246,66 PLN

15 - opieki i pracy z podopiecznymi z autyzmem, - stosowania w praktyce metody ruchu rozwijającego W. Sherborne, - nowych technik terapii zajęciowej, - stosowania w pracy z Mieszkańcami terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, - terapii integracji sensorycznej, - umiejętności postępowania w sytuacji pojawienia się zachowań agresywnych i autoagresywnych u osób niepełnosprawnych, - praktycznej znajomości i stosowania alternatywnych sposobów porozumiewania się, - oddziaływania na Podopiecznych systemem terapii poznawczo – behawioralnej, Komponent szkoleniowy 219.246,66 PLN

16 - umiejętności prowadzenia zajęć ceramicznych i innych technik arteterapii oraz organizacji czasu wolnego przez profesjonalnego trenera na sali gimnastycznej i siłowni, - wspomagania osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną do podejmowania ról społecznych, - oddziaływań terapeutycznych w sytuacji wystąpienia zachowań niepokojących, - konstruowania indywidualnych planów terapeutyczno – opiekuńczych, Komponent szkoleniowy 219.246,66 PLN - efektywnych technik i metod pracy z osobami głębiej upośledzonymi,

17 W ramach projektu zrealizowano studia na kierunkach: - rachunkowość i finanse, - prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, - coaching, - specjalistyczne usługi opiekuńcze, - kurator sądowy, - stosowana analiza zachowania – przygotowanie do pracy z dziećmi z autyzmem, - diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej, - poradnictwo i pomoc psychologiczno – pedagogiczna. Komponent szkoleniowy 219.246,66 PLN Łącznie przeszkoliliśmy 92 osoby w tym wszystkie osoby zatrudnione w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami.

18 Wykorzystując zdobytą wiedzę wprowadzono między innymi: Zajęcia komputerowe Komponent szkoleniowy 219.246,66 PLN

19 Terapię Integracji Sensorycznej Komponent szkoleniowy 219.246,66 PLN

20 Terapię zajęciową wzbogacono o nowe techniki: Wikliniarstwo Komponent szkoleniowy 219.246,66 PLN

21 Ceramikę Komponent szkoleniowy 219.246,66 PLN

22 Wdrożono system pomocy mieszkańcom z zachowaniami agresywnymi Komponent szkoleniowy 219.246,66 PLN

23 Wprowadzono komunikację alternatywną Komponent szkoleniowy 219.246,66 PLN

24 Zajęcia w mini siłowni. Komponent szkoleniowy 219.246,66 PLN

25 Działania zrealizowane w ramach projektu przyniosły wymierne korzyści dla mieszkańców: -komfortowe warunki życia Komponent szkoleniowy 219.246,66 PLN

26 -wysoki standard opieki i pielęgnacji -korzystanie z szerszej oferty terapeutycznej i nowych form usprawniania Komponent szkoleniowy 219.246,66 PLN

27


Pobierz ppt "Wyższy standard lepsza jakość życia w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google