Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA „Uśmiech” Czynna jest od poniedziałku do piątku W roku szkolnym od 10 00 - 18 00 W ferie i wakacje od 7 00 -15 00.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA „Uśmiech” Czynna jest od poniedziałku do piątku W roku szkolnym od 10 00 - 18 00 W ferie i wakacje od 7 00 -15 00."— Zapis prezentacji:

1 ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA „Uśmiech” Czynna jest od poniedziałku do piątku W roku szkolnym od 10 00 - 18 00 W ferie i wakacje od 7 00 -15 00

2  Dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat wychowujących się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju.  Dzieci przyjmowane są do placówki na pisemny wniosek rodzica, mogą być kierowane przez pracowników socjalnych, kuratorów, pedagogów, PPP.  W tym samym czasie w Świetlicy może przebywać do 30 wychowanków. Świetlica przeznaczona jest dla:

3

4 GrupaWychowawcyIlość wychowankówsuma ChłopcyDziewczęta Imgr Izabela Ulutaş 9817 IImgr Justyna Bańka 10313 III i młodzieżowamgr Maciej Łucyszyn 10717 291847

5 Każdy wychowanek Świetlicy posiada dokumentację w skład, której wchodzą  karta pobytu w placówce;  zgoda rodzica na uczestniczenie w zajęciach;  indywidualny plan pracy z dzieckiem;  opinia, orzeczenie PPP;  przebieg indywidualnych zajęć z psychologiem.

6 Placówka funkcjonuje na podstawie Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz wewnętrznego regulaminu. świetlica jest placówką wsparcia dziennego i postępowanie z wychowankami musi mieć charakter wieloaspektowych działań:  Opiekuńczo-wychowawczych  Profilaktyczno- terapeutycznych  Reedukacyjnych

7 Działania opiekuńczo - wychowawcze: W świecie kolorów- zajęcia artterapeutyczne Słodka chwila- zajęcia kulinarne Aktywnie i zdrowo- zajęcia sportowe Aktywne słuchanie muzyki metodą Batti Strauss - zajęcia umuzykalniające Warsztat decoupage Warsztat Spray Paintingu Warsztat filcowania Warsztat origami Warsztat ceramiczny Warsztat makramy Warsztat wikliny Papieroplastyka

8 Zajęcia profilaktyczno - terapeutyczne:  prowadzenie zajęć profilaktycznych;  udział w akcjach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł;  wsparcie psychologa;  zajęcia z wykorzystaniem metody Ruchu Rozwijającego, Klanzy i Kinezjologii Edukacyjnej.

9 Działania reedukacyjne  pomoc w odrabianiu zadań domowych;  indywidualne zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla dzieci z opinią lub orzeczeniem PPP;  tworzenie warunków do nauki własnej;  gry i zabawy rozwijające logiczne myślenie.

10 Kuźnia Talentów Projekt realizowany w ramach: Konkursu Bank Dziecięcych Uśmiechów Fundacji WBK Kosz projektu: 2.400,00 Dotacja: 2.400,00 Rezultaty:  zorganizowano 87h warsztatów ceramicznych dla 20 dzieci i młodzieży z obszaru wykluczenia społecznego  nauka lepienia i szkliwienia naczyń ceramicznych

11 Cel główny programu: Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez aktywne i twórcze spędzanie czasu wolnego w roku szkolnym i w wakacje. Kosz projektu: 5 700,00 Dotacja: 4 000,00 KAŻDEGO DNIA UŚMIECH POMYSŁ NA NUDĘ MA

12 Wakacje z witaminą Projekt realizowany w ramach projektu grantowego Danone „Masz pomysł? Podziel się posiłkiem!”  Koszt projektu: 3 430,00  Dotacja: 3 190,00 Rezultaty:  dożywianie w formie śniadań- skorzystało z nich ogółem 115 dzieci, wydano 1406 porcji,  zajęcia edukacyjne nt. poszczególnych witamin,  trening kulinarny,  trening finansowy- lista zakupów, wspólne zakupy,  spotkania z ciekawymi gośćmi (wolontariusze EVS, Klub Seniora, KGW Runowo, KGW Witunia).

13 Twórcy i Odkrywcy 2012/2013

14 Dotacja WPS  Przeznaczona na dostosowanie wymagań Ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. -wymiana drzwi, -oświetlenie, -literatura fachowa -Wyposażenie: stoły, krzesła, szafy, gry planszowe.

15 Studia lic.- ped.opiekuńczo- wychowawcza. Studia mgr. animacja kultury Studia podyplomowe: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, organizacja pomocy społecznej, oligofrenopedagogika. Kursy: Arteterapia jako forma wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Ruch Rozwijający W. Sherborne Kinezjologia edukacyjna Kurs metod niewerbalnych (R. Show, Teml, Kaja) Sutasz i makrama Makrama I stopnia Ceramika I stopnia Aktywne słuchanie muzyki wg B. Strauss Program profilaktyczny III elementarz Interdyscyplinarne szkolenie specjalistyczne dla opiekunów i rodzin osób przewlekle chorych psychicznie. Wsparcie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się klas I -III Pomoc psychologiczno- pedagogiczna wg aktualnego stanu prawnego. Decoupage wielkanocny Arteterapia drogą do integracji- plastykoterapia Modelowa organizacja pomocy uczniom ze SPE Indywidualizacja w praktyce- uczniowie z SPE 2.311,98 Wychowawca Studia magisterskie Opieka i wychowanie z profilaktyką społeczną Kurs kwalifikacyjny- oligofrenopedagogika Kursy: Kwiaty polskie i nie tylko. Papieroplastyka wywodząca się z tradycji ludowej. Interdyscyplinarne szkolenie specjalistyczne dla opiekunów i rodzin osób przewlekle chorych psychicznie. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna wg aktualnego stanu prawnego. Makrama I stopnia Arteterapia jako forma wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Sutasz i makrama Kinezjologia edukacyjna Wsparcie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się klas I -III Przeciwdziałanie wyuczonej bezradności dzieci i młodzieży Decoupage wielkanocny Warsztaty plecionkarstwa (wiklina, rattan, dereń) Arteterapia drogą do integracji- choreoterapia Modelowa organizacja pomocy uczniom ze SPE Indywidualizacja w praktyce- uczniowie z SPE 1.485,28 netto Starszy wychowawca Studia licencjackie- praca socjalna Studia magisterskie- pedagogika społeczna Kursy: Przemoc w rodzinie- jak przeciwdziałać Ruch Rozwijający W. Sherborne Kurs metod niewerbalnych (R. Show, Teml, Kaja) Wsparcie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się klas IV –VI Modelowa organizacja pomocy uczniom ze SPE Indywidualizacja w praktyce- uczniowie z SPE Interdyscyplinarne szkolenie specjalistyczne dla opiekunów i rodzin osób przewlekle chorych psychicznie. Decoupage wielkanocny 1.635,48zł Starszy wychowawca- koordynator Studia licencjackie- resocjalizacja Studia magisterskie- pedagogika Studia podyplomowe- organizacja pomocy społecznej. Kursy: Arteterapia jako forma wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Ceramika I stopnia Ceramika II stopnia Batik Program profilaktyczny III elementarz Wsparcie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się klas IV –VI Modelowa organizacja pomocy uczniom ze SPE Indywidualizacja w praktyce- uczniowie z SPE Interdyscyplinarne szkolenie specjalistyczne dla opiekunów i rodzin osób przewlekle chorych psychicznie. Decoupage wielkanocny Arteterapia drogą do integracji- plastykoterapia Psychologiczne aspekty wspierania rozwoju uczniów. 1.866,00

16 Budżet Koszty funkcjonowania placówki sklasyfikowane są w dwóch rozdziałach: 2012 rok 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi- 70.000zł 85201– Placówki opiekuńczo wychowawcze- 171.900zł 2013 rok 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi- 100.000zł 85206– Wspieranie rodziny 173.700zł

17


Pobierz ppt "ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA „Uśmiech” Czynna jest od poniedziałku do piątku W roku szkolnym od 10 00 - 18 00 W ferie i wakacje od 7 00 -15 00."

Podobne prezentacje


Reklamy Google