Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena efektów funkcjonowania mobilnego miasteczka ruchu drogowego oraz informacja o sieci miasteczek stacjonarnych przedstawiona przez WORD w Rzeszowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena efektów funkcjonowania mobilnego miasteczka ruchu drogowego oraz informacja o sieci miasteczek stacjonarnych przedstawiona przez WORD w Rzeszowie."— Zapis prezentacji:

1 Ocena efektów funkcjonowania mobilnego miasteczka ruchu drogowego oraz informacja o sieci miasteczek stacjonarnych przedstawiona przez WORD w Rzeszowie 12-12-2013 r.

2 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie jest w posiadaniu, na podstawie umowy użyczenia mobilnego miasteczka ruchu drogowego. Mobilne miasteczko zostało zakupione ze środków Unii Europejskiej, pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w ramach Projektu: „Kampanie społeczne promujące bezpieczne zachowania wśród uczestników ruchu drogowego”. Przedmiotowy Projekt jest realizowany przez Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

3 Mobilne miasteczko ruchu drogowego to kompleks obiektów przeznaczonych do nauki przepisów ruchu drogowego i praktycznego szkolenia w zakresie ruchu pieszych oraz przede wszystkim do nauki jazdy na rowerze. W skład miasteczka wchodzą: mini znaki drogowe, sygnalizacja świetlna, maty gumowe imitujące asfalt (podłoże, które służy do tworzenia dróg, rond, skrzyżowań),a także rowery. Dodatkowo obok miasteczka można ustawić rowerowy tor przeszkód, który służy do nauki i doskonalenia techniki i umiejętności jazdy na rowerze.

4 Mobilne miasteczko może być wykorzystywane na boiskach szkolnych, placach szkolnych betonowych i asfaltowych. Można przeprowadzać na nim:  praktyczną naukę korzystania z dróg przez pieszych  naukę jazdy na rowerze  praktyczną część egzaminu na kartę rowerową  zawody rowerowe oraz turnieje BRD

5 L. p.Data szkolenia Miejsce szkolenia Liczba uczestników 1.12 -13.02.2013 r.W ramach „Akcji Zima”, zorganizowanej przez Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie dla dzieci spędzających ferie zimowe w miejscu zamieszkania WORD w Rzeszowie przeprowadził, w ramach współdziałania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego szkolenie dla dzieci i młodzieży, dotyczące zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym oraz uczestniczył w zorganizowaniu i przeprowadzeniu dwóch Turniejów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, które odbyły się w dniu 12.02.2013 r. w Szkole Podstawowej Nr 13, przy ul. Skrajnej w Rzeszowie oraz w dniu 13.02.2013 r. w Młodzieżowym Domu Kultury, przy ul. Osmeckiego w Rzeszowie. Turnieje przeprowadzono z wykorzystaniem Rowerowego Toru Przeszkód oraz rowerów. 50 2.18.04.2013 r.Eliminacje miejskie do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu drogowego zostały przeprowadzone na obiektach Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rzeszowie i przyległym Miasteczku Ruchu Drogowego. W przedmiotowych Eliminacjach udział wzięli uczniowie rzeszowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Eliminacje przeprowadzono z wykorzystanie trzech rowerów, wchodzących w skład miasteczka. 42

6 3.20.04.2013 r. Na obiektach Zespołu Szkół w Czarnej przeprowadzono praktyczną część Powiatowego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym z wykorzystaniem miasteczka. 69 4.21.04.2013 r. W ramach ogólnopolskiej akcji pn. „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew” przedstawiciel WORD przeprowadził szkolenie i konkurs z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla dzieci z wykorzystaniem Rowerowego Toru Przeszkód w Hucisku. 60 5.26.04.2013 r. Eliminacje powiatowe do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zostały przeprowadzone na obiektach Zespołu Szkół w Łące i przyszkolnym Miasteczku Ruchu Drogowego. W przedmiotowych Eliminacjach udział wzięli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu rzeszowskiego. Eliminacje przeprowadzono z wykorzystaniem trzech rowerów, wchodzących w skład miasteczka. 43 6.10.05.2013 r. Eliminacje wojewódzkie do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla uczniów szkół podstawowych zostały przeprowadzone na obiektach Szkoły Podstawowej w Hucie Krzeszowskiej i na przyszkolnym Miasteczku Ruchu Drogowego. Przedmiotowe Eliminacje zostały przeprowadzone z wykorzystaniem Rowerowego Toru Przeszkód, czterech rowerów i czterech kasków. 60

7 7.17.05.2013 r. WORD w Rzeszowie w ramach imprezy pn. „Wielki Piknik Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”, zorganizowanej na płycie Rynku w Sanoku przeprowadził szkolenie dla dzieci i młodzieży dotyczące zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym oraz przeprowadził konkurs na Rowerowym Torze Przeszkód. Organizatorami przedmiotowej imprezy był WORD w Krośnie, Urząd Miasta w Sanoku oraz instytucje i organizacje działające na rzecz poprawy brd. W ramach Wielkiego Pikniku brd została zorganizowana I Międzynarodowa Konferencja nt. Stanu Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym na terenie województwa podkarpackiego oraz regionu proszowskiego. Powyższym wydarzeniom towarzyszył 39 Samochodowy Bieszczadzki Wyścig Górski. 200 8.21.05.2013 r. Eliminacje wojewódzkie do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla uczniów szkół gimnazjalnych zostały przeprowadzone na obiektach Zespołu szkół w Głogowie Małopolskim i na Stacjonarnym Miasteczku Ruchu Drogowego, administrowanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Przedmiotowe Eliminacje zostały przeprowadzone z wykorzystaniem Rowerowego Toru Przeszkód, czterech rowerów i czterech kasków. 69

8 929.05.2013 r. Na obiektach Zespołu Szkół w Wolicy Piaskowej, w ramach imprezy pn. „Dzień Rodziny” przedstawiciele WORD przeprowadzili szkolenie dla dzieci i młodzieży z zakresu bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym oraz konkurs z wykorzystaniem Rowerowego Toru Przeszkód wraz z trzema rowerami oraz trzema kaskami 100 10.29.05.2013 r. Na obiektach sportowych UNII w Nowej Sarzynie, w ramach imprezy z okazji Dnia Dziecka pn. „Bezpieczne Wakacje” przedstawiciele WORD przeprowadzili szkolenie dla dzieci i młodzieży z zakresu bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym oraz konkurs z wykorzystaniem Rowerowego Toru Przeszkód wraz z trzema rowerami oraz trzema kaskami. Inicjatorem przedsięwzięcia był Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Leżajsku. 380 11.31.05.2013 r. W ramach imprezy pn. „ Łukacijewska CUP 2013”, organizowanej przez Panią Elżbietę Łukacijewską – Poseł do Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele WORD przeprowadzili szkolenie dla dzieci i młodzieży, dotyczące zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym z wykorzystaniem miasteczka. 400

9 12.02.06.2013 r. W ramach imprezy pn.”Dzień Dziecka”, zorganizowanej przez ZKS STAL Rzeszów, na obiektach Stadionu Miejskiego STAL Rzeszów przeprowadzono praktyczną naukę zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym oraz konkurs z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 360 13.09.06.2013 r. Na obiektach Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Zaczerniu odbył się Piknik Szkolny dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Piknik został zorganizowany z inicjatywy Rady Rodziców oraz Dyrekcji Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Zaczerniu. Podczas Pikniku zostało przeprowadzone szkolenie z zakresu bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym i konkurs na Rowerowym Torze Przeszkód. Konkurs miał na celu sprawdzenie umiejętności dzieci i młodzieży w zakresie techniki jazdy na rowerze. 60 14.12.06.2013 r. Na obiektach Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Maczka w Boguchwale odbył się Piknik Edukacyjny pn. „Bezpieczna rodzina na drodze”. Podczas Pikniku zostało przeprowadzone szkolenie z zakresu bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym i konkurs na Rowerowym Torze Przeszkód. Konkurs miał na celu sprawdzenie umiejętności dzieci i młodzieży w zakresie techniki jazdy na rowerze. 50

10 15.13.06.2013 r. Na obiektach Zespołu Szkół w Dąbrowie został zorganizowany XII Gminny Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego dla uczniów klas V szkół podstawowych z gminy Świlcza. W konkursie udział wzięło udział siedem drużyn reprezentujących Szkoły Podstawowe z Gminy Świlcza. Konkurs składał się z dwóch części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna polegała na rozwiązaniu testu składającego się z 25 pytań z zakresu znajomości przepisów i zasad ruchu drogowego. Część praktyczna obejmowała konkurencję jazdy sprawnościowej po Rowerowym Torze Przeszkód. Ta część miała na celu sprawdzenie umiejętności dzieci i młodzieży w zakresie techniki jazdy na rowerze. 21 16.19.06.2013 r. W dniu 19 czerwca 2013 r. w Szkole Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej, w ramach pikniku szkolnego odbyło się szkolenie dla dzieci w ramach bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz konkurs na Rowerowym Torze Przeszkód. 30 17.26.06.2013 r. Na obiektach Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Błażowej Dolnej, przedstawiciele WORD w Rzeszowie przeprowadzili szkolenie dla dzieci i młodzieży, dotyczące zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym oraz uczestniczyli w zorganizowaniu i przeprowadzeniu konkursu na Rowerowym Torze Przeszkód. 90

11 18.06–07.07.2013 r. Na placu eventowym Galerii Millenium Hall Square w Rzeszowie w ramach imprezy pn. „Bezpieczne Wakacje” przeprowadzono na miasteczku, we współpracy z Komendą Miejską Policji w Rzeszowie, praktyczną naukę zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym. 500 19.21.07.2013 r. W ramach ogólnopolskiej akcji pn. „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew” przedstawiciel WORD przeprowadził konkurs z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla dzieci z wykorzystaniem Rowerowego Toru Przeszkód w Hucisku. 50 20.25.07.2013 r. W ramach pikniku rodzinnego pn. “Trzeźwe Podkarpacie – Pożegnanie wakacji” na parkingu przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie przy ul. Kustronia został przeprowadzony konkurs na Rowerowym Torze Przeszkód. Inicjatorem Pikniku była Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jadwigi Królowej. 40 21.20.09.2013 r. WORD w Rzeszowie udostępnił dzieciom uczestniczącym w imprezie pn. „Bezpieczny Jarosław” Mobilne Miasteczko Ruchu Drogowego. Impreza odbyła się w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Piątek był w mieście „Dniem bez samochodu”. Na płycie Rynku WORD w Rzeszowie rozłożył Mobilne Miasteczko Rowerowe, w którym dzieci, pod okiem funkcjonariuszy z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu, uczyły się prawidłowej jazdy na rowerze. 120

12 22.29.09.2013 r. WORD w Rzeszowie w ramach współdziałania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego udostępnił dzieciom, uczestniczącym w festynie, zorganizowanym przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 2 w Rudniku nad Sanem Mobilne Miasteczko Ruchu Drogowego, celem nauki zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym. 80 23.06.10 2013 r. W dniu 06 października 2013 r. w ramach akcji edukacyjnej dla dzieci i młodzieży pn. „Bezpieczne droga do szkoły” na placu przed Muzeum Ziemi Leżajskiej przedstawiciel WORD w Rzeszowie przeprowadził szkolenie z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W ramach przedmiotowego szkolenia został przeprowadzony konkurs z wykorzystaniem Rowerowego Toru Przeszkód. Celem konkursu było doskonalenie techniki jazdy na rowerze. Akcja została zorganizowana z inicjatywy Muzeum Ziemi Leżajskiej oraz Stowarzyszenia Rozwój Leżajska RLE 37 - 000. 15 RAZEM2 889

13 Dzięki miasteczku wszystkie chętne dzieci, biorące udział w imprezach z wykorzystaniem mobilnego miasteczka ruchu drogowego, mogły sprawdzić swoje umiejętności jazdy na rowerze zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz doskonalić technikę jazdy na rowerze na Rowerowym Torze Przeszkód pod pieczą Policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, Komendy Powiatowej Policji w Sanoku, Leżajsku, Jarosławiu. W sumie zostało przeszkolonych 2889 dzieci.

14 Na terenie województwa podkarpackiego do chwili obecnej powstało 26 stacjonarnych miasteczek ruchu drogowego, ujętych w niżej wymienionym wykazie. L.p.MiejscowośćGminaPowiat 1.Brzozów brzozowski 2.Budy GłogowskieGłogów Młp.rzeszowski 3.Czarna dębicki 4.Domaradz brzozowski 5.Głogów MałopolskiGłogów Młp.rzeszowski 6.GórnoSokołów Młp.rzeszowski 7.Huta KrzeszowskaHarasiukiniżański 8.Iwonicz krośnieński 9.JasłoJasło m.jasielski 10.KrosnoKrosno m.Krosno - grodzki 11.LeżajskLeżajsk m.leżajski 12.ŁąkaTrzebowniskorzeszowski 13.MielecMielec m.mielecki 14.MyczkowceSolinabieszczadzki

15 15.Nozdrzec brzozowski 16.PrzemyślPrzemyśl m.Przemyśl - grodzki 17.PustkówDębicadębicki 18.RzeszówMiasto RzeszówRzeszów - grodzki 19.Sędziszów MałopolskiSędziszów Młp.ropczycko-sędziszowski 20.TarnobrzegTarnobrzeg m.Tarnobrzeg - grodzki 21.Ulanów niżański 22.Wola BaranowskaBaranów Sandomierskitarnobrzeski 23.Wólka PodleśnaTrzebowniskorzeszowski 24.ZaczernieTrzebowniskorzeszowski 25.BuszkowiceŻurawicaprzemyski 26.JaćmierzZarszynsanocki

16

17 W okresie pierwszego półrocza 2013 r. zostało oddane do użytku dzieci i młodzieży stacjonarne miasteczko ruchu drogowego przy Zespole Szkół w Stobiernej 1. WORD w Rzeszowie w ramach współdziałania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego sfinansował koszty wymalowania oznakowania poziomego miasteczka rowerowego. W miesiącu lipcu zostało oddane do użytku stacjonarne miasteczko ruchu drogowego w miejscowości Czarna – przyszłorocznego Gospodarza finału krajowego Ogólnopolskiego Turnieju BRD.

18 Na stacjonarnym miasteczku ruchu drogowego w Rzeszowie przy ul. Dojazd Staroniwa, w ramach obchodów Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pod hasłem „Bezpieczeństwo pieszych – niechronieni uczestnicy ruchu drogowego w miastach”, w dniu 06.05.2013 r. WORD w Rzeszowie udostępnił dzieciom uczestniczącym w imprezie Mini Miasteczko dla Przedszkolaka. Głównym organizatorem i pomysłodawcą przedmiotowej inicjatywy był Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. W dniu 25.09.2013 r. odbył się Rowerowy Turniej dla dzieci i młodzieży miasta Rzeszowa na stacjonarnym miasteczku. WORD w Rzeszowie w ramach współdziałania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego uczestniczył w przeprowadzeniu Turnieju oraz przygotował testy dla starszych uczestników.

19 Dziękuję za uwagę! Sekretarz PWR BRD Marek Ząbek


Pobierz ppt "Ocena efektów funkcjonowania mobilnego miasteczka ruchu drogowego oraz informacja o sieci miasteczek stacjonarnych przedstawiona przez WORD w Rzeszowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google