Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GMINA WOJASZÓWKA Gmina Wojaszówka po ł o ż ona jest w pó ł nocno-zachodniej cz ęś ci by ł ego województwa kro ś nie ń skiego przy trasie prowadz ą cej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GMINA WOJASZÓWKA Gmina Wojaszówka po ł o ż ona jest w pó ł nocno-zachodniej cz ęś ci by ł ego województwa kro ś nie ń skiego przy trasie prowadz ą cej."— Zapis prezentacji:

1

2

3 GMINA WOJASZÓWKA Gmina Wojaszówka po ł o ż ona jest w pó ł nocno-zachodniej cz ęś ci by ł ego województwa kro ś nie ń skiego przy trasie prowadz ą cej do Rzeszowa. Cz ęść ta stanowi Pogórze Karpackie, z obni ż eniem Do ł ów Jasielsko - Sanockich. Gmina przylega do Pogórza Dynowskiego, które przechodzi ku wschodowi w Pogórze Przemyskie. Po stronie zachodniej wyst ę puj ą ma ł e, lekko pofa ł dowane wzgórza a na wschodniej opadaj ą do ść stromo ku dolinie rzeki Wis ł ok. Obszar gminy pokrywaj ą enklawy zalesienia i urozmaicaj ą wzniesienia od 240 m n.p.m. do 465 m n.p.m. w okolicy Rzepnika. Znaczna cze ść obszaru gminy Wojaszówka znajduje si ę w strefie Czarnorzecko -Strzy ż owskiego Parku Krajobrazowego. Gmina nale ż y do regionu o niezwykle cennych walorach krajobrazowych. OPISogółemkobietymężczyźni jednostkaOsób | % populacja9166 | 1004730 | 51,64436 | 48,4

4 Procentowy wykres ludności w gminie.

5 Liczbowy wykres ludności w gminie.

6 Władze Gminy Wojaszówka Wójt Gminy Wojaszówka- mgr inż. Stanisław Blicharczyk Zastępca Wójta Gminy Wojaszówka- mgr inż. Grzegorz Makara Skarbnik Gminy Wojaszówka- mgr inż. Danuta Daszykowska Sekretarz Gminy Wojaszówka- Bogusława Wiewiórska

7 W skład gminy wchodzą następujące miejscowości: Bajdy,ludność-632 Bratkówka, ludność-650 Łączki Jagiellońskie, ludność-333 Łęki Strzyżowskie, ludność-1126 Odrzykoń, ludność-2950 Pietrusza Wola, ludność-295 Przybówka, ludność-838 Rzepnik, ludność-174 Ustrobna, ludność-1143 Wojaszówka, ludność-700 Wojkówka.ludność-325

8 Liczba Kobiet w %

9 Liczba mężczyzn w %

10

11

12 Zabytki Zamczysko "Kamieniec„ w Odrzykoniu Pomnik Tadeusza Kościuszki w Odrzykoniu Dawna Cerkiew Greckokatolicka pw. Św Parackewy w Rzepniku Kościół Parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Panny Marii i Andrzeja Apostoła w Łączkach Jagiellońskich XIV w. Pieta w kościele parafialnym w Łękach Strzyżowskich Dwór w Łękach Strzyżowskich Dwór w Przybówce Dwór w Ustrobnej …

13 Zamczysko "Kamieniec Zamek "Kamieniec", zwany również odrzykońskim, położony jest na granicy dwóch gmin - Korczyny i Wojaszówki. Został zbudowany za panowania Kazimierza Wielkiego, na miejscu wcześniejszego gródka drewnianego, dla ochrony traktu handlowego łączącego już w połowie XIV w. Węgry z Polską.

14 Pomnik Tadeusza Kościuszki W setną rocznicę insurekcji (1894r.) mieszkańcy Odrzykonia ufundowali i wystawili w ruinach zamku kamienny pomnik Tadeusza Kościuszki. Przedstawia on popiersie o wysokości 120 cm. Kościuszko w chłopskiej sukmanie i krakusce z pawim piórem, twarzą zwrócony ku rozległym krajobrazom Sto lat później, 14 sierpnia 1994 r. odbyło się ponowne odsłonięcie odnowionego pomnika.

15 Dawna Cerkiew Greckokatolicka pw. Św. Parackewy Obecna murowana cerkiew, w której mieści się filialny kościół rzymskokatolicki, wybudowana została w 1912 roku. We wnętrzu ciekawy ludowy krucyfiks z XIX w., cynowa taca z 1 połowy XIX w., a także 6b cynowych lichtarzy również z 1 poł. XIX wieku. Obok świątyni stoi dzwonnica z dzwonem datowanym na 1601 rok. W sąsiedztwie cerkwi rośnie dąb bezszypułkowy liczący ok. 450 lat.

16 Kościół Parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Panny Marii i Andrzeja Apostoła Pochodzi z 1756r. a zbudowany został na miejscu starego, drewnianego kościółka. Kościół jest murowany, w stylu późnobarokowym. W 1805 r. dobudowano zakrystię i skarbczyk, a także wzniesiono wieżyczki na sygnaturkę. W 1876 r. dobudowano boczną kaplicę. Prezbiterium złożone na rzucie prostokąta zamknięte trójbocznie. Od strony północnej znajduje się zakrystia, a od południa skarbczyk.

17 Dwór Siedlisko dworskie w Łękach Strzyżowskich w swym pierwotnym założeniu, udokumentowanym na planie katastralnym w 1852 roku, związane jest z rodziną Rogoyskich. Obecnie istniejący dwór został zbudowany w drugiej p ołowie XIX wieku przez Józefa Lesikowskiego, być może z wykorzystaniem piwnic i ścian wcześniejszego obiektu.

18 Dwór Dwór w Ustrobnej wzniesiony został w 1928 roku przez Emilię z Trzecieskich Łosiową. Położony jest na wzniesieniu, jak wiekszość dworków budowanych w I poł. XIX wieku. Budynek murowany, parterowy, otynowany, frontem zwrócony na północ. Pod południowo - wschodnią częścią rezydencji znajdują się piwnice pokryte sklepieniem żaglastym. Układ dwutraktowy, okna z profilowanymi nadokiennikami, z dachem dwuspadowym pokrytym dachówką. Przy frontowej elewacji zanjduje się nieco później dobudowana weranda z dwuspadowym dachem.

19 Flora i Fauna Tutejsze lasy stanowią pozostałości dawnych puszcz karpackich. Są to lasy liściaste i mieszane, w których dominują buki, jawory, graby, świerki i jodły. Występuje także sosna, modrzew, cis, dąb, klon, jesion, brzoza, osika, wiąz, lipa, olcha, brzoza - iwa. W dolinach rzek rośnie wierzba - łoza i szara olcha. W lasach krzewi się leszczyna, jarzębina, kalina, dziki bez, głóg. W poszyciu spotykamy maliny, jeżyny, leszczyny, jałowce, kaliny i bez. Z roślin kwiatowych wyróżnić należy wawrzynka wilczełyko, lilię złotogłów, miesięcznicę trwałą, liczne odmiany storczyków, goryczkę, pełnika europejski, śnieżyczkę - przebiśnieg, śnieżycę karpacką, zawilca jesiennego i inne. Bogaty jest świat zwierząt. Żyją tu wilki, lisy, jelenie, sarny i dziki. Do drobnych ssaków zaliczyć należy kunę leśną i domową, tchórza, łasicę i bardzo rzadko gronostaja. Bardzo licznie natomiast występują wiewiórki, popielice, koszatki. Z ponad 50 gatunków ptaków tutaj żyjących na szczególną uwagę zasługują: orlik krzykliwy, jastrząb sokół, kania, puchacz, sowa, bocian. W dolinach spotyka się bażanty, kuropatwy, przepiórki, a na skrajach lasów jarząbki. W Wisłoku żyją klenie, jelce, płocie, brzany, świnki, strzelbie. Przebogaty jest również świat owadów: motyli i chrząszczy. O bogactwie i unikalności świata roślinnego dowodzą istniejące na tym terenie parki, rezerwaty i pomniki przyrody.

20 Klimat Pogórze Strzyżowsko-Dynowskie posiada cechy klimatu podgórskiego, zróżnicowanego w zależności od położenia nad poziomem morza. Średnia temperatura roku wynosi 7°C, lipca 18 °C, stycznia - 2,8 °C. Pierwsze przymrozki występują już w październiku, a ostatnie w maju. Pokrywa śnieżna utrzymuje się średnio 70 dni. Czas wegetacyjny trwa 190-220 dni. Walory bioklimatyczne terenu podnosi używanie gazu ziemnego, lesistość terenu i dobra przewietrzalność dolin.

21 KONIEC Dziękujemy za uwagę i poświęcony dla nas czas. Mamy nadzieję, że dowiedzieliście się dużo ciekawych rzeczy o naszej gminie.


Pobierz ppt "GMINA WOJASZÓWKA Gmina Wojaszówka po ł o ż ona jest w pó ł nocno-zachodniej cz ęś ci by ł ego województwa kro ś nie ń skiego przy trasie prowadz ą cej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google