Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowy układ sił w świecie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowy układ sił w świecie."— Zapis prezentacji:

1 Nowy układ sił w świecie.
Lekcja 50 Nowy układ sił w świecie. Zimna Wojna

2 Przypomnijcie, co stało się z Niemcami po II wojnie światowej. 2
Przypomnijcie, co stało się z Niemcami po II wojnie światowej? 2. Dlaczego udało się tak szybko odbudować gospodarkę niemiecką (w RFN)?

3 Geneza początków zimnej wojny
rozpad Wielkiej Koalicji po zakończeniu II wojny światowej dążenia Stalina do wywołania rewolucji komunistycznej na całym świecie, poparcie ZSRR dla partyzantki komunistycznej w Grecji i kurdyjskiej w Turcji dwubiegunowy podział świata wskutek konferencji pokojowych 1943 i 1945 roku spór o kształt ustrojowy Niemiec

4 Pierwsze ziarno niezgody...
różnice w traktowaniu stref okupacyjnych Niemiec (Bizonia > Trizonia > RFN / strefa radziecka > NRD)

5 Plan Marshalla W latach realizowany był w Europie program pomocy gospodarczej USA, mający służyć odbudowie gospodarek poszczególnych krajów po II wojnie światowej. Z pomocy tej skorzystało wiele państw – w tym RFN.

6 Co było skutkiem planu Marshalla?
wzrosła produkcja przemysłowa produkcja rolna przewyższyła wskaźniki przedwojenne wzrost dobrobytu społecznego integracja krajów Europy Zachodniej

7 Czy Polska przyjęła propozycję USA
Czy Polska przyjęła propozycję USA? Jaki był stosunek do planu Marshalla ZSRR? Propagandowa karykatura

8 Pomysł na Europę Stalina a aliantów zachodnich
Alianci zachodni: odbudowa zniszczonych gospodarek narodowych, współpraca międzynarodowa, budowa państw demokratycznych Stalin traktuje państwa, w których stacjonowali żołnierze Armii Czerwonej, jak swą zdobycz wojenną. ZSRR w państwach Europy Środkowej i Wschodniej wprowadził rządy monopolistyczne partii komunistycznych oraz NOWY USTRÓJ -DEMOKRACJĘ LUDOWĄ.

9 Demokracja ludowa to... ustrój z dyktaturą partii komunistycznych przy zachowaniu pozorów demokracji parlamentarnej Wszelkie decyzje państwowe musiały być konsultowane z ZSRR.

10

11 5 marca 1946 r. w Fulton w USA W. Churchill wygłosił przemówienie, w którym użył po raz pierwszy zwrotu żelazna kurtyna dla opisania sytuacji w Europie – różnic miedzy zachodem a wschodem. Na jego podstawie napisz: Co oznacza pojęcie ŻELAZNA KURTYNA? Na mapie Europy zaznacz linią symboliczna żelazną kurtynę. Kolorem czerwonym zakreśl państwa w strefie wpływów ZSRR.

12 Od Szczecina nad Bałtykiem do Triestu nad Adriatykiem zapadła żelazna kurtyna dzieląc nasz Kontynent. Poza tą linią pozostały stolice tego, co dawniej było Europą Środkową i Wschodnią. Warszawa, Berlin, Praga, Wiedeń, Budapeszt, Belgrad, Bukareszt i Sofia, wszystkie te miasta i wszyscy ich mieszkańcy leżą w czymś, co trzeba nazwać strefą sowiecką, są one wszystkie poddane, w takiej czy innej formie, wpływowi sowieckiemu, ale także - w wysokiej i rosnącej mierze - kontroli ze strony Moskwy. Winston Churchill

13 Zimna wojna Zimna wojna - okres dwubiegunowej konfrontacji pomiędzy USA i demokratycznymi krajami Europy Zachodniej a komunistycznym ZSRR i podporządkowanych mu państw satelickich. Zimna wojna trwała od roku 1946 do rozpadu bloku państw komunistycznych ZSRR (Jesień Ludów) w 1989 i rozpadu samego ZSRR.

14

15 Doktryna Trumana 1947 r. Walter Lippman doktryny powstrzymywania
powstrzymanie idei komunizmu, rozprzestrzeniania się poza państwa bloku wschodniego pomoc dla wolnych narodów, które przeciwstawiają się próbom podporządkowania ZSRR i partiom komunistycznym Walter Lippman

16 Harry Truman Konkretne działania podjęte przez USA w ramach realizacji tej doktryny to: - wykorzystywanie monopolu atomowego - organizowanie paktów militarnych (NATO) - budowa amerykańskich baz wojskowych wokół granic państw obozu socjalistycznego pomoc w odbudowie Europy Zachodniej (Plan Marshalla) - bezpośrednie zaangażowanie w konflikty

17 Wyścig zbrojeń dodatkowy powód niezgody między Wschodem a Zachodem – budowa broni atomowej do 1949 roku monopolistą USA od 1949r. bombę atomową posiada ZSRR

18 Konstrukcja broni atomowej spowodowała:
rywalizację USA i ZSRR o miano najsilniejszego mocarstwa militarnego na świecie wyścig zbrojeń (ZIMNA WOJNA) budowę reaktorów atomowych (np. Czarnobyl – ZSRR) strach przed unicestwieniem świata za pomocą broni atomowej (masowej zagłady) przerodzenie się zimnej wojny w tzw. gorącą (konflikt koreański, wojna w Wietnamie) utworzenie 2 układów polityczno-wojskowych - NATO i Układu Warszawskiego

19 Układy polityczno-wojskowe - NATO
Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego r. 1949 12 państw założycielskich (Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Wielka Brytania, Dania, Islandia, Norwegia, Portugalia, Włochy oraz USA, Kanada) cel pierwotny: obrona militarna przed atakiem ZSRR dziś: zagwarantowanie - środkami politycznymi i militarnymi – wolności i bezpieczeństwa wszystkim państwom członkowskim

20 Układy polityczno-wojskowe - Układ Warszawski
Układ o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej rok 1955 członkowie: ZSRR, Albańska Republika Ludowa, Bułgarska Republika Ludowa, Republika Czechosłowacka, NRD, PRL, Rumuńska Republika Ludowa, Węgierska Republika Ludowa cel: wzajemna obrona w przypadku ataku na jedno z państw (głównym przeciwnikiem pakt NATO)

21 Siły zbrojne NATO i Układu

22

23 zimna wojna przekształciła się w "gorącą" podczas wojny koreańskiej latach 1950-1953
kontynuacja polityki antykomunistycznej przez nowego prezydenta USA Dwighta Eisenhowera

24 Praca domowa Scharakteryzuj konflikty militarne w Korei i Wietnamie.


Pobierz ppt "Nowy układ sił w świecie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google