Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowy układ sił w świecie. Lekcja 50. 1.Przypomnijcie, co stało się z Niemcami po II wojnie światowej? 2. Dlaczego udało się tak szybko odbudować gospodarkę.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowy układ sił w świecie. Lekcja 50. 1.Przypomnijcie, co stało się z Niemcami po II wojnie światowej? 2. Dlaczego udało się tak szybko odbudować gospodarkę."— Zapis prezentacji:

1 Nowy układ sił w świecie. Lekcja 50

2 1.Przypomnijcie, co stało się z Niemcami po II wojnie światowej? 2. Dlaczego udało się tak szybko odbudować gospodarkę niemiecką (w RFN)?

3 Geneza początków zimnej wojny rozpad Wielkiej Koalicji po zakończeniu II wojny światowej dążenia Stalina do wywołania rewolucji komunistycznej na całym świecie, poparcie ZSRR dla partyzantki komunistycznej w Grecji i kurdyjskiej w Turcji dwubiegunowy podział świata wskutek konferencji pokojowych 1943 i 1945 roku spór o kształt ustrojowy Niemiec

4 Pierwsze ziarno niezgody... różnice w traktowaniu stref okupacyjnych Niemiec (Bizonia > Trizonia > RFN / strefa radziecka > NRD)

5 Plan Marshalla W latach 1948-1951 realizowany był w Europie program pomocy gospodarczej USA, mający służyć odbudowie gospodarek poszczególnych krajów po II wojnie światowej. Z pomocy tej skorzystało wiele państw – w tym RFN.

6 Co było skutkiem planu Marshalla? - wzrosła produkcja przemysłowa - produkcja rolna przewyższyła wskaźniki przedwojenne - wzrost dobrobytu społecznego - integracja krajów Europy Zachodniej

7 Czy Polska przyjęła propozycję USA? Jaki był stosunek do planu Marshalla ZSRR? Propagandowa karykatura

8 Pomysł na Europę Stalina a aliantów zachodnich Alianci zachodni: odbudowa zniszczonych gospodarek narodowych, współpraca międzynarodowa, budowa państw demokratycznych Stalin traktuje państwa, w których stacjonowali żołnierze Armii Czerwonej, jak swą zdobycz wojenną. ZSRR w państwach Europy Środkowej i Wschodniej wprowadził rządy monopolistyczne partii komunistycznych oraz NOWY USTRÓJ -DEMOKRACJĘ LUDOWĄ.

9 Demokracja ludowa to... ustrój z dyktaturą partii komunistycznych przy zachowaniu pozorów demokracji parlamentarnej Wszelkie decyzje państwowe musiały być konsultowane z ZSRR.

10

11 5 marca 1946 r. w Fulton w USA W. Churchill wygłosił przemówienie, w którym użył po raz pierwszy zwrotu żelazna kurtyna dla opisania sytuacji w Europie – różnic miedzy zachodem a wschodem. Na jego podstawie napisz: Co oznacza pojęcie ŻELAZNA KURTYNA? Na mapie Europy zaznacz linią symboliczna żelazną kurtynę. Kolorem czerwonym zakreśl państwa w strefie wpływów ZSRR.

12 Od Szczecina nad Bałtykiem do Triestu nad Adriatykiem zapadła żelazna kurtyna dzieląc nasz Kontynent. Poza tą linią pozostały stolice tego, co dawniej było Europą Środkową i Wschodnią. Warszawa, Berlin, Praga, Wiedeń, Budapeszt, Belgrad, Bukareszt i Sofia, wszystkie te miasta i wszyscy ich mieszkańcy leżą w czymś, co trzeba nazwać strefą sowiecką, są one wszystkie poddane, w takiej czy innej formie, wpływowi sowieckiemu, ale także - w wysokiej i rosnącej mierze - kontroli ze strony Moskwy.

13 Zimna wojna - okres dwubiegunowej konfrontacji pomiędzy USA i demokratycznymi krajami Europy Zachodniej a komunistycznym ZSRR i podporządkowanych mu państw satelickich. Zimna wojna trwała od roku 1946 do rozpadu bloku państw komunistycznych ZSRR (Jesień Ludów) w 1989 i rozpadu samego ZSRR. Zimna wojna

14

15 Doktryna Trumana 1947 r. o doktryny powstrzymywania o powstrzymanie idei komunizmu, rozprzestrzeniania się poza państwa bloku wschodniego o pomoc dla wolnych narodów, które przeciwstawiają się próbom podporządkowania ZSRR i partiom komunistycznym

16 Konkretne działania podjęte przez USA w ramach realizacji tej doktryny to: - wykorzystywanie monopolu atomowego - organizowanie paktów militarnych (NATO) - budowa amerykańskich baz wojskowych wokół granic państw obozu socjalistycznego -pomoc w odbudowie Europy Zachodniej (Plan Marshalla) - bezpośrednie zaangażowanie w konflikty

17 Wyścig zbrojeń dodatkowy powód niezgody między Wschodem a Zachodem – budowa broni atomowej do 1949 roku monopolistą USA od 1949r. bombę atomową posiada ZSRR

18 Konstrukcja broni atomowej spowodowała: –rywalizację USA i ZSRR o miano najsilniejszego mocarstwa militarnego na świecie –wyścig zbrojeń (ZIMNA WOJNA) –budowę reaktorów atomowych (np. Czarnobyl – ZSRR) –strach przed unicestwieniem świata za pomocą broni atomowej (masowej zagłady) –przerodzenie się zimnej wojny w tzw. gorącą (konflikt koreański, wojna w Wietnamie) utworzenie 2 układów polityczno- wojskowych - NATO i Układu Warszawskiego

19 Układy polityczno-wojskowe - NATO Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego r. 1949 12 państw założycielskich (Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Wielka Brytania, Dania, Islandia, Norwegia, Portugalia, Włochy oraz USA, Kanada) cel pierwotny: obrona militarna przed atakiem ZSRR dziś: zagwarantowanie - środkami politycznymi i militarnymi – wolności i bezpieczeństwa wszystkim państwom członkowskim

20 Układy polityczno-wojskowe - Układ Warszawski Układ o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej rok 1955 członkowie: ZSRR, Albańska Republika Ludowa, Bułgarska Republika Ludowa, Republika Czechosłowacka, NRD, PRL, Rumuńska Republika Ludowa, Węgierska Republika Ludowa cel: wzajemna obrona w przypadku ataku na jedno z państw (głównym przeciwnikiem pakt NATO)

21 Siły zbrojne NATO i Układu

22

23 zimna wojna przekształciła się w "gorącą" podczas wojny koreańskiej latach 1950-1953 kontynuacja polityki antykomunistycznej przez nowego prezydenta USA Dwighta Eisenhowera

24 Praca domowa Scharakteryzuj konflikty militarne w Korei i Wietnamie.


Pobierz ppt "Nowy układ sił w świecie. Lekcja 50. 1.Przypomnijcie, co stało się z Niemcami po II wojnie światowej? 2. Dlaczego udało się tak szybko odbudować gospodarkę."

Podobne prezentacje


Reklamy Google