Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zimna Wojna USA vs. ZSRR (1946 - 1989).

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zimna Wojna USA vs. ZSRR (1946 - 1989)."— Zapis prezentacji:

1 Zimna Wojna USA vs. ZSRR ( )

2 Konflikt pomiędzy dwoma mocarstwami USA i ZSRR
Konflikt pomiędzy dwoma mocarstwami USA i ZSRR. Toczył się na wielu płaszczyznach: wojskowej ideologicznej psychologicznej gospodarczej Jednak zasadniczą cechą zimnej wojny był wyścig zbrojeń, w tym rozwój technologii kosmicznych.

3 Zimna Wojna Trwała od rozpadu koalicji antyhitlerowskiej w drugiej połowie lat czterdziestych XX wieku do upadku komunizmu na przełomie lat

4 Zimna Wojna Rozpoczęła się przemówieniem Churchilla w Fulton (USA) gdy wezwał zachód do zjednoczenia sił przeciwko zalewowi komunistycznych wpływów ZSRR uważane jest za symboliczny początek zimnej wojny.

5 Lata Wojna Koreańska Szczytowym okresem zimnej wojny były lata 1950–1953, kiedy nastąpiła pierwsza zbrojna konfrontacja (wojna koreańska), między blokiem radzieckim a Zachodem (oddziały amerykańskie pod flagą ONZ wystąpiły przeciwko "ochotnikom" z Chińskiej Republiki Ludowej), gwałtownie wzrosły zbrojenia i apogeum osiągnęła wojna psychologiczna (m.in. utworzenie Radia Wolna Europa).

6 Lata 50. – dalsze wydarzenia
Po śmierci J.W. Stalina (1953), XX zjeździe KPZR i przemówieniu N.S. Chruszczowa w 1956 nastąpił długoletni okres zmiennego napięcia w stosunkach Wschód-Zachód. Początkowo wystąpiły tendencje odprężeniowe (rozejm w Korei, powstanie ruchu państw niezaangażowanych), ale jednocześnie 1955 powołano Układ Warszawski, 1956 miała miejsce radziecka interwencja na Węgrzech (rewolucja węgierska 1956), rewolucja na Kubie.

7 Lata 60. – zaostrzenie konfliktu
W latach 60. sytuacja międzynarodowa ponownie się zaostrzyła 1961 budowa muru berlińskiego 1962 kryzys kubański - świat stanął w obliczu wojny jądrowej wojna w Wietnamie 1968 interwencja wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji

8 Lata 70. – okres odprężenia
Odbyła się Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, zakończona 1975 podpisaniem Aktu Końcowego w Helsinkach Podpisano Układy rozbrojenioweSALT I i SALT II , a Chiny weszły do ONZ Mimo to nasilała się ekspansja radziecka w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej.

9 Lata 80. – nowe konflikty Następny okres zimnej wojny rozpoczął się wraz z interwencją ZSRR w Afganistanie (1979) i trwał do połowy lat 80. Stan Wojenny w Polsce 1983 rozmieszczenie rakiet w europejskich krajach NATO Konsekwentnie realizowany przez R. Reagana program wyścigu zbrojeń doprowadził do ekonomicznego i politycznego osłabienia ZSRR.

10 Zakończenie Zimnej Wojny
Wydarzeniami końcowymi było: 1988 – powszechne strajki i wystąpienia opozycji w krajach KDL (Kraje Demokracji Ludowej) 1989 – posiedzenie Okrągłego Stołu w Polsce 1990 – upadek NRD i połączenie z RFN 1991- rozwiązanie Układu Warszawskiego i upadek ZSRR

11 KONIEC


Pobierz ppt "Zimna Wojna USA vs. ZSRR (1946 - 1989)."

Podobne prezentacje


Reklamy Google