Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zimna Wojna USA vs. ZSRR (1946 - 1989). Konflikt pomiędzy dwoma mocarstwami USA i ZSRR. Toczył się na wielu płaszczyznach:  wojskowej  ideologicznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zimna Wojna USA vs. ZSRR (1946 - 1989). Konflikt pomiędzy dwoma mocarstwami USA i ZSRR. Toczył się na wielu płaszczyznach:  wojskowej  ideologicznej."— Zapis prezentacji:

1 Zimna Wojna USA vs. ZSRR (1946 - 1989)

2 Konflikt pomiędzy dwoma mocarstwami USA i ZSRR. Toczył się na wielu płaszczyznach:  wojskowej  ideologicznej  psychologicznej  gospodarczej Jednak zasadniczą cechą zimnej wojny był wyścig zbrojeń, w tym rozwój technologii kosmicznych.

3 Zimna Wojna Trwała od rozpadu koalicji antyhitlerowskiej w drugiej połowie lat czterdziestych XX wieku do upadku komunizmu na przełomie lat 80-90.

4 Zimna Wojna Rozpoczęła się przemówieniem Churchilla w Fulton (USA) 5.03.1946 gdy wezwał zachód do zjednoczenia sił przeciwko zalewowi komunistycznych wpływów ZSRR uważane jest za symboliczny początek zimnej wojny.

5 Szczytowym okresem zimnej wojny były lata 1950–1953, kiedy nastąpiła pierwsza zbrojna konfrontacja (wojna koreańska), między blokiem radzieckim a Zachodem (oddziały amerykańskie pod flagą ONZ wystąpiły przeciwko "ochotnikom" z Chińskiej Republiki Ludowej), gwałtownie wzrosły zbrojenia i apogeum osiągnęła wojna psychologiczna (m.in. utworzenie Radia Wolna Europa).wojna koreańska ONZChińskiej Republiki LudowejRadia Wolna Europa Lata 50. - Wojna Koreańska

6 Po śmierci J.W. Stalina (1953), XX zjeździe KPZR i przemówieniu N.S. Chruszczowa w 1956 nastąpił długoletni okres zmiennego napięcia w stosunkach Wschód-Zachód. Początkowo wystąpiły tendencje odprężeniowe (rozejm w Korei, powstanie ruchu państw niezaangażowanych), ale jednocześnie 1955 powołano Układ Warszawski, 1956 miała miejsce radziecka interwencja na Węgrzech (rewolucja węgierska 1956), 1959 - rewolucja na Kubie. Lata 50. – dalsze wydarzenia

7 W latach 60. sytuacja międzynarodowa ponownie się zaostrzyła  1961 budowa muru berlińskiego  1962 kryzys kubański - świat stanął w obliczu wojny jądrowej  1965-1973 wojna w Wietnamie  1968 interwencja wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji Lata 60. – zaostrzenie konfliktu

8  Odbyła się Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, zakończona 1975 podpisaniem Aktu Końcowego w Helsinkach  Podpisano Układy rozbrojenioweSALT I i SALT II, a Chiny weszły do ONZ Mimo to nasilała się ekspansja radziecka w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej. Lata 70. – okres odprężenia

9 Lata 80. – nowe konflikty Następny okres zimnej wojny rozpoczął się wraz z interwencją ZSRR w Afganistanie (1979) i trwał do połowy lat 80.Afganistanie  1980-1981 Stan Wojenny w PolsceStan Wojenny  1983 rozmieszczenie rakiet w europejskich krajach NATOrozmieszczenie rakiet Konsekwentnie realizowany przez R. Reagana program wyścigu zbrojeń doprowadził do ekonomicznego i politycznego osłabienia ZSRR.R. Reagana wyścigu zbrojeń

10 Wydarzeniami końcowymi było:  1988 – powszechne strajki i wystąpienia opozycji w krajach KDL (Kraje Demokracji Ludowej)  1989 – posiedzenie Okrągłego Stołu w Polsce  1990 – upadek NRD i połączenie z RFN  1991- rozwiązanie Układu Warszawskiego i upadek ZSRR Zakończenie Zimnej Wojny

11 KONIEC


Pobierz ppt "Zimna Wojna USA vs. ZSRR (1946 - 1989). Konflikt pomiędzy dwoma mocarstwami USA i ZSRR. Toczył się na wielu płaszczyznach:  wojskowej  ideologicznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google