Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zjednoczenie Niemiec. Tendencje zjednoczeniowe brak jedności politycznej obszaru Niemiec instytucja cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego w rękach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zjednoczenie Niemiec. Tendencje zjednoczeniowe brak jedności politycznej obszaru Niemiec instytucja cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego w rękach."— Zapis prezentacji:

1 Zjednoczenie Niemiec

2 Tendencje zjednoczeniowe brak jedności politycznej obszaru Niemiec instytucja cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego w rękach Habsburgów wzrost aspiracji narodowych w epoce napoleońskiej decyzje kongresu wiedeńskiego nie odzwierciedlają oczekiwań osób liczących na narodowe zjednoczenie Peter Nicolai Arbo Walkiria

3 GENEZA ZJEDNOCZENIA  wspólny język i kultura  poczucie wspólnoty narodowej  rozbudzenie świadomości narodowej dzięki wojnom napoleońskim i zjednoczeniu Włoch  rozwój przemysłu w drugiej połowie XIX wieku doprowadził do rozbudowy sieci kolejowej łączącej wiele państw niemieckich  osobowość kanclerza Prus –Otto von Bismarcka „Przebudzenie Germanii”, Christian Kohler

4 Dwie koncepcje zjednoczenia Wielkich Niemiec – Austria, Prusy i państwa niemieckie; zakładała dominację Austrii Małych Niemiec – bez Austrii, polityczna dominacja Prus ______________________________________ Związek Niemiecki 1815– pod dominacją Austrii Związek Celny 1834 – narzędziem wpływów pruskich

5 ZWIĄZEK CELNY 1834 związek zrzeszający w unii celnej 18 państw niemieckich pod przewodnictwem pruskim. Ujednolicono systemy praw handlowych, wekslowych oraz systemy monetarne krajów członkowskich, aczkolwiek nie wprowadzono jednolitej waluty. Był to kolejny krok do zjednoczenia Niemiec i przejęcia roli hegemona w Rzeszy przez Prusy, których gospodarka "stopiona" z innymi gospodarkami regionu zaczęła się stawać jednym z fundamentów potęgi przyszłej II Rzeszy

6

7 WIOSNA LUDÓW parlament frankfurcki V 1848 – przyjmuje koncepcję „Małych Niemiec” – Fryderyk Wilhelm IV nie przyjmuje jednak korony gdyż była mu ona ofiarowana z woli ludu „Nie będę podnosił korony z błota”

8 W latach 50 tych (dzięki wsparciu Rosji Mikołaja I ) Austria podjęła rywalizację z Prusami – porozumienie w Ołomuńcu 1850 – Prusy uznają (koniunkturalnie) dominację Austrii w Niemczech Reformy gospodarcze, czynią Prusy najsilniejszym gospodarczo krajem Niemiec (odnowienie mimo oporu Austrii Związku Celnego w 1853)

9 Prusy przejmują inicjatywę Wilhelm I, z dyn. Hohenzollernów, ur. 22 III 1797, Berlin, zm. 9 III 1888, tamże, król Prus od 1861

10 Prusy przejmują inicjatywę „Wielkich zagadnień współczesności nie rozstrzyga się z pomocą mów czy uchwał większości, lecz krwią i żelazem.” Otto von Bismarck, od 1862 r. kanclerz Prus

11 POLITYKA BISMARCKA celem ostatecznym polityki Bismarca zjednoczenie Niemiec poprzez:  zdobycie hegemonii w Związku Niemieckim( wyeliminowanie Cesarstwa Austrii)  połączenie państw niemieckich w jedno państwo  likwidacja lokalnych separatyzmów b. cechy polityki:  prowadzenie polityki wewnętrznej w oparciu o dekrety( z pominięciem parlamentu)  umacnianie militarne Prus ( reorganizacja i rozbudowa armii)  umiejętne wykorzystywanie sytuacji międzynarodowej dla realizacji obranych celów  żelazna konsekwencja i bezwzględność w osiąganiu obranych celów  zjednoczenie Niemiec „krwią i żelazem” poprzez działania wojenne  likwidacja tendencji odśrodkowych – np. walka z kościołem katolickim

12 Militaryzacja Prus

13 SYTUACJA MIĘDZYNARODOWA wojna krymska1854-56  Francja zaangażowana była na wschodzie  Austria poparła państwa zachodnie i skłóciła się z Rosją  Prestiż Rosji w wyniku klęski podupadł b. wojna 1859 r. Piemontu Z Austrią i powstanie Włoch znacznie ożywiło nastroje narodowe w Niemczech

14 Wojna z Danią 1864 cel numer jeden: wyrugowanie wpływów Austrii z obszaru Niemiec wspólna wojna Prus i Austrii przeciwko Danii (II – III 1864) odebranie Danii Szlezwiku i Holsztynu spór o „podział łupów” pretekstem do wojny z Austrią

15 Wojna z Austrią 1866 Bezpośrednią przyczyną wojny był spór o podział wpływów w Szlezwiku-Holsztynie oraz o przewodnictwo w Związku Niemieckim. Prusy zabezpieczone były politycznie przez traktaty z Francją (październik 1865) i Włochami (kwiecień 1866), ponadto były doskonale przygotowane militarnie (głównodowodzący generał H. von Moltke). Jedynymi sojusznikami Austrii były państwa Związku Niemieckiego, które zostały pokonane w ciągu 2 tygodni przez pruskiego generała E. Manteuffela. Franciszek Józef I Wilhelm I

16 Bitwa pod Sadową – klęska wojsk austriackich.( 3 VII 1866) Wojna z Austrią 1866

17 Pokój w Pradze 23 VII 1866 Austria wyrzeka się wpływów w Niemczech – likwidacja Związku Niemieckiego powstanie Związku Północnoniemieckiego pod przewodnictwem Prus, bez Austrii poza związkiem państwa południowoniemieckie – Bawaria, Badenia, Wirtembergia Związek Północnoniemiecki

18

19 Wojna z Francją 1870 wzrost znaczenia politycznego Prus w Niemczech budzi sprzeciw Francji Bismarck chce wojny i ją prowokuje spór o obsadę tronu hiszpańskiego i „depesza emska” VII 1870 Francuzi wypowiadają wojnę 19 VII 1870 błyskawiczna ofensywa wojsk pruskich i klęska Francji bitwa pod Sedanem( 2 IX 1870) – Napoleon III wzięty do niewoli DEPESZA EMSKA

20 Wojna z Francją 1870 Napoleon III, wzięty do niewoli po bitwie pod Sedanem

21 W OBLĘŻONYM PARYŻU  wybuch rewolucji w Paryżu i powstanie III Republiki 4.09  18.09.1871 – 28.01.1871 – oblężenie Paryża Obrońcy Paryża: żołnierze Gwardii Narodowej, Gwardii Narodowej Terytorialnej, strażacy i ochotnicy

22 Końcowy sukces wzrost nastrojów patriotycznych akces do Związku Północnoniemieckiego zgłaszają państwa południowoniemieckie 18 I 1871 r. w pałacu wersalskim uroczyście ogłoszono powstanie cesarstwa niemieckiego – II Rzeszy z królem Prus jako cesarzem traktat pokojowy z Francją 10 V 1871 – Alzacja i część Lotaryngii do Niemiec, ogromna kontrybucja Karykatura Louis'a Adolphe'a Thiersa

23 Powstanie II Rzeszy Ogłoszenie Wilhelma I cesarzem Niemiec, Wersal 18 I 1871 r.

24

25 Następstwa dla Europy zmiana układu sił w Europie – powstanie nowego mocarstwa szybki rozwój gospodarczy Niemiec wzrost wrogości między Niemcami a Francją początek imperializmu niemieckiego

26 Koniec


Pobierz ppt "Zjednoczenie Niemiec. Tendencje zjednoczeniowe brak jedności politycznej obszaru Niemiec instytucja cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego w rękach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google