Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZJEDNOCZENIE NIEMIEC W XIX WIEKU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZJEDNOCZENIE NIEMIEC W XIX WIEKU"— Zapis prezentacji:

1 ZJEDNOCZENIE NIEMIEC W XIX WIEKU
II RZESZA ZJEDNOCZENIE NIEMIEC W XIX WIEKU

2 GENEZA ZJEDNOCZENIA rozbicie Niemiec utrzymane na kongresie wiedeńskim- Związek Niemiecki pod przewodnictwem Austrii, idea Wielkich Niemiec (włączenie Austrii do Niemiec) rozwój przemysłu, handlu- burżuazja dążyła do zjednoczenia, aby znieść granice celne- powstanie Związku Celnego (1834r. na czele z Prusami)

3 GENEZA ZJEDNOCZENIA 1848r. – Wiosna Ludów- żądania liberałów, aby zwołać ogólnonarodowy parlament w celu zjednoczenia- Parlament Frankfurcki ( VI 1848-VI 1849)- zwyciężyła idea Małych Niemiec bez Austrii pod przewodnictwem Prus; król Prus Fryderyk Wilhelm IV odmówił przyjęcia korony cesarskiej-fiasko próby zjednoczenia

4 ROLA OTTONA VON BISMARCKA
premier Prus od 1862r. odegrał duża rolę w jednoczeniu Niemiec „krwią i żelazem ”- tzw. żelazny kanclerz ograniczył rolę opozycji liberalnej, rządził bez zgody parlamentu poprzez dekrety rozwijał przemysł- zamówienia wojskowe, rozbudowa armii (300 tys.) dążył do zjednoczenia prowadząc aktywną politykę zagraniczną

5 ETAPY ZJEDNOCZENIA NIEMIEC
wojna Prus i Austrii z Danią o Szlezwik-Holsztyn (1864r.); Dania utraciła księstwa; konflikt Prus i Austrii o podział wpływów wojna austriacko-pruska 1866r.-walki trwały 7 tygodni; zwycięstwo Prus pod Sadową; pokój w Pradze: Austria zrzekła się prawa do Szlezwiku-Holsztynu na rzecz Prus oraz wystąpiła ze Związku Niemieckiego, który rozwiązano

6 ETAPY ZJEDNOCZENIA NIEMIEC
1867r. utworzenie Związku Północnoniemieckiego z królem pruskim Wilhelmem I na czele; poza Związkiem pozostały Hesja, Bawaria, Badenia, Wirtembergia dążenie Bismarcka do wojny z Francją, która była przeciwna zjednoczeniu i miała wpływy w państwach południowoniemieckich

7 ETAPY ZJEDNOCZENIA NIEMIEC
wojna z Francją : protest Francji wobec połączenia Prus i Hiszpanii poprzez dynastię Hohenzollernów; rozmowy w Ems- sfałszowanie „depeszy emskiej” przez Bismarcka; Francja wypowiedziała wojnę Prusom

8 ETAPY ZJEDNOCZENIA NIEMIEC
klęska armii francuskiej pod Sedanem IX 1870r.; Napoleon III w niewoli; oblężenie Paryża pokój we Frankfurcie n/Menem10V1871r.: Francja utraciła Alzację i część Lotaryngii; została obciążona kontrybucją 5 mld franków w złocie

9 POWSTANIE CESARSTWA NIEMIECKIEGO – II RZESZY
18 I 1871r. w Sali Lustrzanej w Wersalu ogłoszono powstanie Cesarstwa Niemieckiego ( cesarz Wilhelm I): państwo konstytucyjne, federacyjne Cesarz-władza dziedziczna, dysponował inicjatywą ustawodawczą, mianował i odwoływał kanclerza

10 POWSTANIE CESARSTWA NIEMIECKIEGO – II RZESZY
Rada Związkowa (Bundesrat)- 58 przedstawicieli poszczególnych państw; zatwierdzała decyzje Sejmu, miała inicjatywę ustawodawczą Sejm (Reichstag) wyłaniany w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i tajnych; dysponował inicjatywą ustawodawczą, brak wpływu na władzę wykonawczą Kanclerz-władza wykonawcza

11 ZNACZENIE POWSTANIA II RZESZY
jedno z najsilniejszych państw w Europie; szybki rozwój gospodarczy wzmożenie germanizacji ziem polskich(kulturkampf) walka o nowy podział świata-Niemcy dążyły do uzyskania kolonii w Afryce (Togo, Kamerun) i w Azji udział w blokach militarnych i konfliktach międzynarodowych XIX i XX wieku


Pobierz ppt "ZJEDNOCZENIE NIEMIEC W XIX WIEKU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google