Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE Z RODZICAMI MPP NR 2 BOLESŁAWIEC 09.09.2015r. ROK SZKOLNY 2015/2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZEBRANIE ORGANIZACYJNE Z RODZICAMI MPP NR 2 BOLESŁAWIEC 09.09.2015r. ROK SZKOLNY 2015/2016."— Zapis prezentacji:

1 ZEBRANIE ORGANIZACYJNE Z RODZICAMI MPP NR 2 BOLESŁAWIEC 09.09.2015r. ROK SZKOLNY 2015/2016

2 KADRA PRZEDSZKOLA I Przedstawienie kadry, pracowników I Przedstawienie kadry, pracowników Dyrektor : Krystyna Gerwatowska Dyrektor : Krystyna Gerwatowska Nauczyciel: Nauczyciel: I-Młodsze 3-4 –latki „Myszki” Barbara Frąszczak, Joanna Chlebowska,pomoc n-la Małgorzata.Burdzy Anna Kujawa I-Młodsze 3-4 –latki „Myszki” Barbara Frąszczak, Joanna Chlebowska,pomoc n-la Małgorzata.Burdzy Anna Kujawa II-Średniaki 4-5-latki „BIEDRONKI” Małgorzata Mlonek, Joanna Osuch,pomoc n-la Ewa Falbierska II-Średniaki 4-5-latki „BIEDRONKI” Małgorzata Mlonek, Joanna Osuch,pomoc n-la Ewa Falbierska III-starszaki 5-6-latki”PROMYCZKI” Bogumiła Jędrzejewska,Maria Zawrotniak,pomoc n-la Pani Halina Zapletal III-starszaki 5-6-latki”PROMYCZKI” Bogumiła Jędrzejewska,Maria Zawrotniak,pomoc n-la Pani Halina Zapletal IV –starszaki 5-6-latki -”PSZCZÓŁKI „Anna Dimitrov, Joanna Osuch, Krystyna Gerwatowska,pomoc n-la Małgorzata Oleszczyk IV –starszaki 5-6-latki -”PSZCZÓŁKI „Anna Dimitrov, Joanna Osuch, Krystyna Gerwatowska,pomoc n-la Małgorzata Oleszczyk Religia –katechetka Pani Barbara Polowczyk(zajęcia wtorek,środa) Religia –katechetka Pani Barbara Polowczyk(zajęcia wtorek,środa) Kucharz :Miriana Paluch, Mirosława Kupisz Kucharz :Miriana Paluch, Mirosława Kupisz Intendent: Bożena Włodarczyk - stawka 3 posiłki 6,00 posiłki 3,00- obiad : śniadanie i podwieczorek 1,50 zł Intendent: Bożena Włodarczyk - stawka 3 posiłki 6,00 posiłki 3,00- obiad : śniadanie i podwieczorek 1,50 zł Konserwator -Bogdan Minge Konserwator -Bogdan Minge

3 NADRZĘDNY CEL PRZEDSZKOLA: Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na płaszczyźnie opiekuńczo- wychowawczo-dydaktycznej. Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka na płaszczyźnie opiekuńczo- wychowawczo-dydaktycznej. Organizowanie kompleksowego wspomagania rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem możliwościami rozwojowymi, w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowo przyrodniczym Organizowanie kompleksowego wspomagania rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem możliwościami rozwojowymi, w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowo przyrodniczym Sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Wspieranie rodziny w wychowaniu Wspieranie rodziny w wychowaniu Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole

4 INFORMACJE WAŻNE Funkcja wspomagająca polega na informowaniu o zachowaniu dziecka w przedszkolu, zbieraniu informacji o jego zachowaniu w domu oraz przekazywaniu fachowej wiedzy pedagogicznej uwrażliwiającej rodziców na dziecko, jego potrzeby i indywidualne możliwości, a także uświadamianie powinności rodziny wobec dziecka. Funkcja wspomagająca polega na informowaniu o zachowaniu dziecka w przedszkolu, zbieraniu informacji o jego zachowaniu w domu oraz przekazywaniu fachowej wiedzy pedagogicznej uwrażliwiającej rodziców na dziecko, jego potrzeby i indywidualne możliwości, a także uświadamianie powinności rodziny wobec dziecka. Funkcja integrująca zabiegi wychowawcze zarówno w przedszkolu, jak i w domu rodzinnym polega na uzgadnianiu sposobów reagowania na zachowania dzieci, realizowaniu zadań i wymagań oraz uzgadnianiu zakresu wspólnie realizowanych działań wychowawczych. Rodzice włączani są w planowanie pracy z dziećmi. Funkcja integrująca zabiegi wychowawcze zarówno w przedszkolu, jak i w domu rodzinnym polega na uzgadnianiu sposobów reagowania na zachowania dzieci, realizowaniu zadań i wymagań oraz uzgadnianiu zakresu wspólnie realizowanych działań wychowawczych. Rodzice włączani są w planowanie pracy z dziećmi. Funkcja doradcza polega na informowaniu rodziców o prawach i obowiązkach wynikających z prawa oświatowego, a także o sposobach tworzenia dobrych relacji między dziećmi i rodzicami, np. poprzez wskazywanie możliwości współdziałania z dziećmi, poszukiwanie przyczyn i rozwiązań nieakceptowanych społecznie zachowań dzieci oraz organizowanie doradztwa pedagogicznego i psychologicznego. Pragniemy by rodzice czuli się w nim współgospodarzami, powinni być na bieżąco informowani o wszystkim, co dzieje się w placówce, za pośrednictwem ogłoszeń w postaci ulotek, informacji wywieszonych na tablicy w przedszkolu oraz zamieszczonych na jego stronie internetowej. Funkcja doradcza polega na informowaniu rodziców o prawach i obowiązkach wynikających z prawa oświatowego, a także o sposobach tworzenia dobrych relacji między dziećmi i rodzicami, np. poprzez wskazywanie możliwości współdziałania z dziećmi, poszukiwanie przyczyn i rozwiązań nieakceptowanych społecznie zachowań dzieci oraz organizowanie doradztwa pedagogicznego i psychologicznego. Pragniemy by rodzice czuli się w nim współgospodarzami, powinni być na bieżąco informowani o wszystkim, co dzieje się w placówce, za pośrednictwem ogłoszeń w postaci ulotek, informacji wywieszonych na tablicy w przedszkolu oraz zamieszczonych na jego stronie internetowej.

5 ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA Przedszkole obowiązuje podstawa programowa wychowania przedszkolnego, która wskazuje na treści, które dziecko powinno nabyć w przedszkolu przed podjęciem nauki w szkole Przedszkole obowiązuje podstawa programowa wychowania przedszkolnego, która wskazuje na treści, które dziecko powinno nabyć w przedszkolu przed podjęciem nauki w szkole Przedszkole czynne od 5,30-16:00 w przedszkolu na ul. Mikołaja Brody 17 Przedszkole czynne od 5,30-16:00 w przedszkolu na ul. Mikołaja Brody 17 Dyrektor dyżuruje w godz.: 8:00- 15:00 od pn. do pt. Dyrektor dyżuruje w godz.: 8:00- 15:00 od pn. do pt. ( oprócz czwartku i piątku godz.: 11:30-15:30 – pracuje z dziećmi) ( oprócz czwartku i piątku godz.: 11:30-15:30 – pracuje z dziećmi) W przedszkolu obwiązuje ramowym rozkład dnia w przedszkolu. W przedszkolu obwiązuje ramowym rozkład dnia w przedszkolu. Rodzic jest zobligowany do nieprzekraczalności pozostawiania dziecka w przedszkolu w godz. innych niż zawartych w umowach cywilno-prawnych zawartych z przedszkolem (np. 8:00 nie oznacza 7:45) Rodzic jest zobligowany do nieprzekraczalności pozostawiania dziecka w przedszkolu w godz. innych niż zawartych w umowach cywilno-prawnych zawartych z przedszkolem (np. 8:00 nie oznacza 7:45) Rodzic jest zobowiązany do informowania NAUCZYCIELA o nieobecnościach ( szczególnie 5-6-latki) Rodzic jest zobowiązany do informowania NAUCZYCIELA o nieobecnościach ( szczególnie 5-6-latki) Zachęcam do przeczytania Statutu Przedszkola,Ra, który zamieszczony jest na stronie internetowej przedszkola. Jest to akt wewnetrznego prawa regulujący funkcjonowanie placówki Zachęcam do przeczytania Statutu Przedszkola,Ra, który zamieszczony jest na stronie internetowej przedszkola. Jest to akt wewnetrznego prawa regulujący funkcjonowanie placówki 

6 ZASADY ORGANIZOWANIA ZAJĘĆ DODATKOWYCH : Nauczycielki realizujące program dodatkowych bezpłatnych zajęć. Nauczycielki realizujące program dodatkowych bezpłatnych zajęć. Język niemiecki –Pani Anna Dimitrov Język niemiecki –Pani Anna Dimitrov Zajęcia logopedyczne-Pani Joanna Chlebowska Zajęcia logopedyczne-Pani Joanna Chlebowska Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne Pani Bogumiła Jędrzejewska Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne Pani Bogumiła Jędrzejewska Zajęcia rytmiczo-taneczne-Pani Barbara Frąszczak i Pani Małgorzata Mlonek Zajęcia rytmiczo-taneczne-Pani Barbara Frąszczak i Pani Małgorzata Mlonek

7 OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ: Porady logopedy, terapeuty oraz oligofrenopedagoga podczas których rodzice mogą porozmawiać ze specjalistami. Porady logopedy, terapeuty oraz oligofrenopedagoga podczas których rodzice mogą porozmawiać ze specjalistami. Oligofrenopedagog : Barbara Frąszczak Oligofrenopedagog : Barbara Frąszczak Logopeda:Pani Joanna Chlebowska Logopeda:Pani Joanna Chlebowska Terapeuta :Pani Maria Zawrotniak Terapeuta :Pani Maria Zawrotniak Terapeuta :Pani Krystyna Gerwatowska Terapeuta :Pani Krystyna Gerwatowska

8 ZASADY I WARUNKI UBEZPIECZENIA DZIECI OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW: Ubezpieczenia. Firma Hestia kwota 38,00 zł dzieci ubezpieczone na 12.000,00 zł Ubezpieczenia. Firma Hestia kwota 38,00 zł dzieci ubezpieczone na 12.000,00 zł procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola – najczęściej upoważnienia te dołączane są do umów zawieranych pomiędzy przedszkolem a rodzicami o świadczenie usług przez przedszkole, procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola – najczęściej upoważnienia te dołączane są do umów zawieranych pomiędzy przedszkolem a rodzicami o świadczenie usług przez przedszkole, uczestnictwa dzieci w wybranych zajęciach dodatkowych – np. deklaracji uczestnictwa w zajęciach religii organizowanych na terenie przedszkola, wycieczkach organizowanych przez przedszkole, zajęciach z logopedą i z gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej,tańca uczestnictwa dzieci w wybranych zajęciach dodatkowych – np. deklaracji uczestnictwa w zajęciach religii organizowanych na terenie przedszkola, wycieczkach organizowanych przez przedszkole, zajęciach z logopedą i z gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej,tańca zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgody na publikację zdjęć oraz prac dziecka, zgody na publikację zdjęć oraz prac dziecka, zgody na podejmowanie działań w razie nagłego wypadku. zgody na podejmowanie działań w razie nagłego wypadku.

9 OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z placówki (tylko osoby pełnoletnie, posiadające pisemne upoważnienie i po okazaniu dowodu osobistego, życzenie dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez postanowienie sądowe). Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z placówki (tylko osoby pełnoletnie, posiadające pisemne upoważnienie i po okazaniu dowodu osobistego, życzenie dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez postanowienie sądowe). Zasady postępowania z dzieckiem, które nie zostało odebrane z przedszkola w terminie i gdy brak jest kontaktu z rodzicami (rodzice powinni wiedzieć, że np. nauczyciel oczekuje z dzieckiem przez godzinę, powiadamia dyrektora o fakcie pozostawania dziecka w przedszkolu, podejmuje próbę kontaktu telefonicznego z rodzicami, a po godzinie bezskutecznych prób powiadamia miejscową policję o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami dziecka). Zasady postępowania z dzieckiem, które nie zostało odebrane z przedszkola w terminie i gdy brak jest kontaktu z rodzicami (rodzice powinni wiedzieć, że np. nauczyciel oczekuje z dzieckiem przez godzinę, powiadamia dyrektora o fakcie pozostawania dziecka w przedszkolu, podejmuje próbę kontaktu telefonicznego z rodzicami, a po godzinie bezskutecznych prób powiadamia miejscową policję o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami dziecka). Zebranie podpisów rodziców potwierdzających zapoznanie z regulaminem przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola. Zebranie podpisów rodziców potwierdzających zapoznanie z regulaminem przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

10 SPOSOBY I FORMY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI SPOSOBY I FORMY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI Sposób wyboru trójek grupowych i członków rady rodziców. Sposób wyboru trójek grupowych i członków rady rodziców. Harmonogram rocznej współpracy przedszkola z rodzicami - widnieć będzie na stronie internetowej przedszkola. Zachęcam rodziców do przedstawienia własnych propozycji współpracy( przekazanie nauczycielowi grupy).Warto podkreślić, że celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole. Rodzice bardzo prosimy o aktywne włączenie się w proces wychowawczo-dydaktyczny dla dobra naszych dzieci. Harmonogram rocznej współpracy przedszkola z rodzicami - widnieć będzie na stronie internetowej przedszkola. Zachęcam rodziców do przedstawienia własnych propozycji współpracy( przekazanie nauczycielowi grupy).Warto podkreślić, że celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole. Rodzice bardzo prosimy o aktywne włączenie się w proces wychowawczo-dydaktyczny dla dobra naszych dzieci. Harmonogram imprez okolicznościowych (np. Dzień Babci i Dziadka, bal karnawałowy), a także obowiązujące zasady organizacji wycieczek poza budynek przedszkola (procedury postępowania podczas wycieczki przedszkolnej). Zamieszczony zostanie na stronie internetowej przedszkola Harmonogram imprez okolicznościowych (np. Dzień Babci i Dziadka, bal karnawałowy), a także obowiązujące zasady organizacji wycieczek poza budynek przedszkola (procedury postępowania podczas wycieczki przedszkolnej). Zamieszczony zostanie na stronie internetowej przedszkola

11 ZASADY POSTĘPOWANIA W RAZIE STWIERDZENIA, ŻE DZIECKO PRZEBYWAJĄCE W PRZEDSZKOLU WYKAZUJE SYMPTOMY CHOROBY: ważne jest jawne mówienie o problemach zdrowotnych dziecka i nakłaniamy drogich rodziców do otwartych rozmów na ten temat z wychowawcami oraz do zgłaszania tych problemów na piśmie. ważne jest jawne mówienie o problemach zdrowotnych dziecka i nakłaniamy drogich rodziców do otwartych rozmów na ten temat z wychowawcami oraz do zgłaszania tych problemów na piśmie. Istotne ustalenia dotyczące wyżywienia dzieci uwzględniające szczególne potrzeby, np. alergie pokarmowe Istotne ustalenia dotyczące wyżywienia dzieci uwzględniające szczególne potrzeby, np. alergie pokarmowe

12 ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE ZGODNE Z UCHWAŁĄ RADY MIASTA BOLESŁAWIEC ORAZ USTAWA Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991R. O SYSTEMIE OŚWIATY Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI: Zasady odpłatności za przedszkole zgodne z uchwałą Rady Miasta Bolesławiec NR LI/427/2014 z 25 czerwca 2014 oraz Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 20 lutego 2015 r.(Dz.U.z 2015.poz.357) Ustawa o systemie oświaty z późniejszymi zmianami: Za każdą godzinę powyżej podstawy programowej rodzic płaci 1zł. Na rachunku wpisujemy imię, nazwisko, adres dziecka Zasady odpłatności za przedszkole zgodne z uchwałą Rady Miasta Bolesławiec NR LI/427/2014 z 25 czerwca 2014 oraz Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 20 lutego 2015 r.(Dz.U.z 2015.poz.357) Ustawa o systemie oświaty z późniejszymi zmianami: Za każdą godzinę powyżej podstawy programowej rodzic płaci 1zł. Na rachunku wpisujemy imię, nazwisko, adres dziecka Wyjaśnienie, co składa się na opłatę za przedszkole (pięć bezpłatnych godzin pobytu w ramach realizacji podstawy programowej, płatność za kolejne godziny). Podstawa programowa 8:00-13:00 Wyjaśnienie, co składa się na opłatę za przedszkole (pięć bezpłatnych godzin pobytu w ramach realizacji podstawy programowej, płatność za kolejne godziny). Podstawa programowa 8:00-13:00 Poinformowanie rodziców o przysługującym im zwrocie tzw. stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu. Poinformowanie rodziców o przysługującym im zwrocie tzw. stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu. Wskazanie nieprzekraczalny termin wpłat za przedszkole i konta bankowego.( do 15 każdego miesiąca) Wskazanie nieprzekraczalny termin wpłat za przedszkole i konta bankowego.( do 15 każdego miesiąca)

13 Prośba Prosimy o znaczenie ubrań dziecka, podpisywanie woreczków znajdujących się w szatni Prosimy o znaczenie ubrań dziecka, podpisywanie woreczków znajdujących się w szatni Proszę o zamykanie za każdym razem furtki na zabezpieczenie Proszę o zamykanie za każdym razem furtki na zabezpieczenie Proszę o cierpliwość i wyrozumiałość gdy ubrania dziecka leżą w innej części szatni lub gdy przydarzy się pomyłka i inne dziecko przypadkowo je ma na sobie. Proszę o cierpliwość i wyrozumiałość gdy ubrania dziecka leżą w innej części szatni lub gdy przydarzy się pomyłka i inne dziecko przypadkowo je ma na sobie. proszę o utrwalanie z dzieckiem zwrotów grzecznościowych oraz umiejętności, wiadomości i postaw wychowawczych wprowadzanych w przedszkolu. Na każdej gazetce umieszczane są, drogi rodzicu, piosenki i wiersze realizowane w danym temacie kompleksowym proszę o utrwalanie z dzieckiem zwrotów grzecznościowych oraz umiejętności, wiadomości i postaw wychowawczych wprowadzanych w przedszkolu. Na każdej gazetce umieszczane są, drogi rodzicu, piosenki i wiersze realizowane w danym temacie kompleksowym Pamiętajmy o tym, że własnym zachowaniem dajemy przykład swojemu dziecku. Pamiętajmy o tym, że własnym zachowaniem dajemy przykład swojemu dziecku. PROSZĘ O POZYTYWNE NASTAWIENIE WOBEC PRZEDSZKOLA, JEGO ZAMIERZEŃ, INICJATYW I DZIAŁAŃ PROSZĘ O POZYTYWNE NASTAWIENIE WOBEC PRZEDSZKOLA, JEGO ZAMIERZEŃ, INICJATYW I DZIAŁAŃ Proszę o WSPÓŁPRACĘ i wspólne dążenie do tego by nasze dzieci były w przedszkolu „ BEZPIECZNE, UŚMIECHNIĘTE I SZCZĘŚLIWE” Proszę o WSPÓŁPRACĘ i wspólne dążenie do tego by nasze dzieci były w przedszkolu „ BEZPIECZNE, UŚMIECHNIĘTE I SZCZĘŚLIWE”

14 Dziękuję Państwu za pozytywną opinię o naszym przedszkolu na portalu –zadowolony konsument.pl –dzięki opinii o naszej pracy otrzymaliśmy –CERTYFIKAT za rzetelność, atmosferę i współpracę z rodzicami i środowiskiem Dziękuję Państwu za pozytywną opinię o naszym przedszkolu na portalu –zadowolony konsument.pl –dzięki opinii o naszej pracy otrzymaliśmy –CERTYFIKAT za rzetelność, atmosferę i współpracę z rodzicami i środowiskiem DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ I ZAPRASZAM NA SPOTKANIA GRUPOWE DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ I ZAPRASZAM NA SPOTKANIA GRUPOWE


Pobierz ppt "ZEBRANIE ORGANIZACYJNE Z RODZICAMI MPP NR 2 BOLESŁAWIEC 09.09.2015r. ROK SZKOLNY 2015/2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google