Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Debata szkolna Zespół Szkół w Rybnie 17. 02. 2016r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Debata szkolna Zespół Szkół w Rybnie 17. 02. 2016r."— Zapis prezentacji:

1 Debata szkolna Zespół Szkół w Rybnie 17. 02. 2016r.

2 Zasady debaty szkolnej na temat Kodeksu Szkoły z klasą 2.0 Uczestnicy wypowiadają się po udzieleniu głosu przez prowadzącego Szanujemy poglądy innych Nie przeszkadzamy uczestnikom podczas wypowiedzi Podczas głosowania używamy kartek: zielonych na TAK, czerwonych na NIE

3 Kodeks dyskutanta: * Biorąc udział w dyskusji podporządkowujesz się osobie prowadzącej dyskusję, *Prowadzący ma prawo odebrać Ci głos, jeśli zachowujesz się agresywnie lub niekulturalnie wobec innych uczestników, *Twoje wypowiedzi powinny dotyczyć tematu dyskusji, a nie innych dyskutantów, *Nie wolno Ci nikogo obrażać, ani ośmieszać,

4 *Zabierając głos w dyskusji, powinieneś mówić jasno i zwięźle, *Powiedz, jakie masz stanowisko w dyskutowanej sprawie, a potem je uzasadnij, *Nie przerywaj wypowiedzi innym dyskutantom, * Czekaj spokojnie na swoją kolej, aby odpowiedzieć na pytanie lub użyć kontrargumentów,

5 *Słuchaj uważnie wypowiedzi swoich kolegów, gdyż możesz uzupełnić ich wypowiedzi, *Na początku wypowiedzi przywitaj obecnych i się przedstaw, *Na zakończenie swojej wypowiedzi podziękuj wszystkim obecnym.

6 Cztery obszary Wykorzystanie TIK Edukacja z TIK Komunikacja z TIK Bezpieczeństwo z TIK

7 OBSZAR 1. Wykorzystanie TIK

8 Do czego powinien służyć komputer z dostępem do Internetu? Z jakich stron bądź portali internetowych korzystacie najczęściej i dlaczego ?

9 Co sprawia, że siadasz przy komputerze i wchodzisz do Internetu, co Cię do niego przyciąga najbardziej?

10 Uczniowie gimnazjum odpowiadali, że wszystko po trochu – 41%, rozrywka, np. gry, ploteczki o znanych ludziach, ciuchy, muzyka, filmy – 27%, inne – 20%, edukacja, pomoc w nauce – 7%, praca domowa – 3.6% Natomiast uczniowie z liceum: wszystko po trochu – 60%, praca domowa – 27%, rozrywka - 6% edukacja, pomoc w nauce – 0 % a młodzież z ZSZ: rozrywka – 45%, wszystko po trochu – 40%, edukacja, pomoc w nauce – 5% pozostałe sprawy również po 5%.

11 Jakie strony najczęściej odwiedzasz?

12 Młodzież gimnazjalna najczęściej odwiedza portale społecznościowe – 70% i rozrywkowe – 20%, tylko 10 % uczniów odwiedza portale edukacyjne czy serwisy informacyjne. Uczniowie z klas LO i ZSZ odwiedzają najczęściej portale społecznościowe i rozrywkowe (około 90%), co ósmy badany odwiedza serwisy informacyjne i 0% portale edukacyjne.

13 Czy masz komputer z dostępem do Internetu w domu? Wszyscy uczniowie z LO i ZSZ i 96% uczniów w gimnazjum posiada komputer z dostępem do Internetu. Dwoje uczniów nie posiada komputera z Internetem w domu

14 Ile czasu spędzacie przed komputerem? Czy wiesz ile czasu dziennie powinniście korzystać z komputera w/g ogólnie przyjętych norm edukacyjnych?

15 Jak często korzystasz z Internetu? Codziennie korzysta z Internetu - 75% uczniów w gimnazjum, 91% - młodzież ze szkoły programowo wyższej. Kilka razy w tygodniu – 22% uczniów w gimnazjum a 8,6% w LO i ZSZ. 3,6% uczniów korzysta kilka razy w miesiącu lub rzadziej.

16 Ile czasu w ciągu dnia przy komputerze poświęcasz na pracę lub naukę?

17 Połowa badanych uczniów w gimnazjum poświęca mniej niż godzinę na pracę lub naukę korzystając z Internetu, 35% uczniów korzysta kilka godzin dziennie. Natomiast prawie co czwarty ankietowany korzysta z komputera „ile się da” poświęcając ten czas na pracę lub naukę. W grupie respondentów ze szkół ponadgimnazjalnych wynika, iż 60% uczniów LO i 40% z ZSZ poświęca mniej niż godzinę na pracę lub naukę korzystając komputera. Pozostali przeznaczają kilka godzin i więcej na naukę lub prace przy komputerze.

18 Ile czasu w ciągu dnia przy komputerze poświęcasz na rozrywkę?

19 Prawie połowa ankietowanych (gimnazjum – 49% a uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych - 43% ) spędza mniej niż godzinę na rozrywce przed komputerem. Duża część naszych uczniów ( gimnazjum – 42% i LO i ZSZ – 31%) na rozrywkę przeznacza kilka godzin dziennie. Grupa, która spędza bardzo dużo czasu na rozrywce to odpowiednio gimnazjum – 5% a młodzież ponadgimnazjalna – 9%.

20 OBSZAR 2. Edukacja z TIK

21 Jakie strony bądź portale wykorzystujesz w celach edukacyjnych? Czy wiesz jakimi zasadami powinniście kierować się podczas korzystania ze stron /portali edukacyjnych?

22 Masz do zrobienia zadanie domowe i potrzebujesz dodatkowych informacji, po co sięgasz?

23 Wyniki badania wykazały, iż komputer i Internet są dosyć powszechnie wykorzystywane przez młodzież w procesie uczenia się. Prawie 80% badanych deklaruje, iż często wykorzystuje Wikipedię, inne źródła encyklopedyczne wykorzystuje tylko 10% uczniów w gimnazjum a 5% uczniów w ZSZ. Pozostali badani korzystają z innych źródeł wiedzy.

24 Jakie odwiedzasz strony, gdy się uczysz? Najczęstsze odpowiedzi uczniów : Wikipedia, zadane.pl, ściąga.pl, zapytaj.pl, matematyka,pl, facebook.

25 Prawa autorskie innych i moje. Czy jesteście Tymi, którzy chętnie dzielą sie swoją wiedza i umiejętnościami czy wykorzystujecie czyjąś wiedzę i umiejętności?

26 W jaki sposób korzystasz z Internetu przy odrabianiu zadań domowych?

27 Ponad połowa ankietowanych we wszystkich szkołach spisuje np. cytat, podając autora i dopisuje swój komentarz. Natomiast wiernie kopiuje i przedstawia to na lekcji – około 30% uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych a co szósty uczeń gimnazjum. Nie korzysta z Internetu lecz z książek co 11 uczeń w gimnazjum i co 15 uczeń w liceum. Z innych źródeł korzysta średnio 16% badanych.

28 Czy sprawdzasz wiarygodność informacji znalezionych w Internecie?

29 Na pytanie :Czy sprawdzasz wiarygodność informacji znalezionych w Internecie? Ankietowani odpowiadali, że tak – 27% w gimnazjum, 20% w liceum i 15% w ZSZ. Podczas szukania informacji korzystam z wielu stron i szukam najbardziej wiarygodnej, tak twierdzi około 36% wszystkich badanych. Duży odsetek uczniów ZSZ, bo aż 30% a w LO co 7 uczeń bezgranicznie ufa Internetowi. Lepiej przedstawia się sytuacja w gimnazjum bo tylko ponad 3% badanych bezgranicznie wierzy w wiarygodność informacji zawartych w Internecie.

30 Czy zdarza Ci się ściągać nielegalne pliki?

31 Zbadano również przekonania respondentów m.in. na temat zachowań łamiących prawo. Uzyskane wyniki wskazują na to, iż połowa badanych nie ściąga nielegalnych plików, ale aż 40% uczniów liceum, 20% uczniów ZSZ i 12% z gimnazjum pozwala sobie na nielegalną działalność, która łamie prawa własności. Spora grupa ankietowanych około 24% nie jest świadoma swojego działania w sieci.

32 Czy prowadzisz swój blog lub stronę internetową?

33 27% badanych uczniów liceum i 15% z gimnazjum deklaruje, że prowadzi bloga. Prowadzę blog i mam własną stronę internetową deklaruje 10% uczniów ZSZ, 13% uczniów liceum oraz 9% uczniów gimnazjum. Co 13 ankietowany ma własną stronę internetową. Żadnej aktywności twórczej tego typu nie przejawia ponad połowa badanych w liceum, 90% w ZSZ oraz prawie 70% w gimnazjum.

34 W jaki sposób możemy wykorzystać swoją wiedzę do nauki np. kolegów, rodziców, znajomych wykorzystując nowe technologie, które sam dobrze znasz?

35 Z jakiej przeglądarki internetowej najczęściej korzystasz poza szkołą ?

36 Największą popularnością cieszy się przeglądarka Google Chrome – średnio 56% uczniów z niej korzysta. Z Mozilli Firefox korzysta około 30% uczniów klas ponadgimnazjalnych i 15% uczniów gimnazjum. Przeglądarka Opera wykorzystywana jest przez 11% ankietowanych. Mniej niż 10% badanych korzysta z Internet Explorer oraz z innych.

37 Jaki masz system operacyjny na komputerze, z którego korzystasz najczęściej poza szkołą? System operacyjny z którego korzystają najczęściej nasi uczniowie to Windows. Linux, Mac OS i inne wykorzystuje 7% ankietowanych.

38 OBSZAR 3. Komunikacja z TIK

39 Jakie narzędzia internetowe wykorzystujecie we wspólnej komunikacji? uczeń – uczeń uczeń – nauczyciel uczeń – rodzic/dziadkowie/znajomi

40 Czy korzystasz z komunikatorów internetowych? Uczniowie z gimnazjum w 70% korzystają z komunikatorów internetowych a 83 % w szkole ponadgimnazjalnej. Pozostali nie korzystają z tego typu komunikatorów.

41 Jak usprawnić komunikację szczególnie pomiędzy uczniem– nauczycielem, uczniem – rodzicem/dziadkami/znajomymi? Praca w grupach

42 OBSZAR 4. Bezpieczeństwo z TIK

43 Czy Wiecie jak chronić swoje dane w Internecie? Jakie niebezpieczeństwa czekają na Was w sieci?

44 Czy pozostajesz anonimowy w Internecie?

45 Wyniki badań wskazują, iż większość respondentów liceum (80%) i gimnazjum ( 45% ) podaje swoje prawdziwe dane tylko zaufanym osobom lub stronom internetowym, pozostaje anonimowy ponad 6% licealistów i 30% gimnazjalistów Duży odsetek uczniów z ZSZ, aż 60% oraz ponad 10% w LO i 13% w gimnazjum nie zastanawia się nad ochroną swoich danych osobowych.

46 Czy używasz programu antywirusowego? Uczniowie w 90% używają programów antywirusowych w swoich komputerach. Największy odsetek - 15% uczniów, którzy nie korzystają z ochrony programu antywirusowego jest w ZSZ.

47 Czy w/g Was dostęp do komputerów i sieci jest w naszej szkole wystarczający? Praca w grupach

48 Szkolny Kodeks TIK Zespo ł u Szkó ł w Rybnie 1.Używaj Internetu do nauki i własnego rozwoju. 2.Nie kupuj prac domowych a w szczególności wypracowań z Internetu. 3.Nie ściągaj cudzych prac i cytatów (jeśli to robisz podaj autora i źródło). 4.Dbaj o swoje prawa w sieci. Pamiętaj o zabezpieczeniu i podpisaniu swojej pracy. 5.Pomagaj osobom starszym, którzy chcą skorzystać z TIK. 6.Korzystaj z aplikacji ułatwiających komunikowanie się. 7.Nie wyśmiewaj nikogo w sieci i nie rań uczuć innych w Internecie (przestrzegaj etykiety słowa i szanuj zdanie innych). 8.Korzystaj ze stron dostosowanych do Twojego wieku. 9.Pytaj o zgodę wrzucając zdjęcie do Internetu. 10.Nie nagrywaj innych bez ich zgody. 11.Nie nawiązuj kontaktów z nieznajomymi, bądź czujnym w podawaniu swoich danych(imię, nazwisko, adres, nr telefonu, wiek, szkoła). Nie podawaj ich obcym. 12.Szanuj swoje zdrowie i kontroluj czas spędzony przed komputerem.


Pobierz ppt "Debata szkolna Zespół Szkół w Rybnie 17. 02. 2016r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google