Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gimnazjum w Żabim Rogu W zakątek przeszłości Sołectwo w Żabim Rogu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gimnazjum w Żabim Rogu W zakątek przeszłości Sołectwo w Żabim Rogu."— Zapis prezentacji:

1 Gimnazjum w Żabim Rogu W zakątek przeszłości Sołectwo w Żabim Rogu

2 Żabi Róg (dawna nazwa Horn) – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie ostródzkim, w gminie Morąg. Wieś położona jest nad jeziorem Żabim na Pojezierzu Iławskim. Wieś turystyczna, położona w pobliżu jeziora Narie (3 km), w bliskim sąsiedztwie miejscowości turystycznych: Kretowiny, Bogaczewo oraz Gubity. Żabi Róg to nie zwykła wieś, jest to wieś, która posiada wyjątkową duszę. Skąd taka nazwa ? Przed 1945 rokiem Żabi Róg nosił niemiecką nazwę "Horn" (róg), która w niemieckiej etymologii oznaczała również "brzeg, nabrzeże „Natomiast pewna część jeziora (jedna z zatok wraz z sąsiadującymi z nią domami), według podania ludowego obfitująca w żaby, nazywana była przez miejscowych "Poggewinkel" (dosłownie żabi kąt, żabi róg). Z tego też powodu Komisja Ustalania Nazw Miejscowych działająca po 1945 roku nawiązała do tych tradycji wybierając nazwę dla miejscowości Żabi Róg. Ogólnie o Żabim Rogu www.wikipedia.pl

3 Krajobrazy Żabiego Rogu To miejsce na podpis pod zdjęciem, plikiem video, wykresem…

4 Wywiad Poszukując informacji o ostatnich dwóch dekadach w Żabim Rogu postanowiliśmy skonsultować się mieszkanką tej wsi. Pani Alicja Mosionek udzieliła nam wielu informacji na temat ostatnich dwudziestu lat w Żabim Rogu. Zapraszamy na krótką relację z tego wywiadu.

5 Prowadząca: Czy pamięta Pani kto był w tamtym okresie sołtysem naszej wsi? Pani Alicja Mosionek: Mogę powiedzieć, że niezbyt pamiętam, kto był sołtysem wtedy. P: Jakich budynków nie było wcześniej, które są teraz ? A.M: W tamtych latach nie było nowej szkoły,tylko uczyli się w starej szkole. Naszego kościoła nie było,chodziło się co niedziela do Florczak lub jeździło samochodem (jeżeli ktoś miał) lub rowerem. Była biblioteka Publiczna w budynku w którym kiedyś był Klub Rolnika (naprzeciw przystanku PKS), było przedszkole razem z zerówką w budynku,w którym obecnie mieszka sołtys. Świetlicy jako takiej nie było, tylko wówczas była sala wiejska, w której szkoła organizowała przedstawienia lub odbywały się zebrania wiejskie, lub też zabawy wiejskie. Przy przystanku PKS był bar - Rożen, do którego mieszkańcy chodzili na piwo z beczki. Jeszcze w tamtych latach stał młyn, który nie działał, ale to był zabytek, którego obecnie nie ma, ponieważ się spalił. Sklep GS był i jest do dziś. Wówczas nie było tylu nowych budynków,co obecnie wybudowały się domki jednorodzinne.

6 P: Czy Pani zdaniem dużo zmieniło się w Żabim Rogu? A.M: Moim zdaniem dużo się zmieniło fakt, że bezrobocie rośnie, ale obecnie w naszej wsi zmienia się dzięki zdobywanym funduszom unijnym poprzez pisanie projektów. P: Projektów.. a może Pani powiedzieć jakie to były projekty ? A.M: Obecnie zostało zrealizowanych 5 projektów, dzięki którym wieś zyskała i poprzez to mieszkańcy więcej się angażują i integrują np. dzięki projektowi "Kumkajmy razem " zrealizowanym przez Fundację ADSUM z Żabiego Rogu we współpracy z sołtysem i Klubem Aktywnych Mieszkańców "KUM-KUM",mieszkańcy, a szczególnie młodzież pozyskała doświadczenie w kierunku teatralnym, ponieważ zostały odkryte talenty. P: Czy młodzież wystawiała jakieś przedstawienia ? A.M: Młodzież wystawiła sztukę pt."Epizod z życia mieszkańców Żabiego Rogu" Z tą sztuką pojechali również do Kaliningradu i tam zdobyli wyróżnienie a w nagrodę "Królewską Żabę". Członkowie Klubu "KUM-KUM" wystawili sztukę z udziałem kukiełek pt. ”Legenda o Żabim Rogu".

7 P : Niedawno został obrany nowy sołtys wsi. Co o władzach może Pani nam powiedzieć? Jak się sprawują na swoich stanowiskach ? A.M: Obecnie nowy sołtys Mira Mała i radny Stefan Małyj, to właściwi ludzie na właściwych stanowiskach, coś dopiero zaczęło się dziać i uważam, że jest pod tym względem lepiej niż było, bo mieszkańcy a szczególnie młodzież mają większą szansę na samorealizację. P: Wracając do projektów, jakie były realizowane w ostatnich latach ? A.M: W 2007r organizowany został Festyn Rodzinny. Dofinansowany ze środków finansowych Samorządu Województwa Warmińsko -Mazurskiego. P: Jak przebiegał Festyn rodzinny ? A.M: Pierwszy dzień w Szkole Podstawowej - turniej rodzinny : -konkurs wiedzy o regionie -loteria fantów -pokazy strażackie -poczęstunek (ciasta) upiekły członkinie Klubu "KUM-KUM" Drugi dzień w świetlicy -opowieść o historii regionu -występy uczniów : tańce regionalne i przedstawienie "Kłobuk„ -występy cheerleaderek -wystawa prac wiklinowych, rzeźb, obrazy malowane, rysunki, prace wyszywane, obrazy wyszywane haftem krzyżykowym, -wystawa pucharów za osiągnięcia unihokeistów -prace literackie -zabawa przy muzyce i poczęstunek z grilla -zwiedzanie remizy OSP i wozu strażackiego oraz sprzętu

8 P: Jaki był następny projekt w którym wieś brała czynny udział ? A.M: Następny projekt "Pożyteczne ferie"2008 "Cuda świata można znaleźć w naszej świetlicy". P: Jakie były główne założenia tego projektu ? A.M: Projekt zakładał przygotowanie uczniów do sprawdzianu po klasie VI,a także zintegrowanie środowiska, ośmielenie dzieci zamkniętych na współpracę z innymi. P: Skoro projekt dla uczniów więc w jakich zajęciach uczestniczyli ? A.M: Największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia edukacyjne, praktyczne : "Babeczka i ciasteczka", "Szkolne laboratorium", "Nawigator, odkrywca, meteorolog". P: Dużo mówiono o projekcie „Pociąg do przeszłości” czego on dotyczył ? A.M: Projekt pod nazwą "Pociąg do przeszłości -stacja Żabi Róg" dotyczący przypomnienia i zachowania tradycji, sztuki ludowej,starych obyczajów, archiwalnych zdjęć i starych przedmiotów użytkowych związanych z Żabim Rogiem i okolicami. P: Ważnym też projektem przygotowanym przez wieś był projekt dotyczący świadków historii. Co o nim mogłaby nam Pani powiedzieć ? A.M: Projekt "Zapomniani świadkowie historii", który zakładał inwentaryzację i uporządkowanie ewangelickiego cmentarza w Żabim Rogu. Szczególnie chcieliśmy uwrażliwić młodzież na historyczne dobra kultury, w tym cmentarzy noszących piętno skomplikowanej przeszłości narodowościowej i wyznaniowej Warmii i Mazur. Utworzona Grupa Pamięci Historycznej oraz przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń uczestniczyli w wycieczce do Olsztyna.Zwiedzano odnowione, zabytkowe cmentarze i poznano tajniki odnawiania zabytkowych nagrobków.

9 P: Wiele rzeczy wydarzyło się w ciągu dwóch lat. Czy zostało to w jakiś sposób podsumowane ? A.M: 6 czerwca 2009 odbyło się podsumowanie projektu na świetlicy: -wystawa fotograficzna zabytków Żabiego Rogu i okolic -wystawa fotograficzna cmentarza przed uporządkowaniem, -wystawa fot. w trakcie porządkowania, przez mieszkańców, harcerzy, uczniów gimnazjum i mniejszość niemiecką -wystawa fot. po uporządkowaniu - symboliczne zapalenie znicza na cmentarzu. P: Jak samorząd wpływa na wieś ? A.M: Obecny samorząd wpływa pozytywnie, ponieważ to widać, że wieś pięknieje. P: Może Pani podać jakiś przykład? A.M: Przykłady: boisko sportowe na "fabryce", plac zabaw -"fabryka", Nowa szkoła i hala sportowa - dzięki niej rozwinął się unihokej, oświetlenie wsi, plaża i pomost, chodnik przed kościołem i nowa droga z chodnikiem do bloków na osiedle WSBW, wyremontowana świetlica w centrum wsi, nowa świetlica na "fabryce", odnowione przystanki PKS.

10 P: Czy Żabi Róg jako wieś ma jakieś osiągnięcia ? A.M: Żabi Róg otrzymał Dyplom Zarządu Związku Gmin Warmińsko- Mazurskich za utrzymanie wysokiego poziomu w estetyzacji wsi i zaangażowanie mieszkańców na rzecz zachowania czystości i porządku w XIII edycji konkursu "Czysta i piękna zagroda-estetyczna wieś 2008 " P: Czy Podoba się pani Żabi Róg i co chciałaby pani w nim zmienić ? A.M: Żabi Róg podoba mi się, ma ładną nazwę łatwo wpadającą w ucho, jest ładnie, ale potrzeba jeszcze dużo aktywności mieszkańców,żeby było ładniej,czyściej i żebyśmy się bardziej integrowali. Gdyby wszyscy mieszkańcy pomyśleli, że nie warto zamykać się w swoim domu i tylko w swojej rodzinie a warto wyjść do ludzi i robić wspólnie coś dla naszej miejscowości. „Pamiętajmy, że człowiek powinien mieć czas na wszystko: na pracę i odpoczynek, na modlitwę i refleksję, a także na tańce i zabawę." I to właśnie chciałabym zmienić - mentalność ludzi. Niech towarzyszą nam słowa Stanisława Przeździeckiego -byłego sołtysa Żabiego Rogu: "TA WIEŚ TO TAK,JAK MÓJ WŁASNY DOM". To tyle pozdrawiam !

11 Obecna Pani Sołtys wsi Mirosława Mała Dzi ę ki Pani Mirosławie Ż abi Róg zamienił si ę w pi ę kn ą i zadban ą wie ś. Jako mieszka ń cy wsi mo ż emy Jej zawdzi ę cza ć m.in. Pla żę nad jeziorem wraz z pomostem, nowo wylane asfalty, chodniki itp. Jeste ś my bardzo wdzi ę czni za takie zaanga ż owanie jakie wykazała Pani Sołtys.

12 Sekcja Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Nolet Żabi Róg

13 Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Nolet” Ż abi Róg godnie reprezentuje nasz ą wie ś w Polsce i nie tylko. Klub ten na swoim koncie ma wiele wa ż nych i presti ż owych nagród. Obecnie fundacja ‘ADSUM’ pomog ł a uczniowskiemu klubowi sekcji unihokeja aby móg ł dobrze funkcjonowa ć. Przede wszystkim chodzi tutaj o dotacje na wyjazdy, ż ywno ść czy sprz ę t sportowy. Inne w ł adze tak ż e anga ż uj ą si ę w pomoc dla „Noletu” m.in. Pan Stefan Ma ł yj.

14 Natalia Łoś 23.03.1994, III a Piotr Przybułek III a 08.08.1994r. Numer telefonu szkoły 897571468 Gimnazjum w Żabim Rogu Imię i nazwisko Opiekuna Zespołu telefon/e-mail W skład Zespołu Projektowego wchodzą… Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "Gimnazjum w Żabim Rogu W zakątek przeszłości Sołectwo w Żabim Rogu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google