Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAISTNIENIA SYTUACJI KRYZYSOWEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAISTNIENIA SYTUACJI KRYZYSOWEJ."— Zapis prezentacji:

1 POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAISTNIENIA SYTUACJI KRYZYSOWEJ

2 CZY MOŻNA POMÓC SOBIE, INNYM I POLICJI W PRZYPADKU UDZIAŁU W SYTUACJI KRYZYSOWEJ ? RECEPTA? RECEPTA?ALGORYTM?SCHEMAT?INSTRUKCJA?

3 Reakcje na zagrożenie STRACH STRACH LĘK LĘK PANIKA PANIKA

4 Emocja odzwierciedlająca stan zagrożenia, uczucie niepokoju odczuwane w niebezpiecznej sytuacji. Normalna reakcja na rzeczywiste, realne niebezpieczeństwo, grożące zarówno jemu samemu, jego otoczeniu jak też uznanym przez człowieka wartościom wyższym. Jeden ze skutków psychicznych oddziaływania stresu na człowieka. STRACH

5 STRES Stan mobilizacji sił organizmu będący reakcją na negatywne bodźce fizyczne i psychofizyczne mogące w konsekwencji doprowadzić do zaburzeń czynnościowych w skrajnych przypadkach schorzeń. Stan mobilizacji sił organizmu będący reakcją na negatywne bodźce fizyczne i psychofizyczne mogące w konsekwencji doprowadzić do zaburzeń czynnościowych w skrajnych przypadkach schorzeń.

6 ODPORNOŚĆ NA STRES Zdolność do zorganizowanego funkcjonowania mimo podniecenia emocjonalnego.

7 Krańcowy niepokój, irracjonalny strach. Przykry, intensywnie odczuwany stan złego samopoczucia, wywołany niejasnym wrażeniem niesprecyzowanego i bliskiego zagrożenia, wobec którego człowiek czuje się bezbronny i bezsilny. Ma te same elementy składowe co strach, z jedną istotną różnicą: poznawczym komponentem strachu jest spodziewanie się jasno określonego, konkretnego zagrożenia, gdy tym czasem poznawczym składnikiem lęku jest oczekiwanie zagrożenia o mglistym charakterze. LĘK

8 Stan nagłego, zwykle nieuzasadnionego przerażenia, często ogarniającego całą grupę ludzi. Objawia się poczuciem zagrożenia przed śmiercią albo przed popadnięciem w obłęd, wrażeniem, że zaraz się zemdleje, dusznością, oszołomieniem lub zawrotami głowy, palpitacjami, drżeniem itp. PANIKA

9 EWAKUACJA OBIEKTU Ewakuacja ma na celu szybkie i uporządkowane wyprowadzenie ludzi z rejonu zagrożonego w rejon bezpieczny. Ewakuacja ma na celu szybkie i uporządkowane wyprowadzenie ludzi z rejonu zagrożonego w rejon bezpieczny. Wykonywana jest na polecenie właściciela lub administratora obiektu albo osoby przez niego upoważnionej. Wykonywana jest na polecenie właściciela lub administratora obiektu albo osoby przez niego upoważnionej. Zakres ewakuacji zależy od stopnia zagrożenia. Zakres ewakuacji zależy od stopnia zagrożenia.

10 EWAKUACJA OBIEKTU Osoby ewakuowane powinny zabrać ze sobą rzeczy osobiste, takie jak: torby, torebki, plecaki, ubrania, w celu uniknięcia straty czasu na pirotechniczne sprawdzanie tych przedmiotów. Osoby ewakuowane powinny zabrać ze sobą rzeczy osobiste, takie jak: torby, torebki, plecaki, ubrania, w celu uniknięcia straty czasu na pirotechniczne sprawdzanie tych przedmiotów. Wszyscy nie biorący bezpośredniego udziału w akcji powinni znajdować się w bezpiecznej odległości ( co najmniej 150 m ) od obiektu. Wszyscy nie biorący bezpośredniego udziału w akcji powinni znajdować się w bezpiecznej odległości ( co najmniej 150 m ) od obiektu.

11 JAK DZIAŁA „AKTYWNY STRZELEC”? Nieprzewidywalnie. Nieprzewidywalnie. Jego działania są dynamiczne. Jego działania są dynamiczne. Z chwilą pojawienia się organów ścigania popełnia samobójstwo, ginie od kul policjantów, zostaje zatrzymany, ucieka. Z chwilą pojawienia się organów ścigania popełnia samobójstwo, ginie od kul policjantów, zostaje zatrzymany, ucieka.

12 KIEDY BĘDZIESZ W MIEJSCU GDZIE „DZIAŁA” „AKTYWNY STRZELEC” Ostrzeż innych sygnałem alarmowym. Ostrzeż innych sygnałem alarmowym. Uciekaj lub schroń się w miejscu bezpiecznym. Uciekaj lub schroń się w miejscu bezpiecznym. Walcz lub błagaj o litość. Walcz lub błagaj o litość.

13 KIEDY ZDECYDUJESZ SIĘ NA UCIECZKĘ Jeżeli znasz plan budynku, w którym się znajdujesz wykorzystaj to. Jeżeli znasz plan budynku, w którym się znajdujesz wykorzystaj to. Zabierz ze sobą telefon komórkowy. Zabierz ze sobą telefon komórkowy. Jeśli to możliwe, pomóż w ucieczce innym. Jeśli to możliwe, pomóż w ucieczce innym. Ewakuuj się bez względu na innych. Ewakuuj się bez względu na innych. Ostrzegaj innych, nie pozwól im wejść do budynku. Ostrzegaj innych, nie pozwól im wejść do budynku. Nie próbuj przenosić rannych. Nie próbuj przenosić rannych. Trzymaj ręce na widoku. Trzymaj ręce na widoku. Zadzwoń na 997 (lub 112), gdy będziesz bezpieczny. Zadzwoń na 997 (lub 112), gdy będziesz bezpieczny. Postępuj zgodnie z instrukcjami policji. Postępuj zgodnie z instrukcjami policji.

14 INFORMACJA DLA POLICJI Miejsce zdarzenia. Miejsce zdarzenia. Rodzaj zdarzenia. Rodzaj zdarzenia. Informacje o zagrożeniu życia i zdrowia ludzkiego. Informacje o zagrożeniu życia i zdrowia ludzkiego. Liczbę napastników. Liczbę napastników. Opis wyglądu napastników. Opis wyglądu napastników. Ilość i rodzaj broni. Ilość i rodzaj broni. Liczbę ofiar i gdzie je widziano. Liczbę ofiar i gdzie je widziano. Imię i nazwisko zgłaszającego. Imię i nazwisko zgłaszającego. Numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu. Numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu. Najszybszą/najbezpieczniejszą drogę dojazdu do miejsca zdarzenia. Najszybszą/najbezpieczniejszą drogę dojazdu do miejsca zdarzenia.

15 KIEDY UKRYJESZ SIĘ W BEZPIECZNYM MIEJSCU Zamknij drzwi. Zamknij drzwi. Zabarykaduj wejście. Zabarykaduj wejście. Zejdź ze światła drzwi i okien. Zejdź ze światła drzwi i okien. Ukryj się za dużymi meblami (np. szafa,biurko). Ukryj się za dużymi meblami (np. szafa,biurko). Wycisz telefon komórkowy. Wycisz telefon komórkowy. Apteczka!!!. Apteczka!!!. Kiedy nie jesteś pewny kto jest za nimi – nie otwieraj drzwi. Kiedy nie jesteś pewny kto jest za nimi – nie otwieraj drzwi. W czasie ewakuacji wykonuj wszystkie polecenia służb, trzymaj ręce na widoku. W czasie ewakuacji wykonuj wszystkie polecenia służb, trzymaj ręce na widoku.

16 POSTĘPOWANIE W SYTUACJI STANIA SIĘ ZAKŁADNIKIEM Należy mieć świadomość, że to sprawca kontroluje sytuację. Należy mieć świadomość, że to sprawca kontroluje sytuację. Należy być przygotowanym na to, że sytuacja może trwać bardzo długo. Należy być przygotowanym na to, że sytuacja może trwać bardzo długo. Należy rozwinąć w sobie wolę przetrwania – znaleźć cel na zewnątrz (może to być myśl o swoich bliskich, o powodach dla których musisz przeżyć). Należy rozwinąć w sobie wolę przetrwania – znaleźć cel na zewnątrz (może to być myśl o swoich bliskich, o powodach dla których musisz przeżyć).

17 POSTĘPOWANIE W SYTUACJI STANIA SIĘ ZAKŁADNIKIEM POSTĘPOWANIE W SYTUACJI STANIA SIĘ ZAKŁADNIKIEM W rozmowie z innymi zakładnikami należy używać nazwisk i imion. W rozmowie z innymi zakładnikami należy używać nazwisk i imion. Nie należy unikać jedzenia posiłków. Nie należy unikać jedzenia posiłków. Fakt przymusowej bezczynności można wykorzystać do robienia „notatek w pamięci” dotyczących np. czy porywacz ma jakieś znaki szczególne, czy broń miała lunetę, jak szeroki jest magazynek broni (szerokość dwóch palców czy czterech?). Fakt przymusowej bezczynności można wykorzystać do robienia „notatek w pamięci” dotyczących np. czy porywacz ma jakieś znaki szczególne, czy broń miała lunetę, jak szeroki jest magazynek broni (szerokość dwóch palców czy czterech?).

18 POSTĘPOWANIE W SYTUACJI STANIA SIĘ ZAKŁADNIKIEM POSTĘPOWANIE W SYTUACJI STANIA SIĘ ZAKŁADNIKIEM Nie należy robić gestów zwracających uwagę porywaczy. Nie należy robić gestów zwracających uwagę porywaczy. Nie należy „rzucać się w oczy“ terrorystom, trzeba stać się jak najbardziej „szary i nijaki“. Nie należy „rzucać się w oczy“ terrorystom, trzeba stać się jak najbardziej „szary i nijaki“. Nie należy: zadawać pytań, patrzeć w oczy terrorystom. Nie należy: zadawać pytań, patrzeć w oczy terrorystom. Należy być im posłuszny, bez dyskusji, siedzieć spokojnie na miejscu. Należy być im posłuszny, bez dyskusji, siedzieć spokojnie na miejscu.

19 POSTĘPOWANIE W SYTUACJI STANIA SIĘ ZAKŁADNIKIEM POSTĘPOWANIE W SYTUACJI STANIA SIĘ ZAKŁADNIKIEM Należy zawsze pytać o pozwolenie, np. gdy chce się wstać lub otworzyć torbę itp. Należy zawsze pytać o pozwolenie, np. gdy chce się wstać lub otworzyć torbę itp. Na żądanie terrorystów należy oddać przedmioty osobiste. Na żądanie terrorystów należy oddać przedmioty osobiste. Należy być spokojnym, naturalnym, znaleźć postawę pośrednią między agresją a pasywnością i uległością. Należy być spokojnym, naturalnym, znaleźć postawę pośrednią między agresją a pasywnością i uległością. Nie należy być utrapieniem dla napastników (bunt, dyskusja, silne reakcje emocjonalne). Nie należy być utrapieniem dla napastników (bunt, dyskusja, silne reakcje emocjonalne).

20 POSTĘPOWANIE W SYTUACJI STANIA SIĘ ZAKŁADNIKIEM POSTĘPOWANIE W SYTUACJI STANIA SIĘ ZAKŁADNIKIEM Nie należy być zbyt asertywnym (ze wszystkim się nie zgadzam) ani zbyt pasywnym (wszystko akceptuję). Nie należy być zbyt asertywnym (ze wszystkim się nie zgadzam) ani zbyt pasywnym (wszystko akceptuję). Należy usunąć (wyrzucić) wszelkie oznaki władzy, zajmowania ważnej pozycji. Należy usunąć (wyrzucić) wszelkie oznaki władzy, zajmowania ważnej pozycji. Jeżeli jest możliwość ucieczki – decyzję należy podjąć samodzielnie, ponieważ jej konsekwencje mogą być różne. Jeżeli jest możliwość ucieczki – decyzję należy podjąć samodzielnie, ponieważ jej konsekwencje mogą być różne.

21 TRZY FAZY INCYDENTU Faza paniki Faza paniki Faza negocjacji Faza negocjacji Faza rozwiązania siłowego Faza rozwiązania siłowego

22 FAZA PANIKI Występuje w momencie zaistnienia incydentu (w chwili dokonywania zamachu). Wiąże się z ogromnym napięciem emocjonalnym zarówno po stronie sprawców jak i ofiar. W tym czasie bardzo łatwo jest sprowokować przestępcę do agresywnego działania. Opanowanie przez człowieka emocji w czasie tych pierwszych kilku minut trwania incydentu będzie miało wpływ na jego bezpieczeństwo.

23 FAZA NEGOCJACJI Związana jest z prowadzeniem rozmów przez policyjnych negocjatorów. Zadaniem prowadzonych negocjacji jest przede wszystkim doprowadzenie do rozwiązania incydentu bez konieczności użycia siły.

24 FAZA ROZWIĄZANIA SIŁOWEGO W chwili gdy negocjacje nie przynoszą pożądanego efektu w postaci pokojowego rozwiązania zaistniałego incydentu, a życie i zdrowie zakładników jest z każdą chwilą coraz bardziej zagrożone policja decyduje się na rozwiązanie siłowe – szturm w celu uwolnienia przetrzymywanych zakładników.

25 TRUDNE MOMENTY DLA ŻYCIA I ZDROWIA ZAKŁADNIKÓW  FAZA PANIKI  GODZINY WYZNACZONE NA SPEŁNIENIE ŻĄDAŃ  ROZWIĄZANIE SIŁOWE

26 GDY WYKORZYSTAJĄ NAS JAKO ŻYWĄ TARCZĘ Terrorysta musi czuć, że nad nami panuje, więc: Terrorysta musi czuć, że nad nami panuje, więc: - opanujmy emocje, - nie szarpmy się i nie wyrywajmy, - nie próbujmy przechwytywać broni sprawcy.

27 GDY WYKORZYSTAJĄ NAS JAKO ŻYWĄ TARCZĘ Pamiętajmy, że antyterroryści sami wypracują sobie sposób rozwiązania sytuacji kryzysowej i uwolnią nas. Pamiętajmy, że antyterroryści sami wypracują sobie sposób rozwiązania sytuacji kryzysowej i uwolnią nas. Jeżeli jeden z operatorów szturmujących zacznie negocjować z zasłaniającym się nami terrorystą, skoncentrujmy się - być może padnie jakaś komenda dla nas (np. padnij!), wykonajmy ją natychmiast. Jeżeli jeden z operatorów szturmujących zacznie negocjować z zasłaniającym się nami terrorystą, skoncentrujmy się - być może padnie jakaś komenda dla nas (np. padnij!), wykonajmy ją natychmiast.

28 GDY WYKORZYSTAJĄ NAS JAKO ŻYWĄ TARCZĘ Jeżeli zauważymy, że terrorysta skierował broń palną w kierunku operatorów szturmujących z zamiarem jej użycia, postarajmy się gwałtownie obniżyć swoją sylwetkę (antyterroryści mogą być zmuszeni do otwarcia ognia). Jeżeli zauważymy, że terrorysta skierował broń palną w kierunku operatorów szturmujących z zamiarem jej użycia, postarajmy się gwałtownie obniżyć swoją sylwetkę (antyterroryści mogą być zmuszeni do otwarcia ognia).

29 JAK ZACHOWAĆ SIĘ W TRAKCIE SZTURMU Bądź przygotowany na ostre traktowanie ze strony ekipy ratunkowej – dopóki nie zostaniesz formalnie zidentyfikowany jako jeden z zakładników, jesteś potencjalnie jednym z porywaczy. Bądź przygotowany na ostre traktowanie ze strony ekipy ratunkowej – dopóki nie zostaniesz formalnie zidentyfikowany jako jeden z zakładników, jesteś potencjalnie jednym z porywaczy. Staraj się uspokoić, akcja zawsze wywołuje zamieszanie i panikę, ludzie są w szoku. Staraj się uspokoić, akcja zawsze wywołuje zamieszanie i panikę, ludzie są w szoku. Nie trzyj oczu w wypadku użycia gazów łzawiących. Nie trzyj oczu w wypadku użycia gazów łzawiących.

30 JAK ZACHOWAĆ SIĘ W TRAKCIE SZTURMU Pozostań na miejscu, gdzie zastał Cię szturm. Pozostań na miejscu, gdzie zastał Cię szturm. Połóż się na podłodze (tak, aby uniknąć rażenia ogniem w sytuacji gdyby nastąpiła wymiana ognia pomiędzy przestępcą, a policjantami). Połóż się na podłodze (tak, aby uniknąć rażenia ogniem w sytuacji gdyby nastąpiła wymiana ognia pomiędzy przestępcą, a policjantami). Wykonuj polecenia policjantów nawet gdy wydają się w danej sytuacji nieracjonalne (np. zakładanie zakładnikom kajdanek). Wykonuj polecenia policjantów nawet gdy wydają się w danej sytuacji nieracjonalne (np. zakładanie zakładnikom kajdanek).

31 JAK ZACHOWAĆ SIĘ W TRAKCIE SZTURMU Nie uciekaj z obiektu, dopóki nie zostanie wydany rozkaz wyjścia – możesz zostać wzięty za terrorystę. Nie uciekaj z obiektu, dopóki nie zostanie wydany rozkaz wyjścia – możesz zostać wzięty za terrorystę. W chwili wyzwolenia wychodź jak najszybciej, nie zatrzymuj się dla zabrania rzeczy osobistych, zawsze istnieje ryzyko wybuchu lub pożaru. W chwili wyzwolenia wychodź jak najszybciej, nie zatrzymuj się dla zabrania rzeczy osobistych, zawsze istnieje ryzyko wybuchu lub pożaru.

32 PYTANIA ?

33 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAISTNIENIA SYTUACJI KRYZYSOWEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google