Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach Ul. Kościuszki 6, 40-049 Katowice Europejskie Curriculum Vitae Regionalne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach Ul. Kościuszki 6, 40-049 Katowice Europejskie Curriculum Vitae Regionalne."— Zapis prezentacji:

1 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach Ul. Kościuszki 6, 40-049 Katowice centrum@rcie.katowice.pl Europejskie Curriculum Vitae Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach Ul. Kościuszki 6, 40-049 Katowice centrum@rcie.katowice.pl centrum@rcie.katowice.pl www.rcie.katowice.pl www.rcie.katowice.plwww.rcie.katowice.pl

2 Europass Stwarza obywatelom wszystkich państw UE równe szanse w przedstawianiu kwalifikacji i doświadczenia zawodowego w sposób zrozumiały nie tylko w kraju ojczystym, ale w całej Europie. Innym słowy, Europass to zestaw dokumentów umożliwiających lepsze prezentowanie kwalifikacji zawodowych i kompetencji na obszarze całej Europy. Europass funkcjonuje również w państwach EOG oraz w państwach kandydujących do UE. 2 Punkt Informacyjny Europe Direct Katowice

3 EUROPASS Paszport językowy Suplement do Dyplomu Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Mobilność Suplement do dyplomu CV 3 Punkt Informacyjny Europe Direct Katowice

4 EUROPASS CV To standardowy formularz życiorysu, używany w takiej samej formie we wszystkich krajach UE, który: - umożliwia przejrzystą prezentację danych osobowych oraz informacji o posiadanych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym, - umożliwia pracodawcom porównywanie kwalifikacji kandydatów do pracy, - ułatwia pisanie CV. 4 Punkt Informacyjny Europe Direct Katowice

5 Minimalna długość CV to 2 / 3 strony formatu A4, maksymalna - jedna strona, choć u osób o dłuższym stażu pracy i drodze zawodowej objętość taka może się okazać niewystarczająca. Na dole strony powinna (tak jak w innych dokumentach aplikacyjnych) pojawić się klauzula zawierająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883)".

6 Układ C.V.: a) układ chronologiczny b) układ celowy c) układ funkcjonalny

7 UKŁAD CHRONOLOGICZNY: Używany zwykle przy podaniach o pracę. Dobrze sprawdza się w sytuacjach, gdy ważne jest doświadczenie zawodowe oraz wykształcenie. Po danych osobowych zamieszcza się informacje o wykształceniu (lata nauki, rodzaj szkoły, kierunek nauki) w odwróconym porządku chronologicznym. Następnie podawany jest, również w odwrotnej kolejności, przebieg pracy. W dalszej części zamieszczane są informacje o pozostałych osiągnięciach, zakresie dodatkowych kompetencji, zainteresowaniach, referencjach.

8 UKŁAD CELOWY: Przydatny dla osób o konkretnym celu zawodowym i bogatym doświadczeniu. Ten układ ma zadanie przedstawić pracodawcy konkretnej wizji pracy, jaką zamierzamy realizować. W przypadku tego życiorysu ważne są jedynie informacje adekwatne do stanowiska: szkolenia, kursy, opis osiągnięć i predyspozycji. Takie CV ma za zadanie skupić uwagę czytającego na tym, co zamierzamy wnieść do firmy

9 U UKŁAD FUNKCJONALNY: Główne zadanie tego układu to zmniejszenie niekorzystnego wrażenia, jakie osoba czytająca może odnieść np. z powodu przerw w zatrudnieniu, wykształcenia nieadekwatnego do stanowiska, jakie chcemy pełnić. Korzystają z niego również osoby zamierzające zmienić ścieżkę kariery. Przy takim układzie szczególnie istotny jest opis kompetencji, osiągnięć, umiejętności przydatnych w branży, w której chcemy pracować.

10 Europejskie C.V. Pomysł wprowadzenia europejskiego CV według jednolitego wzoru narodził się w 2002 r. Kontynuacją tego projektu jest tzw. życiorys Europass – jeden z pięciu dokumentów poświadczających nasze kwalifikacje, wykształcenie i umiejętności.

11 Pięć podstawowych zasad Europass: a) skoncentrowanie się na najważniejszych rzeczach b) pisanie jasno i zwięźle c) dostosowanie zawartości do stanowiska, o jakie aplikujemy d) trzymanie się kwestii formalnych – odpowiednia czcionka, papier e) sprawdzenie wszystkich informacji po wypełnieniu dokumentu

12 Europejski życiorys składa się z siedmiu części: a) dane osobowe, b) preferowane miejsce zatrudnienia/charakter pracy, c) doświadczenie zawodowe, d) wykształcenie i odbyte szkolenia, e) umiejętności i kompetencje f) język g) informacje dodatkowe i załączniki.

13 Również po polsku... Formularz do wypełnienia na własnym komputerze można wraz z instrukcją ściągnąć w języku polskim ze strony www.europass.cedefop.eu.int (zakładka Downloads, CV Template oraz Instructions for filling in the CVs). W instrukcji bardzo dokładnie opisane są poszczególne rubryki oraz to, co powinno i nie powinno się w nich znaleźć. Gotowy dokument również zapisujemy na dysku komputera.

14 Ko Korzystając z takiego wzoru możemy mieć pewność, że struktura naszego CV nie odbiega od powszechnie przyjętych standardów. Pracodawca otrzyma od nas dokument z logo Europassu. Oczywiście ponieważ CV wypełniamy sami i sami oceniamy np. znajomość języka obcego, pracodawca może poprosić nas o udokumentowanie wymienionych kwalifikacji czy umiejętności. Do samodzielnie sporządzonego CV możemy dołączyć inne dokumenty Europassu – np. potwierdzenie kwalifikacji zdobytych zagranicą. Taki dokument musi być wystawiony przez kompetentną organizację np. uczelnię, która wysłała nas na zagraniczne stypendium.

15 Takie rozwiązania jak Europass mają na celu zwiększanie mobilności zawodowej Europejczyków. Mając Europass CV będziemy mogli mieć pewność, że w konkurencji z innymi kandydatami do pracy będą oceniane nasze kompetencje i umiejętności. O wyniku rekrutacji nie zdecyduje np. źle skonstruowany życiorys.

16 ROZUMIENIE

17

18

19 1. MÓWIENIE

20

21

22

23 1. PISANIE

24 1.

25 UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE SPOŁECZNE

26 UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE ORGANIZACYJNE

27 UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE TECHNICZNE

28 UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE W ZAKRESIE OBSŁUGI KOMPUTERA

29 UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE ARTYSTYCZNE

30 INNE UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE

31 INFORMACJE DODATKOWE

32 ZAŁĄCZNIKI

33 Europass – Paszport językowy W dokumencie tym ocena umiejętności jest dokonywana przez posiadacza na podstawie tabeli samooceny, opracowanej przez Radę Europy, w której zdefiniowanych zostało sześć poziomów biegłości językowej w zakresie słuchania, czytania, pisania, porozumiewania się i samodzielnego formułowania wypowiedzi. Europass - Paszport Językowy przedstawia także całą „biografię językową” posiadacza dokumentu, czyli etapy i formy kształcenia oraz informacje na temat wykorzystania języka obcego. 33 Punkt Informacyjny Europe Direct Katowice

34 Europass – Paszport językowy Dokument jest wypełniany samodzielnie. Wzór dostępny na stronie: http://europass.frse.org.pl/europass-paszport-jezykowy 34 Punkt Informacyjny Europe Direct Katowice

35 Europass - Mobilność Europass - Mobilność określa zakres wiedzy oraz doświadczenia zdobyte w trakcie nauki oraz praktyk i staży zagranicznych. Umożliwia on potwierdzenie zdobytych kwalifikacji niezależnie od wieku, poziomu wykształcenia lub statusu zawodowego wszystkich osób, które pracowały lub pobierały praktyczną naukę zawodu zagranicą po 01.01.2005 w ramach wyjazdu zorganizowanego. Dokument jest wydawany bezpłatnie przez Krajowe Centrum Europass na wniosek organizacji wysyłającej beneficjenta. 35 Punkt Informacyjny Europe Direct Katowice

36 Europass - Mobilność Dokument Europass- Mobilność służy do potwierdzenia okresów nauki lub szkolenia, odbywających się w innym kraju europejskim w ramach wyjazdu zorganizowanego (określanych mianem europejskich ścieżek kształcenia). Europejska ścieżka kształcenia to na przykład: - praktyka zawodowa w przedsiębiorstwie; - semestr nauki na uczelni zaliczony w ramach wymiany; - praktyka w charakterze wolontariusza w organizacji pozarządowej. 36 Punkt Informacyjny Europe Direct Katowice

37 Europass - Mobilność Ścieżka kształcenia monitorowana jest przez dwie organizacje partnerskie (w kraju pochodzenia i przyjmującym). Partnerzy uzgadniają cel, zakres i czas trwania ścieżki. Partnerami mogą być uczelnie wyższe, szkoły, firmy, organizacje pozarządowe, itd. Dokument wypełnia partner wysyłający i partner przyjmujący, w języku uzgodnionym między partnerami i osobą wyjeżdżającą. Może być wypełniany w dwóch wersjach językowych – w języku polskim i w języku obcym. 37 Punkt Informacyjny Europe Direct Katowice

38 Europass – Suplement do dyplomu To dokument opisujący kompetencje uzyskane przez posiadacza dyplomu w toku studiów oraz ułatwiający zrozumienie zdobytej wiedzy i kompetencji. Dokument ten pozwala również określić poziom, treść i status studiów ukończonych przez właściciela dyplomu. Europass – Suplement do Dyplom jest wydawany od dnia 01.01.2005r. przez szkoły wyższe wraz z dyplomem ukończenia studiów w ramach opłaty wnoszonej za wydanie dyplomu. Wzór określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ( z 1 września 2011) Suplement może być wydany w następujących językach obcych: angielskim francuskim hiszpańskim niemieckim rosyjskim 38 Punkt Informacyjny Europe Direct Katowice

39 EUROPASS – suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Jest to dokument, który zaświadcza o umiejętnościach absolwenta ponadgimnazjalnej szkoły zawodowej oraz wskazuje do wykonania jakich zawodów uprawniony jest posiadacz dyplomu. Dyplom ten jest bezpłatnie wydawany przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. Aby otrzymać dyplom uczeń musi zdać egzamin zewnętrzny, który potwierdza zdobyte kwalifikacje. 39 Punkt Informacyjny Europe Direct Katowice

40 Kontakt Krajowe Centrum Europass Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa tel. (22) 46 31 510 europass@frse.org.pl http://www.europass.org.pl europass@frse.org.pl http://www.europass.org.pl 40 Punkt Informacyjny Europe Direct Katowice

41 Pomocne linki Ministerstwo Edukacji Narodowej http://www.mein.gov.pl Portal Europass administrowany przez Europejskie Centrum „Rozwoju Szkolenia Zawodowego „(Cedefop) http://europass.cedefop.eu.int 41 Punkt Informacyjny Europe Direct Katowice

42 Punkt Informacyjny Europe Direct Katowice ul. Kościuszki 6 40-049 Katowice tel./fax (32) 209 17 01 e-mail: europedirect-katowice@europedirect-katowice.pl strona: www.europedirect-katowice.plwww.europedirect-katowice.pl 42 Punkt Informacyjny Europe Direct Katowice


Pobierz ppt "Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach Ul. Kościuszki 6, 40-049 Katowice Europejskie Curriculum Vitae Regionalne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google