Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

XXXV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy OGÓLNOPOLSKI KONKURS POPRAWY WARUNKÓW PRACY XXXIX edycja XXXIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "XXXV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy OGÓLNOPOLSKI KONKURS POPRAWY WARUNKÓW PRACY XXXIX edycja XXXIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu."— Zapis prezentacji:

1 XXXV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy OGÓLNOPOLSKI KONKURS POPRAWY WARUNKÓW PRACY XXXIX edycja XXXIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

2 XXXV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy Inspirowanie i upowszechnianie prac naukowo-badawczych oraz rozwiązań organizacyjnych i technicznych, prowadzących do poprawy warunków pracy. Cel Konkursu XXXIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

3 XXXV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy Organizatorzy: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Gospodarki Naczelna Organizacja Techniczna FSNT-NOT we współpracy z: Ministerstwem Zdrowia Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwem Edukacji Narodowej Państwową Inspekcją Pracy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Wyższym Urzędem Górniczym Urzędem Dozoru Technicznego Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność” Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych Sekretariat Konkursu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy XXXIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

4 XXXV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy Liczba prac zgłoszonych na Konkurs - 85 (po wstępnym wyborze w Oddziałach Wojewódzkich NOT) w tym: Rozwiązania techniczne i organizacyjne - 74 zastosowane w praktyce Prace naukowo-badawcze - 11 z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii służące poprawie warunków pracy, mające zastosowanie w praktyce XXXIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

5 XXXV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy Obszary tematyczne - zagrożenia hałasem i drganiami - zagrożenia chemiczne i pyłowe - zagrożenia mechaniczne - zagrożenia elektryczne, wybuchowe i pożarowe - zagrożenia polami elektromagnetycznymi - uciążliwość pracy - środki ochrony indywidualnej - edukacja XXXIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

6 XXXV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE zastosowane w praktyce nagroda I stopnia - 1 nagroda II stopnia - 2 nagroda III stopnia - 3 wyróżnienia - 16 NAGRODY I WYRÓŻNIENIA XXXIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

7 XXXV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy Urządzenie do rozbijania brył typu URB/ZS-1 ze zdalnym sterowaniem - KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, - Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice” w Polkowicach NAGRODA I STOPNIA XXXIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

8 XXXV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy Hełm ochronny elektroizolacyjny ze zintegrowaną osłoną twarzy - firma HUBIX mgr inż. Jerzy Nowikow w Żabiej Woli - Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB w Warszawie NAGRODA II STOPNIA XXXIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

9 XXXV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy Urządzenie do poboru próbek koksu lub węgla Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej NAGRODA II STOPNIA XXXIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

10 XXXV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy na stropie baterii koksowniczej poprzez modernizację pokryw otworów zasypowych oraz zmianę materiału i sposobu uszczelniania pokryw ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach NAGRODA III STOPNIA XXXIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

11 XXXV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy Zmechanizowane stanowisko wiertnicze, wychylno-obrotowe Jastrzębska Spółki Węglowej S.A. KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu Zdroju NAGRODA III STOPNIA XXXIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

12 XXXV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy Organizacja i prowadzenie codziennych odpraw przedzmianowych, które odbywają się z pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach robotniczych Huta Bankowa Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej NAGRODA III STOPNIA XXXIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

13 XXXV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy WYRÓŻNIENIA (1/4) Stanowisko montażowo-kontrolne 23 mm armaty morskiej WRÓBEL Okręgowe Warsztaty Techniczne w Żurawicy Wdrożenie zabezpieczenia młynów węglowych MKM33 przed wybuchem poprzez zainstalowanie systemu HRD jako jedno z działań w Elektrowni Połaniec S.A. – grupa GDF SUEZ Energia Polska, zmierzających do likwidacji bądź ograniczenia zagrożenia wybuchem GDF SUEZ Energia Polska S.A. w Połańcu Innowacyjność optymalizacji przepływu materiałów systemem LEAN-TEK Sitech Sp. z o.o. w Polkowicach Poprawa bezpieczeństwa i komfortu pracy podczas remontów i napraw pojazdów w Zajezdni Tramwajowej poprzez wprowadzenie systemowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, w tym nowoczesnych urządzeń pneumatycznych i hydraulicznych Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Grudziądzu XXXIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

14 XXXV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy WYRÓŻNIENIA (2/4) Instalacja zraszania pyłu podczas rozbiórki obmurza w rurosuszarce PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów w Bełchatowie System Telesto „Lanca wodna” do zwalczania pyłów szkodliwych dla zdrowia oraz zagrożenia wybuchem pyłu węglowego - Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK „Halemba-Wirek” w Rudzie Śląskiej - Telesto S.A. w Warszawa Mobilna stacja do wymiany aparatów ucieczkowych - Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK „Halemba-Wirek” w Rudzie Śląskiej - Politechnika Śląska w Gliwicach Przestrzenna sieć obserwacji sejsmologicznej KWK „Bobrek-Centrum” - Kompania Węglowa S.A. w Katowicach - Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK „Bobrek-Centrum” w Bytomiu - Główny Instytut Górnictwa w Katowicach XXXIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

15 XXXV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy WYRÓŻNIENIA (3/4) Poprawa bezpieczeństwa pracy poprzez wdrożenie do eksploatacji systemu zasilania kompleksu ścianowego wysokowydajnego z wykorzystaniem małogabarytowych stacji transformatorowych podwieszanych i przemieszczanych po szynach kolejki podwieszanej nad trasą przenośnika taśmowego Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK „Ziemowit” w Lędzinach Urządzenie korekcji poprzecznej trasy przenośnika Rybnik 850 oraz Tunel kesonowy przenośnika taśmowego Gwarek-1000 Kompania Węglowa S.A., CW „Zachód” Oddział KWK „Knurów-Szczygłowice” w Knurowie Zastosowanie Średniociśnieniowej Automatycznej Stacji Filtracyjnej w układzie wodnym zasilającym kombajn ścianowy - Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK „Pokój” w Rudzie Śląskiej - Seetech Polska Sp. z o. o. w Dąbrowie Górniczej XXXIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

16 XXXV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy WYRÓŻNIENIA (4/4) Modernizacja łożyska wahliwego, zabudowanego zwłaszcza w biernym kole zębatym bębna napędowego przenośnika taśmowego Gwarek-1000 Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu Zdroju Dmuchawa strumienicowa elektryczna DSE-400 Instytut Techniki Górniczej KOMAGw Gliwicach we współpracy z SelmaG Sp. z o.o. w Morągu Nowa konstrukcja uszczelnienia stojaka dwuteleskopowego - Fabryka Zmechanizowanych Obudów Ścianowych FAZOS S.A. w Tarnowskich Górach - Przedsiębiorstwo Wikom-Seal w Krakowie Bezpieczna sekcja górniczej obudowy zmechanizowanej - Fabryki Zmechanizowanych Obudów Ścianowych FAZOS S.A. w Tarnowskich Górach - Famur Institute Sp. z o.o. w Katowicach XXXIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

17 XXXV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy PRACE NAUKOWO-BADAWCZE z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii służące poprawie warunków pracy, mające zastosowanie w praktyce nagroda I stopnia -1 nagroda II stopnia -1 nagroda III stopnia - 1 wyróżnienia - 2 NAGRODY I WYRÓŻNIENIA XXXIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

18 XXXV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy NAGRODA I STOPNIA Sygnalizator ostrzegawczy w pojazdach uprzywilejowanych zintegrowany z układem komunikacji i układem aktywnej redukcji hałasu Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB w Warszawie XXXIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

19 XXXV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy Nowoczesne środki ochrony indywidualnej przed promieniowaniem UV emitowanym ze źródeł sztucznych - Instytut Włókiennictwa w Łodzi - Politechnika Łódzka w Łodzi - Centralny Instytut Ochrony Pracy - PIB w Warszawie NAGRODA II STOPNIA XXXIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

20 XXXV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy Nowy zestaw przeciwuderzeniowy dla policjanta Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” w Łodzi NAGRODA III STOPNIA XXXIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

21 XXXV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy Stanowisko badawczo-szkoleniowe wykorzystujące techniki zanurzeniowej rzeczywistości wirtualnej Rodzina realistycznych modeli numerycznych ciała ludzkiego oraz wytyczne do oceny i ograniczania jednoczesnego narażenia pracowników na pole magnetyczne i obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego przy zgrzewarkach rezystancyjnych - Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB w Warszawie WYRÓŻNIENIA XXXIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

22 XXXV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy Wyróżnienia specjalne - statuetki XXXIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy za szczególną aktywność w opracowywaniu rozwiązań poprawiających warunki pracy Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

23 XXXV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy Wyróżnienia specjalne - statuetki XXXIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy za szczególną aktywność we wspieraniu idei Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy Polska Telefonia Cyfrowa S.A. Fiat Auto Poland S.A.

24 XXXV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Zakład Ubezpieczeń Społecznych Urząd Dozoru Technicznego Polska Telefonia Cyfrowa S.A. PKN ORLEN S.A. Fiat Auto Poland S.A. Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. SKANSKA S.A. Smoke Free Systems Polimex - Mostostal S.A. Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. Team Prevent Sp. z o.o. XXXIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy Fundatorzy nagród XXXIX edycji Konkursu

25 XXXV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy XXXIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy Naczelna Organizacja Techniczna (FSNT-NOT) ufundowała najbardziej aktywnym przedsiębiorstwom w tegorocznej edycji Konkursu 3 prenumeraty „Przeglądu Technicznego” Otrzymały je: - Fabryka Zmechanizowanych Obudów Ścianowych Fazos S.A. w Tarnowskich Górach - Sitech Sp. z o.o. w Polkowicach - Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu Zdroju Fundatorzy nagród XXXIX edycji Konkursu

26 XXXV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy Serdeczne gratulacje dla Laureatów i uczestników …oraz życzenia zdrowych i bezpiecznych Świąt. XXXIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy


Pobierz ppt "XXXV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy OGÓLNOPOLSKI KONKURS POPRAWY WARUNKÓW PRACY XXXIX edycja XXXIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google