Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gimnastyka korekcyjna jest specyficzną formą ćwiczeń fizycznych, w których ruch został w pewnej mierze podporządkowany celom terapeutycznym. Stosowane.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gimnastyka korekcyjna jest specyficzną formą ćwiczeń fizycznych, w których ruch został w pewnej mierze podporządkowany celom terapeutycznym. Stosowane."— Zapis prezentacji:

1

2 Gimnastyka korekcyjna jest specyficzną formą ćwiczeń fizycznych, w których ruch został w pewnej mierze podporządkowany celom terapeutycznym. Stosowane ćwiczenia mają doprowadzić przede wszystkim do korekcji postawy ciała.

3 Stosowane w gimnastyce korekcyjnej ćwiczenia powinny być dobrane do rodzaju występującej wady oraz do realizowanych celów korekcyjnych. Ćwiczenia muszą zapewnić możliwość wykonywania ich przez dzieci z zachowaniem pozycji skorygowanej. Najbardziej pożądane są takie ćwiczenia, które wymuszają utrzymanie pozycji skorygowanej – ćwiczenia, których nie można wykonać inaczej niż poprawnie.

4 Dobierając ćwiczenia należy uwzględnić wiek ćwiczących. W grupach dzieci młodszych powinna dominować zabawowa i zadaniowa forma ćwiczeń, a u młodzieży forma ścisła.

5 Ćwiczenia powinny być możliwe do wykonania. Nie można np. żądać od dziecka przyjęcia pozycji skorygowanej, gdy ma ono jeszcze przykurczone mięśnie uniemożliwiające osiągnięcie tej pozycji.

6 Przerwy między ćwiczeniami powinny być wykorzystywane na odpoczynek po poprzednich ćwiczeniach oraz na wyrównanie i uspokojenie oddechu. Pozycja przyjmowana przez dzieci w przerwach powinna sprzyjać utrzymaniu postawy skorygowanej; nie może to być pozycja, która powodowałaby pogłębienie wady. Czas między ćwiczeniami może i powinien być wykorzystany na kształtowanie nawyku postawy skorygowanej.

7 Warunki w jakich żyje, uczy się i wypoczywa dziecko w znacznym stopniu wpływa na jego postawę. Wiele wad postawy powstaje na skutek niekorzystnych wpływów środowiskowych. Bez ich zmiany, bez usunięcia czynników powodujących powstanie i utrwalenie wady postawy, niemożliwe jest osiągnięcie korekcji postawy.

8 Bardzo ważną rolę w korygowaniu postawy ciała odgrywają rodzice, którzy powinni zapewnić dziecku: właściwy tryb życia; nie przeciążanie obowiązkami i umożliwienie dużej dawki ruchu, zwłaszcza na świeżym powietrzu, odpowiedniej ilości snu itp.

9 Zapewnienie dziecku odpowiednich mebli.

10 Zapewnienie dziecku zdrowego i racjonalnego odżywiania.

11 Najważniejszym celem jest przekonanie i zachęcenie dziecka do podjęcia trudu pracy korekcyjnej. Należy dążyć do sytuacji, w której dziecko jest podmiotem procesu korekcyjnego, a nie przedmiotem poddanym korekcyjnej „obróbce”.

12 Wyrobienie nowego nawyku – postawy skorygowanej – powinno odbywać się nie tylko na zajęciach gimnastyki korekcyjnej, lecz również w domu i w szkole.

13 Coraz dłuższe, kontrolowane przebywanie w postawie poprawnej, możliwe dzięki coraz silniejszym mięśniom posturalnym, z czasem doprowadza do automatyzacji odruchu postawy skorygowanej. Gdy dziecko zaabsorbowane czynnościami dnia codziennego, zabawą czy grą, utrzymuje nową, poprawną postawę, można uznać, że proces korekcji został zakończony.

14 Plecy okrągłe.

15 Opis wady i schemat postępowania korekcyjnego. Plecy okrągłe to wada lokalizująca się w odcinku piersiowym kręgosłupa. W warunkach i prawidłowych odcinek piersiowy jest wygięty ku tyłowi, tworząc tzw. kifozę piersiową. Przy plecach okrągłych wygięcie to jest pogłębione — powstaje hiperkifoza piersiowa.

16 W sylwetce dziecka z plecami okrągłymi, oprócz pogłębionej kifozy piersiowej, występuje: wysunięcie głowy do przodu (broda nie rzutuje na mostek), wysunięcie barków do przodu, spłaszczenie i zapadnięcie klatki piersiowej, rozsunięcie i odstawanie łopatek od klatki piersiowej.

17 W postępowaniu korekcyjnym w przypadku pleców okrągłych, podobnie jak we wszystkich wadach postawy, należy uwzględnić trzy podstawowe kierunki działania (trzy tory postępowania korekcyjnego): morfologiczny — polegający na likwidacji dystonii morfologiczny — polegający na likwidacji dystonii mięśniowej i wytworzeniu silnego gorsetu mięśniowej i wytworzeniu silnego gorsetu mięśniowego; mięśniowego; fizjologiczny — nauczenie przyjmowania postawy fizjologiczny — nauczenie przyjmowania postawy skorygowanej i utrwalenie nawyku poprawnej skorygowanej i utrwalenie nawyku poprawnej postawy; postawy; środowiskowy — zapewnienie odpowiednich, środowiskowy — zapewnienie odpowiednich, sprzyjających likwidacji wady warunków życia i sprzyjających likwidacji wady warunków życia i pracy dziecka. pracy dziecka.

18 Przykłady ćwiczeń – plecy okrągłe.

19 I. Ćwiczenie rozciągające mięśnie piersiowe. Pozycja wyjściowa: Leżenie tyłem. Leżenie tyłem. Nogi ugięte, kolana Nogi ugięte, kolana przyciągnięte do przyciągnięte do klatki piersiowej. klatki piersiowej. Ręce wyprostowane Ręce wyprostowane przy głowie. przy głowie. Pod plecami na szczycie Pod plecami na szczycie kifozy piersiowej zrolowany koczyk. kifozy piersiowej zrolowany koczyk.

20 Ruch: wytrzymać, rozluźnić mięśnie piersiowe. Oddziaływanie: Rozciąganie mięśni piersiowych.

21 II. Ćwiczenie rozciągające mięśnie piersiowe. Pozycja wyjściowa: Pozycja niska Klappa. Ruch: wytrzymać, wytrzymać, rozluźnić mięśnie rozluźnić mięśnie piersiowe. piersiowe.Oddziaływanie: Rozciąganie mięśni piersiowych.

22 III. Ćwiczenie rozciągające mięśnie piersiowe. Pozycja wyjściowa: Leżenie tyłem. Leżenie tyłem. Nogi ugięte, stopy oparte Nogi ugięte, stopy oparte o podłogę. o podłogę. Ręce w bok, zgięte w Ręce w bok, zgięte w stawach łokciowych stawach łokciowych pod kątem 90°, pod kątem 90°, zrotowane na zewnątrz. zrotowane na zewnątrz. Pod plecami na wysokości szczytu kifozy piersiowej zrolowany koczyk. Pod plecami na wysokości szczytu kifozy piersiowej zrolowany koczyk.

23 Ruch: wytrzymać, wytrzymać, rozluźnić mięśnie rozluźnić mięśnie piersiowe. piersiowe.Oddziaływanie: Rozciąganie mięśni piersiowych.

24 IV. Ćwiczenie rozciągające mięśnie piersiowe. Pozycja wyjściowa: Leżenie tyłem na Leżenie tyłem na piłce ciężkiej (2-3 kg). piłce ciężkiej (2-3 kg). Nogi ugięte, stopy Nogi ugięte, stopy oparte o podłogę. oparte o podłogę. Ręce wyprostowane Ręce wyprostowane przy głowie. przy głowie. Piłka na wysokości szczytu Piłka na wysokości szczytu kifozy piersiowej. kifozy piersiowej.

25 Ruch: wytrzymać, wytrzymać, rozluźnić mięśnie rozluźnić mięśnie piersiowe. piersiowe.Oddziaływanie: rozciąganie rozciąganie mięśni piersiowych, mięśni piersiowych, redresja kifozy redresja kifozy piersiowej. piersiowej.

26 V. Ćwiczenie rozciągające mięśnie piersiowe. Pozycja wyjściowa: Leżenie przodem. Leżenie przodem. Nogi wyprostowane Nogi wyprostowane i złączone. i złączone. Ręce wyprostowane Ręce wyprostowane wyciągnięte przed siebie, wyciągnięte przed siebie, dłonie na piłce. dłonie na piłce. Pod brzuchem, w okolicach Pod brzuchem, w okolicach pępka, zrolowany kocyk. pępka, zrolowany kocyk.

27 Ruch: wytrzymać, wytrzymać, rozluźnić mięśnie rozluźnić mięśnie piersiowe. piersiowe.Oddziaływanie: Rozciąganie mięśni piersiowych.

28 VI. Ćwiczenie rozciągające mięśnie piersiowe. Pozycja wyjściowa: Klęk prosty. Klęk prosty. Laska ustawiona Laska ustawiona pionowo przed sobą, pionowo przed sobą, trzymana oburącz trzymana oburącz na wysokości bioder. na wysokości bioder. Opad tułowia w przód. Opad tułowia w przód.

29 Ruch: wytrzymać, wytrzymać, rozluźnić mięśnie rozluźnić mięśnie piersiowe. piersiowe.Oddziaływanie: Rozciąganie mięśni piersiowych.

30 VII. Ćwiczenie rozciągające mięśnie piersiowe. Pozycja wyjściowa: Siad ugięty. Siad ugięty. Ręce w pozycji Ręce w pozycji „skrzydełek”. „skrzydełek”. Laska ułożona poziomo Laska ułożona poziomo na plecach na wysokości na plecach na wysokości kątów dolnych łopatek. kątów dolnych łopatek.

31 Ruch: wytrzymać, wytrzymać, rozluźnić mięśnie rozluźnić mięśnie piersiowe. piersiowe.Oddziaływanie:Rozciąganie mięśni piersiowych.

32 VIII. Ćwiczenie rozciągające mięśnie piersiowe. Pozycja wyjściowa: Leżenie tyłem. Leżenie tyłem. Nogi ugięte, stopy oparte Nogi ugięte, stopy oparte o podłogę. o podłogę. Ręce w pozycji „skrzydełek”, w dłoniach ciężarki Ręce w pozycji „skrzydełek”, w dłoniach ciężarki 0,5 lub 1 kg. 0,5 lub 1 kg. Pod plecami na wysokości szczytu kifozy piersiowej zrolowany kocyk. Pod plecami na wysokości szczytu kifozy piersiowej zrolowany kocyk.

33 Ruch: wytrzymać, wytrzymać, rozluźnić mięśnie rozluźnić mięśnie piersiowe. piersiowe.Oddziaływanie:Rozciąganie mięśni piersiowych.

34 IX. Ćwiczenie rozciągające mięśnie piersiowe. Pozycja wyjściowa: Stanie przodem Stanie przodem do drabinki w do drabinki w odległości 0,5 – 1 m odległości 0,5 – 1 m od niej. od niej. Ręce w pozycji Ręce w pozycji „skrzydełek”. „skrzydełek”.

35 Ruch: Opad całym ciałem ( o wyprostowanym tułowiu ) w stronę drabinki, z chwytem dłońmi szczebla na wysokości barków i dotknięciem klatką piersiową do drabinki. Oddziaływanie:Rozciąganie mięśni piersiowych.

36 X. Ćwiczenie rozciągające mięśnie piersiowe. Pozycja wyjściowa: Leżenie przodem. Leżenie przodem. Nogi wyprostowane Nogi wyprostowane i złączone. i złączone. Ręce wyciągnięte Ręce wyciągnięte przed siebie, w dłoniach przed siebie, w dłoniach trzymana oburącz za końce laska. trzymana oburącz za końce laska. Pod brzuchem, w okolicy pępka, zrolowany kocyk. Pod brzuchem, w okolicy pępka, zrolowany kocyk. Współćwiczący w siadzie klęcznym, zwrócony twarzą do partnera. Współćwiczący w siadzie klęcznym, zwrócony twarzą do partnera.

37 Ruch: współćwiczący współćwiczący unosi laskę, unosi laskę, ćwiczący stara się ćwiczący stara się rozluźnić mięśnie rozluźnić mięśnie piersiowe. piersiowe.Oddziaływanie:Rozciąganie mięśni piersiowych.

38 XI. Ćwiczenie rozciągające mięśnie piersiowe. Pozycja wyjściowa: Klęk podparty. Ruch: Krążenie raz prawą, raz lewą ręką w tył.

39 Oddziaływanie: rozciąganie rozciąganie mięśni piersiowych, mięśni piersiowych, wzmacnianie mięśni wzmacnianie mięśni ściągających łopatki, ściągających łopatki, wzmacnianie mięśni wzmacnianie mięśni prostownika grzbietu prostownika grzbietu odcinka piersiowego odcinka piersiowego i mięśni karku. i mięśni karku.

40 XII. Ćwiczenie rozciągające mięśnie piersiowe. Pozycja wyjściowa: Siad ugięty, Siad ugięty, Plecy wyprostowane, Plecy wyprostowane, Głowa wyciągnięta w górę, Głowa wyciągnięta w górę, Wzrok skierowany przed siebie. Wzrok skierowany przed siebie.

41 Ruch: przeniesienie rąk w tył przeniesienie rąk w tył za plecy: ręka z woreczkiem za plecy: ręka z woreczkiem dołem, a ręka bez woreczka dołem, a ręka bez woreczka nad barkiem, nad barkiem, przełożenie woreczka przełożenie woreczka z ręki „dolnej” do „górnej”. z ręki „dolnej” do „górnej”.Oddziaływanie: rozciąganie mięśni piersiowych, rozciąganie mięśni piersiowych, wzmacnianie mięśni ściągających łopatki, wzmacnianie mięśni ściągających łopatki, wzmacnianie mięśni prostownika, grzbietu wzmacnianie mięśni prostownika, grzbietu odcinka piersiowego. odcinka piersiowego.

42 XIII. Ćwiczenie wzmacniające mięśnie prostownika grzbietu odcinka piersiowego i mięśnie karku. Pozycja wyjściowa: Siad skrzyżny, Siad skrzyżny, Plecy wyprostowane, Plecy wyprostowane, Głowa wyciągnięta Głowa wyciągnięta w górę, w górę, Wzrok skierowany Wzrok skierowany przed siebie, przed siebie, Palce dłoni splecione, oparte na potylicy, Palce dłoni splecione, oparte na potylicy, Łokcie szeroko. Łokcie szeroko.

43 Ruch: opad tułowia w przód, a następnie powrót do siadu, opad tułowia w przód, a następnie powrót do siadu, w czasie powrotu do siadu ręce stwarzają opór. w czasie powrotu do siadu ręce stwarzają opór.Oddziaływanie: Wzmacnianie mięśni prostownika grzbietu odcinka piersiowego i mięśni karku.

44 XIV. Ćwiczenie wzmacniające mięśnie prostownika grzbietu odcinka piersiowego i mięśnie karku. Pozycja wyjściowa: Stanie w małym rozkroku, Stanie w małym rozkroku, Głowa wyciągnięta w górę, Głowa wyciągnięta w górę, Wzrok skierowany Wzrok skierowany przed siebie, przed siebie, Ręce wyprostowane, Ręce wyprostowane, wyciągnięte w górę. wyciągnięte w górę.

45 Ruch: Opad tułowia w przód, a następnie powrót do pozycji wyjściowej. Oddziaływanie: wzmacnianie mięśni wzmacnianie mięśni prostownika grzbietu prostownika grzbietu odcinka piersiowego odcinka piersiowego i mięśni karku, i mięśni karku, wzmocnienie mięśni pośladkowych. wzmocnienie mięśni pośladkowych.

46 XV. Ćwiczenie wzmacniające mięśnie prostownika grzbietu odcinka piersiowego i mięśnie karku. Pozycja wyjściowa: Leżenie przodem, Leżenie przodem, Nogi wyprostowane i złączone, Nogi wyprostowane i złączone, Głowa uniesiona, wyciągnięta Głowa uniesiona, wyciągnięta w przód, w przód, Wzrok skierowany w podłogę, Wzrok skierowany w podłogę, Ręce wyciągnięte przed siebie, Ręce wyciągnięte przed siebie, Obie dłonie trzymają ciężarek, Obie dłonie trzymają ciężarek, Pod brzuchem, w okolicach pępka, zrolowany kocyk. Pod brzuchem, w okolicach pępka, zrolowany kocyk.

47 Ruch: Unoszenie wyprostowanych rąk z ciężarkiem. Oddziaływanie: Wzmacnianie mięśni prostownika grzbietu odcinka piersiowego i mięśni karku.

48 XVI. Ćwiczenie wzmacniające mięśnie ściągające łopatki. Pozycja wyjściowa: Leżenie przodem dwóch Leżenie przodem dwóch osób, skierowanych do osób, skierowanych do siebie twarzami siebie twarzami w odległości 2 - 3 m, w odległości 2 - 3 m, Nogi wyprostowane Nogi wyprostowane i złączone, i złączone, Głowy uniesione, wyciągnięte w przód, Głowy uniesione, wyciągnięte w przód, Ręce w pozycji „skrzydełek”, Ręce w pozycji „skrzydełek”, W dłoniach jednego z ćwiczących piłka. W dłoniach jednego z ćwiczących piłka.

49 Ruch: Toczenie piłki po podłodze do partnera. Oddziaływanie: wzmacnianie mięśni wzmacnianie mięśni prostownika grzbietu prostownika grzbietu odcinka piersiowego odcinka piersiowego i mięśni karku, i mięśni karku, wzmacnianie mięśni ściągających łopatki. wzmacnianie mięśni ściągających łopatki.

50 XVII. Ćwiczenie wzmacniające mięśnie ściągające łopatki. Pozycja wyjściowa: Stanie, Stanie, Opad tułowia w przód, Opad tułowia w przód, Głowa wyciągnięta w Głowa wyciągnięta w przód, przód, Wzrok skierowany w Wzrok skierowany w podłogę, podłogę, Ręce wyciągnięte w bok, Ręce wyciągnięte w bok, Łopatki ściągnięte, Łopatki ściągnięte, W dłoniach ciężarki. W dłoniach ciężarki.

51 Ruch:Wytrzymać.Oddziaływanie: wzmacnianie mięśni wzmacnianie mięśni prostownika grzbietu prostownika grzbietu odcinka piersiowego odcinka piersiowego i mięśni karku, i mięśni karku, wzmacnianie mięśni wzmacnianie mięśni ściągających łopatki. ściągających łopatki.

52 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ. Daniel Raczyński


Pobierz ppt "Gimnastyka korekcyjna jest specyficzną formą ćwiczeń fizycznych, w których ruch został w pewnej mierze podporządkowany celom terapeutycznym. Stosowane."

Podobne prezentacje


Reklamy Google