Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 22 Modelowy program praktyk podnoszący jakość kształcenia studentów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 22 Modelowy program praktyk podnoszący jakość kształcenia studentów."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 22 Modelowy program praktyk podnoszący jakość kształcenia studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela w PWSZ w Raciborzu Działanie 3.3.2 PO KL

2 ePortfolioePortfolio

3 Definicja ePortfolio >> An ePortfolio is (NLII, 2003) “a collection of authentic and diverse evidence, drawn from a larger archive, representing what a person or organization has learned over time, on which the person or organization has reflected, and designed for presentation to one or more audiences for a particular trhetorical purpose” An ePortfolio is (NLII, 2003) “a collection of authentic and diverse evidence, drawn from a larger archive, representing what a person or organization has learned over time, on which the person or organization has reflected, and designed for presentation to one or more audiences for a particular trhetorical purpose” ePortfolio jest (NLII, 2003) kolekcja autentycznych, różnorodnych, wybranych z szerszego zbioru dowodów, reprezentujących to, czego osoba lub instytucja nauczyła się w przeciągu dłuższego czasu, czego jest świadoma(?) i co wybrała do zaprezentowania konkretnemu odbiorcy lub szerszej grupie odbiorców w określonym celu i konkretnym zastosowaniu. ePortfolio jest (NLII, 2003) kolekcja autentycznych, różnorodnych, wybranych z szerszego zbioru dowodów, reprezentujących to, czego osoba lub instytucja nauczyła się w przeciągu dłuższego czasu, czego jest świadoma(?) i co wybrała do zaprezentowania konkretnemu odbiorcy lub szerszej grupie odbiorców w określonym celu i konkretnym zastosowaniu.

4 Definicja ePortfolio System elektronicznego zarządzania informacją, wykorzystujący elektroniczne media równocześnie oferując serwis. Uczący buduje i obsługuje cyfrowe repozytorium artefaktów. Uczy się przy tym demonstrowania własnych kompetencji i refleksji nad własnym uczeniem się. Także: notowania, selekcjonowania i przechowywania, przyjmowania informacji zwrotnej, refleksji po to, by zrozumieć swój indywidualny rozwój, uczenie się i planowanie własnej kariery. Uczący buduje i obsługuje cyfrowe repozytorium artefaktów. Uczy się przy tym demonstrowania własnych kompetencji i refleksji nad własnym uczeniem się. Także: notowania, selekcjonowania i przechowywania, przyjmowania informacji zwrotnej, refleksji po to, by zrozumieć swój indywidualny rozwój, uczenie się i planowanie własnej kariery.

5 replikacja publikacja (publikacja jednym kliknięciem) dostępność (autor - zawsze - wszędzie) dostępność (odbiorca: każdy - zawsze - wszędzie) łatwość i szybkość zmian replikacja publikacja (publikacja jednym kliknięciem) dostępność (autor - zawsze - wszędzie) dostępność (odbiorca: każdy - zawsze - wszędzie) łatwość i szybkość zmian podejście holistyczne refleksja i autorefleksja planowanie własnego rozwoju autoprezentacja podejście holistyczne refleksja i autorefleksja planowanie własnego rozwoju autoprezentacja Skąd się wzięło ePortfolio? ee++PortfolioPortfolio

6 Zalety ePortfolio Uczenie się indywidualne oparte o refleksję, ale w zespole klasowym. Pobudzanie motywacji. Możliwość oceniania uczniów, którzy pracują aktywizującymi metodami (np. projekt, WebQuest). Uczenie się indywidualne oparte o refleksję, ale w zespole klasowym. Pobudzanie motywacji. Możliwość oceniania uczniów, którzy pracują aktywizującymi metodami (np. projekt, WebQuest).

7 Historia portfolio Teczka prac ucznia w polskiej dydaktyce Akredytacja własnych doświadczeń i kompetencji Suplement do świadectw i zaświadczeń Wspomaganie uczenia się oraz profesjonalnego rozwoju Porównanie z osiągnięciami szkolnymi oraz zewnętrznymi testami Teczka prac ucznia w polskiej dydaktyce Akredytacja własnych doświadczeń i kompetencji Suplement do świadectw i zaświadczeń Wspomaganie uczenia się oraz profesjonalnego rozwoju Porównanie z osiągnięciami szkolnymi oraz zewnętrznymi testami

8 Gdzie dziś możemy spotkać Portfolio w Polsce? Awans zawodowy nauczycieli, Portfolia artystów (grafików, desiner’ów, projektantów mody), CV różnych osób Osobiste strony WWW Awans zawodowy nauczycieli, Portfolia artystów (grafików, desiner’ów, projektantów mody), CV różnych osób Osobiste strony WWW

9 Po co nauczycielowi jego własne ePortfolio? Rozszerzone, dynamiczne CV zawierające linki do dostępnej na WWW bazy danych,zawierającej osobiste oraz zawodowe osiągnięcia, wyniki grupowe, referencje oraz wszelkie adekwatne dowody kompetencji osiągniętych w ramach nauki, pracy i szkoleń Refleksja na temat własnej praktyki zawodowej Narzędzie do zarządzania osobistą, indywidualną wiedzą i umiejętnościami. Wiedza organizacyjna. Stały rozwój zawodowy. Rozszerzone, dynamiczne CV zawierające linki do dostępnej na WWW bazy danych,zawierającej osobiste oraz zawodowe osiągnięcia, wyniki grupowe, referencje oraz wszelkie adekwatne dowody kompetencji osiągniętych w ramach nauki, pracy i szkoleń Refleksja na temat własnej praktyki zawodowej Narzędzie do zarządzania osobistą, indywidualną wiedzą i umiejętnościami. Wiedza organizacyjna. Stały rozwój zawodowy.

10 Po co nauczycielowi uczniowskie ePortfolio? Śledzenie rozwoju ucznia Motywacja do pracy Spersonalizowany kontakt z uczniami Narzędzie do zarządzania grupową wiedzą i umiejętnościami Wiedza organizacyjna do planowania procesu dydaktycznego Śledzenie rozwoju ucznia Motywacja do pracy Spersonalizowany kontakt z uczniami Narzędzie do zarządzania grupową wiedzą i umiejętnościami Wiedza organizacyjna do planowania procesu dydaktycznego

11 Portfolio jako proces 1. Portfolio robocze (working) 2. Portfolio refleksyjne (reflective) 3. Portfolio strukturalne (connected) 4. Portfolio prezentacyjne (presentation) 1. Portfolio robocze (working) 2. Portfolio refleksyjne (reflective) 3. Portfolio strukturalne (connected) 4. Portfolio prezentacyjne (presentation)

12 1. (e)Portfolio robocze 1. Budowa – praca nad jego tworzeniem 2. Kolekcjonowanie artefaktów 1. Budowa – praca nad jego tworzeniem 2. Kolekcjonowanie artefaktów

13 2. (e)Portfolio refleksyjne 1. Autoewaluacja 2. Samorozwój 1. Autoewaluacja 2. Samorozwój 1. CO? (mam) 2. NO TO CO? (z tego wynika) – cele, wnioski) 3. CO TERAZ? (czynić dalej) 1. CO? (mam) 2. NO TO CO? (z tego wynika) – cele, wnioski) 3. CO TERAZ? (czynić dalej)

14 3. (e)Portfolio strukturalne 1. Zależności między elementami 2. Ścieżki 3. Szukanie powiązań i zastosowań 1. Zależności między elementami 2. Ścieżki 3. Szukanie powiązań i zastosowań

15 4. (e)Portfolio prezentacyjne 1. Odbiorca 2. CV 3. Informacja zwrotna 4. Ocena jakości i efektywności 5. Wzajemna ocena 1. Odbiorca 2. CV 3. Informacja zwrotna 4. Ocena jakości i efektywności 5. Wzajemna ocena

16 Planowanie ePortfolio 1. Określić cele i kontekst Portfolio. 2. Określić efekty uczenia się lub opisać normy, które uczący się powinien spełnić, a które należy uwzględnić w Portfolio. 3. Podjąć decyzję o sposobie i formie przechowywania tworzonego Portfolio. 4.Określić środki dostępne na rozwój ePortfolio. 4.Określić środki dostępne na rozwój ePortfolio. 5. jaki sprzęt i oprogramowanie posiadamy? 6. jakie umiejętności technologiczne posiadają uczniowie lub też, które chcemy rozwijać? 1. Określić cele i kontekst Portfolio. 2. Określić efekty uczenia się lub opisać normy, które uczący się powinien spełnić, a które należy uwzględnić w Portfolio. 3. Podjąć decyzję o sposobie i formie przechowywania tworzonego Portfolio. 4.Określić środki dostępne na rozwój ePortfolio. 4.Określić środki dostępne na rozwój ePortfolio. 5. jaki sprzęt i oprogramowanie posiadamy? 6. jakie umiejętności technologiczne posiadają uczniowie lub też, które chcemy rozwijać?

17 Planowanie ePortfolio (1. Układ) Strona tytułowaStrona tytułowa Cele (praca – nauka – poszukiwania ect.)Cele (praca – nauka – poszukiwania ect.) Lista ukończonych kursów, seminariów, konferencji (bez ocen)Lista ukończonych kursów, seminariów, konferencji (bez ocen) Edukacyjne resume (bez danych osobistych)Edukacyjne resume (bez danych osobistych) Kompetencje – dowody (z kursów, szkoleń, pracy zawodowej,…)Kompetencje – dowody (z kursów, szkoleń, pracy zawodowej,…) Refleksja (dział uporządkowany wg poziomu rozwoju rosnąco, 300-1000 słów)Refleksja (dział uporządkowany wg poziomu rozwoju rosnąco, 300-1000 słów) Osiągnięcia zawodowe (plakat, książka, przegląd, artykuł,…)Osiągnięcia zawodowe (plakat, książka, przegląd, artykuł,…) Strona tytułowaStrona tytułowa Cele (praca – nauka – poszukiwania ect.)Cele (praca – nauka – poszukiwania ect.) Lista ukończonych kursów, seminariów, konferencji (bez ocen)Lista ukończonych kursów, seminariów, konferencji (bez ocen) Edukacyjne resume (bez danych osobistych)Edukacyjne resume (bez danych osobistych) Kompetencje – dowody (z kursów, szkoleń, pracy zawodowej,…)Kompetencje – dowody (z kursów, szkoleń, pracy zawodowej,…) Refleksja (dział uporządkowany wg poziomu rozwoju rosnąco, 300-1000 słów)Refleksja (dział uporządkowany wg poziomu rozwoju rosnąco, 300-1000 słów) Osiągnięcia zawodowe (plakat, książka, przegląd, artykuł,…)Osiągnięcia zawodowe (plakat, książka, przegląd, artykuł,…)

18 Planowanie ePortfolio (2. Dla uczniów) Wykaz dla uczniów: Sprawy do rozważenia podczas projektowania własnego ePortfolio: Kto jest Twoim odbiorcą? Co zamierzasz zobrazować, pokazać za pomocą artefaktów? Jakie kompetencje chcesz podkreślić? Jakie materiały mogą pomóc nakreślić tak obraz? Wykaz dla uczniów: Sprawy do rozważenia podczas projektowania własnego ePortfolio: Kto jest Twoim odbiorcą? Co zamierzasz zobrazować, pokazać za pomocą artefaktów? Jakie kompetencje chcesz podkreślić? Jakie materiały mogą pomóc nakreślić tak obraz?

19 Planowanie ePortfolio (3. Dla uczniów) Wykaz dla uczniów: Sprawy do rozważenia podczas projektowania własnego ePortfolio Jak możesz fizycznie pokazać materiały? Jak chcesz zaprojektować swoje ePortfolio? Jak możesz ujednolicić wygląd swojego ePortfolio? Czy łatwo się po nim poruszać (nawigacja)? Czy sprawia profesjonalne wrażenie? Czy chcesz załączyć informacje kontaktowe; jeżeli tak, to jakie? Czy znasz problematykę prawną (prywatność, etc.)? Wykaz dla uczniów: Sprawy do rozważenia podczas projektowania własnego ePortfolio Jak możesz fizycznie pokazać materiały? Jak chcesz zaprojektować swoje ePortfolio? Jak możesz ujednolicić wygląd swojego ePortfolio? Czy łatwo się po nim poruszać (nawigacja)? Czy sprawia profesjonalne wrażenie? Czy chcesz załączyć informacje kontaktowe; jeżeli tak, to jakie? Czy znasz problematykę prawną (prywatność, etc.)?

20 Jakie są etapy pracy z artefaktami w ePortfolio? GROMADZENIE Gromadź różnorodne artefakty i dowody (opisy) w elektronicznym formacie. WYBÓR Uważnie selekcjonuj artefakty, adekwatnie do celów i standardów oceny eportfolia. REFLEKSJA Stwórz refleksje odniesione do artefaktów (wykorzystaj uwagi „Jak tworzyć refleksję?”). Artefakty powinny być osobiste i istotne dla Ciebie. SYNTEZA – szukanie związków i tworzenie połączeń Połącz odpowiednio refleksje i artefakty w eportfolio. GROMADZENIE Gromadź różnorodne artefakty i dowody (opisy) w elektronicznym formacie. WYBÓR Uważnie selekcjonuj artefakty, adekwatnie do celów i standardów oceny eportfolia. REFLEKSJA Stwórz refleksje odniesione do artefaktów (wykorzystaj uwagi „Jak tworzyć refleksję?”). Artefakty powinny być osobiste i istotne dla Ciebie. SYNTEZA – szukanie związków i tworzenie połączeń Połącz odpowiednio refleksje i artefakty w eportfolio.

21 Jak tworzyć refleksję? Ostatecznie autorefleksja i dialog z innymi mają prowadzić do spostrzeżeń. Przykładowe pytania zmierzające do refleksji: - Co sądzisz na temat nauczania i ocen, jakie uzyskujesz? - Jakie działania powziąłeś, jakich wyborów dokonałeś? - W czym dostrzegasz sens (jakie jest znaczenie) swojego działania i dokonanych wyborów? - Co pozwala Ci się uczyć i rozwijać? - Jakich zmian możesz dokonać w przyszłości w swoich działaniach? - Co uważasz za społeczną wartość edukacji? - Jaką rolę zawodową w danej dziedzinie widzisz dla siebie w przyszłości? Ostatecznie autorefleksja i dialog z innymi mają prowadzić do spostrzeżeń. Przykładowe pytania zmierzające do refleksji: - Co sądzisz na temat nauczania i ocen, jakie uzyskujesz? - Jakie działania powziąłeś, jakich wyborów dokonałeś? - W czym dostrzegasz sens (jakie jest znaczenie) swojego działania i dokonanych wyborów? - Co pozwala Ci się uczyć i rozwijać? - Jakich zmian możesz dokonać w przyszłości w swoich działaniach? - Co uważasz za społeczną wartość edukacji? - Jaką rolę zawodową w danej dziedzinie widzisz dla siebie w przyszłości?

22 Jak patrzeć na ePortfolio? Do dalszej refleksji i oceny Pytanie: Czy moje obecne artefakty i refleksje najlepiej pozwalają wykazać moje kompetencje? Jakie nowe artefakty mam z tym półroczu do dodania? Dalsza edycja i wybór Pytanie: Co z artefaktów i refleksji należy usunąć? Czy moje eportfolio zawiera artefakty i refleksje, które mogą pokazać mój rozwój w czasie? Do dalszej refleksji i oceny Pytanie: Czy moje obecne artefakty i refleksje najlepiej pozwalają wykazać moje kompetencje? Jakie nowe artefakty mam z tym półroczu do dodania? Dalsza edycja i wybór Pytanie: Co z artefaktów i refleksji należy usunąć? Czy moje eportfolio zawiera artefakty i refleksje, które mogą pokazać mój rozwój w czasie?

23 ePortfolio jako przykład (metody pracy i oceniania) Co takiego ma ePortfolio…. wzmocnienie motywacji do uczenia się i rozwoju głęboka refleksja nad swoimi mocnymi i słabymi stronami. samodzielna praca ucznia – kształtowanie umiejętności ważnych społecznie. wzmocnienie motywacji do uczenia się i rozwoju głęboka refleksja nad swoimi mocnymi i słabymi stronami. samodzielna praca ucznia – kształtowanie umiejętności ważnych społecznie. … czego nie ma tradycyjny proces dydaktyczny?

24 Przykłady ePortfolio mój blog moje społeczne sieci moje obrazy, muzyka itp. moje hiperlinki edukacyjne artefakty inne artefakty ePortfolio

25 Przykładowe ePortfolia inka.eportfolio.kn.edu.pl (osobiste ePortfolio w Bloggerze, PL)inka.eportfolio.kn.edu.pl (osobiste ePortfolio w Bloggerze, PL)inka.eportfolio.kn.edu.pl www.svenbraune.ca (osobiste ePortfolio – statyczna strona WWW, ANG)www.svenbraune.ca (osobiste ePortfolio – statyczna strona WWW, ANG)www.svenbraune.ca piotr.szlagor.net (blog i eportfolio w Bloggerze, PL)piotr.szlagor.net (blog i eportfolio w Bloggerze, PL)piotr.szlagor.net piotr.szlagor.net/2009/09/cenna-lekcja-o-eportfolio.html (ciekawy wpis tamże)piotr.szlagor.net/2009/09/cenna-lekcja-o-eportfolio.html (ciekawy wpis tamże)piotr.szlagor.net/2009/09/cenna-lekcja-o-eportfolio.html eportfolio.citytech.cuny.edu/ePortfolio_examples.shtml (eportfolia amerykańskiego college’u wg wspólnego schematu, ANG)eportfolio.citytech.cuny.edu/ePortfolio_examples.shtml (eportfolia amerykańskiego college’u wg wspólnego schematu, ANG)eportfolio.citytech.cuny.edu/ePortfolio_examples.shtml www.eportfolio.lagcc.cuny.edu/basic_gallery.html (eportfolia z innego amerykańskiego college’u wg wspólnego schematu, ANG)www.eportfolio.lagcc.cuny.edu/basic_gallery.html (eportfolia z innego amerykańskiego college’u wg wspólnego schematu, ANG)www.eportfolio.lagcc.cuny.edu/basic_gallery.html electronicportfolios.org/ALI/samples.html (przykłady b. różnch typów ePortfolio, ANG)electronicportfolios.org/ALI/samples.html (przykłady b. różnch typów ePortfolio, ANG)electronicportfolios.org/ALI/samples.html www.uwstout.edu/static/art/artedportfolios/example/index.html#inwww.uwstout.edu/static/art/artedportfolios/example/index.html#inwww.uwstout.edu/static/art/artedportfolios/example/index.html#in inka.eportfolio.kn.edu.pl (osobiste ePortfolio w Bloggerze, PL)inka.eportfolio.kn.edu.pl (osobiste ePortfolio w Bloggerze, PL)inka.eportfolio.kn.edu.pl www.svenbraune.ca (osobiste ePortfolio – statyczna strona WWW, ANG)www.svenbraune.ca (osobiste ePortfolio – statyczna strona WWW, ANG)www.svenbraune.ca piotr.szlagor.net (blog i eportfolio w Bloggerze, PL)piotr.szlagor.net (blog i eportfolio w Bloggerze, PL)piotr.szlagor.net piotr.szlagor.net/2009/09/cenna-lekcja-o-eportfolio.html (ciekawy wpis tamże)piotr.szlagor.net/2009/09/cenna-lekcja-o-eportfolio.html (ciekawy wpis tamże)piotr.szlagor.net/2009/09/cenna-lekcja-o-eportfolio.html eportfolio.citytech.cuny.edu/ePortfolio_examples.shtml (eportfolia amerykańskiego college’u wg wspólnego schematu, ANG)eportfolio.citytech.cuny.edu/ePortfolio_examples.shtml (eportfolia amerykańskiego college’u wg wspólnego schematu, ANG)eportfolio.citytech.cuny.edu/ePortfolio_examples.shtml www.eportfolio.lagcc.cuny.edu/basic_gallery.html (eportfolia z innego amerykańskiego college’u wg wspólnego schematu, ANG)www.eportfolio.lagcc.cuny.edu/basic_gallery.html (eportfolia z innego amerykańskiego college’u wg wspólnego schematu, ANG)www.eportfolio.lagcc.cuny.edu/basic_gallery.html electronicportfolios.org/ALI/samples.html (przykłady b. różnch typów ePortfolio, ANG)electronicportfolios.org/ALI/samples.html (przykłady b. różnch typów ePortfolio, ANG)electronicportfolios.org/ALI/samples.html www.uwstout.edu/static/art/artedportfolios/example/index.html#inwww.uwstout.edu/static/art/artedportfolios/example/index.html#inwww.uwstout.edu/static/art/artedportfolios/example/index.html#in

26 Netografia (kopalnie wiedzy) electronicportfolios.com (elektroniczne portfolia Helen Barrett - kopalnia wiedzy, ANG)electronicportfolios.com (elektroniczne portfolia Helen Barrett - kopalnia wiedzy, ANG)electronicportfolios.com eportfolio.enauczanie.com (ePortfolio w edukacji, rozwoju i karierze - kopalnia wiedzy, PL)eportfolio.enauczanie.com (ePortfolio w edukacji, rozwoju i karierze - kopalnia wiedzy, PL)eportfolio.enauczanie.com www.mosep.org (portal projektu MOre Self-Esteem with my ePortfolio; sporo informacji, PL)www.mosep.org (portal projektu MOre Self-Esteem with my ePortfolio; sporo informacji, PL)www.mosep.org electronicportfolios.com (elektroniczne portfolia Helen Barrett - kopalnia wiedzy, ANG)electronicportfolios.com (elektroniczne portfolia Helen Barrett - kopalnia wiedzy, ANG)electronicportfolios.com eportfolio.enauczanie.com (ePortfolio w edukacji, rozwoju i karierze - kopalnia wiedzy, PL)eportfolio.enauczanie.com (ePortfolio w edukacji, rozwoju i karierze - kopalnia wiedzy, PL)eportfolio.enauczanie.com www.mosep.org (portal projektu MOre Self-Esteem with my ePortfolio; sporo informacji, PL)www.mosep.org (portal projektu MOre Self-Esteem with my ePortfolio; sporo informacji, PL)www.mosep.org

27 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Modelowy program praktyk podnoszący jakość kształcenia studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela w PWSZ w Raciborzu Działanie 3.3.2 PO KL


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 22 Modelowy program praktyk podnoszący jakość kształcenia studentów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google