Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wbrew pozorom Polska jest krajem bardzo atrakcyjnym pod względem turystycznym. Nie posiadamy obiektów o ogólnoświatowej sławie (jak np. wieża Eiffla czy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wbrew pozorom Polska jest krajem bardzo atrakcyjnym pod względem turystycznym. Nie posiadamy obiektów o ogólnoświatowej sławie (jak np. wieża Eiffla czy."— Zapis prezentacji:

1

2 Wbrew pozorom Polska jest krajem bardzo atrakcyjnym pod względem turystycznym. Nie posiadamy obiektów o ogólnoświatowej sławie (jak np. wieża Eiffla czy wodospad Niagara) ani też szczególnie korzystnych warunków naturalnych (słonecznych plaż nad ciepłym morzem czy alpejskich stoków narciarskich), jednak naszym atutem jest duża różnorodność atrakcji turystycznych, w tym bogactwo dzikiej przyrody.

3 Pod względem krajoznawczym największe znacznie w Polsce mają: -miasta o zabytkowej zabudowie, np. Kraków, Warszawa, Toruń, Wrocław, Zamość, Kazimierz Dolny, Poznań; - pojedyncze obiekty o międzynarodowej renomie, np. Kopalnia Soli w Wieliczce, Zamek Krzyżacki w Malborku, Klasztor Jasnogórski w Częstochowie, Katedra w Gnieźnie; - unikatowe elementy przyrody ożywionej i nieożywionej, np. Puszcza Białowieska, wędrujące wydmy koło Łeby, Tatry, Karkonosze, Góry Świętokrzyskie, pojezierza.

4 Funkcję wypoczynkową spełniają przede wszystkim: -wybrzeże Morza Bałtyckiego i pojezierza: Mazurskie, Pomorskie, Wielkopolskie – bierny i czynny wypoczynek nad wodą; - obszary górskie Sudet i Karpat – wycieczki piesze i rowerowe latem, narciarstwo i snowboard zimą.

5 Poza tym w Polsce funkcjonują również inne rodzaje turystyki: - uzdrowiskowa – liczne zdroje skupione są na południu kraju (Krynica, Iwonicz, Kudowa, Lądek i in.), a na pozostałym obszarze znajdują się pojedyncze ośrodki (np. Ciechocinek); - pielgrzymkowa – Częstochowa, Kalwaria Zebrzydowska (k. Krakowa), Stary Licheń (k. Konina), to najważniejsze cele pielgrzymek; - agroturystyka – stopniowo rozwija się na obszarach wiejskich, głównie w górach, na przedgórzach i pojezierzach.

6 Co okre ś la atrakcyjno ść Polski pod wzgl ę dem turystyki?  Rocznie Polsk ę odwiedza ok.16 mln zagranicznych turystów  Zró ż nicowana forma terenu  Przej ś ciowo ść klimatu umiarkowanego  Mo ż liwo ść uprawiania ró ż norakich sportów  Dost ę p do Morza Ba ł tyckiego  Du ż a ilo ść zabytków

7 Krainy geograficzne Polski

8 Najchętniej zwiedzane miasta Polski. 1.Kraków 2.Warszawa 3.Gda ń sk 4.Wroc ł aw 5.Pozna ń

9 1. Kraków – nadwiślańskie miasto, które jest zdecydowanie najczęściej zwiedzanym miastem w Polsce. Wpływa na to niepowtarzalny charakter, niezliczona ilość zabytków np. Zamek Królewski na Wawelu i Rynek wraz z Sukiennicami, a także wiele atrakcji turystycznych.

10 2. Warszawa – nasza stolica to drugie najchętniej odwiedzane miasto w Polsce. Główne miejsca zwiedzania to Pałac Kultury i Nauki, Łazienki Królewskie oraz Krakowskie przedmieście, które zdaniem turystów ukazuje stolicę od najlepszej strony.

11 3. Gdańsk jest uznawany za najpiękniejsze miasto Polski. Nadbałtycką miejscowość zwiedzający kojarzą z początkiem II wojny światowej oraz powstaniem „Solidarności”. Atrakcyjną dla zwiedzających jest zabytkowa Starówka.

12 4. Wrocław to jedno z największych miast Polski położone na Dolnym Śląsku. Znajdująca się tu duża liczba mostów oraz Stare Miasto przyciągają coraz więcej turystów.

13 5. Poznań to wielkopolska miejscowość gdzie znajduje się prawdopodobnie najpiękniejszy Stary Rynek w Europie. Turyści cenią sobie bogatą ofertę kulturową oraz rozrywkową tego miejsca.

14 Niedoskona ł o ś ci Polskiej turystyki:  Z ł y stan techniczny dróg  Ma ł a liczba autostrad  Nie w pe ł ni rozwini ę ta infrastruktura turystyczna

15 Na ś wiecie istniej ą obiekty, które ze wzgl ę du na swoj ą wyj ą tkowo ść zosta ł y obj ę te szczególn ą ochron ą. Zosta ł y zapisane na Li ś cie ś wiatowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO. W Polsce jest 14 obiektów znajduj ą cych si ę na tej li ś cie co zwi ę ksza zainteresowanie naszym krajem pod wzgl ę dem turystycznym.

16 Polska jest pe ł na przepi ę knych miejsc i miast. Dzi ę ki temu, ż e bez potrzeby wyjazdów za granic ę mo ż emy cieszy ć si ę zarówno dost ę pem do morza na pó ł nocy kraju jak i przepi ę knymi górami na po ł udniu, ka ż dy turysta czy urlopowicz znajdzie tu co ś dla siebie. Mo ż emy by ć dumni z miejsca, w którym mieszkamy. Starajmy si ę odkrywa ć nasz kraj i fascynowa ć jego niezwyk ł ymi zak ą tkami.

17 http://serwisy.gazetaprawna.pl/turystyka/galerie/710208,duze- zdjecie,1,top_10_najchetniej_odwiedzanych_polskich_miast.html http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=320 Strony z których korzysta ł am:


Pobierz ppt "Wbrew pozorom Polska jest krajem bardzo atrakcyjnym pod względem turystycznym. Nie posiadamy obiektów o ogólnoświatowej sławie (jak np. wieża Eiffla czy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google